• Групи забезпечення спеціальностей

Якісний склад груп забезпечення освітніх програм спеціальностей Харківського інституту ДВНЗ “Університет банківської справи”