• Факультет управління та фінансових технологій

Морозова Надія Леонідівна

Декан факультету управління та фінансових технологій, кандидат економічних наук

1996 року закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». 2014 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації понад 16 років. Працює у Харківському навчально-науковому інституті з 2014 року. За сумісництвом – доцент кафедри банківської справи.

Загальна характеристика

Факультет управління та фінансових технологій засновано у 2017 році. Він бере свій початок від факультету банківської справи, обліку та фінансів, який було створено у 2001 році.

Головні завдання факультету:

підготовка фахівців, конкурентноспроможних на ринку праці;
забезпечення випускників освітою сучасного світового рівня;
підтримка і розвиток талановитої особистості;
відродження і подальший розвиток національних науково-освітніх традицій.

До складу факультету входять:

кафедра фінансів, банківської справи та страхування (випускаюча);
кафедра обліку та оподаткування (випускаюча);
кафедра інформаційних технологій (випускаюча);
кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін (випускаюча);
підготовче відділення (здійснює підготовку іноземних громадян, осіб без громадянства та громадян України для навчання на всіх спеціальностях до Університету банківської справи та до інших навчальних закладів України);

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр» за спеціальностями:

071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент»
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
125 «Кібербезпека»

Форми навчання: денна, заочна (дистанційна)

Випускники середніх спеціалізованих закладів мають можливість навчатися 2 роки за скороченим терміном навчання за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування, 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» та 3 роки за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 125 «Кібербезпека».

Значна увага на факультеті приділяється практичній підготовці студентів.

Види практики:

– навчально-ознайомча (1 курс);
– навчальна (3 курс);
– виробнича ( 4 курс);
– переддипломна (5 курс);

Інститутом укладені понад 20 угод про співпрацю, у тому числі із банками «Грант», «Мегабанк»,  Харківською обласною дирекцією «Райффайзен Банк Аваль», Східним регіональним управлінням «Укрсиббанку», АТ «Державний ощадний банк України» – Харківське обласне управління, Харківською регіональною дирекцією АТ «ОТП Банк» тощо. Угоди про співпрацю передбачають налагодження тісних зв’язків у напрямах: проведення взаємних консультацій з питань підготовки кадрів; організації проходження практик; використання науково-дослідного потенціалу сторін; здійснення цільової підготовки та перепідготовки фахівців; сприяння працевлаштуванню випускників та відстеженню їх професійного становлення, кар’єри.

Наша гордість – 100 % працевлаштування випускників.

Наші переваги:

висока якість практичної підготовки на базі навчально-тренувального комплексу інституту, який об’єднує навчально-тренувальний банк та навчально-тренувальні фірми;
використання інноваційних технологій навчання;
повнофункціональна система дистанційного навчання на платформах MOODLE та MS SharePoint;
навчання за програмою подвійного диплома з європейськими університетами;
широкі можливості стажування та проходження практики в Україні і за кордоном (Чехія, Литва, Польща, Німеччина);
висококваліфікований науково-педагогічний персонал;
заохочення найбільш талановитої молоді іменними стипендіями;
сучасна матеріально-технічна база;
комфортні умови проживання студентів;
конкурентоспроможні випускники.

Підтримка і розвиток талановитої особистості є одним із провідних завдань нашого інституту. Для розвитку обдарованості майбутнього спеціаліста на факультеті створено цілісну систему, яка передбачає:

– виявлення та підтримку обдарованої молоді;
– розвиток та реалізацію її здібностей;
– стимулювання творчої роботи студентів;
– активізацію навчально-пізнавальної діяльності молоді;
– формування резерву для вступу  у магістратуру та аспірантуру, підготовку науково-педагогічних кадрів.

З числа талановитої молоді ІІІ курсу на факультеті сформовано академічну групу, де викладання окремих дисциплін ведеться іноземною мовою.

Випускники факультету готуються для роботи у банківській сфері, на підприємствах різних форм власності, в державних структурах. Високий рівень теоретичної та практичної підготовки дозволяє нашим студентам обіймати посади керівників відділів, секторів, департаментів у банківських установах та керівників підприємств або їхніх структурних підрозділів, які не відносяться до банківської сфери.

Склад

 • Чхеайло Анна Андріївна

  Чхеайло Анна Андріївна

  Заступник декана факультету, кандидат філософських наук

  2008 року закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Філософія».

  2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

  Працює в Харківському навчально-науковому інституті з 2010. За сумісництвом – доцент кафедри соціально-гуманітарних наук.

  Детальніше
 • Алексенко Олена Миколаївна

  Алексенко Олена Миколаївна

  Методист вищої категорії факультету

  1995 року закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Математика». 2005 року закінчила Харківську філію Української академії банківської справи НБУ за спеціальністю «Банківська справа». Працює в Харківському навчально-науковому інституті з 1996 року.

  Детальніше
 • Скорікова Ірина Георгіївна

  Скорікова Ірина Георгіївна

  Методист вищої категорії факультету

  1991 року закінчила Харківський інститут інженерів міського господарства. 2010 року Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. Має досвід роботи у проектному інституті та науково-виробничій організації. Працює в Харківському навчально-науковому інституті з 2000 року.

  Детальніше
 • Тимченко Анастасія Миколаївна

  Тимченко Анастасія Миколаївна

  Методист вищої категорії факультету, кандидат педагогічних наук

  2008 року закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Психологія». У 2009 році закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Валеологія».

  2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

  Працює в Харківському навчально-науковому інституті з 2017 року. За сумісництвом – практичний психолог.

  E-mail: timchenko.anastasia@khibs.ubs.edu.ua

  Детальніше
 • Кірілко Ольга Романівна

  Кірілко Ольга Романівна

  Провідний фахівець факультету

  2017 року закінчила Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».
  Працює в Харківському навчально-науковому інституті з 2017 року.

  Детальніше
 • Кусакова Анастасія Юріївна

  Кусакова Анастасія Юріївна

  Провідний фахівець факультету

  2018 року закінчила Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». Працює в Харківському навчально-науковому інституті з 2018 року.

  Детальніше

Контакти

Кабінет: 405
Робочий телефон: (057) 337-99-95