• Освітні програми 2017-2018

Освітній рівень: І-й (бакалаврський)

071 «Облік і оподаткування» (дійсна з 01.09.2019)

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни загальної підготовки

Вибіркові дисципліни галузевої підготовки

Варіативні компоненти фахової підготовки:

Варіативна компонента “Облік і аудит в управлінні підприємницькою  діяльністю”

Варіативна компонента “Бізнес-аналітика і консалтинг”

072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (дійсна з 01.09.2019)

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни загальної підготовки

Вибіркові дисципліни галузевої підготовки

Варіативні компоненти фахової підготовки:

Варіативна компонента “Фінанси”

Варіативна компонента “Банківська справа”

Варіативна компонента “Бізнес-планування”

Варіативна компонента “Фінансово-інформаційні технології”

073 «Менеджмент»(дійсна з 01.09.2019)

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни загальної підготовки

Вибіркові дисципліни галузевої підготовки

Вибіркові дисципліни фахової підготовки

122 «Комп’ютерні науки» (дійсна з 01.09.2019)

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни загальної підготовки

Вибіркові дисципліни галузевої підготовки

Вибіркові дисципліни фахової підготовки

125 «Кібербезпека» (дійсна з 01.09.2019)

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни загальної підготовки

Вибіркові дисципліни галузевої підготовки

Вибіркові дисципліни фахової підготовки

Освітній рівень: ІІ-й (магістерський)

071 «Облік і оподаткування» (дійсна з 01.09.2019)

Обов’язкові дисципліни

Варіативні компоненти фахової підготовки:

Варіативна компонента «Облік і аудит у підприємницькій діяльності»

Варіативна компонента «Управління бізнес-процесами (SAP)»

072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (дійсна з 01.09.2019)

Обов’язкові дисципліни

Варіативні компоненти фахової підготовки:

Варіативна компонента (сертифікаційний модуль) «Фінансовий менеджмент»

Варіативна компонента (сертифікаційний модуль) «Управління розвитком банківського бізнесу»

Варіативна компонента  (сертифікаційний модуль) «Банківський менеджмент»

073 «Менеджмент»(дійсна з 01.09.2019)

         Обов’язкові дисципліни

                Вибіркові дисципліни фахової підготовки

122 «Комп’ютерні науки» (дійсна з 01.09.2019)

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни фахової підготовки