• Результати міжнародної співпраці

Результатами міжнародного співробітництва є:

  • Запровадження системи дистанційного навчання консультативної фірми«Design for learning International»(Великобританія);
  • Партнерські зв’язки з групами компаніїSistem Integration з підготовки інструкторів по викладанню у середовищі Learning Space;
  • Залучення до навчального процесу, семінарів і курсів з підвищення кваліфікації банківських працівників зарубіжних фахівців;
  • Стажування викладачів і студентів в освітніх закладах інших країн, участь викладачів в міжнародних наукових програмах;
  • Забезпечення навчального процесу спеціальною навчальною та науковою літературою.

 

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14 slide15 slide16 slide17 slide18 slide19 slide20 slide21 slide22 slide23 slide24 slide25 slide26 slide27 slide28