• Обсяги прийому здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра