Черкаський навчально-науковий інститут

 

    Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» – вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який є структурним підрозділом ДВНЗ «Університет банківської справи», провадить освітню діяльність, пов'язану з підготовкою фахівців – першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також здійснює підвищення кваліфікації працівників фінансово-кредитної сфери, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність, має високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Студенти інституту беруть участь у програмах семестрового обміну Erasmus + K1, міжнародних стажуваннях і практиках, зокрема, в ЗО «Поліський державний університет» (м. Пінськ, Республіка Білорусь), Краківському економічному університеті (м. Краків, Республіка Польща), фінансово-кредитних установах країн Європейського Союзу, а також у Міжнародному проекті «Ближче до демократії» (Республіка Польща, Фонд молодіжних ініціатив), програмі WORK AND TRAVEL USA, Літній практиці в Німеччині.

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальностями (освітніми програмами):

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»
 • 081 «Право»
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Термін навчання – 3 роки 10 місяців (зі скороченим терміном навчання – 2 роки 10 місяців).

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальностями (освітніми програмами):

 • 071 «Облік і оподаткування» (варіативні компоненти «Обліково-аналітичне забезпечення управління небанківськими фінансовими установами»», «Обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктами господарювання»)
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (варіативні компоненти «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», «Управління банківськими інвестиціями», «Банківська справа та фінансові ринки»)
 • 073 «Менеджмент» (варіативні компонента «Бізнес-адміністрування»)

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Директор інституту – к.е.н., доцент Наталія Рогова

 

 E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Телефон:  (0472) 71-99-51
 Телефон/факс:  (0472) 64-41-66
 Телефон для довідок:  (0472) 71-99-53
 Телефон приймальної комісії:  (0472) 71-99-42
 Телефон лінії довіри:  (0472) 71-99-45
 URL:  www.cibs.ubs.edu.ua

 

 

    Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» – вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який є структурним підрозділом ДВНЗ «Університет банківської справи», провадить освітню діяльність, пов'язану з підготовкою фахівців – першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також здійснює підвищення кваліфікації працівників фінансово-кредитної сфери, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність, має високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Студенти інституту беруть участь у програмах семестрового обміну Erasmus + K1, міжнародних стажуваннях і практиках, зокрема, в ЗО «Поліський державний університет» (м. Пінськ, Республіка Білорусь), Краківському економічному університеті (м. Краків, Республіка Польща), фінансово-кредитних установах країн Європейського Союзу, а також у Міжнародному проекті «Ближче до демократії» (Республіка Польща, Фонд молодіжних ініціатив), програмі WORK AND TRAVEL USA, Літній практиці в Німеччині.

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальностями (освітніми програмами):

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»
 • 081 «Право»
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Термін навчання – 3 роки 10 місяців (зі скороченим терміном навчання – 2 роки 10 місяців).

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальностями (освітніми програмами):

 • 071 «Облік і оподаткування» (варіативні компоненти «Обліково-аналітичне забезпечення управління небанківськими фінансовими установами»», «Обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктами господарювання»)
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (варіативні компоненти «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», «Управління банківськими інвестиціями», «Банківська справа та фінансові ринки»)
 • 073 «Менеджмент» (варіативні компонента «Бізнес-адміністрування»)

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Директор інституту – к.е.н., доцент Наталія Рогова

 

 E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Телефон:  (0472) 71-99-51
 Телефон/факс:  (0472) 64-41-66
 Телефон для довідок:  (0472) 71-99-53
 Телефон приймальної комісії:  (0472) 71-99-42
 Телефон лінії довіри:  (0472) 71-99-45
 URL:  www.cibs.ubs.edu.ua

 

Факультет управління та права

 Нагайчук Неля Григорівна

 Нагайчук Неля Григорівна 

 декан факультету управління та права, кандидат економічних наук, доцент

 Телефон:  (0472) 71-99-54, (049) 6014

 

1996 року закінчила Київський державний економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит». 2006 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації 19 років. Працює у Черкаському навчально-науковому інституті з 1999 року. За сумісництвом – доцент кафедри фінансів та банківської справи.

 Механікова Олена Олександрівна

 Механікова Олена Олександрівна  

 заступник декана факультету управління та права, кандидат філологічних наук, доцент

 Телефон: (0472) 71-99-42, (049) 6013

 

1996 року закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література» (англійська і французька). 2010 року захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук. Працює у Черкаському навчально-науковому інституті з 1996 року. За сумісництвом – доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін.

 

В Черкаському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» на факультеті управління та права здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Фінанси, банківська справа і страхування», «Облік і оподаткування» та «Право».

За денною та заочною формами навчаються 598 студентів. Навчальний процес забезпечують 70 науково-педагогічних працівників, з яких 9 докторів та 51 кандидат наук.

Головною задачею факультету управління та права Черкаського навчально-наукового інституту є підготовка кваліфікованих кадрів, готових до професійної самореалізації і конкурентоздатних на ринку праці, з науковою підготовкою на рівні європейських вимог, ефективне використання інтелектуального потенціалу в інтересах соціально-економічного розвитку регіону і держави.

Основні завдання факультету:

 • навчання студентів у галузі менеджменту, права, фінансів та банківської справи, обліку і оподаткування;
 • проведення наукових досліджень та конференцій;
 • підготовка молоді до самостійної наукової та викладацької діяльності;
 • просвітницька діяльність;
 • співпраця з бізнес-спільнотою, споживачами і замовниками освітніх послуг.

До структури факультету управління та права входять такі кафедри:

 • кафедра фінансів та банківської справи;
 • кафедра обліку і оподаткування;
 • кафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін;
 • кафедра менеджменту та інформаційних технологій.