• Директор інституту

 Самородов Борис Вадимович

доктор економічних наук, професор

Самородов Борис Вадимович, 1981 року народження. У 2003 р. закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології» і отримав кваліфікацію «Інженер – системний аналітик».

Кандидат технічних наук з 08.11.2007 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій Вченій раді Д 64.050.07 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Номер диплому ДК №043060. Вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій присвоєно у 2010 р., атестат 12ДЦ № 023265. Доктор економічних наук з 2013 року. Дисертацію захистив в спеціалізованій Вченій раді Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (диплом ДД № 002631).

Основні напрями науково-дослідної роботи: використання математичних та інформаційних технологій для вирішення економічних завдань; застосування оптимізаційних технологій в економіці; використання рейтингових технологій для діагностики соціально-економічних систем; дослідження фінансової стабільності регіонального банківського сектору.

Має 109 публікації, з економічної тематики  – 92, з них 88 наукових і 4 навчально-методичного характеру (з них 49 наукових статей у фахових виданнях України, у тому числі 2 статті у виданнях, що індексуються базою даних Скопус, 4 статті у міжнародних виданнях, 32 тез доповідей за матеріалами міжнародних та вітчизняних конференцій, 1 підручник, 3 монографії, 3 навчальні посібники, 1 з яких з грифом МОН України).

Приймальня директора  (057) 3379996