• Описи вибіркових дисциплін 071 Облік і оподаткування

Дисципліни 2 курсу бакалавр

 

Дисципліни 3 курсу бакалавр та 1 курсу бакалавр (молодший спеціаліст):

 

Дисципліни 4 курсу бакалавр та 2 курсу бакалавр (молодший спеціаліст):

 1. Автоматизовані системи економічного аналізу
 2. Аналіз господарської діяльності
 3. Аналіз інвестиційних проектів
 4. Аудит корпоративних систем
 5. Безпека банківської діяльності
 6. Бюджетна система
 7. Внутрішньогосподарський контроль
 8. Внутрішньофірмові стандарти аудиту
 9. Державний фінансовий контроль
 10. Економічна безпека підприємства
 11. Інвестиційний аналіз
 12. Інформаційна безпека
 13. Контроль в бюджетних установах
 14. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті
 15. Міжнародні стандарти фінансової звітності
 16. Облік в бюджетних установах
 17. Облік в зарубіжних країнах
 18. Облік в галузях економіки
 19. Облік в промисловості
 20. Облік за видами економічної діяльності
 21. Облік зовнішньоекономічної діяльності
 22. Облік і аналіз в умовах ризику
 23. Облік і контроль у недержавних пенсійних фондах
 24. Облік на малих підприємствах
 25. Облік на підприємствах малого бізнесу
 26. Облік у будівництві
 27. Облік у торгівлі
 28. Податкова система
 29. Програмне забезпечення аналізу і аудиту
 30. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку
 31. Програмне забезпечення економічного аналізу
 32. Психологія підприємницької діяльності
 33. Судово-бухгалтерська експертиза
 34. Страхові послуги
 35. УБС студія “Лідерство та командна робота”
 36. Функціонально-вартісний аналіз
 37. Фінансова звітність