• Напрямки діяльності

Основні напрямки міжнародної діяльності:

 • підтримка ділових, наукових і культурних зв’язків із закордонними партнерами;
 • можливість студентів паралельно з навчанням в інституті навчатися за програмою «Подвійний диплом» та отримати диплом одного з семи закордонних вищих навчальних закладів – партнерів;
 • участь викладачів і студентів у міжнародних проектах, конференціях, стажуваннях та закордонній практиці у провідних фінансових установах та закладах світу);
 • залучення до навчального процесу зарубіжних фахівців з ВНЗ –партнерів, представників посольств різних країн світу в Україні, представників ЄС в Україні; представників провідних закордонних фінансових установ;
 • проведення для сприяння академічній мобільності студентів та викладачів презентацій Міжнародної молодіжної громадської організації AIESEC; освітньої компанії AnyWay; німецької служби академічних обмінів DAAD; Фундації Центральноєвропейської академії навчань та сертифікації (CEASC);  
 • динамічне збільшення кількості публікацій викладачів та студентів у зарубіжних виданнях та виданнях, що входять до науко метричних баз даних;
 • залучення науково-педагогічних працівників інституту до роботи у складі редакційних колегій зарубіжних журналів «Journal of Finance and Economics», «International Journal of Economics, Finance and Management Sciences»;
 • зростання активності викладачів щодо підготовки та участі у грантових програмах;

 

Під час навчального процесу студенти інституту відвідують лекції зарубіжних фахівців, що сприяє їх міжнародному досвіду та покращує мовні навички спілкування на англійській та німецькій мовах, а саме лекції від:

 • фахівців з закордонних ВНЗ — партнерів представників посольств різних країн світу в Україні;
 • представників ЄС в Україні;
 • представників провідних закордонних фінансових установ;
 • американських лекторів програми Фулбрайт.