• Клуб випускників

Було створено у вересні 2002 року на базі Харківського банківського інституту з метою подальшої підтримки зв’язків з колишніми студентами.

Напрямки роботи Клубу випускників:

– Створення та ведення бази даних випускників;

– Залучення випускників до роботи:

  • навчальної (проведення екскурсій, занять на виробництві, керівництво виробничою та переддипломною практикою, участь у розробці ситуаційних завдань, рольових та ділових ігор);
  • виховної (запрошення до участі у роботі круглих столів, засідань студентських клубів, включення до складу журі у студентських професійних конкурсах, олімпіадах);
  • профорієнтаційної (розповсюдження відповідних матеріалів, проведення бесід у банківській установі, підприємстві);
  • сприяння працевлаштуванню студентів (допомога в організації виробничого навчання студентів, надання місць проходження виробничої, переддипломної, дипломної практик, забезпечення пріоритетності випускників інституту при працевлаштуванні).
     

Членами Клубу випускників на сьогодні є:

Мірошник О.Ю. – к.е.н., ст. науковий співробітник науково-дослідного центру УБС НБУ
Маслова А.Ю. – к.е.н., доцент кафедри банківської справи
Мусієнко О.М. – к.е.н., доцент кафедри банківської справи
Гніп Н.О. – к.е.н.,  доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки
Біломістна І.І. – к.е.н.,  доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки
Супрун В.О. – викладач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки
Добровольська І.О. –  к.е.н., доцент кафедри банківської справи
Базадзе К.М. – к.е.н., доцент кафедри банківської справи
Волохата В.Е. – викладач кафедри банківської справи
Москаленко О.В. – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
Торяник Ж. І. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Через Клуб випускників планується здійснювати моніторинг професійних досягнень колишніх студентів, проводити анкетування керівників банківських установ про якість підготовки випускників.

Положення_про_Асоціацію_випускників_УБС_(пропозиції)

Статут

Розпочато роботу по формуванню відеотеки щодо професійної діяльності фахівців – колишніх студентів.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA