Подчесова Валерія Юріївна

декан економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент

«Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания непременно дадут добрые всходы» – Леонардо да Винчи.

Подчесова Валерія Юріївна, в 2005 році закінчила Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію спеціаліста з банківської справи. В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління кредитним ризиком банку» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 в ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», за результатами якої було присуджено науковий ступінь. Результати наукових досліджень відображено в більш ніж 40 наукових працях.

Загальна характеристика

Нашому інституту 71 рік, а факультету лише вісім. Проте за короткий період з вересня 2008 року ми вже встигли зробити свій посильний внесок у його розвиток і будемо прагнути робити це й надалі.

Економічний факультет створено в 2008 році.  Факультет у своєму складі налічує п’ять кафедр: фінансів та фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, інформаційних технологій, економічної теорії та соціально-гуманітарних дисциплін, серед яких три – випускові, які готують фахівців з галузі фінансів та економічної безпеки, обліку і аудиту та інформаційних технологій. У структурі факультету також функціонують економічний деканат та 4 навчально-тренувальні фірми.      

    Головними завданнями факультету є:

– здійснення координації навчального процесу в Інституті та контролю за дотриманням державних стандартів вищої освіти;

– організація та контроль за методичним забезпечення навчального процесу в Інституті;

– організація впровадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» за напрямками підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Комп’ютерні науки», та спеціальностями «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Управління фінансово-економічною безпекою»;

– формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння творчо мислити та ефективно застосовувати набуті знання, уміння та навички;

– удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу і контроль за роботою підпорядкованих факультету кафедр;

– організація наукових досліджень, контроль за ними та підготовка науково-педагогічних кадрів на підпорядкованих факультету кафедрах;

– координація культурно-масової й виховної роботи, дозвілля та побуту студентів, стипендіального забезпечення студентів до чинних положень;

– створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів.

Факультет здійснює підготовку фахівців за такими основними ступенями:

 • «бакалавр» за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» (професійне спрямування «Фінанси») (денна форма навчання, екстернат).

Термін навчання:

– 4 роки (на базі повної середньої освіти);

– 2 роки (екстернатна форма навчання).

 • «магістр»

         за спеціальністю «Фінанси і кредит» за магістерськими програмами «Фінансовий менеджмент суб`єктів господарювання» (денна форма навчання), «Управління інноваційною діяльністю» (денна форма навчання). Термін навчання – 1,5 роки.

за спеціальністю «Облік і аудит» за магістерськими програмами «Облік і аудит у банках» (денна форма навчання), «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» (денна форма навчання). Термін навчання – 1,5 роки.

         за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» за магістерською програмою «Управління фінансово-економічною безпекою фінансових установ» (денна форма навчання). Термін навчання – 1,5 роки.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», Кабінет Міністрів України з 1 вересня 2015 року затвердив новий перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

Згідно з постановою КМУ № 266 від 20 квітня 2015 року у новому 2016/2017 навчальному році факультет буде здійснювати підготовку:

 • за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальностями

         071 «Облік і оподаткування»;

         072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 • за освітнім ступенем «магістр» за спеціальностями

         072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальностями «Фінансовий менеджмент суб`єктів господарювання», «Управління інноваційною діяльністю».

071 «Облік і оподаткування» за спеціальностями «Облік і аудит у банках», «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».

         073 «Менеджмент» за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою»

 Здобувачі вищої освіти, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цією постановою, продовжують навчання відповідно до обраних напрямів підготовки та спеціальностей.

На факультеті навчаються 265 студентів, з них 64 – студенти, які здобувають освітній ступінь магістра.

Загальна кількість науково-педагогічних працівників в інституті – 96 осіб. Частка науково-педагогічних працівників на економічному факультеті, які мають науковий ступінь кандидата і доктора наук становить – 76,1 % (доктори наук – 11,5 %, кандидати наук – 64,6 %).

111

При кафедрах інституту функціонують студентські наукові клуби, проводяться конференції та олімпіади, в яких наші студенти беруть активну участь. Ми пишаємося результатами наших студентів, які активно приймають участь у різних заходах Університету, серед яких перемоги у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіадах та призові місця у Всеукраїнських конференціях аспірантів та студентів.

FOTO_ET

Найвагомішими досягненнями студентів факультету є:

 І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:

 1. Напрям «Гроші, фінанси і кредит»:
 • диплом ІІІ ступеня – Піддубна Катерина Ігорівна (гр. 44-ФК);
 • грамота за участь – Кольтюкова Валерія Дмитрівна (гр. 44-ФК).
 1. Напрям «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»: 
 • диплом І ступеня Любимова Світлана Сергіївна (гр. 45-ОА);
 • диплом ІІ ступеня – Літвінцева Наталія Сергіївна (гр. 45-ОА);
 • диплом ІІІ ступеня – Іщенко Катерина Ігорівна (гр. 45-ОА);
 1. Напрям «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»:
 • диплом ІІІ ступеня – Назаренко Катерина Володимирівна (гр. 45-ОА);
 • грамота за участь – Літвінцева Наталія Сергіївна (гр. 45-ОА).
 1. Напрям «Транспорт (Економіка транспорту та зв’язків)»:
 • диплом І ступеня – Абросімова Катерина Володимирівна, Погорелов Олег Сергійович (гр. 44-ФК).
 • диплом ІІ ступеня – Косенко Тетяна Володимирівна (гр. 44-ФК).
 1. Напрям «Економіка та управління підприємствами»:
 • диплом І ступеня – Сазонова Вікторія Юріївна (гр. 52-ФК-ФМ );
 • диплом ІІ ступеня – Дементьєва Яна Сергіївна (гр. 44-ФК);
 • диплом ІІ ступеня – Ільницька Світлана Петрівна(гр. 44-ФК);
 1. Напрям «Інформатика та кібернетика»:
 • диплом І ступеня – Любимова Світлана Сергіївна (гр. 45-ОА).

      7. Напрям «Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища»:

 • диплом І ступеня – Бережна Юлія Дмитрівна (гр. 44-ФК).
 1. Напрям За напрямом «Управління персоналом»:
 • диплом ІІ ступеня – Авдієнко Анастасія Євгеніївна (гр. 35-ФК).
 1. Напрям «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом»:
 • диплом ІІІ ступеня – Тарусіна Альона Андріївна (гр. 35-ФК).
 1. Напрям «Державне управління»:
 • диплом ІІ ступеня – Анішина Євгенія Олександрівна (гр. 25-ФК).
 1. Напрям «Харчова промисловість та переробка сільського-сподарської продукції»:   
 • диплом І ступеня – Кривонос Анна Андріївна (гр. 51-ФК-УІД).
 1. Напрям «Туризм»:
 • диплом І ступеня – Тараканова Альона Володимирівна (гр. 51-ФК-УІД).

Відмінники у навчанні – студенти економічного факультету

№ з/п

П.І.Б.

Група

1.      

Кучугура Максим Олександрович

14-ФК

2.      

Шишко Кристина Володимирівна

15-ФК

3.      

Реуцька Єлизавета Владиславівна

16-КН

4.      

Вировська Дар’я Михайлівна

26-ОА

5.      

Мосьпан Оксана Дмитрівна

26-ОА

6.      

Сокол Юлія Євгенівна

26-ОА

7.      

Томарович Тетяна Віталіївна

26-ОА

8.      

Денисенко Валерія Олександрівна

27-КН

9.      

Авдієнко Анастасія Євгеніївна

35-ФК

10.            

Нечитайло Марина Вікторівна

35-ФК

11.            

Тарусіна Альона Андріївна

35-ФК

12.            

Ларченко Ольга Миколаївна

36-ОА

13.            

Рощина Анастасія Володимирівна

36-ОА

14.            

Абросімова Катерина Володимирівна

44-ФК

15.            

Бережна Юлія Дмитрівна

44-ФК

16.            

Глущенко Альона Вячеславівна

44-ФК

17.            

Дементьєва Яна Сергіївна

44-ФК

18.            

Жовнір Віталій Ігорович

44-ФК

19.            

Ільницька Світлана Петрівна

44-ФК

20.            

Кольтюкова Валерія Дмитрівна

44-ФК

21.            

Піддубна Катерина Ігорівна

44-ФК

22.            

Запорожець Тетяна Олегівна

45-ОА

23.            

Іщенко Катерина Ігорівна

45-ОА

24.            

Іщенко Тетяна Ігорівна

45-ОА

25.            

Любимова Світлана Сергіївна

45-ОА

26.            

Літвінцева Наталія Сергіївна

45-ОА

27.            

Сафонова Юлія Владиславівна

45-ОА

28.            

Гороховацька Юлія Олегівна

51-ОА-ОБ

29.            

Григоренко Наталя Віталіївна

51-ОА-ОБ

30.            

Костяник Вероніка Володимирівна

51-ОА-ОБ

31.            

Присенко Софія Олегівна

51-ОА-ОБ

32.            

Филиппенко Анна Вікторівна

51-ОА-ОБ

 

Стипендіальне забезпечення 

Соціальний захист і розвиток студентської молоді посідають важливе місце в роботі економічного факультету та здійснюється за наступними напрямами:

– контроль за своєчасністю виплати академічної та соціальної стипендії студентам, які навчаються за рахунок фінансування коштів Державного бюджету України та Національного банку України;

– постійна увага та піклування за найнезахищеними категоріями студентської молоді, такі як студенти-сироти, студенти-інваліди, студенти, батьки яких мають статус учасника бойових дій, студенти, батьки яких мають стаж підземної праці не менше 15 років, чорнобильці, внутрішньо переміщенні особи.

Академічна стипендія

  №з/п

КАТЕГОРІЯ ОСІБ

РОЗМІР СТИПЕНДІЇ, ГРН.

1.

Студенти, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4.00 – 4.99 за п`ятибальною шкалою оцінювання

825,00

3.

Студенти, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 5,0 за п`ятибальною шкалою оцінювання

925,00

 

Соціальна стипендія

з/п

КАТЕГОРІЯ ОСІБ

ПРИМІТКА

1.

Студенти з категорій дітей інвалідів чи інвалідів  І- ІІІ групи

– якщо є академічна стипендія, то також виплачується соціальна стипендія – % від призначеної академічної;

– якщо немає академічної стипендії, то також вплачується соціальна стипендія –  825 грн

2.

Студенти, які  згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

– якщо призначена академічна стипендія, то виплачується соціальна стипендія (з державного бюджету);

– якщо середній бал нижче 4,0, виплачується соціальна стипендія – 825 грн.(мінімальна академічна).

3.

Студенти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

– якщо за результатами семестрового контролю середній бал успішності складає  0 – 4.99 – виплачується сума у розмірі 1989 грн. (соціальна стипендія);

– якщо за результатами семестрового контролю середній бал успішності складає 5,0  – 1989 грн. (соціальна стипендія) + 825 грн. (академічна стипендія) – виплачується сума у розмірі 2814 грн.

4.

Студенти, батьки яких мають стаж

підземної праці не менше 15 років

1378,00 грн. (прожитковий мінімуму для працездатних осіб)

5.

Студенти, батьки яких мають статус

учасника бойових дій

247,5 грн. (30 % мінімальної ординарної стипендії)

 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року № 2342-ІV (зі змінами і доповненнями), постанови Кабінету міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 05 березня 2008 року № 165 (зі змінами і доповненнями), постанови Кабінету міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт , позбавлених батьківського піклування» від 05 квітня 19934 року № 226 (зі змінами і доповненнями), студентам факультету призначаються іменні стипендії Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», Президента України, Кабінету міністрів України, Харківського міського голови «Обдарованість» та комерційних банків, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативними актами.

 Студенти економічного факультету, яким призначено іменні стипендії на І семестр 2015-2016 н. р.

STIP1

STIP2

№ з/п

Найменування стипендії

П.І.Б. студента

Група

1.

АТ «Укрсиббанк»

Авдієнко Анастасія Євгенівна

35-ФК

2.

АТ «Укрсиббанк»

Ларченко Ольга Миколаївна

36-ОА

3.

АТ «Укрсиббанк»

Фідря Валерія Юріївна

36-ОА

4.

АТ «Укрсиббанк»

Шевченко Інна Володимірівна

44-ФК

 

STIP3

STIP4

STIP5

Організація культурно-масової роботи та відпочинку студентів
Згідно з планами виховної роботи інституту студенти економічного факультету постійно приймають участь у різноманітних заходах, які проходять в інституті та за його межами, такі як спартакіади та різного роду спортивні змагання, конкурси краси, святкування професійних днів, конкурси на кращі кімнати, міські культурні заходи (КВК-конкурси, «Осінній зорепад», «Міс інституту», «Файєр-батли»).

KULT1

KULT2

KULT3

Громадська робота
Постійна робота проводиться з органами студентського самоврядування інституту у формі співпраці та допомоги розвитку керівних здібностей та навичок студентів, підтримуються ініціативи з питань організації заходів культурного та повсякденного студентського життя. Налагоджена тісна співпраця зі студентським профкомом та випускниками інституту.

GROM1

GROM2

Правовий захист базується на нормативно – правових актах України, ДВНЗ «УБС» ХННІ, економічного факультету, основними з яких є: Закон України «Про державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 р. №928-VIII, «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про підвищення престижності шахтарської праці», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 05.03.2008 р. №165, «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 р. №882 та «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2008р. №165» від 08.10.2015 року №797, «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 5 квітня 1994 р. N226.

PRAV1

PRAV2

 Інформація для студента

1. Графік навчального процесу для студентів економічного факультету на 2015/2016 н. р.

2. Розклад занять для  магістрів V курсу зі спеціальностей «Фінанси і кредит» , «Облік і аудит» на ІІ семестр 2014/2015 навчального року (з 01.04 по 07.06)

3. Графік індивідуальних занять студентів Y курсу зі спеціальностей “Фінанси і кредит”, “Облік і аудит” на II семестр 2014-2015 н.р.

4. Розклад занять для студентів групи 51-УФЕБ зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» за магістерською програмою «Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання» на 2014-2015 н.р.  (з 30.03.15 по 05.04.15)

Склад

 • Піскунов Роман Олександрович

  Піскунов Роман Олександрович

  помічник декана економічного факультету

  Піскунов Роман Олександрович, в 2003 році закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр та Вищу школу «Фінансового менеджменту» за спеціальністю «Банківська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.
  В 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Регулювання руху грошових потоків в системі управління фінансовими ризиками» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.01 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
  Має 50 навчально – методичних розробок (з них, два посібника з грифом МОН України). Результати наукових досліджень відображено в більш ніж 99 наукових працях (з них, чотири монографії).
  Працює в ХННІ ДВНЗ «УБС» з 2003 року.

  Детальніше
 • Сливар Олена Анатоліївна

  Сливар Олена Анатоліївна

  диспетчер економічного факультету

     У 2012 закінчила з відзнакою Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. Протягом 2012-2013 р.р. працювала провідним бухгалтером в Харківському електромеханічному технікумі транспортного будівництва.
  Працює в ХННІ ДВНЗ «УБС» з 2013 року.

  Детальніше
 • Скорікова Ірина Георгіївна

  Скорікова Ірина Георгіївна

  методист вищої категорії еконо¬міч¬ного факультету.

  В 1991 році закінчила Харківський інститут інженерів комунального будівництва та здобула кваліфікацію інженера – будівельника. У 2010 році закінчила Харківський інститут банківської справи УБС НБУ за спеціальністю «Банківська справа». Має досвід роботи у проектному інституті та науково-виробничій організації.
  Працює в ХННІ ДВНЗ «УБС» з 2000 року.

  Детальніше
 • Сергєєва Юлія Юріївна

  Сергєєва Юлія Юріївна

  інспектор І категорії з контролю за забезпеченням навчального процесу.

  У 1996 р. закінчила Харківський політехнічний інститут. З 2000 р. працювала в Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України в видавничому відділі, з 2003 р. – на кафедрі банківської справи. У 2009 закінчила з відзнакою Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

  Детальніше
 • Сокурова Олена Миколаївна

  Сокурова Олена Миколаївна

  методист вищої категорії економічного факультету.

  Закінчила Харківський державний інститут культури за спеціальністю “бібліотекознавство та бібліографія”.
  В інституті працює з 2007 року. Виконувала обов’язки фахівця I категорії кафедри економічної теорії. Отримує другу вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа». З 2012 року виконує обов’язки Адміністратора ЄДЕБО інституту.
  З 2015 року є методист вищої категорії економічного факультету

  Детальніше
 • Гороховацька Юлія Олегівна

  Гороховацька Юлія Олегівна

  секретар економічного факультету

  Студентка V курсу денної форми навчання економічного факультету за спеціальністю «Облік і аудит» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого нав¬чаль-ного закладу «Університет банківської справи»

  Детальніше

Контакти

Кабінет: 309
Робочий телефон: (057) 336-82-62
E-mail: podchesova.valeriya@khibs.ubs.edu.ua
               piskunov.roman@ khibs.ubs.edu.ua

E-mail: skorikova.irina@khibs.ubs.edu.ua