Львівський навчально-науковий інститут

Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи – провідний фінансовий ВНЗ Західної України.

Уже сімдесят п’ять років здійснює підготовку фахівців найвищої кваліфікації для фінансово-кредитних і банківських установ.

Львівський інститут - це

 • 50 тисяч підготовлених висококваліфікованих спеціалістів банківської справи та фінансово-кредитної системи;
 • якісна практична підготовка: працює навчально-тренувальний банк та перша в Україні студентська Кредитна спілка «Галичина»;
 • стабільно високий показник працевлаштування – протягом першого року більше 80%;
 • новації - Львівський інститут запровадив стандарти якості ISO 9001 одним з перших серед ВНЗ України ще 2004 року; за ініціативи фахівців Львівського інституту створено перший в Україні науково-навчальний комплекс «Економосвіта», навчально-виробничий комплекс «Західбанкосвіта», засновано Українське філософсько-економічне наукове товариство; ініційовано відродження Свята Ощадності, як день банківських працівників;
 • програми подвійного диплому про вищу освіту міжнародного зразка;
 • стажування та проходження практики за кордоном та у провідних фінансових установах країни;
 • європейська якість освіти;
 • сучасна матеріально технічна база – корпуси у серці старовинного міста Лева, мультимедійні аудиторії, модернізована бібліотека, спорткомплекс, найкращі гуртожитки серед ВНЗ країни, студентські кафе, каплички. 2008 року Львівський інститут відкрив перше студмістечко європейського рівня серед вишів країни;
 • усі можливості для творчої реалізації .

Інститут здійснює підготовку бакалаврів і магістрів (у т.ч. іноземних громадян) за денною, заочною, денно-заочною і дистанційною формами навчання.

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальностями:

 • «Фінанси і кредит»
 • «Облік і аудит»
 • «Економічна кібернетика»
 • «Управління персоналом та економіка праці».

Термін навчання – 4 роки.

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальностями:

 • «Фінанси і кредит»
 • «Банківська справа»
 • «Облік і аудит»
 • «Економічна кібернетика»
 • Управління персоналом та економіка праці».

Термін навчання – 1,5 року.

Підготовка здійснюється за такими магістерськими програмами:

Магістр з банківської справи:

-         «Маркетинг у банку»

-         «Менеджмент у банку»

-         «Антикризовий менеджмент у банку».

Магістр з фінансів і кредиту:

-         «Фінанси кредитних установ»

-         «Страховий менеджмент».

Магістр з обліку і аудиту:

-         «Облік і аудит у банках»

-         «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».

Магістр з економічної кібернетики:

-         «Бізнес-аналітика та інформаційний менеджмент у банках і фінансових установах»

Термін навчання – 1,5 року.

Здійснюється підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями.

Підготовка магістрів зі спеціальності «бізнес-адміністрування» здійснюється за магістерською програмою:

-         «Інноваційні технології в управлінні персоналом»

Термін навчання – 2 роки.

Підготовка магістрів зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» здійснюється за магістерською програмою:

-         «Управління фінансово-економічною безпекою фінансових установ»

Термін навчання – 1,5 року.

Підготовка офіцерів запасу на військовій кафедрі.

Підвищення кваліфікації:

-         державних службовців V-VІІ категорій посад за напрямом «Державне управління»;

-         фахівців фінансово-кредитної сфери.

Директор інституту - кандидат економічних наук, доцент Микола Вознюк.

Львівський навчально-науковий інститут

просп. Т. Г. Шевченка, 9. м. Львів, 79005

Телефон:+38 (032) 297-72-01

URL: www.lbi.wubn.net