• Підвищення кваліфікації та перепідготовка

Перепідготовка спеціалістів з наданням другої вищої освіти

Перепідготовка спеціалістів з наданням другої вищої освіти здійснюється за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”, освітнього ступеня  “магістр”, за заочною (дистанційною) формою. Термін навчання – 1,4 роки.
На навчання зараховуються особи, які мають непрофільну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”, “магістр”. Зарахування здійснюється за підсумками тестування, яке проводиться в інституті.

Вступники подають особисто:

 • заяву про вступ;
 • диплом спеціаліста або магістра та додаток до нього (оригінали або завірені копії);
 • медичну довідку за формою 086-У (оригінал або завірену копію) з повною інформацією про щеплення, результатами флюорографічного обстеження за поточний рік;
 • 6 фотокарток розміром 3*4 см;
 • ксерокопію паспорта;
 • ксерокопію ідентифікаційного коду;
 • ксерокопію трудової книжки (за наявності), завірену за місцем роботи;
 • ксерокопію документа про зміну прізвища (за необхідності);
 • 5 конвертів.

(Ксерокопії диплома, медичної довідки та документа про зміну прізвища завіряються приймальною комісією на підставі оригіналу).

Студенти мають можливість користуватися матеріально-технічною базою інституту, яка дозволяє організувати на належному рівні професійну підготовку студентів на основі використання сучасних інформаційних та педагогічних технологій і забезпечити реалізацію нових галузевих стандартів освіти. В освітньому процесі використовуються елементи дистанційного навчання. Сесії проводяться 2 рази на рік. За результатами державної атестації студенти отримують державний диплом про вищу освіту.

Perepodgotovka_1

Курси підвищення кваліфікації для інкасаторів та водіїв підрозділів інкасації

Програма навчання передбачає вивчення навчальних модулів:

 1. Спеціальна підготовка
 2. Психологічна підготовка
 3. Юридична підготовка
 4.  Основи долікарської допомоги

Тривалість заходу: 3 дні

Кількість годин: 30 годин (у т. ч. тестування)

По закінченні навчання та проведення підсумкового контролю знань (тестування) слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка. 

Навчання та підвищення кваліфікації керівників та фахівців фінансових установ, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

для керівників та головних бухгалтерів ломбардів;

для керівників та головних бухгалтерів кредитних спілок;

для керівників та головних бухгалтерів фінансових компаній.

Підготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за типовими програмами навчання  (сайт Нацкомфінпослуг)

По закінченню навчання видається свідоцтво встановленого зразка. За результатами екзамену, що проходить у формі тестування та співбесіди, слухачі отримують свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за відповідною програмою підвищення кваліфікації керівників/головних бухгалтерів.

Тематичні семінари з актуальних питань діяльності фінансово-кредитних установ з урахуванням потреб ринку

Короткострокові семінари для банківських працівників з актуальних питань банківської діяльності:

 1. Організація та здійснення фінансового моніторингу
 2. Визначення платіжності банкнот і монет національної та іноземної валют
 3. Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації
 4. Організація системи внутрішнього контролю банку
 5. Кредитний моніторинг
 6. Ризики в банківській діяльності
 7. Організація процесу залучення, обслуговування та утримання клієнтів
 8. Сучасні методи залучення, обслуговування клієнтів та продажу банківських продуктів
 9. Ефективна співпраця банку та страхової компанії

Вихід на сервер ДН інституту.

Контакти

Телефони для довідок: (057) 336-82-62, 338-56-41.  e-mail:dist@khibs.ubs.edu.ua