• Освітні програми 2017-2018 рр.

Освітній рівень бакалавра

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

073 «Менеджмент»

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

125 «Кібербезпека»

 

Освітній рівень магістра

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

073 «Менеджмент»