• Обсяги державного замовлення
  1.  Освітній ступінь бакалавра на основі ПЗСО.

 

       2.  Освітній ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста.

 

       3. Освітній ступінь магістра.