• Вітаємо старшого викладача кафедри обліку та оподаткування Курносова Олександра Володимировича
03.04.2018

Вітаємо старшого викладача кафедри обліку та оподаткування Курносова Олександра Володимировича з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, який відбувся 28 березня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03 Чорноморського національного університету   ім.   Петра   Могили.