• Дисципліни кафедри ІТ

Інформаційні технології

Компютерні системи та мережі

Адміністрування та моніторинг комп’ютерних систем

Операційні системи

Комп`ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів

Компьютерна графіка та дизайн

3D-графіка та Веб-проектування

Об’єктно-орієнтоване програмування

Технологія створення програмних продуктів

Алгоритми та структури даних

Крос-платформне програмування та Web-технології

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Спеціалізовані мови програмування

Управління ІТ-проектами

Теорія розпізнавання образів та класифікація у системах штучного інтелекту

Інтелектуальний аналіз даних

Методи та системи штучного інтелекту

Проектування інформаційних систем

Проектування корпоративних інформаційних систем

Методології управління інформаційними процесами

Інформаційні системи і технології у банківській сфері

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Системи обробки економічної інформації

Системи електронної комерції

Дилінгові інформаційні системи

Інформаційний менеджмент та теорія прийняття рішень

Цифрова економіка

Основи кібербезпеки

Система стандартів інформаційної безпеки

Організація інформаційної безпеки

Управління інформаційною безпекою

Технології захисту інформації

Комплексні системи захисту інформації

Цифрова криміналістика

Технології OLAP та Data Mining

Комп`ютерний зір

Структурні методи аналізу та розпізнавання даних

Методи оптимізації в задачах штучного інтелекту

Фізика та електротехніка

Вища математика

Фінансова математика

Дискретна математика

Статистика

Статистичне моделювання та прогнозування

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика

Економіко-математичні методи і моделі

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика

Математичні методи дослідження операцій

Cучасні методи дослідження операцій

Теорія прийняття рішень

Сучасні методи прийняття рішень

Моделювання систем

Системний аналіз

Чисельні методи та системний аналіз

Математичні методи та моделі в наукових дослідженнях

Економетричні методи в наукових дослідження