• Шановні ректори та представники закладів вищої освіти!
14.06.2019

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти розпочало активну роботу на початку 2019 року. Перший наш виклик -впровадити нову, ефективну систему акредитації освітніх програм, яка базується на європейських стандартах і кращих практиках.. В метою забезпечення незалежної ефективної оцінки з урахуванням інтересів ЗВО та їх стейкхолдерів ми нещодавно оголосили два конкурси: відбір експертів для акредитації освітніх програм і конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР).

Подробиці за посиланням