• Описи вибіркових дисциплін 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Дисципліни 2 курсу бакалавр (молодший спеціаліст):
           Аналіз інвестиційних проектів
           Банківська система
           Безпека банківської діяльностію
           Внутрішн. аудит у банку
           Інвестиційне кредитування
           Міжнародні фінанси
           Місцеві фінанси
           Облік у бюджетних установах
           Правове регулювання та безпека банків
           Проектне фінансування
           Страхові послуги
           Технології банківського обслуговування
           Управлінський облік
           Фінансовий ринок
           Фінансово-банківська статистика

Дисципліни 3 курсу бакалавр:
           Спеціалізація Банківська справа
                    
Аудит
                    Банківська система
                    Бюджетна система
                    Державні фінанси
                    Економічний аналіз
                    Інвестування
                    Інформаційні технології в обліці та аудиті
                    Психологія професійного розвитку
                    Ризикологія
                    Системи обробки економічної інформації
                    Фондовий ринок
           Спеціалізація Фінанси
  
                  Аудит
                    Бізнес-планування
                    Економічний аналіз
                    Інвестування
                    Інформаційні технології в обліці та аудиті
                    Міжнародні фінанси
                    Психологія професійного розвитку
                    Ризикологія
                    Фінансовий облік у банку
                    Фінансовий облік

Дисципліни 4 курсу бакалавр:
          Спеціалізація Банківська справа
                   
Аналіз інвестиційних проектів
                   Банківське право
                   Безпека банківської діяльності
                   Внутрішн.аудит у банку
                   Інвестиційне кредитування
                   Інвестиційний аналіз
                   Міжнародні фінанси
                   Місцеві фінанси
                   Облік у бюджетних установах
                   Операції кредитних спілок
                   Операції на фондовому ринку
                   Правове регулювання та безпека банків
                   Проектне фінансування
                   Проектний аналіз
                   Страхові послуги
                   Технології банківського обслуговування
                   Управлінський облік
                   Фінанси зарубіжних корпорацій
                   Фінансове право
                   Фінансовий ринок
                   Фінансово-банківська статистика
          Спеціалізація Фінанси
                   
Аналіз банківської діяльності
                   Аналіз інвестиційних проектів
                   Банківське право
                   Звітність підприємств
                   Інвестиційне кредитування
                   Інвестиційний аналіз
                   Місцеві фінанси
                   Облік у бюджетних установах
                   Операції кредитних спілок
                   Операції на фондовому ринку
                   Проектне фінансування
                   Страхові послуги
                   Управлінський облік 
                   Фінанси зарубіжних корпорацій
                   Фінансова безпека
                   Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
                   Фінансове право
                   Фінансово-банківська статистика
                   Центральний банк і грошово-кредитна політика
                   Цінова політика та управління витратами підприємства