Морозова Надія Леонідівна

Декан фінансово-економічного факультету, кандидат економічних наук

1996 року закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». 2014 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації понад 16 років. Працює у Харківському навчально-науковому інституті з 2014 року. За сумісництвом – доцент кафедри банківської справи.

Загальна характеристика

Фінансово-економічний факультет засновано у 2016 році. Він бере свій початок від факультету банківської справи, обліку та фінансів, який було створено у 2001 році.

Головні завдання факультету:

 • підготовка фахівців, конкурентноспроможних на ринку праці;
 • забезпечення випускників освітою сучасного світового рівня;
 • підтримка і розвиток талановитої особистості;
 • відродження і подальший розвиток національних науково-освітніх традицій.

До складу факультету входять шість кафедр:

кафедра банківської справи (випускаюча)

кафедра фінансів (випускаюча)

кафедра обліку та оподаткування (випускаюча)

кафедра інформаційних технологій та вищої математики (випускаюча)

кафедра економіки, менеджменту та бізнесу (випускаюча)

кафедра соціально-гуманітарних наук

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр» за спеціальностями:

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «Менеджмент»

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

125 «Кібербезпека»

Випускники середніх спеціалізованих закладів мають можливість навчатися за скороченим терміном навчання (2 роки) за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування, 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 125 «Кібербезпека».

Форми навчання: денна, заочна (дистанційна)

Значна увага на факультеті приділяється практичній підготовці студентів.

Види практики:

– навчально-ознайомча (1 курс);

– навчальна (3 курс);

– виробнича ( 4 курс);

– переддипломна (5 курс);

Інститутом укладені понад 20 угод про співпрацю, у тому числі із банками «Грант», «Мегабанк»,  Харківською обласною дирекцією «Райффайзен Банк Аваль», Східним регіональним управлінням «Укрсиббанку», АТ «Державний ощадний банк України» – Харківське обласне управління, Харківською регіональною дирекцією АТ «ОТП Банк» тощо. Угоди про співпрацю передбачають налагодження тісних зв’язків у напрямах: проведення взаємних консультацій з питань підготовки кадрів; організації проходження практик; використання науково-дослідного потенціалу сторін; здійснення цільової підготовки та перепідготовки фахівців; сприяння працевлаштуванню випускників та відстеженню їх професійного становлення, кар’єри.

Наша гордість – 100 % працевлаштування випускників.

Наші переваги:

 • висока якість практичної підготовки на базі навчально-тренувального комплексу інституту, який об’єднує навчально-тренувальний банк та навчально-тренувальні фірми;
 • використання інноваційних технологій навчання;
 • повнофункціональна система дистанційного навчання на платформах MOODLE та MS SharePoint;
 • навчання за програмою подвійного диплома з європейськими університетами;
 • широкі можливості стажування та проходження практики в Україні і за кордоном (Чехія, Литва, Польща, Німеччина)
 • висококваліфікований науково-педагогічний персонал;
 • заохочення найбільш талановитої молоді іменними стипендіями;
 • сучасна матеріально-технічна база;
 • комфортні умови проживання студентів;
 • конкурентоспроможні випускники.

Підтримка і розвиток талановитої особистості є одним із провідних завдань нашого інституту. Для розвитку обдарованості майбутнього спеціаліста на факультеті створено цілісну систему, яка передбачає:

– виявлення та підтримку обдарованої молоді;

– розвиток та реалізацію її здібностей;

– стимулювання творчої роботи студентів;

– активізацію навчально-пізнавальної діяльності молоді;

– формування резерву для вступу  у магістратуру та аспірантуру, підготовку науково-педагогічних кадрів.

З числа талановитої молоді ІІІ курсу на факультеті сформовано академічну групу, де викладання окремих дисциплін ведеться іноземною мовою.

Випускники факультету готуються для роботи у банківській сфері, на підприємствах різних форм власності, в державних структурах. Високий рівень теоретичної та практичної підготовки дозволяє нашим студентам обіймати посади керівників відділів, секторів, департаментів у банківських установах та керівників підприємств або їхніх структурних підрозділів, які не відносяться до банківської сфери.

Положення про фінансово-економічний факультет

Склад

 • ЧÑеайло Ðнна ÐндÑÑÑвна

  Чхеайло Анна Андріївна

  Заступник декана факультету, кандидат філософських наук

  2008 року закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Філософія».

  2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

  Працює в Харківському навчально-науковому інституті з 2010. За сумісництвом – доцент кафедри соціально-гуманітарних наук.

  Детальніше
 • ÐлекÑенко Ðлена ÐиколаÑвна

  Алексенко Олена Миколаївна

  Методист вищої категорії факультету

  1995 року закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Математика». 2005 року закінчила Харківську філію Української академії банківської справи НБУ за спеціальністю «Банківська справа». Працює в Харківському навчально-науковому інституті з 1996 року.

  Детальніше
 • СкоÑÑкова ÐÑина ÐеоÑгÑÑвна

  Скорікова Ірина Георгіївна

  Методист вищої категорії факультету

  1991 року закінчила Харківський інститут інженерів міського господарства. 2010 року Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. Має досвід роботи у проектному інституті та науково-виробничій організації. Працює в Харківському навчально-науковому інституті з 2000 року.

  Детальніше
 • ÐÑÑÑва ÐÑина ÐванÑвна

  Асєєва Ірина Іванівна

  Фахівець ІІ категорії фінансово-економічного факультету

  2016 року закінчила Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». Працює в Харківському навчально-науковому інституті з 1991 року.

  Детальніше

Контакти

Кабінет: 405
Робочий телефон: (057) 337-99-95