Хоружий Сергій Гаврилович

 

Хоружий Сергій Гаврилович

 

Кандидат економічних наук (2012 р.), доцент кафедри економіки та менеджменту

 

Тема дисертації: “Система регулювання обігу цінних паперів на біржовому ринку”

 

Дисципліни, які викладає:

 1. Менеджмент організацій та адміністрування (рівень В)
 2. Операції на фондовому ринку
 3. Корпоративне управління

 

01.09.2017 р. – 31.08.2019 р. докторантура ДВНЗ «Університет банківської справи». Тема докторської дисертації: Система консолідованого регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ

 

 

Cтажування:

 • Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного Університету, 2016 р.

 

Напрями наукових досліджень:

 • ринки фінансових послуг та інструментів;
 • консолідоване регулювання і нагляд за діяльністю фінансових установ;
 • агрострахування, фінансова кооперація.

 

Найвагоміші публікації:

 1. Хоружий С.Г. Система регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ: монографія. Київ, Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова 2018. 426 с.
 2. Хоружий С.Г. Основні поняття діяльності фінансових установ: зміст та значення. Вісник Університету банківської справи. 2016, № 1–2 (25–26). С. 41-46.
 3. Карчева Г.Т., Хоружий С.Г. Реформування державного регулювання та нагляду за фінансовими установами в Україні. Науковий вісник Полісся: фінанси, банківська справа. 2017, №3, С. 217-220.
 4. Хоружий С.Г. Економічні та соціальні перспективи майбутнього інформаційно-технологічного розвитку суспільства. Науково-аналітичний збірник «Стратегічні пріоритети». 2017, №3. С.97 – 104.
 5. Хоружий С.Г. Міжнародна практика нагляду за діяльністю фінансових (кредитних) кооперативів через механізми самоконтролю. Вісник Університету банківської справи. 2017, № 1 (28). С.45 – 50.
 6. Хоружий С.Г. Нерівномірність соціально-економічних трансформацій в умовах інформаційної еволюції: виклики та загрози. Науково-аналітичний збірник «Стратегічні пріоритети». №2(47). 2018, С.127 – 140.
 7. Хоружий С.Г. Уточнення базових понять щодо регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ. «Вісник Одеського національного університету. Серія: економіка», Том 24 Випуск 2 (75), Одеса, 2019. С.104-107.
 8. Хоружий С.Г. Консолідація інституційного забезпечення функцій регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ. Бізнес Інформ. Випуск 3, 2019. С. 337-342.
 9. Хоружий С.Г. Класифікація моделей регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ. Збiрник наукових праць «Економічний аналіз» Тернопільський національний економічний університет, том 29, №1,  2019 с.101-107;
 10. Хоружий С.Г. Консолідоване регулювання і нагляд за діяльністю фінансових установ. Регіональна економіка та управління, 2 (24) травень 2019 р., Частина ІІ, Запоріжжя, 2019,  с.139-143.
 11. Хоружий С.Г. Еволюція підходів до регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ. Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» Випуск 32 2019, с.371-378. (Index Copernicus
 12. Біржовий фондовий ринок в Україні. Навчальний посібник /Бурмака М. О., Бутенко Д.С., Хоружий С.Г., та інш./ Київ: АДС УМКЦентр, 2014. 409 с..
 13. Депозитарна діяльність в Україні. Навчальний посібник /Леонов Д.А., Радзієвська В.М., Хоружий С.Г./ Київ: УІРФР, 2014. 300 с..
 14. Торгівля цінними паперами в Україні. Навчальний посібник Москвін С. О., Дегтярьова Н.М., Хоружий С.Г. та ін. Київ: АДС УМКЦентр, 2015. 343 с..
 15. Основи страхування сільськогосподарських культур: навч. посіб. для авар. комісарів / авт. кол.: Хоружий С.Г. та ін. / Київ: Національний університет біоресурсів і природо-користування України. 2015. 364 с.
 16. Фондовий ринок в Україні. Навчальний посібник /Дегтярьова Н.В., Леонов Д.А., Хоружий С.Г. та ін./ Київ: УІРФР, 2015. 600 с.
 17. Способи фінансування агровиробництва: довідник сільгосптоваровиробника. /авт. кол.: Хоружий С.Г. та ін. / Київ: Міжнар. фін. корпорація (IFC), Група Світ. банку (WBG), Канад. агентство з міжнар. розвитку (CIDA). 2016. 32 с..
 18. Хоружий С.Г. Розподіл регуляторних і наглядових функцій на фінансовому ринку: європейський досвід та рекомендації для України. Київ: Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України (ОФЕА), 2016, 28 с.

 

 

Участь у виконанні Науково-дослідних робіт:

 

 1. «Місце та роль банківської системи в забезпеченні фінансової безпеки України» (номер державної реєстрації 0117U0042520);
 2. «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» (номер державної реєстрації 0117U002441);
 3. «Оцінка ефективності заходів соціальної відповідальності банків з державною участю в Україні» (номер державної реєстрації 0119U103024).

 

 

Контактні дані:

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

          Роб. тел.: (044) 425-95-67