• Вітаємо авторів монографії!!!

У травні бібліотека отримала у подарунок від авторського колективу; за редакцією д.е.н., проф. Г. М. Азаренкової монографію:

Удосконалення фінансового менеджменту підприємства: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Г.М. Азаренкової. – К.: ДВНЗ «УБС», 2016 – 254 с.

 У монографії вирішено важливе науково-практичне завдання щодо розвитку теоретичних положень, наукового обґрунтування та розроблення методичних підходів щодо удосконалення фінансового менеджменту підприємства.

 Авторами розділів, підрозділів є: доктор економічних наук професор Г. М. Азаренкова (вступ, підрозділи 1.1-1.3, 3.4, висновки); кандидат економічних наук, доцент Ю. І. Лернер (підрозділи 2.1, 2.4, 3.1-3.2); докторант, кандидат економічних наук, доцент К. В. Орєхова (вступ, підрозділи 1.1-1.3 та 3.4, висновки); докторант, кандидат економічних наук, доцент К. М. Хвічія (підрозділ 1.4); кандидат економічних наук, доцент О. Г. Головко (підрозділи 1.1-1.3); кандидат економічних наук, доцент М. В. Горобинська (підрозділи 1.1-1.2); кандидат економічних наук, доцент О. О. Губарев (підрозділи 1.2-1.3); кандидат економічних наук, доцент І. І. Біломістна (підрозділи 1.1-1.3); кандидат економічних наук, доцент О. М. Біломістний (підрозділи 1.1-1.3); кандидат економічних наук, доцент О. Ю. Мірошник (підрозділ 2.2); кандидат економічних наук, доцент Н. Л. Морозова (підрозділ 2.2); кандидат економічних наук, доцент О. А. Сергієнко (підрозділ 3.3); кандидат економічних наук, доцент Л. Д. Філатова (підрозділ 3.3); кандидат економічних наук, доцент Р. О. Піскунов (підрозділ 2.3); кандидат економічних наук, доцент О. В. Москаленко (підрозділ 2.3); кандидат економічних наук, доцент Н. О. Гнип (підрозділ 3.4); аспірант А. В. Ковальчук (підрозділ 2.1); аспірант К.О. Шляпкіна (підрозділ 3.3).

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам роботи: доктору економічних наук, професору, зав. відділу Інституту економіки промисловості Національної академії наук України – В’ячеславу Івановичу Ляшенко; доктору економічних наук, професору, зав. кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Володимиру Акимовичу Міщенко; доктору економічних наук, професору, зав. кафедри фінансів Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» – Богдану Івановичу Пшику за їх детальне ознайомлення з роботою, а також доброзичливу критику, що багато у чому сприяла покращенню тексту монографії.

Сподіваємося що одержані в роботі результати дозволять підвищити ефективність управління грошовими потоками вітчизняних підприємств, сформувати результативно-орієнтовану фінансову систему управління ними, прогнозувати фінансові ситуації з урахуванням галузевих нормативів розвитку, сформувати стратегію забезпечення фінансової безпеки з урахуванням стадії життєвого циклу.

 Віримо, що застосування розроблених в роботі теоретико-методологічних положень та методичних підходів щодо удосконалення фінансового менеджменту в практику господарювання вітчизняних підприємств дозволить не лише підвищити ефективність їх фінансово-господарської діяльності, а й є передумовою для забезпечення конкурентоспроможності економіки держави, її стійкого економічного розвитку!!!