• Описи вибіркових дисциплін 071 Облік і оподаткування

Дисципліни 2 курсу бакалавр:

 1. Бухгалтерський облік (Рівень А)
 2. Бухгалтерський облік (Рівень В)
 3. Оподаткування

Дисципліни 3 курсу бакалавр та 1 курсу бакалавр (молодший спеціаліст):

 1. Аналіз банківської діяльності
 2. Аудит систем управління ризиками
 3. Економічний аналіз
 4. Звітність банку
 5. Інформаційні технології в обліку і аудиті
 6. Історія бухгалтерського обліку
 7. Корпоративне управління
 8. Консолідована звітність банку
 9. Контроль і ревізія
 10. Облік в бюджетних установах
 11. Облік операцій НБУ
 12. Облік у банках
 13. Облікова політика підприємства
 14. Організація обліково-операційної роботи в банках
 15. Оцінювання майна
 16. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку
 17. Ризик-менеджмент
 18. Системи обробки економічної інформації
 19. Страхування
 20. Теорія фінансового контролю
 21. Ціноутворення

Дисципліни 4 курсу бакалавр та 2 курсу бакалавр (молодший спеціаліст):

 1. Автоматизовані системи економічного аналізу
 2. Аналіз господарської діяльності
 3. Аналіз інвестиційних проектів
 4. Аудит корпоративних систем
 5. Безпека банківської діяльності
 6. Бюджетна система
 7. Внутрішньогосподарський контроль
 8. Внутрішньофірмові стандарти аудиту
 9. Державний фінансовий контроль
 10. Економічна безпека підприємства
 11. Інвестиційний аналіз
 12. Інформаційна безпека
 13. Контроль в бюджетних установах
 14. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті
 15. Міжнародні стандарти фінансової звітності
 16. Облік в бюджетних установах
 17. Облік в зарубіжних країнах
 18. Облік в галузях економіки
 19. Облік в промисловості
 20. Облік за видами економічної діяльності
 21. Облік зовнішньоекономічної діяльності
 22. Облік і аналіз в умовах ризику
 23. Облік і контроль у недержавних пенсійних фондах
 24. Облік на малих підприємствах
 25. Облік на підприємствах малого бізнесу
 26. Облік у будівництві
 27. Облік у торгівлі
 28. Податкова система
 29. Програмне забезпечення аналізу і аудиту
 30. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку
 31. Програмне забезпечення економічного аналізу
 32. Психологія підприємницької діяльності
 33. Судово-бухгалтерська експертиза
 34. Функціонально-вартісний аналіз
 35. Фінансова звітність