Навчально-тренувальний банк

Загальна характеристика

При кафедрі працює навчально-тренувальний банк (НТБ), який є складовою частиною навчально-тренувального комплексу (НТК), клуб «Банкір», у рамках якого працює «Інтелбанк»; науковий та методичний семінари та навчально-науковий центр кафедри в управлінні Національного банку України у Харківській області та в ПАТ «Мегабанк». 

Навчально-тренувальний банк створений у 1997 році, його оснащення і організаційна структура відповідають стандартам реального банку. На базі НТБ працює віртуально-комерційний «Інтелбанк», створений членами студентського клубу «Банкір». НТБ розташований в двох приміщеннях, які обладнані персональними робочими місцями та сучасною комп’ютерною технікою; має належне матеріальне, методичне і програмне оснащення – це спеціальні програмні продукти банківських установ, часто альтернативні, такі як програмний комплекс АБС Б2, внутрішньобанківська платіжна система «Enigma» тощо. Наявні можливості забезпечують використання інтерактивних форм і методів навчання ‑ ситуаційних завдань, ділових ігор, кейсів, що інтенсифікує навчальний процес і забезпечує досягнення цілей навчання під час проведення практичних занять та навчальної практики. НТБ використовується в навчальній і позанавчальній роботі, яка проводиться на кафедрі, на його базі студенти мають можливість відпрацювати модель дій спеціаліста, що сприяє формуванню професіоналізму.

Студентський клуб «Банкір» функціонує при кафедрі банківської справи з 2001 року.
Членом клубу може бути будь-який студент, який підтримує клятву банкіра та має бажання активно співпрацювати в ньому.

Акціонерно-комерційний банк «Інтелбанк» – це унікальний банк, змодельований членами клубу «Банкір», які є його акціонерами та співробітниками. Умовно «Інтелбанк» має статус юридичної особи, баланс, емблему, право укладати угоди, нести відповідальність за своїми обов’язками. У своїй діяльності банк керується законами України, нормативними інструктивними документами Національного банку України та внутрішніми нормативно-правовими актами. «Інтелбанк» працює в тісному контакті з навчально-тренувальними фірмами, які є його клієнтами. Зв’язок з ними здійснюється як безпосередньо, так і через електронну мережу. В рамках наукового семінару розглядаються наукові публікації кафедри, науково-дослідні роботи, актуальні питання розвитку фінансово-кредитної системи України, надаються рекомендації щодо друку статей, тез доповідей, заслуховуються звіти аспірантів та докторантів. На методичному семінарі обговорюються зміни та доповнення в законодавстві та нормативній базі з питань банківської діяльності, затверджуються основні напрями методичної роботи. Зустріч з практичними працівниками, провідними науковцями, дискусії та обговорення з актуальних питань банківської діяльності сприяють підвищенню якості практичної підготовки студентів.