• Інформаційне забезпечення

Основним джерелом інформаційного забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності студентів і професорсько-викладацького складу є  бібліотека. 

До складу бібліотеки інституту входить:

  1. абонемент;
  2. малий читальний зал на 30 посадочних місць;
  3. великий читальний зал на 144 посадочних місця;

Обслуговування читачів на абонементі та в читальному залі повністю автоматизовано. Бібліотека працює на програмному забезпеченні «ІРБІС» і має сучасну техніку: комп’ютери, лазерний і штрихкодовий принтери, штрихкодові сканери, ксерокс і ламінатор для виготовлення електронних читацьких квитків.  Малий читальний зал обладнаний комп’ютерами і  ноутбуками з підключенням до Інтернет. Фонд бібліотеки складає 83508  примірників. Понад 90% навчального фонду – українською мовою, решта – англійською, німецькою, французькою та російською. Для читачів створено електронні каталоги: книг, періодичних видань, художньої літератури.  

Використання бібліотекою новітніх інформаційних технологій дає можливість оперативно реагувати на запити сучасного освітнього процесу. Обслуговування читачів на абонементі та в читальному залі повністю автоматизовано. Бібліотека працює на програмному забезпеченні інформаційно-пошуковій системі «ІРБІС».

У вузівських бібліотеках Харкова з 2013 року діє інноваційний проект «Єдина картка читача».  Харківський інститут – теж учасник цього проекту. Проект передбачає доступ до фондів і електронних ресурсів бібліотек вищих навчальних закладів шляхом безкоштовного обслуговування у читальних залах бібліотек, які приєдналися до проекту.

Бібліотека щомісячно видає інформаційний бюлетень нових надходжень з анотаціями до книг і статей з періодичних видань, оперативну інформацію про нові надходження, друкує інформаційні списки літератури за напрямами роботи інституту, щорічно аналізує забезпеченість освітнього процесу навчальною літературою.

Для студентів першого курсу В бібліотеці проводяться бесіди про правила користування бібліотекою, ознайомлення з електронним каталогом «ИРБИС», електронною бібліотекою інституту, інформаційною сторінкою бібліотеки. Надаються консультації та методична допомога в підборі літератури та складанні бібліографічних списків.

В університеті створено електронний архів наукових праць науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів – репозитарій, який містить наукові статті, монографії, автореферати дисертацій та дисертації, матеріали конференцій, підручники і навчальні посібники, та постійно поповнюється.  

Для організації самостійної роботи студентів в інституті створена електронна бібліотека, яка містить у електронному вигляді методичні матеріали, розроблені викладачами. Всі матеріали сформовані по кафедрах і дисциплінах у вигляді електронних папок та розміщені на сервері інституту з метою забезпечення студентам доступу до навчальних матеріалів.

 

Англомовні видання

Фахові видання