• Висновок експертної комісії МОН України за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»
07.06.2018

Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановами Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2018 року за № 968-л, експертна комісія у складі:

  • Савчук Тамара Олександрівна – професор кафедри комп’ютерних наук Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук, голова комісії.
  • Лавров Євгеній Анатолійович – професор кафедри комп’ютерних наук Сумського державного університету, кандидат технічних наук, член комісії.

у період з 04 червня по 06 червня 2018 року включно провела акредитаційну експертизу з вивчення організаційного, кадрового, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки».

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами  проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки» у державному закладі вищої освіти Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет  банківської справи»