• Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Ковальчук Вероніка Геннадіївна

Завідувач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління, доцент

Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – «Механізми державного управління», тема: «Методологічні засади державного управління регіональним розвитком в Україні» (2014 р.).

Навчальні курси: Стратегічний менеджмент, Менеджмент організацій та адміністрування, Публічне управління, Управління людськими ресурсами, Менеджмент персоналу, Управління інноваціями.

Напрям наукової діяльності: управління соціально-економічним розвитком регіонів, стратегічний розвиток підприємств, менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності, менеджмент організацій, бізнес-адміністрування, сучасні процеси у сфері демографії, праці та соціального розвитку.

 Освіта: 

 • Ризький Краснопрапоровий інститут інженерів цивільної авіації, 1982р., економіка та організація повітряного транспорту, інженер-економіст;
 • Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 2005 р., державне управління, магістр державного управління.

 Наукові здобутки: є автором понад 100 наукових праць та численних методичних розробок.

Автор монографії «Державне управління соціально-економічним розвитком регіону», Співавтор навчального посібника «Державна економічна політика регіонального розвитку», 4 монографій.

 Відзнаки та нагороди: Грамота голови Харківської обласної державної адміністрації за сумлінну працю.

Контактна інформація: covveron@ukr.net

Ідентифікатори у наукометричних базах:

Google Scholar is: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LWMLhcAAAAAJ

ORCID is: https://orcid.org/0000-0001-5321-8300

Загальна характеристика

Вітаємо  Вас на сторінці кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін ХННІ ДВНЗ «УБС»!

«Знання менеджменту – запорука Вашого виживання як фахівця!»

Обрання професії сьогодні означає успішний старт Вашої кар’єри та впевненого майбутнього.

На сьогоднішній день менеджмент є однією з найпрестижніших і затребуваних спеціальностей.

На кафедрі за спеціальністю 073 «Менеджмент» здійснюється підготовка фахівців з інноваційним типом мислення. У процесі навчання наші випускники набувають компетентностей, які дозволяють ефективно реалізовувати ключові управлінські функції та успішно працювати в органах  державного управління, місцевого самоврядування, а також у будь-якій сфері економіки та бізнесу.

Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін створена у 2008 р.,  є випускаючою, здійснює навчання іноземних громадян та забезпечує професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем:

бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  (термін навчання – 4 роки, форма навчання – денна, заочна);

бакалавра  на базі  диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (термін навчання – 2 роки, форма навчання – денна, заочна);

магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (термін навчання – 1 р. 4 міс., форма навчання – денна).

Метою освітньої програми 073 «Менеджмент» є підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних менеджерів з новими поглядами та способом мислення щодо управління та реалізації можливостей розвитку підприємств, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями.

Професійна діяльність менеджера передбачає:

 • аналіз результатів діяльності організації у відповідності з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, перспективами розвитку організації;
 • ідентифікацію наявних проблем організації, ухвалення управлінських рішень та забезпечення умов їх реалізації;
 • використання концепцій, методів та інструментарію менеджменту, у тому числі, у відповідності до міжнародних стандартів;
 • формування бізнес-планів розвитку галузі, регіону, підприємства, встановлення критеріїв, за якими організація визначає подальший розвиток, розробку і реалізацію відповідних стратегій та планів;
 • саморозвиток, навчання впродовж життя та самоменеджмент, ефективні комунікації в процесі управління, формування та демонстрацію лідерських якостей;
 • ефективне використання та розвиток людських ресурсів в організації, психологічних технологій роботи з персоналом;
 • формування кадрової стратегії в сучасних умовах, здійснення набору, відбору, оцінки персоналу, розробку ефективної системи мотивації, оплати та навчання персоналу підприємства.

Чому професію менеджера необхідно здобути в ХННІ?

Навчальний процес спрямований на:

– забезпечення глибокого вивчення базових менеджерських, економічних і гуманітарних дисциплін, зміст яких регулярно адаптується під вимоги бізнесу;

– поєднання інноваційних (кейсів, тренінгів, ділових ігор) та традиційних технологій навчання, залучення до навчального процесу практиків;

– формування навичок ефективної комунікації, лідерства, командної роботи;

– створення умов для саморозвитку студентів, індивідуальний підхід.

Випускники кафедри користуються попитом як в бізнес-структурах, так і в державних організаціях. У навчальному плані обов’язковою компонентою є практика в провідних банках, фінансових установах та компаніях м. Харкова.

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з фахівців, які мають практичний та науковий досвід роботи, стажування за кордоном та в Україні. На кафедрі працює 20 викладачів, з яких 2 мають науковий ступінь доктора наук та 15 – науковий ступінь кандидата наук.

Дисципліни кафедри

Дисципліни кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін:

 1. Антикризовий менеджмент
 2. Безпека працівників банку та управління змінами: Управління змінами
 3. Філософія та суспільство
 4. Управління якістю
 5. Глобальна економіка
 6. Глобальна фінансова та банківська система
 7. Економіка і бізнес
 8. Логістичний менеджмент
 9. Логістичний менеджмент (рівень А )
 10. Логістичний менеджмент організацій
 11. Макроекономіка та Мікроекономіка (рівеньА)
 12. Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень С – Поведінкова та інституціональна економіка)
 13. Маркетинг
 14. Маркетинг (рівеньС –Маркетинговий менеджмент)
 15. Маркетинг у банку
 16. Менеджмент та управлінський облік: Менеджмент
 17. Менеджмент
 18. Менеджмент (рівень В)
 19. Менеджмент (рівень С – Менеджмент зовнішніх комунікацій)
 20. Менеджмент (рівень D – Стратегічний менеджмент)
 21. Менеджмент (рівень E– Управління змінами)
 22. Менеджмент (рівень F – Міжнародний та крос-культурний менеджмент)
 23. Менеджмент (рівень G –Операційний менеджмент та управління проектами)
 24. Менеджмент зовнішніх комунікацій
 25. Менеджмент організацій (рівень А – Теорія організації та організація управління підприємством)
 26. Менеджмент організацій (рівень B – Менеджмент організацій та адміністрування)
 27. Менеджмент персоналу (рівень В – Організація праці менеджера)
 28. Методології наукових досліджень та інтелектуальна власність
 29. Міжнародна та регіональна економіка (рівень А)
 30. Організація праці менеджера
 31. Поведінкова економіка, Інституціональна економіка
 32. Професійна іноземна мова (рівень С)
 33. Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації
 34. Психологія професійного розвитку
 35. Психологія управління та конфліктологія в банках
 36. Публічне адміністрування
 37. Самоменеджмент та організаційна поведінка
 38. Теорія організації, Організація управління підприємством
 39. УБС студія «Лідерство та командна робота»
 40. УБС студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі»
 41. УБС студія «Управління людськими ресурсами»

Склад

 • Новікова Тетяна Вікторівна

  Новікова Тетяна Вікторівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат економічних наук

   Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 – «Підприємництво, маркетинг та менеджмент» (Планування рекламної діяльності підприємста, 2001).

  Навчальні курси: Фондовий ринок, Крос-культурний менеджмент, Маркетинг, Теорія організації, Мікроекономіка та макроекономіка.

  Напрям наукової діяльності: Основні напрямки впровадження інноваційного маркетингу в банках, підвищення менеджменту організацій,  особливості міжнародного та крос-культурного менеджменту в сучасних  умовах розвитку ринку.

   Освіта: Харківський державний економічний університет(1997).

   Наукові здобутки:  Є автором понад 60 наукових праць та чисельних методичних розробок.

  Співавтор 3 навчальних посібників..

   Відзнаки та нагороди: лауреат конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в  номінації викладач професійно-орієнтованих дисциплін

  – грамота Харківської обласної ради за сумлінну та багаторічну працю, високий професіоналізм, значний внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів для вітчизняної банківської системи

  – лауреат конкурсу ХІБС УБС НБУ «Професіонал року» в номінації «Кращий викладач професійних дисциплін»

  – подяка Міністерства освіти і науки України за участь у роботі журі ІІ Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова  грамотність»

  – подяка НБУ за підготовку висококваліфікованих кадрів для банківської системи, плідну співпрацю з Національним банком України

  –  подяка НБУ за сприяння підвищення рівня фінансової обізнаності школярів та участь у роботі журі ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова  грамотність»

  Контактна інформація: tvnovikova@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0002-4108-4920

  ID Researcher – O-7407-2015

  Детальніше
 • Іващенко Марина Вікторівна

  Іващенко Марина Вікторівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат економічних наук

  Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки («Економічна поведінка як чинник інституціональних перетворень», 2011).

  Навчальні курси: Міжнародна економіка, Глобальна економіка, Інституціональна економіка, Теорія організацій.

  Напрям наукової діяльності: Економічна поведінка суб‘єктів господарювання в умовах глобальної невизначеності

  Освіта: Харківська державна академія культури, 2001.

  Наукові здобутки: Є автором понад 70 наукових праць, монографії та численних методичних розробок.

  Співавтор 2 навчальних посібників, 2 монографій.

  Відзнаки та нагороди: Учасник обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом суспільно-економічні науки (2008), Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» (2015).

  Контактна інформація: marina_ivaschenko@ukr.net

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ORCID ID: 0000-0001-6078-1783

  Google scholar: http://scholar.google.ru/citations?user=iZ8_aMEAAAAJ&hl=uk

  Детальніше
 • Торяник Жанна Іванівна

  Торяник Жанна Іванівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат економічних наук

  Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» (Забезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банків, 2008)

  Навчальні курси: Маркетинг, Банківський менеджмент, Фінансовий менеджмент у банку, Управління якістю та конкурентоспроможністю.

  Напрям наукової діяльності: Управління маркетинговою діяльністю підприємства, Управління конкурентоспроможністю та діловою репутацією банків, Управління банківськими ресурсами.

  Освіта: Харківська філія Української академії банківської справи (2002).

  Наукові здобутки: Є автором понад 80 наукових праць та численних методичних розробок.

  Співавтор 3 навчальних посібників, 5 монографій.

  Відзнаки та нагороди:  Срібна пам’ятна медаль від  Ощадбанку

  Контактна інформація: zhannator17@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  Google Scholar is: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Cc5wBxoAAAAJ

  ORCID is: orcid.org/0000-0002-8853-7659

  ResearcherID is: M-3554-2015

  Детальніше
 • Христофорова Олена Миколаївна

  Христофорова Олена Миколаївна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат економічних наук

  Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит (Управління кредитними потоками банку, 2006р.).

  Навчальні курси: Логістичний менеджмент, маркетинговий менеджмент, операційний менеджмент, маркетинг у банку, глобальна економіка.

  Напрям наукової діяльності: Основні напрямки підвищення ефективності маркетингового менеджменту, сучасні аспекти розвитку маркетингу в банку,

   Освіта: Харківський Державний економічним Університет (1998), за спеціальністю “Облік і аудит”

   Наукові здобутки: Є автором понад 60 наукових праць та численних методичних розробок.

  Автор 1 монографії, співавтор 3.

  Контактна інформація: lena.guseva7677@gmail.com

  Детальніше
 • Ізюмцева Наталія Володимирівна

  Ізюмцева Наталія Володимирівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат економічних наук

   Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка підприємств і організація виробництва» (Організаційно-економічні умови розвитку експортного виробництва, 1997).

  Навчальні курси: Управління змінами, техніка адміністративної діяльності, теорія організації, управління людськими ресурсами, менеджмент, тайм-менеджмент, менеджмент персоналу.

  Напрям наукової діяльності: Основні напрямки підвищення менеджменту організацій, кадрові аспекти підвищення ефективності організацій, сучасні проблеми управління змінами.

   Освіта: Харківський Державний економічним Університет (1994).

   Наукові здобутки: Є автором понад 90 наукових праць та численних методичних розробок.

  Співавтор 3 навчальних посібників, 3 монографій.

   Відзнаки та нагороди: Грамота Міністерства Освіти і Науки України за керівництво переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук, Подяка Голови Обласної Адміністрації за сумлінну працю, Срібна пам’ятна медаль до «20-річчя Національного Банку України».

  Контактна інформація: diknat1972@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  Google Scholar is: https://scholar.google.com.ua/citations?user=yrgbyxcAAAAJ&hl=ru

  ORCID is: orcid.org/0000-0002-1162-9352

  ResearcherID is: K-6164-201

  Детальніше
 • Малафєєв Тімур Романович

  Малафєєв Тімур Романович

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат наук з державного управління

  Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління на тему «Державне регулювання розвитку харчової промисловості України»

  Навчальні курси: Менеджмент, Міжнародний менеджмент, Стратегічний менеджмент, Маркетинг, Управління інноваціями.

  Напрям наукової діяльності: Основні напрямки впровадження інноваційного менеджменту в банках, підвищення менеджменту організацій,  особливості міжнародного та крос-культурного менеджменту в сучасних  умовах розвитку ринку.

   Освіта: Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління  (2008).

   Наукові здобутки:  Є автором понад 40 наукових праць та чисельних методичних розробок.

   Відзнаки та нагороди: 

  –  подяка НБУ за підготовку висококваліфікованих кадрів для банківської системи, плідну співпрацю з Національним банком України

  –  подяка НБУ за сприяння підвищення рівня фінансової обізнаності школярів та участь у роботі журі ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова  грамотність»

  – подяка за успішну педагогічну діяльність  у справі формування сучасних компетентностей молодого покоління українців

  Контактна інформація:  Malafeyev14@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0002-4108-4920

  ID Researcher – O-7407-2015

  Детальніше
 • Морозова Надія Леонідівна

  Морозова Надія Леонідівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, декан факультету, кандидат економічних наук

  Науково-дослідна робота:  Тема кандидатської дисертації: Формування комунікаційної політики промислового комплексу регіону» (2014 р.). Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації понад 16 років.

   Навчальні курси: Міжнародна та регіональна економіка: Регіональна економіка.

  Напрям наукової діяльності: економічний розвиток регіонів в сучасних умовах розвитку економіки, комунікаційна політика суб’єктів господарювання, банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків.

   Освіта: Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» (1996 р); Харківський навчально-науковий інстиут ДВНЗ «УБС», магістр за спеціальністю «Менеджмент» (2018 р.).

   Наукові здобутки: має понад 40 наукових праць, в тому числі 3 навчальних посібника, 1 монографія  та 1 підручник (у співавторстві).

  Контактна інформація:  Morozova.nadiya@khibs.ubs.edu.ua

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  Детальніше
 • Найпак Денис Валерійович

  Найпак Денис Валерійович

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, заступник декана, кандидат економічних наук

  Науково-дослідна робота:  В 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства».

   Навчальні курси: Менеджмент, Маркетинг (викладання англійською мовою).

  Напрям наукової діяльності: Основні напрямки впровадження інноваційного маркетингу в банках, підвищення менеджменту організацій.

   Освіта: Харківський національний економічний університет (2006р.)

   Наукові здобутки: Має понад 20 наукових праць, з них 1 монографія. Сертифікат BEC з відзнакою.

   Відзнаки та нагороди: Грамота ректора Університету ДВНЗ «Університет банківської справи» за сумлінну працю.

  Контактна інформація: dennaipak@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  GoogleScholaris:https://scholar.google.ru/citations?user=aKwmBrsAAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGSnpxe_nObbPcEOABnV_Ow_I2WH1g

  ORCID is: http://orcid.org/0000-0002-5097-7579

  ResearcherID is: N-6822-2015

  Детальніше
 • Даудова Галина Володимирівна

  Даудова Галина Володимирівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат наук з державного управління

   Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – «Механізми державного управління» (Формування та реалізація державної гендерної політики в Україні, 2008).

  Навчальні курси: Управління змінами, стратегічний менеджмент, управління персоналом.

  Напрям наукової діяльності: Підвищення менеджменту підприємств, організацій та установ, функціонування органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації, ефективне управління фінансами, гендерно-орієнтоване бюджетування.

   Освіта: Харківський автомобільно-дорожній інститут (1985).

   Наукові здобутки: Є автором понад 50 наукових праць, навчально-методичних рекомендацій, інформаційно-аналітичних матеріалів.

  Співавтор 1 навчального посібника, 1 монографії.

   Відзнаки та нагороди: Почесна Грамота Харківської міської ради, Подяка Харківського міського голови, Почесна Грамота Головного Управління фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

  Контактна інформація: dgv_62@ ukr.net

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ORCID is: orcid.org/0000-0001-61-80-2099

  Детальніше
 • Швидка Олена Борисівна

  Швидка Олена Борисівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат наук із соціальних комунікацій

  Науково-дослідна робота:  Тема кандидатської дисертації: «Комунікаційне середовище: становлення та розвиток у добу інформаційного суспільства» (2012р.)

   Навчальні курси: УБС студія: Міжособистісні комунікації в бізнесі», УЛР: Соціальна відповідальність, Менеджмент зовнішніх комунікацій, Самоменеджмент та організаційна поведінка: Організаційна поведінка.

  Напрям наукової діяльності: комунікаційне середовище у добу інформаційного суспільства.

   Освіта: Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди (1990 р.)

   Наукові здобутки: Є автором близко 40 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 10 статей.

   Відзнаки та нагороди: Грамота Міністерства Освіти і Науки України, Почесна Грамота Харківської обласної державної адміністрацї, Подяка Національного банку України, Грамоти та подяки ДВНЗ «Університет банківської справи».

  Контактна інформація: shvydkaia.elena@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  Google Scholar is: https://scholar.google.com.ua/citations?user=k05ywAYAAAAJ&hl=ru 

  ORCID is: 0000-0002-7361-4551 (http://orcid.org/0000-0002-7361-4551)

  ResearcherID is: P-6125-2015

  Детальніше
 • Чхеайло Анна Андріївна

  Чхеайло Анна Андріївна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, заступник декана, кандидат філософських наук

  Науково-дослідна робота:  Тема кандидатської дисертації: «Феномен виживання: соціально-філософський аналіз» (2012р.)

   Навчальні курси: УБС студія «Тайм-менеджмент», УЛР «Тайм-менеджмент», Психологія управління та конфліктологія в банках, МНДтаІВ: Методологія наукових досліджень.

  Напрям наукової діяльності: феномен виживання як соціально-філософська проблема, концепція сталого розвитку, етика відповідальності.

   Освіта: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи».

   Наукові здобутки: Є автором понад 20 наукових праць, в тому числі 1 монографія, 1 навчальний посібників, 9 статей, з низ 2 у міжнародних виданнях, 9 публікацій в інших виданнях. Співавтор 3 навчальних посібників, 3 монографій.

   Відзнаки та нагороди: Подяка Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю, Почесна грамота Харківського банківського союзу за особистий внесок у забезпечення розвитку банківської справи, Лауреат ІІ ступеня районного етапу конкурсу «Молода людина – 2018» в номінації «Наукова діяльність».

  Контактна інформація: chkheailo_anna@ukr.net

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  Google Scholar is: https://scholar.google.com.ua/citations?user=evjMApwAAAAJ&hl=ru 

  ORCID is: orcid.org/ 0000-0002-4806-3065

  ResearcherID is: P-6087-2015

  Детальніше
 • Топалова Світлана Олександрівна

  Топалова Світлана Олександрівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук

  Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних  наук за спеціальністю 23.00.02 політичні інститути та процеси «Політичні партії як суб’єкти державної влади: компаративістський аналіз. Навчальні курси: Філософія і суспільство: Соціологія. Політологія. Поведінкова економіка. Макроекономіка.

  Напрям наукової діяльності:  Політична міфологія та роль державного політичного міфу у формуванні громадянської ідентичності; сучасні європейські освітні системи та проблеми входження України до європейського освітнього простору; сучасні європейські тенденції розвитку громадянської освіти.

   Освіта: Харківський Державний Університет (1994), за спеціальністю “Економічна теорія”, спеціалізація «Політологія». Викладач економічних та соціально-політичних дисциплін.

   Наукові здобутки:  Є автором понад 60 наукових праць та численних методичних розробок.

  Співвтор 3 монографій, 2 навчальних посібників з грифом МОН України.

  Контактна інформація:  svitlanatopalova@gmail.com     

  Детальніше
 • Шевченко Вікторія Іванівна

  Шевченко Вікторія Іванівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

  Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  філологічних наук за спеціальністю 1001.02 – російська література.

  Навчальні курси: «Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес комунікації»

  Напрям наукової діяльності: методика викладання англійської мови. 

  Освіта: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, спеціальність «Українська мова і література, англійська мова» (2000); магістратура ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» спеціальність 073 «Менеджмент» (2018)

   Наукові здобутки: Є автором понад 40 наукових праць та співавтором методичних розробок та навчальних посібників. Співавтор «Англо-українського словника сучасної банківської термінології» (2ге видання, 2016).

  Відзнаки та нагороди пам’ятне посвідченням у номінації «Взірець професійної майстерності» у 2013 році.

  Контактна інформація: vikashev35@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  RESEARCHERID-ID   http://www.researcherid.com/rid/M-7936-2015

  ORCID-ID http://orcid.org/0000-0003-0959-5592

  GOOGLE SCHOLAR                  

  https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=zZlGkIoAAAAJ&view_op=list_works

  Детальніше
 • Чернявська Інна Сергіївна

  Чернявська Інна Сергіївна

  старший викладач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

  Навчальні курси: «Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес комунікації»

  Напрям наукової діяльності: методика викладання англійської мови. 

  Освіта: Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, факультет української мови і літератури, спеціальність «Українська мова і література, англійська мова». (2001р.)

   Наукові здобутки: Має 5 навчальних посібників, 14науковихпраць. Працює над кандидатською дисертацією.

  Контактна інформація: in.cherniavska@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  RESEARCHERID-ID   http://www.researcherid.com/rid/M-9512-2015

  ORCID-ID http://orcid.org/0000-0002-8070-4184

  GOOGLE SCHOLAR                  

  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tmd73DUAAAAJ&view_op=list_works

  Детальніше
 • Помазан Аркадій Анатолійович

  Помазан Аркадій Анатолійович

  старший викладач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, голова первинної профспілкової організації ХННІ ДВНЗ «УБС»

  Науково-дослідна робота: динаміка фізичного розвитку студентів за роки навчання, застосування модельних характеристик визначення перспективності дітей до занять спортивною гімнастикою.

  Навчальні курси: фізична освіта та спорт.

  Напрям наукової діяльності: професійно-прикладна фізична підготовка студентів економічних ВНЗ-ів, динаміка фізичного розвитку студентів за роки навчання, спортивний відбір.

   Освіта: Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (1995).

   Наукові здобутки: є автором понад 30 наукових праць, методичних розробок та навчальних посібників.

   Відзнаки та нагороди: Подяка Голови Обласної Адміністрації за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для банківської системи України; Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за плідну працю; Коштовний подарунок від Національного банку України – книга «Гроші в Україні», за плідну працю; численні грамоти за підготовку студентів-переможців спортивних змагань.

  Контактна інформація: A_r_a70@ukr.net

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  Google Scholar is: _rurn24AAAAJ&hl

  ORCID is: orcid.org/0000-0001-8578-2248

  Детальніше
 • Безкровна Валерія Станіславівна

  Безкровна Валерія Станіславівна

  Фахівець кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

  Студентка 2 курсу спеціальності “Менеджмент” за спеціалізацією “Менеджмент” Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет банківської справи”.

  Детальніше

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

Всі дисципліни кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін мають методичне забезпечення в паперовому та електронному вигляді.

Розроблено та впроваджено у навчальний процес дистанційні курси з навчальних дисциплін:

 «Операційний менеджмент»,

«Менеджмент персоналу»,

«Наукове і методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки»,

«Менеджмент»,

«Сучасні методи забезпечення надійності персоналу»

«Маркетинг»,

«Маркетинговий менеджмент»,

«Маркетинг у банку»,

«Фінансовий менеджмент у банку»,

«Фінансовий моніторинг у банку»,

«Фінансовий менеджмент».

Підручники, посібники:

 

Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності. Навч.посібник / . – К.: УБС НБУ, 2015. – 609 с.(Рекомендовано МОН) [Юрченко Л.І. у співавторстві]

Professional English: Central Banks and Monetary Policies: навчальний посібник.  – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 123 с.[ Черняк Л.І., Лисенко О.А.,Чернявська І.С. та ін.]

Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях прикладах: навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2014. – 223 с.(Рекомендовано МОН) [Юрченко Л.І., Малихіна Я.А. у співавторстві]

ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»/ О. Є.Ріхтер, І. С.Чернявська, А. Ю.Долапчи, Л.І.Черняк – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2015. – 130 с.

Логіка: навчальний посібник / Л.І. Юрченко, О.М. Варипаєв. – Х. : ФОЛІО, 2016. – 182 с.

Англо-український словник сучасної банківської термінології: близько 7000 понять і термінів / уклад.: Л.І. Черняк, О.А. Лисенко, Т.В. Підкопай, О.І. Сердюкова, І.С. Чернявська та ін.. – К.: УБС НБУ,2013.- 413 с.

Сердюкова О.І. Professional English: Course-Book for Upper-intermediate Level Students in Banking and Finance:Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 311[1] c. (Рекомендовано МОН)

Чистіліна Т.О. Етика та естетика: навч. посіб. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с. (Рекомендовано МОН)

Фінанси: курс для банкірів : підручник / за ред. О. М. Тридіда, О. Б. Жихор. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 507 с. (Рекомендовано МОН) , [Юрченко Л.І., Малихіна Я.А. у співавторстві]

Фізична культура та особистість: навч. посіб. / В. М. Лисяк, М. Г. Самойлов ; МОН. – Харків : Оберіг, 2010. – 176 с. (Рекомендовано МОН)

 

Фахові видання:

№ з/п

Спеціальність

Найменування фахового періодичного видання

WEB-адреса

1

 073Менеджмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіка та держава

http://www.economy.in.ua/?op=7

2

Економіка і прогнозування

http://eip.org.ua/?lang=ru

3

Економіка України

http://www.economukraine.com.ua/

4

Економіка. Фінанси. Право

http://efp.in.ua/

5

Економіст

http://ua-ekonomist.com/

6

Економічна теорія

http://etet.org.ua/?lang=ru

9

Менеджер по персоналу

http://mp.hrliga.com/

10

Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология

http://management.socionic.info/

11

Регіональна економіка

http://re.gov.ua/

12

Ринок цінних паперів України

http://www.securities.usmdi.org/

14

Финансовый менеджмент

http://www.finman.ru/

 

Навчальні посібники:

Державна економічна політика регіонального розвитку : навчальний посібник / М. А. Латинін, О. Ю. Бобровська, Г. О. Дорошенко та ін. ; за заг. ред. проф. М. А. Латиніна, проф. В. Б. Родченка. – Х. : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 420 с. (особистий внесок автора- С. 131-148, 0,75 др.ар.): – розділ 3.6. «Новий публічний менеджмент як форма менеджеризму в сучасних умовах регіонального управління в Україні». Національна економіка: навчальний посібник /за заг. редакцією О.П.Соболєвої.- Львів: «Новий Світ-2000», 2013.- 518 с. / Карпова І.В., Шкодіна І.В., Соболєва О.П., Удодова В.І. Іващенко М.В.: Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки (та структурно – логічні схеми)., Тема 4. Характеристика економічного потенціалу (та структурно – логічні схеми), Тема 11. Політика економічного зростання в національній економіці.

Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності. Навч.посібник / . – К.: УБС НБУ, 2015. – 609 с.(Рекомендовано МОН) [Юрченко Л.І. у співавторстві]

Professional English: Central Banks and Monetary Policies: навчальний посібник.  – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 123 с.[ Черняк Л.І., Лисенко О.А.,Чернявська І.С. та ін.]

Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях прикладах: навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2014. – 223 с.(Рекомендовано МОН) [Юрченко Л.І., Малихіна Я.А. у співавторстві]

ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»/ О. Є.Ріхтер, І. С.Чернявська, А. Ю.Долапчи, Л.І.Черняк – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2015. – 130 с.

Логіка: навчальний посібник / Л.І. Юрченко, О.М. Варипаєв. – Х. : ФОЛІО, 2016. – 182 с.

Англо-український словник сучасної банківської термінології: близько 7000 понять і термінів / уклад.: Л.І. Черняк, О.А. Лисенко, Т.В. Підкопай, О.І. Сердюкова, І.С. Чернявська та ін.. – К.: УБС НБУ,2013.- 413 с.

Сердюкова О.І. Professional English: Course-Book for Upper-intermediate Level Students in Banking and Finance:Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 311[1] c. (Рекомендовано МОН)

Чистіліна Т.О. Етика та естетика: навч. посіб. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с. (Рекомендовано МОН)

Фінанси: курс для банкірів : підручник / за ред. О. М. Тридіда, О. Б. Жихор. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 507 с. (Рекомендовано МОН) , [Юрченко Л.І., Малихіна Я.А. у співавторстві]

Фізична культура та особистість: навч. посіб. / В. М. Лисяк, М. Г. Самойлов ; МОН. – Харків : Оберіг, 2010. – 176 с. (Рекомендовано МОН)

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з фізичного виховання «Спеціальна фізична підготовка студентів спортивного відділення». Помазан А.А., Кірко Г.О. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2015. – 66 с.

Англо-український словник сучасної банківської термінології : близько 9 000 понять і термінів / уклад. : Л. І. Черняк (координатор) та ін. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 451с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації (англійська)»/ Т.О.Семенченко, Л.І.Черняк // Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – 83 с.

Підкопай Т.В., Чернявська І. С. Черняк Л.І.  АНГЛІЙСЬКА МОВА: ПРАКТИКУМ З ГРАМАТИКИ Навчальний посібник. Частина І -Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013. – 98 с.

Швидка О.Б. Навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної работи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».-Харків: ХННІ ДВНЗ УБС, 2015 р.

Швидка О.Б. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Українська мова (для іноземних студентів)».-Харків: ХННІ ДВНЗ УБС, 2017 р.

Шевченко В. І. Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів  ОКР «магістр»/ І.С.Чернявська, В. І. Шевченко – Х.: ХННІ ДВНЗ УБС, 2018. – 80 с.

Методичні рекомендації:

Іващенко М.В. Міжнародна економіка: збірник матеріалів для індивідуальної та самостійної роботи студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування». – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014.- 223 с.

 Іващенко М.В. Глобальна економіка: збірник матеріалів для індивідуальної та самостійної роботи магістрів. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014.- 230 с.

 Поведінкова та інституційна економіка («Макроекономіка та мікроекономіка» (рівень В). Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів зі спеціальності: 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» /Укладачі: Міщенко В.І., Стеблій Г.Я., Іващенко М.В., Кочума І.Ю. – Київ, ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – 14 с.

Ізюмцева Н.В. Сучасна модель бізнесу: Конспект лекцій  для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», галузь знань 0501«Інформатика та обчислювальна техніка», кваліфікація 3121 «Фахівець з інформаційних технологій», освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”– Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014. – 88с.

Ізюмцева Н.В. Менеджмент: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей  освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, „магістр”. – Харків: ХІБС УБС, 2014. – 140 с.

Ізюмцева Н.В. Менеджмент: Збірник практичних завдань. – Харків : ХННІ ДВНЗ «УБС», 2016. –  30 с.

Ізюмцева Н.В. Управління змінами: Методичні рекомендації з курсу «Управління змінами». Галузь знань: 07 – «Управління та адміністрування»,     спеціальності    073 «Менеджмент», ОКР «Магістр» – Харків –  2016. – 56 с.

Стратегічне планування  /М.А. Латинін, Т.М. Лозинська, В.Г.Ковальчук  //  Методичні вказівки для слухачів магістерської підготовки всіх форм навчання. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 35 с

Ковальчук В.Г. Менеджмент організацій та адміністрування. Конспект лекцій для студентів спеціальності  073 «Менеджмент» – Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 2017.

Навчально-методичний посібник до самостійної та індивідуальної роботи студентів спеціальності 073 «Менеджмент»./ В.Г. Ковальчук,  Н. І.:Климова– Харків : ХННІ ДВНЗ УБС, 2016.

Ковальчук В.Г. Менеджмент організації. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Адміністративний менеджмент». – Х. : Вид.-во НФаУ, 2018. – 65 с.

7Ковальчук В.Г. Менеджмент організації. Методичні рекомендації для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Адміністративний менеджмент». – Х. : Вид.-во НФаУ, 2018. – 33 с.

Ковальчук В.Г., Курносов О.В. Практикум: збірник задач, ділових ігор та ситуаційних вправ з дисципліни «УБС студія «Управління людськими ресурсами»». – Харків : ХННІ ДВНЗ «УБС», 2018. – 114с.

 

Контакти

61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55

Телефон: (057) 337-14-70

 

Сторінка кафедри на сайті ХННІ