• Освітні програми 2017-2018

Освітній рівень: І-й (бакалаврський)

071 «Облік і оподаткування»

                  Опис дисциплін 071 «Облік і оподаткування»

                  Опис вибіркових дисциплін 

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

                  Опис дисциплін 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

                  Опис вибіркових дисциплін 

073 «Менеджмент»

                  Опис дисциплін 073 «Менеджмент»

                  Опис вибіркових дисциплін 

122 «Комп’ютерні науки»

                 Опис дисциплін 122 «Комп’ютерні науки»

                  Опис вибіркових дисциплін 

125 «Кібербезпека»

                  Опис дисциплін 125 «Кібербезпека»

                  Опис вибіркових дисциплін 

 

Освітній рівень: ІІ-й (магістерський)

071 «Облік і оподаткування»

                  Опис дисциплін 071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

                   Опис дисциплін 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

073 «Менеджмент»

          Опис дисциплін 073 «Менеджмент»

                  Опис вибіркових дисциплін

        122 «Комп’ютерні науки»

                  Опис дисциплін 122 «Комп’ютерні науки»