• Студентське наукове товариство

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету банківської справи є самоврядним, добровільним, колегіальним об’єднанням та частиною системи громадського самоврядування Університету, яка забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та працюють в Університеті, його структурних підрозділах (далі – Інститутах) щодо питань наукової діяльності, інновацій та обміну знаннями.

Метою наукового товариства Університету банківської справи є всебічне сприяння розвитку науки, науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності у молодіжному середовищі шляхом створення умов для розкриття і розвитку наукового та творчого потенціалів молоді, формування нового наукового економічного світогляду, ініціювання нових знань та використання результатів наукових досліджень для вирішення актуальних проблем розвитку фінансово-кредитної сфери.

Студентське наукове товариства Харківського інституту є невід’ємною частиною Наукового товариства Університету банківської справи.

Членами Наукового товариства можуть бути особи, які навчаються в Університеті та науково-педагогічні працівники, які належать до категорії молодих вчених (тобто віком до 35 років, докторанти – до 40 років), які займаються науковою діяльністю та виявили бажання працювати в науковому товаристві.

Студентське наукове товариство Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» створене у 2003 році з ініціативи студентів, як добровільна, молодіжна громадська організація, яка діє з метою:

  • координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;
  • створення сприятливих умов для розвитку та реалізації творчих здібностей студентів;
  • залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності в процесі навчання у вищому навчальному закладі;
  • участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем.

Інформація про студентські наукові клуби:

 

 Auditor

 Page1

 

Mignarodniy

Meneger-Enactus

 

Діяльність СНТ щодо координації наукової роботи студентів:

  • Організація відкритих зборів СНТ;
  • Проведення інтелектуальної гри.
  • Організація та проведення Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів “НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ З ПРОБЛЕМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»
  • Організація тижня науки.
  • Проведення науково-дослідного рейтингу студентів.
  • Діяльність щодо популяризації наукової діяльності молодих вчених.

 

ГОЛОВА СНТ

Пугачова Валентина –  координація роботи СНТ, оновлення стенду і сторінки СНТ, залучення студентів до наукових клубів.

Рада СНТ

Кулик Тетяна — заступник голови СНТ.
Харченко Олена  — випуск дайджестів, підготовка статей в газету “Наша справа”.

Кожного року на базі Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» проводиться інтелектуальна гра «Ерудит» між студентськими науковими клубами СНТ.