Гранти ДВНЗ “Університет банківської справи» на участь в освітніх та наукових міжнародних проектах:

  • Модернізація курсів з інформаційної безпеки та стійкості («Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains», 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR) (грант проекту Темпус, координатор проекту – Таллінський технічний університет (м. Таллінн, Естонія).
  • Модуль трансферу знань: з прикладного дослідження і технологічно-підприємницького обміну ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних модулів (Knowledge Transfer Unit – From Applied Research And Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange To Development Of Interdisciplinary Curricula Modules, 544031-TEMPUS-1-2013-1- AT-TEMPUS-JPHES) (грант проекту Темпус, координатор проекту – Вища школа – Університет наук Йоаннеум (м. Грац, Австрія).
  • Поширення досвіду Вишеградської четвірки і нарошування потенціалу громадянського суспільства в галузі фінансової освіти (грант Вишеградського фонду, координатор проекту – асоціація Childand Youth Finance International (м. Амстердам, Нідерланди).

Темпус

Темпус (Транс-європейська програма мобільності для навчання в університетах) – освітня програма Європейського Союзу, яка підтримує модернізацію системи вищої освіти та створює простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські проекти. Також програма спрямована на добровільне наближення систем вищої освіти в країнах-партнерах до здобутків розвитку вищої освіти в державах-членах ЄС, і додатково пропагує підхід міжлюдської співпраці (people to people approach).

Програма Темпус, заснована в 1990 році для максимально збалансованого співробітництва та вдосконалення систем вищої освіти в державах-членах ЄС і країн-партнерів, та охоплює сьогодні загалом 27 країн: на Західних Балканах, у Східній Європі, Центральній Азії, Північній Африці та на Ближньому Сході.

Програма Темпус фінансує міжуніверситетську співпрацю в сфері розробки та вдосконалення навчальних програм, управління університетами, взаємодії науковців та громадянського суспільства, партнерство освіти і бізнесу, а також структурні реформи в сфері вищої освіти.

Програма Темпус є найбільш тривалою, її перший етап розпочався в 1990 році: Tempus I – 1990-1994; Tempus II – 1994-1998; Tempus II іbis – 1998-2000; Tempus III – 2000-2006. З 2007 року розпочато новий етап програми – Tempus IV (2007-2013).

Програма Темпус сприяє встановленню і зміцненню співпраці в сфері вищої освіти між країнами-членами ЄС та країнами-партнерами.

В основу програми покладено усвідомлення важливої ролі вищих навчальних закладів в процесі соціального, економічного та культурного розвитку. Саме вони є джерелами спеціальних знань, людських ресурсів і центрами підготовки нової генерації лідерів.

З 2014-2020 р. відкривається нова освітня програма ЄС Еразмус+.

 TEMPUS KTU

Університет банківської справи Національного банку України є учасником проекту TEMPUS KTU (544031-TEMPUS-1-2013-1- AT-TEMPUS-JPHES).

Тривалість проекту: 01.12.2013р.-01.12.2016р.

Метою проекту є створення центрів трансферу знань (KTUs) у шести українських університетах-партнерах.

Оскільки на сьогодні спостерігається великий розрив в кооперації бізнесу (індустрії) – освіти – науки, щоб зв’язати ці три складові у рамках проекту і будуть створюватися KTU-центри як окремі структурні одиниці університетів. Ці центри будуть виконувати роль інтерфейсів між університетами та «зовнішнім світом», допомагаючи представникам університетів (викладачам, дослідникам, студентам) пропонувати свої знання, інновації та компетенції ринку.

Координатор проекту від Університету банківської справи – Гордєєв О.О., доцент кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи.

Інформація про проект англійською мовою 

http://ubs.edu.ua/images/About_KTU_eng.pdf

Партнери проекту: