• Освітні програми 2017-2018

Освітній рівень: І-й (бакалаврський)

071 «Облік і оподаткування»

                   Обов’язкові дисципліни

                   Вибіркові дисципліни загальної підготовки

                   Вибіркові дисципліни галузевої підготовки

                   Варіативні компоненти фахової підготовки:

                           Варіативна компонента “Облік і аудит в управлінні підприємницькою  діяльністю”

                           Варіативна компонента “Бізнес-аналітика і консалтинг”

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

                  Обов’язкові дисципліни

                   Вибіркові дисципліни загальної підготовки

                   Вибіркові дисципліни галузевої підготовки

                   Варіативні компоненти фахової підготовки:

                             Варіативна компонента “Фінанси”

                             Варіативна компонента “Банківська справа”

                             Варіативна компонента “Бізнес-планування”

                             Варіативна компонента “Фінансово-інформаційні технології”

073 «Менеджмент»

                  Обов’язкові дисципліни

                   Вибіркові дисципліни загальної підготовки

                   Вибіркові дисципліни галузевої підготовки       

                    Вибіркові дисципліни фахової підготовки

122 «Комп’ютерні науки»

                  Обов’язкові дисципліни

                   Вибіркові дисципліни загальної підготовки

                   Вибіркові дисципліни галузевої підготовки       

                    Вибіркові дисципліни фахової підготовки

125 «Кібербезпека»

                  Обов’язкові дисципліни

                   Вибіркові дисципліни загальної підготовки

                   Вибіркові дисципліни галузевої підготовки       

                    Вибіркові дисципліни фахової підготовки

 

Освітній рівень: ІІ-й (магістерський)

071 «Облік і оподаткування»

                 Обов’язкові дисципліни

                 Варіативні компоненти фахової підготовки:

                           Варіативна компонента «Облік і аудит у підприємницькій діяльності»

                           Варіативна компонента «Управління бізнес-процесами (SAP)»

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

                   Обов’язкові дисципліни

                   Варіативні компоненти фахової підготовки:

                              Варіативна компонента (сертифікаційний модуль) «Фінансовий менеджмент»

                              Варіативна компонента (сертифікаційний модуль) «Управління розвитком банківського бізнесу»

                              Варіативна компонента  (сертифікаційний модуль) «Банківський менеджмент»

073 «Менеджмент»

         Обов’язкові дисципліни

                Вибіркові дисципліни фахової підготовки

        122 «Комп’ютерні науки»

                  Обов’язкові дисципліни

                  Вибіркові дисципліни фахової підготовки