• Обсяги прийому

Обсяги прийому

до Харківського науково-навчального інституту

ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2017 році

 

Код спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Освітній ступінь бакалавра

071

Облік і оподаткування

25

 

072

Фінанси, банківська справа і страхування

100

30

073

Менеджмент

50

25

122

Комп’ютерні науки

50

 

125

Кібербезпека

30

 

Освітній ступінь магістра

071

Облік і оподаткування

20

 

072

Фінанси, банківська справа і страхування

45

35

073

Менеджмент

40