• Талановита молодь

Кращі студенти факультету банківської справи

Pilipchuk

Пилипчук
Денис Сергійович
IІІ курс
Академічна стипендія імені М.С. Грушевського

Студент поряд із відмінним навчанням, бере активну участь у науковому житті інституту, а саме: ІІ турі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Математика» (Диплом І ступеня); II турі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Українська мова» (Диплом І ступеня);  II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Українська мова»; міжнародному конкурсі студентських науково-дослід­ниць­ких робіт «My Profession in the 21st Century» (Диплом І ступеня); V Міжнародній науково-теоретичній конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», ІV Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы»; міжвузівському круглому столі «Проблеми забезпечення сталого розвитку економіки України». Є активним учасником студентського наукового клубу «Інтелект».

Денис є автором 2 наукових статей, опублікованих у вітчизняних та міжнародних наукових виданнях.

Fadeenko

Фадєєнко
Валерія Юріївна
ІV курс
Іменна стипендія Національного банку України

Студентка є відмінницею навчання, займається науково-дослідною роботою. За результатами науково-дослідного рейтингу входить до 10 кращих студентів-науковців Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». Є активною учасницею наукових клубів «SIFE», «Менеджер», президентом СНК «Інтелект».

Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях – III Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції» (ХІБС УБС НБУ), Науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України» (Інститут економіки і міжнародних відносин Ужгородського національного університету), Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» (НТУ «ХПІ»), Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної економіки» (СІБС УБС НБУ), Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика» (Львівська економічна фундація), ХIІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізацій них процесів» (ЧІБС УБС НБУ), XIV Міжнародній науковій конференції аспірантів та студентів «Теоретичні та  прикладні аспекти аналізу фінансових систем» (ЛІБС УБС НБУ).

  Валерія є автором 3 наукових статей, опублікованих у вітчизняних наукових виданнях.

Vasilchenko

Васильченко
Вікторія Володимирівна
ІV курс 
Іменна стипендія  Національного банку України

Вікторія є відмінницею навчання. Займається науково-дослідною роботою. Є постійним членом студентського наукового клубу «Менеджер».

Бере активну участь у наукових конференція та конкурсах, зокрема IV науково-практична конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (приуроченої до Дня банківських працівників) «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України» (УБС НБУ), Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції» (ХІБС УБС НБУ), XIV Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів «Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем» (ЛІБС УБС НБУ), II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» (дипломом ІІ ступеня).

Має публікації у наукових виданнях.

Kalinin
Калінін
Олексій Володимирович
ІІІ курс
Іменна стипендія Університету банківської справи
Національного банку України

Студент є відмінником навчання, постійним членом студентського наукового клубу «Міжнародний».

Протягом навчання став учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій – III Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції» (ХІБС УБС НБУ), ХIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і  глобалізаційних процесів» (ЧІБС УБС НБУ).

Олексій бере активну участь у спортивній та громадській діяльності інституту, а саме: член Ради студентського самоврядування;  член хореографічного колективу «Контрасти» (дипломом ІІІ ступеня на конкурсі «Студентська весна-2014» у номінації «Сучасна хореографія»); член футбольної команди Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

Tkacheva

Ткачова
Аліна Ігорівна
ІІ курс
Іменна стипендія Акціонерного Східно-українського банку «Грант»

Відмінниця навчання. Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях – ХIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (ЧІБС УБС НБУ),  ХІV Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем»(ЛІБС УБС НБУ), ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції» (ХІБС УБС НБУ).

Shavlak
Шавлак
Марина Андріївна
ІV курс
Іменна стипендія ПАТ «Укрсиббанк»

Студентка є відмінницею навчання. Активно бере участь у громадському житті інституту. Займається науковою-дослідною роботою.

Постійна учасниця заходів, що проводяться інститутом: Сковородинівські читання, Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції».

Учасниця олімпіад та конкурсів, зокрема Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, де посіла І місце, І етапу ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови (за професійним спрямуванням) (ІІІ місце), І етапу ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з математики (ІІІ місце).

Koshel

Кошель
Ганна Миколаївна
ІІІ курс
Іменна стипендія ПАТ «Укрсиббанк»

Студентка є відмінницею навчання. Бере активну участь у громадському житті інституту, займається науково-дослідною роботою.

Протягом навчання стала учасницею III Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції» (ХІБС УБС НБУ), І туру І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики.

Ганна є автором 2 наукових робіт, представлених на конкурсах інститутського та всеукраїнського рівнів.

Yakovleva

Яковлева
Крістіна Олександрівна
ІІІ курс
Іменна стипендія ПАТ «Укрсиббанк»

Крістіна є відмінницею навчання. Займається науково-дослідною роботою. Є постійним членом студентського наукового клубу «Міжнародний».

Бере активну участь у наукових конференція, круглих столах та конкурах, зокрема Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції» (ХІБС УБС НБУ), Шевченківські читання (ЧІБС УБС НБУ), Міжнародний англомовний студентський круглий стіл (БДТУ ім. Шухова, м. Бєлгород, РФ), Міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт «My profession in the 21st century».

Kozakevich
Козакевич
Ірина Олександрівна
ІІІ курс
Іменна стипендія ПАТ «Укрсиббанк»

Студентка є відмінницею навчання та старостою академічної групи.

Протягом навчання брала участь у I турі I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики, IIІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції» (ХІБС УБС НБУ), ХIІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (ЧІБС УБС НБУ), VІІІ Всеукраїнському молодіжному конкурсі «Новітній інтелект України», де посіла 4 місце.

Poltinkina

Полтинкіна
Юлія Юріївна
IV курс
Іменна стипендія ПАТ «Укрсиббанк»

Студентка є відмінницею навчання, старостою академічної групи.

Займається науково-дослідною роботою, бере активну участь в громадському житті інституту.

Активна учасниця заходів, що проводяться Харківським інститутом банківської справи: III Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції», благодійній акції, День відкритих дверей.