• Описи вибіркових дисциплін 071 Облік і оподаткування

Дисципліни 2 курсу бакалавр:
          
ВГД 1_ОПОТАТКУВАННЯ

Дисципліни 2 курсу бакалавр (молодший спеціаліст):
          
«Аналіз господарської діяльності» (залік)
          «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (залік)
           «Облік на підприємствах малого бізнесу» (залік)
           «Аналіз інвестиц проектів» (залік)
           «Інвестиційний аналіз» (залік)
           «Система бух обліку» (залік)

Дисципліни 3 курсу бакалавр:
    
       РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

Дисципліни 4 курсу бакалавр:
    
       «Аналіз господарської діяльності» (іспит)
           «Аналіз господарської діяльності» 2(іспит)
           «Облік в бюджетних установах» (залік)
           «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (залік)
           «Облік на підприємствах малого бізнесу» (залік)
           «Аналіз інвестиц проектів» (іспит)
           ДФК (іспит)
           Облік на малих підприємствах (залік)