• Описи вибіркових дисциплін 071 Облік і оподаткування

Дисципліни 2 курсу бакалавр:
          
1. Оподаткування (6 кредитів, 180 годин, залік)

Дисципліни 2 курсу бакалавр (молодший спеціаліст):
           
1. Облік за видами економічної діяльності (3 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           2. Облік у будівництві (3 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           3. Облік зовнішньоекономічної діяльності (3 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           4. Облік в промисловості (3 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           5. Облік на підприємствах малого бізнесу (4 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           6. Облік у торгівлі (3 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           7. Податкова система (3 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           8. Бюджетна система (3 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           9. Аналіз господарської діяльності (3 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           10. Аналіз інвестиційних проектів (3 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           11. Функціонально-вартісний аналіз (3 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           12. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку (3 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           13. Програмне забезпечення аналізу і аудиту (3 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           14. Державний фінансовий контроль (4 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит) 
           15. Контроль в бюджетних установах (4 семестр,4 кредити, 120 годин, іспит)
           16. Внутрішньогосподарський контроль (4 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           17. Облік в зарубіжних країнах (4 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           18. Облік і контроль у недержавних пенсійних фондах (4 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           19. Інформаційна безпека (4 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           20. Судово-бухгалтерська експертиза (4 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           21. Аудит корпоративних систем (4 семестр, 3 кредити, 90 годин, іспит)
           22. Безпека банківської діяльності (4 семестр, 3 кредити, 90 годин, іспит)
           23. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті (4 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           24. Внутрішньофірмові стандарти аудиту (4 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           25. Психологія підприємницької діяльності (4 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           26. Облік в галузях економіки (3 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           27. Облік на малих підприємствах (3 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           28. Облік зовнішньоекономічної діяльності (3 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           29. Міжнародні стандарти фінансової звітності (4 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           30. Облік в бюджетних установах (4 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           31. Автоматизовані системи економічного аналізу (4 семестр, 5 кредитів, 150 годин, іспит)
           32. Державний фінансовий контроль (4 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           33. Аналіз господарської діяльності (3 семестр, 3 кредити, 30 годин, іспит)
           34. Облік в бюджетних установах (3 семестр,4 кредити, 120 годин, залік)
           35. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку (4 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит) 
           36. Облік і аналіз в умовах ризику (4 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           37. Внутрішньогосподарський контроль (4 семестр, 3 кедити, 90 годин, іспит)

Дисципліни 3 курсу бакалавр:
    
       1. Аналіз банківської діяльності (5 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
    
       2. Ризик-менеджмент (5 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
    
       3. Теорія фінансового контролю (5 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
    
       4. Корпоративне управління (5 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
    
       5. Облік в бюджетних установах (6 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
    
       6. Облікова політика підприємства (6 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
    
       7. Оцінювання майна (6 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
    
       8. Облік у банках (6 семестр, 3 кредити, 90 годин, іспит)
    
       9. Облік операцій НБУ (6 семестр, 4 кредити, 120 годит, іспит)
    
       10. Звітність банку (6 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
    
       11. Аудит систем управління ризиками (6 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
    
       12. Консолідована звітність банку (6 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
    
       13. Організація обліково-операційної роботи в банках (6 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
    
       14. Інформаційні технології в обліку і аудиті (6 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
    
       15. Страхування (6 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік) 

Дисципліни 4 курсу бакалавр:
    
       1. Облік за видами економічної діяльності (7 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           2. Облік у будівництві (7 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           3. Облік зовнішньоекономічної діяльності (7 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           4. Облік в промисловості (7 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           5. Облік на підприємствах малого бізнесу (8 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           6. Облік у торгівлі (7 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           7. Податкова система (7 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           8. Бюджетна система (7 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           9. Аналіз господарської діяльності (7 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           10. Аналіз інвестиційних проектів (7 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           11. Функціонально-вартісний аналіз (7 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           12. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку (7 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           13. Програмне забезпечення аналізу і аудиту (7 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           14. Державний фінансовий контроль (8 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           15. Контроль в бюджетних установах (8 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           16. Внутрішньогосподарський контроль (8 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           17. Облік в зарубіжних країнах (8 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           18. Облік і контроль у недержавних пенсійних фондах (8 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           19. Інформаційна безпека (8 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           20. Судово-бухгалтерська експертиза (8 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           21. Аудит корпоративних систем (8 семестр, 3 кредити, 90 годин, іспит)
           22. Безпека банківської діяльності (8 семестр, 3 кредити, 90 годин, іспит) 
           23. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті (8 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік) 
           24. Внутрішньофірмові стандарти аудиту (8 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           25. Психологія підприємницької діяльності (8 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік) 
           26. Облік в галузях економіки (7 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           27. Облік на малих підприємствах (7 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           28. Облік зовнішньоекономічної діяльності (7 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           29. Міжнародні стандарти фінансової звітності (8 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           30. Облік в бюджетних установах (8 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           31. Автоматизовані системи економічного аналізу (8 семестр, 5 кредитів, 150 годин, іспит)
           32. Державний фінансовий контроль (8 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік)
           33. Аналіз господарської діяльності (7 семестр, 3 кредити, 30 годин, іспит)
           34. Облік в бюджетних установах (7 семестр, 4 кредити, 120 годин, залік) 
           35. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку (8 семестр, 4 кредити, 120 годин, іспит)
           36. Облік і аналіз в умовах ризику (8 семестр, 3 кредити, 90 годин, залік)
           37. Внутрішньогосподарський контроль (8 семестр, 3 кедити, 90 годин, іспит)