• Інформаційне забезпечення

Основним джерелом інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу та наукової діяльності студентів і професорсько-викладацького складу є  бібліотека.  

До складу бібліотеки інституту входить:

  1. абонемент;
  2. книгосховище;
  3. читальний зал на 144 посадочних місць;

Фонд бібліотеки складає 86735  примірників, у тому числі  66535 примірників складає фонд навчальної, наукової та довідкової літератури,  9252 примірників – фонд художньої літератури, 10848 примірників – періодичні видання, 100 примірників – електронні видання.
Понад 90% навчального фонду – українською мовою, решта – російською, німецькою та англійською. Фонд бібліотеки  постійно поповнюється та оновлюється, зокрема  навчально-методичною літературою, розробленою науково-педагогічними працівниками інституту і надрукованою сектором видавничого виробництва. За 2009 рік фонд бібліотеки зріс на 8205 примірників.
Бібліотека інституту комп’ютеризована, обладнана сучасною технікою: комп’ютери, лазерний і штрихкодовий принтери, штрихкодові сканери, ксерокс, ламінатор для виготовлення електронних читацьких квитків. Технічна обробка бібліотечного фонду здійснюється з використанням інформаційних технологій. Обслуговування читачів на абонементі та в читальному залі повністю автоматизовано. Бібліотека працює на програмному забезпеченні «ІРБІС».
Використання бібліотекою новітніх інформаційних технологій дає можливість оперативно реагувати на запити сучасного освітнього процесу.
До послуг читачів створено електронний каталог, інформаційно-пошукова система, в читальному залі – електронна картотека статей з періодичних видань та інформаційно-пошукова система. Бібліотека щомісячно видає інформаційний бюлетень нових надходжень з анотаціями до книг і статей з періодичних видань, оперативну інформацію про нові надходження, друкує інформаційні списки літератури за напрямами роботи інституту, щорічно аналізує забезпеченість навчально-виховного процесу літературою.
Для організації самостійної роботи студентів в інституті створена електронна бібліотека, яка містить у електронному вигляді методичні матеріали, розроблені викладачами. Всі матеріали сформовані по кафедрах і дисциплінах у вигляді електронних папок та розміщені на сервері інституту з метою забезпечення студентам доступу до навчальних матеріалів.