• Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Завантажити презентацію

Харківський навчально-науковий інститут Університету банківської справи – провідний фінансовий ВНЗ Східної України.

Дата заснування – травень 1944 року.

Харківський інститут – це

 • понад 40 тисяч підготовлених фахівців для фінансово-кредитних установ;
 • висококваліфіковані викладачі, сертифіковані міжнародними та вітчизняними організаціями;
 • залучення до навчального процесу провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців;
 • програми подвійного диплома про вищу освіту міжнародного зразка;
 • новації у практичній підготовці: широке застосування в навчально-тренувальному комплексі реального програмного забезпечення; виконання дипломних робіт на замовлення роботодавців з подальшим їх захистом на виробництві, у т.ч. іноземною мовою;
 • сучасна матеріально-технічна база – мультимедійні аудиторії, комп’ютерні класи, модернізована бібліотека, спорткомплекс, комфортабельний гуртожиток, їдальня;
 • викладання окремих базових дисциплін на іноземній мові;
 • повнофункціональна система дистанційного навчання;
 • інтеграція навчальної та наукової діяльності та активне залучення студентів до наукової діяльності;
 • реальне сприяння працевлаштуванню випускників: стабільно високий показник працевлаштування – протягом першого року понад 90%.

Інститут здійснює підготовку бакалаврів і магістрів (у т.ч. іноземних громадян) за денною, заочною, денно-заочною і дистанційною формами навчання.

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка в Інституті

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

073 «Менеджмент»

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

125 «Кібербезпека».

 

Спеціалізації:

Облік і аудит

Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

Облік і аудит в банку

Фінанси і кредит

Фінансовий менеджмент

Управління інноваційною діяльністю

Управління проектами фінансово-кредитних установ

Банківська справа

Управління банківською безпекою

Управління продажем банківських послуг

Банківське обслуговування агропромислового комплексу

Бізнес-адміністрування

Управління фінансово-економічною безпекою

Інтелектуальні системи прийняття рішень у фінансово-кредитній сфері.

 

Термін навчання: бакалавр 4 роки; магістр 1,5 – 2 роки.

 

 

Студенти мають можливість навчатися за програмами подвійного диплому в зарубіжних вищих навчальних закладах:

 • Університет школи Салезіян Саррія і Вища школа менеджменту (м. Барселона, Іспанія)
 • Балтійська Міжнародна Академія (м. Рига, Латвія)
 • Університет Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва)
 • Краківський економічний університет (Республіка Польща)
 • Вищий навчальний заклад професійної освіти у сфері бізнес- адміністрування (Монтре, Швейцарія).

 

Здійснюється підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями. Також здійснюється підготовка громадян України до вступу у вищі навчальні заклади.

 

Забезпечується навчання за програмою офіцерів запасу в в Гвардійському ордена «Червоної зірки» факультеті військової підготовки ім. Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Національної академії Національної гвардії України.

Підвищення кваліфікації фахівців фінансово-кредитної сфери:

 • керівників та головних бухгалтерів ломбардів. кредитних спілок, фінансових компаній;
 • працівників підрозділів інкасації банківських установ;
 • працівників ПАТ «Державний ощадний банк України» за замовленою тематикою;
 • тематичні семінари з актуальних питань діяльності фінансово-кредитних установ з урахуванням потреб ринку.

Комфортабельний гуртожиток інституту знаходиться поруч з навчально-лабораторним корпусом.

Директор – д.е.н., професор Самородов Борис.

Харківський навчально-науковий інститут

проспект Перемоги, 55, м. Харків, 61174

Телефон/факс: +38 (057) 337-99-96