Харківський навчально-науковий інститут

Харківський навчально-науковий інститут Університету банківської справи – провідний фінансовий ВНЗ Східної України.

Понад сімдесят років здійснює підготовку фахівців найвищої кваліфікації для фінансово-кредитних і банківських установ.

Харківський інститут - це

 • більше 40 тисяч підготовлених висококваліфікованих спеціалістів банківської справи та фінансово-кредитної системи;
 • новації у практичній підготовці. Працює навчально-тренувальний банк;
 • стабільно високий показник працевлаштування – протягом першого року більше 80%;
 • повнофункціональна система дистанційного навчання;
 • програми подвійного диплому про вищу освіту міжнародного зразка;
 • сучасна матеріально-технічна база – мультимедійні аудиторії, комп’ютерні класи, модернізована бібліотека, новий спорткомплекс, комфортабельні гуртожитки, їдальні.

Інститут здійснює підготовку бакалаврів і магістрів (у т.ч. іноземних громадян) за денною, заочною, денно-заочною і дистанційною формами навчання.

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальностями:

 • «Фінанси і кредит»
 • «Облік і аудит»
 • «Комп’ютерні науки».

Термін навчання – 4 роки.

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальностями:

 • «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами)
 • «Банківська справа»
 • «Облік і аудит»

Термін навчання – 1,5 року.

Підготовка здійснюється за такими магістерськими програмами:

 • «Управління банківською діяльністю»
 • «Банківський нагляд»
 • «Фінансовий менеджмент»
 • «Облік і аудит підприємницької діяльності»
 • «Управління фінансовою безпекою банків»
 • «Облік і аудит у банках»
 • «Фінансова безпека суб’єктів господарювання»
 • «Фінансова аналітика та планування в банку».

Термін навчання – 1,5 року.

Здійснюється підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями.

Також здійснюється підготовка громадян України до вступу у вищі навчальні заклади.

Підготовка магістрів зі спеціальності «Бізнес-адміністрування» здійснюється за магістерською програмою:

-         «Управління банківською безпекою»

Термін навчання – 2 роки.

Підготовка магістрів зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» здійснюється за магістерською програмою:

-         «Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання»

Термін навчання – 1,5 року.

Підвищення кваліфікації:

-         державних службовців V-VІІ категорій посад за напрямом «Державне управління»;

-         фахівців фінансово-кредитної сфери.

Перепідготовка для здобуття другої вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста або магістра за спеціальністю «Банківська справа».

Термін навчання – 2,6 років.

Директор – д.е.н., професор Самородов Борис.

Харківський навчально-науковий інститут

проспект Перемоги, 55, м. Харків, 61174

Телефон/факс: +38 (057) 337-99-96

URL: www.khibs.ubs.edu.ua