• Підвищення кваліфікації та перепідготовка

Перепідготовка спеціалістів з наданням другої вищої освіти

Перепідготовка спеціалістів з наданням другої вищої освіти здійснюється за спеціальністю “Банківська справа”, освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”, за заочною формою.
Термін навчання – 2,5 роки.
На навчання зараховуються особи, які мають непрофільну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”, “магістр”. Зарахування здійснюється за підсумками тестування з української мови та літератури, математики (або основ економіки), яке проводиться в інституті.

Вступники подають особисто:

 • заяву про вступ;
 • диплом спеціаліста або магістра та додаток до нього (оригінали або завірені копії);
 • медичну довідку за формою 086-У (оригінал або завірену копію) з повною інформацією про щеплення, результатами флюорографічного обстеження за поточний рік;
 • 6 фотокарток розміром 3?4 см;
 • ксерокопію паспорта;
 • ксерокопію ідентифікаційного коду;
 • ксерокопію трудової книжки (за наявності), завірену за місцем роботи;
 • ксерокопію документа про зміну прізвища (за необхідності);
 • 5 конвертів.

(Ксерокопії диплома, медичної довідки та документа про зміну прізвища завіряються приймальною комісією на підставі оригіналу).

Студенти мають можливість користуватися матеріально-технічною базою інституту, яка дозволяє організувати на належному рівні професійну підготовку студентів на основі використання сучасних інформаційних та педагогічних технологій і забезпечити реалізацію нових галузевих стандартів освіти.
У навчальному процесі використовуютьсяі елементи дистанційного навчання.
Сесії проводяться 2-3 рази на рік.
За результатами державної атестації студенти отримують диплом державного зразка про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації “спеціаліст з банківської справи”.

Perepodgotovka_1

Семінари для фахівців Національного банку України

Підвищення кваліфікації спеціалістів територіальних управлінь Національного банку України проводиться за програмами :

 • для спеціалістів відділів перевезення цінностей та організації інкасації, які зайняті організацією цієї операції та контролем за її здійсненням
 • для спеціалістів відділів готівкового обігу та касових операцій:
  • економісти;
  • касири
 • для спеціалістів (інкасаторів та водіїв) відділів перевезення цінностей та організації інкасації за програмою “Організація роботи з перевезення цінностей в системі Національного банку України”;
 • для інших категорій фахівців НБУ з різних актуальних питань діяльності Національного банку України

Навчання здійснюється за програмами, погодженими з відповідними Департаментами Національного банку України.
Для проведення семінарів з підвищення кваліфікації залучаються провідні фахівці центрального апарату Національного банку України, Управління Національного банку України в Харківській області, викладачі Харківського інституту банківської справи УБС НБУ.
Слухачі семінарів отримують свідоцтво державного зразка.

sem_nbu

Курси підвищення кваліфікації спеціалістів банківських установ

-для інкасаторів та водіїв підрозділів інкасації

Підвищення кваліфікації проводяться на підставі ліцензії МОНУ.
Програма навчання передбачає вивчення навчальних модулів:

 1. Спеціальна підготовка
 2. Психологічна підготовка
 3. Юридична підготовка
 4. Технічні та охоронні засоби захисту цінностей
 5.  Основи долікарської допомоги

По закінченні навчання та проведення підсумкового контролю знань слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка

kursi_rc

-для фахівців, які працюють з готівковою іноземною валютою та дорожніми чеками, щодо визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземних держав і дорожніх чеків

Навчання проводиться на підставі дозволу Національного банку України (договір про співробітництво від 13.09.2005 № К-2995 ) та додатків до нього (від 22 червня 2007 р. № К-3470 та від 01.06.2009 р. № К-40320), відповідно до пункту 19 статті 7 Закону України “Про Національний банк України” й Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.12.2002 № 502.
Програма навчання розрахована на 21 годину (3 дні) і передбачає розгляд питань:

 • виготовлення банкнот національної валюти та іноземних держав, дорожніх чеків, захист їх від підробки;
 • методи комплексного дослідження справжності банкнот і чеків;
 • визначення ознак фальсифікації банкнот і чеків;
 • порядок вилучення та передавання на експертизу сумнівних банкнот.

Навчальний процес забезпечують провідні фахівці Національного банку України, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, комерційних банків, які мають значний досвід експертної роботи.
Навчання супроводжується сучасними технічними засобами, які використовуються в банках (експертні лупи, універсальні детектори валют, які дозволяють здійснювати комплексний візуальний контроль у видимому, ультрафіолетовому та інфрачервоному діапазоні спектру, магнітні детектори, магнітооптичні та інфрачервоні візуалізатори), та зразками фальшивих і справжніх банкнот.
Кількість слухачів у групі складає до 16 осіб, що дає можливість забезпечити до кожного індивідуальний підхід.
За результатами навчання слухачі складають залік та отримують свідоцтво встановленого зразка.

Kursu_1 Kursu_2

Короткострокові семінари для банківських працівників

Для банківських фахівців проводяться короткострокові семінари з актуальних питань банківської діяльності.

Тематика семінарів:

 1. Організація та здійснення фінансового моніторингу
 2. Визначення платіжності банкнот і монет національної та іноземної валют
 3. Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації
 4. Організація системи внутрішнього контролю банку
 5. Кредитний моніторинг
 6. Ризики в банківській діяльності
 7. Організація процесу залучення, обслуговування та утримання клієнтів
 8. Сучасні методи залучення, обслуговування клієнтів та продажу банківських продуктів
 9. Ефективна співпраця банку та страхової компанії

До участі в семінарах залучаються провідні вітчизняні та іноземні фахівці.

Дистанційне навчання

З 2004 року в інституті проводиться робота по запровадженню технології дистанційного навчання у навчальний процес студентів.

На сьогодні в інституті створено повнофункціональну Систему Дистанційного Навчання (СДН), яка працює на платформі MOODLE. Для користування СДН студенти та викладачі отримують від адміністратора логін та пароль, за якими входять на сервер дистанційного навчання.

Вихід на сервер ДН інституту.

Контакти

Телефони для довідок: (057) 336-82-62, 338-56-41