Огієнко Валерій Іванович

Ogienko

Кандидат економічних наук (2005 р.), доцент кафедри економіки та менеджменту

Тема дисертації: «Система гарантування депозитів фізичних осіб в Україні»

Дисципліни, які викладає:

  1. “Управління людськими ресурсами” (Соціальна відповідальність)

 

Напрями наукових досліджень:

  • Механізми гарантування вкладів фізичних осіб.
  • Управління депозитними та кредитними ризиками в банках

 

Найвагоміші публікації

  1. Огієнко В.І. Таргетування інфляції: проблеми та перспективи впровадження в Україні / Карчева Г.Т., Огієнко В.І., Кулик С. Нарижний М.// Вісник Університету банківської справи.-   № 2 (33).- 2015. – С. 8 – 15.
  2. Історія Національного банкуУкраїни: віхи поступу [Текст] / [В. І. Огієнко, В. В. Світлична, З. М. Комаринська, В. В. Анісімов] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : [УБС НБУ], 2010. - 239 с. : іл. - Бібліогр.: с. 238. 
  3. Система гарантування депозитів фізичних осіб в Україні [Текст] / В. І. Огієнко ; наук. ред. Т. С. Смовженко ; Національний банк України, Львівський банківський ін-т. - Л. : ЛБІ НБУ, 2006. - 178 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 151-162.
  4. Страхування депозитів [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. І. Огієнко, Н. О. Кожель ; Національний банк України, Львівський банківський ін-т. - Л. : ЛБІ НБУ, 2004. - 208 с.: табл. - Бібліогр.: с. 205-207.

 

Контактні дані:

Робочий телефон: (044)425-95-67