• Результати вступних випробуваннь

Освітній ступінь магістра
(іноземна мова)

 

Освітній ступінь магістра
(фах)

 

 Освітній ступінь бакалавра
(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)