• Профілі програм 2015-2016, 2016-2017

Освітній рівень бакалавра

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

125 «Кібербезпека»