• Рейтинг успішності студентів

Рейтинг успішності студентів ІІ курсу освітнього ступеня бакалавра за весняний семестр 2017-2018 навчального року

Рейтинг успішності студентів ІІІ курсу освітнього ступеня бакалавра за весняний семестр 2017-2018 навчального року

Рейтинг успішності студентів ІV курсу освітнього ступеня бакалавра за весняний семестр 2017-2018 навчального року

Рейтинг успішності студентів ІІ курсу освітнього ступеня магістра за весняний семестр 2017-2018 навчального року