• Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
30.03.2017

– завідувача кафедри банківської справи;

– професора кафедри економіки, менеджменту та бізнесу – 0,25 ставки;

– доцента кафедри інформаційних технологій та вищої математики – 0,5 ставки;

– доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін – 1,75 ставки;

– доцента кафедри банківської справи – 1,5 ставка;

– доцента кафедри економіки, менеджменту та бізнесу – 1,5 ставки;

– старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін – 3,5 ставки;

– старшого викладача кафедри банківської справи – 0,25 ставки;

– старшого викладача кафедри інформаційних технологій та вищої математики – 0,5 ставки.

У конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента) відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років.

 У конкурсі на заміщення вакантної посади професора можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента) відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади доцента можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента) відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади старшого викладача можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 – заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора ДВНЗ «Університет банківської справи» або директора Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;

– особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

– автобіографію;

  • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
  • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 (із змінами);

– копію паспорта, засвідчену претендентом;

– копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

– список наукових праць;

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи).

Документи приймаються до 24 квітня 2017 року за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 55. Додаткова інформація за тел. 337-08-95.