• Програми вступних випробувань для навчання

Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

ПРОГРАМА співбесіди для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, які вступають за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (за напрямом підготовки 6.050101 «Комп`ютерні науки») на денну форму навчання.

ПРОГРАМА співбесіди для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, які вступають за спеціальністю 081 «Право» (за напрямом підготовки 6.03040101 «Правознавство») на денну форму навчання

Програма співбесіди для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю для вступу за спеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,          071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» (за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці») на денну та заочну форми навчання

ПРОГРАМА фахового тестування для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (за напрямом підготовки 6.050101 «Комп`ютерні науки») на денну форму навчання

ПРОГРАМА фахового тестування для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 081 «Право» (за напрямом підготовки 6.03040101 «Правознавство») на денну форму навчання

ПРОГРАМА фахового тестування для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»  (за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці») денної та заочної форми навчання

 

Програми вступних випробувань для здобуття оствітнього ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти

 

ПРОГРАМА конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» з історії України для здобуття освітнього ступеня  бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 081 «Право», на денну та заочну форми навчання

ПРОГРАМА конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» з іноземної мови (англійської) для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і  оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 081 «Право» на денну та заочну форми навчання

ПРОГРАМА конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи»  з географії для здобуття освітнього ступеня  бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 081 «Право»,  122 «Комп‘ютерні науки та інформаційні технології» на денну та заочну форми навчання

ПРОГРАМА конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» з математики для здобуття освітнього ступеня  бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та  страхування», 073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 081 «Право», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» на денну та заочну  форми навчання

ПРОГРАМА конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» з іноземної мови (німецької) для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 081 «Право» на денну та заочну форми навчання

ПРОГРАМА конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» з української мови та літератури для здобуття освітнього  ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» на денну та заочну форми навчання

ПРОГРАМА для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» з фізики для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» на денну форму навчання

ПРОГРАМА конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» з іноземної мови (французької) для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 081 «Право» на денну та заочну форми навчання

 

Програми вступних випробувань для здобуття освітнього рівня магістра

ПРОГРАМА співбесіди для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) для вступу за спеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка, 073 «Менеджмент» на денну та заочну форми навчання

ПРОГРАМА співбесіди для іноземців та осіб без громадянства для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи»  для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» (для спеціалізації «Економічна кібернетика») на денну форму навчання

ПРОГРАМА співбесіди для іноземців та осіб без громадянства для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на денну та заочну форми навчання

ПРОГРАМА співбесіди для іноземців та осіб без громадянства для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на денну та заочну форми навчання

ПРОГРАМА співбесіди для іноземців та осіб без громадянства для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської  справи»  для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» (для спеціалізацій «Менеджмент людських  ресурсів», «Бізнес-адміністрування» та «Управління фінансово-економічною безпекою») на денну форму навчання

ПРОГРАМА тестування з іноземної мови (англійської) для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи»  для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент» на денну та заочну форми навчання

ПРОГРАМА тестування з іноземної мови (німецької) для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» для  здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування»,  051 «Економіка, 073 «Менеджмент» на денну та заочну форми навчання

ПРОГРАМА тестування з іноземної мови (французької) для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент» на денну та заочну форми навчання

ПРОГРАМА фахового тестування для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» для здобуття освітнього  ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізації «Бізнес-адміністрування», «Управління фінансово-економічною безпекою») на денну форму навчання

ПРОГРАМА фахового тестування для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» (зі спеціалізації «Економічна кібернетика») на денну форму навчання

ПРОГРАМА фахового тестування для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» для здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент людських ресурсів») на денну форму навчання

ПРОГРАМА фахового тестування для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на денну та заочну форми навчання

ПРОГРАМА фахового тестування для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на денну та заочну форми навчання