• Напрямки наукових досліджень

 

Основними завданнями науково-дослідної роботи інституту є забезпечення органічної єдності змісту освіти і досягнень сучасної економічної науки та передових технологій та використання їх в навчальному процесі.

Науково-дослідна робота інституту спрямована на розвиток наукової школи Університету банківської справи «Банківництво в системі сталого економічного розвитку» та на реалізацію основних засад Концепції наукової школи «Наукові засади руху фінансових потоків економічних агентів»; підвищення якості та інноваційної складової наукових досліджень, збільшення кількості наукових розробок, що мають загальнонаціональне  та міжнародне визнання; активне залучення та стимулювання припливу творчої молоді в науку та освіту; публікацію результатів наукових досліджень у міжнародних фахових виданнях з можливістю подальшого цитування;

В рамках основних напрямів розвитку наукових шкіл кафедри інституту проводять дослідження:

  • держбюджеті науково-дослідні теми: «Моделювання фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних агентів країни в умовах глобалізації», «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни»;

  • ініціативна науково-дослідна тема «Покращення фінансового стану підприємства в кризових ситуаціях»

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2017 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2016 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2015 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2014 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2013 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2011 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2010 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2009 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2008 році

Sert_Kob_Dub