• V Міжнароднa науково-практичнa конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»
21.03.2018

V Міжнароднa науково-практичнa конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики».

16 березня 2018 року на базі Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» відбулась V Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». В роботі конференції взяло участь більше 60 науковців з різних вишів та наукових установ України та Європи. В рамках пленарного засідання проводились жваві дискусії з наукових і практичних проблем фінансово-кредитної діяльності різних країн за участю представників Академії економічних наук України та її регіональних підрозділів, науковців з державного управління, докторантів та аспірантів ДВНЗ «Університет банківської справи», практичними фахівцями банків та підприємств Харківського регіону, з використанням відео-зв’язку відбулось обговорення із закордонними науковцями.

Наукові установи, партнери та виші – учасники конференції:

       Академія економічних наук України;

       Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України;

       Міжнародний центр соціально-економічних досліджень проблем модернізації та розвитку кооперації;

       Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

       Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця;

       Білоцерківський національний агарний університет;

       Камський інститут гуманітарних та інженерних технологій (м. Іжевськ, Російська Федерація);

       Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет;

       Національний університет «Львівська політехніка»;

       Харківський національний університет радіоелектроніки;

       Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України;

       Тбіліський державний університет ім. Івана Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія)

       Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ;

       Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

       Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

       Та інші.

 

Відео-зв’язок відбувся із європейськими науковцями та практичними фахівцями:

Балтійська міжнародна академія (м. Рига, Латвійська республіка);

Consilium Sp. z o.o. (м. Варшава, Польща).

 

В рамках роботи пленарного засідання учасники конференції брали активну участь в обговоренні доповідей Президента Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора, Амоши Олександра Івановича, Віце-президента Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора, Ляшенко Вячеслава Івановича, академіка АЕН України, доктора Філософії Лєрнера Юрія Ілліча, доцента Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, доктора економічних наук Іванової Ольги Юріївни, доктора наук з державного управління, професора кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ Коваленко Миколи Миколайовича, а також закордонних учасників Голови правління Consilium Sp. z o.o. (Варшава, Польща), доктора економічних наук Мельниченко Олександра та доктора економіки, ас. професора Балтійської міжнародної академії (м. Рига, Латвійська республіка) Машарського Олександра.