• Проекти нормативних документів Університету та інституту

На сторінці розміщено проекти нормативних документів Університету для публічного ознайомлення і пропозицій (стейкхолдерів,  науково-педагогічних працівників, студентів, тощо)

Положення про запобігання проявам расизму та сексуальних домагань

Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про преміювання 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ЕТИКУ АКАДЕМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРУПУ СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття освіти В ХАРКІВСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІЕВРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»