• ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

З 2004 року в інституті проводиться робота по запровадженню технології дистанційного навчання у навчальний процес студентів та слухачів підвищення кваліфікації.

На сьогодні в інституті створено повнофункціональну Систему Дистанційного Навчання (СДН), яка працює на платформі Moodle. Для користування СДН студенти та викладачі отримують від адміністратора логін та пароль, за якими входять на сервер дистанційного навчання.

Вихід на сервер ДН інституту.