• Рейтинг успішності студентів

Рейтинг студентів ІІ курсу освітнього ступеня «бакалавр» фінансово-економічного факультету спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»  на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за державним замовленням

Рейтинг студентів ІІ курсу (за скороченим терміном навчання) освітнього ступеня «бакалавр» фінансово-економічного факультету спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»  на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за державним замовленням

Рейтинг студентів ІІ курсу освітнього ступеня «бакалавр» фінансово-економічного факультету  спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»  на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за державним замовленням

Рейтинг студентів ІІ курсу (за скороченим терміном навчання) освітнього ступеня «бакалавр» фінансово-економічного факультету спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»  на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за державним замовленням

Рейтинг студентів ІІ курсу освітнього ступеня «бакалавр» фінансово-економічного факультету спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»  на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за державним замовленням

Рейтинг студентів ІІ курсу (за скороченим терміном навчання) освітнього ступеня «бакалавр» фінансово-економічного факультету спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»  на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за державним замовленням

Рейтинг студентів ІІ курсу освітнього ступеня «бакалавр» фінансово-економічного факультету спеціальності 125 «Кібербезпека» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за державним замовленням

Рейтинг студентів ІІІ курсу освітнього ступеня «бакалавр» фінансово-економічного факультету напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за державним замовленням

Рейтинг студентів ІІІ курсу (за скороченим терміном навчання) освітнього ступеня «бакалавр» фінансово-економічного факультету напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»  на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за державним замовленням

Рейтинг студентів ІІІ курсу освітнього ступеня «бакалавр» фінансово-економічного факультету напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»  на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за державним замовленням

Рейтинг студентів ІІІ курсу освітнього ступеня «бакалавр» фінансово-економічного факультету напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»  на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за державним замовленням

Рейтинг студентів ІІІ курсу (за скороченим терміном навчання) освітнього ступеня «бакалавр» фінансово-економічного факультету напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»  на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за державним замовленням

Рейтинг студентів ІІ курсу освітнього ступеня «магістр» фінансово-економічного факультету спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»  на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за державним замовленням

Рейтинг студентів ІІ курсу освітнього ступеня «магістр» фінансово-економічного факультету спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за державним замовленням

Рейтинг студентів ІІ курсу освітнього ступеня «магістр» фінансово-економічного факультету  спеціальності 073 «Менеджмент» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»  на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за державним замовленням

Рейтинг студентів ІV курсу освітнього ступеня «бакалавр» фінансово-економічного факультету напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Харківського навчально-наукового інституту Університету банківської справи на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за кошти Національного банку України

Рейтинг студентів ІV курсу освітнього ступеня «бакалавр» фінансово-економічного факультету напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Харківського навчально-наукового інституту Університету банківської справи на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за кошти Національного банку України

Рейтинг студентів ІV курсу освітнього ступеня «бакалавр» фінансово-економічного факультету напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» Харківського навчально-наукового інституту Університету банківської справи на отримання стипендії, які навчаються на денній формі за кошти Національного банку України