• Перелік документів для вступу

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ АБІТУРІЄНТ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  • Документ, що посвідчує особу
  • Ідентифікаційний код
  • Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
  • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього
  • Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених цими Умовами випадках)
  • Пільгові документи (при наявності)
  • Шість кольорових фотокарток розміром 3х4
  • Конверти з маркою (по Україні)
  • Папка картонна на зав’язках