• Графік освітнього процесу

На виконання листа МОН України від 17 січня 2018р. №1/9-41 повідомляємо: відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи»  Графік освітнього процесу для денної форми навчання ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2018-2019 навчальний рік є єдиний для всіх структурних підрозділів Університету та, відповідно, використовується Черкаським ННІ, Львівським ННІ, Харківським ННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» в освітньому процесі. Організація та провадження освітньої діяльності в ДВНЗ «Університет банківської справи»

в 2018-2019 н.р. відбувається відповідно до цього Графіку, в тому числі проведення аудиторних занять. Жодних замін таких занять іншими формами навчання, зокрема, дистанційною формою навчання,  в ДВНЗ «Університет банківської справи» не відбувається.

 

Графік освітнього процесу для заочної форми навчання Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2018-2019 навчальний рік