• Обсяги прийому

Обсяги прийому

до Харківського науково-навчального інституту

ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2018 році

 

Назва та код спеціальності

Ліцензований обсяг

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Освітній ступінь бакалавра

071 Облік і оподаткування

25

 

072 Фінанси, банківська справа і страхування

100

30

073 Менеджмент

50

25

122 Комп’ютерні науки

50

 

125 Кібербезпека

30

 

Освітній ступінь магістра

071 Облік і оподаткування

20

 

072 Фінанси, банківська справа і страхування

60

35

073 Менеджмент

40

 

122 Комп’ютерні науки

50