• Інформація для роботодавців

Студенти Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» мають можливість  навчатись за спеціальностями

  • «Облік і оподаткування»
  • «Фінанси, банківська справа і страхування»
  • «Менеджмент»
  • «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
  • «Кібербезпека»

Випускник може працювати

 

державні та недержавні установи та підприємства; престижні українські та іноземні компанії, представництва закордонних фірм, аудиторські компанії, ІТ-компанії, органи державної влади, фінансові органи державного, регіонального і муніципального рівнів, банки, біржі, страхові компанії, інвестиційні фонди, інші фінансово-кредитні установи на посадах:

  • бухгалтера, бухгалтера-експерта, бухгалтера-ревізора, асистента аудитора, економіста, податківця.

 

  • економіста з напрямів банківської діяльності, фахівця, експерта, дилера, інспектора, спеціаліста, ревізора, касира-експерта, завідувача каси, касира, інкасатора, контролера, економіста; агента з комерційного обслуговування, торгівельного брокера; фахівця в галузі фінансів і торгівлі; технічного фахівця в галузі управління; професіонала з фінансово-економічної безпеки; кредитного інспектора кредитної спілки; фахівця-організатора торгівлі на ринку цінних паперів; фахівця з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, страхового агента, фінансового аналітика, фінансового менеджера.

 

  • менеджера (управителя) з персоналу; менеджера по пенсійному страхуванню; економіста – статистика; економіста з планування; економіста з праці; фахівців з галузі праці та зайнятості; фахівця організатора соціально-побутового обслуговування; фахівця з найму робочої сили; помічника керівника підприємства (установи, організації); інспектора з соціальної допомоги.
  • фахівця з інформаційних технологій, фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівця з розроблення комп’ютерних програм, техніка із конфігурованої комп’ютерної системи, техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, техніка із системного адміністрування, техніка-програміста, керівника підрозділу комп’ютерних послуг, керівника фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, інженера із застосування комп’ютерів, а також професіонали в галузі обчислювальних систем, інформації та інформаційної аналітики.

 

  • менеджера (управителя) систем з інформаційної безпеки, фахівця із організації інформаційної безпеки, фахівця з режиму секретності, інспектора з організації захисту секретної інформації, аналітика систем забезпечення кібербезпеки, фахівця з організації та проведення тестування на проникнення, помічника керівника іншого основного підрозділу, помічника керівника малого підприємства без апарату управління, помічника керівника підприємства (установи, організації), фахівця (сфера захисту інформації), фахівця із організації захисту інформації з обмеженим доступом, а також професіонали з організації захисту інформації з обмеженим доступом та інформаційної безпеки.