• Правила прийому

Умови прийому у 2019 р.

Правила прийому у 2019 р. 

Перелік спеціальностей та освітніх програм для прийому на навчання (додатки 1-3 до Правил прийому у 2019 р.)

Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення у 2019 році для освітнього рівня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти (додаток 4 до Правил прийому у 2019 р.)