• Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»

Вельмишановні науковці!

Збірник «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» (ISSN: 2306-4994; e-ISSN: 2310-8770 запрошує до публікації наукових праць.

Sbornik

Тематичні рубрики збірника: 

 • Сучасне банківництво – проблеми та перспективи розвитку;
 • Актуальні питання розвитку фінансів, обліку і аудиту;
 • Моделі та технології обробки фінансової інформації;
 • Економіко-теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитних систем;
 • Соціально-гуманітарний контекст трансформаційних фінансово – економічних процесів.
   

Умови публікації на сайтах збірника: fkd.org.ua

Збірник наукових праць внесено до переліку фахових видань України з 08.07.2009 та подовжено Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014  № 1528 (Додаток 11) під №86 та представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

 • Web of Science;
 • Ulrich’s Periodicals Directory (США);
 • Index Copernicus (Польща);
 • Citefactor (США);
 • ResearchBib (Японія);
 • Universal Impact Factor (Австралія);
 • Міжнародна пошукова система Google Scholar;
 • Російський індекс наукового цитування (РІНЦ);
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського;
 • Загальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова»;
 • Український  реферативний журнал «Джерело».
   

Процес входження до інших міжнародних інформаційних та наукометричних баз даних триває.

Завдяки OPEN JOURNAL SYSTEMS публікації доступні не лише у друкованому вигляді, а також в електронному форматі у вільному доступі на сайті видання.