• Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Ковальчук Вероніка Геннадіївна

Завідувач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління, доцент

Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – «Механізми державного управління», тема: «Методологічні засади державного управління регіональним розвитком в Україні» (2014 р.).

Навчальні курси: Стратегічний менеджмент, Менеджмент організацій та адміністрування, Публічне управління, Управління людськими ресурсами, Менеджмент персоналу, Управління інноваціями.

Напрям наукової діяльності: управління соціально-економічним розвитком регіонів, стратегічний розвиток підприємств, менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності, менеджмент організацій, бізнес-адміністрування, сучасні процеси у сфері демографії, праці та соціального розвитку.

 Освіта: 

 • Ризький Краснопрапоровий інститут інженерів цивільної авіації, 1982р., економіка та організація повітряного транспорту, інженер-економіст;
 • Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 2005 р., державне управління, магістр державного управління.

 Наукові здобутки: є автором понад 100 наукових праць та численних методичних розробок.

Автор монографії «Державне управління соціально-економічним розвитком регіону», Співавтор навчального посібника «Державна економічна політика регіонального розвитку», 4 монографій.

 Відзнаки та нагороди: Грамота голови Харківської обласної державної адміністрації за сумлінну працю.

Контактна інформація: covveron@ukr.net

Ідентифікатори у наукометричних базах:

Google Scholar is: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LWMLhcAAAAAJ

ORCID is: https://orcid.org/0000-0001-5321-8300

Загальна характеристика

Вітаємо  Вас на сторінці кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін ХННІ ДВНЗ «УБС»!

«Знання менеджменту – запорука Вашого виживання як фахівця!»

Обрання професії сьогодні означає успішний старт Вашої кар’єри та впевненого майбутнього.

На сьогоднішній день менеджмент є однією з найпрестижніших і затребуваних спеціальностей.

На кафедрі за спеціальністю 073 «Менеджмент» здійснюється підготовка фахівців з інноваційним типом мислення. У процесі навчання наші випускники набувають компетентностей, які дозволяють ефективно реалізовувати ключові управлінські функції та успішно працювати в органах  державного управління, місцевого самоврядування, а також у будь-якій сфері економіки та бізнесу.

Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін створена у 2008 р.,  є випускаючою, здійснює навчання іноземних громадян та забезпечує професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем:

бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  (термін навчання – 4 роки, форма навчання – денна, заочна);

бакалавра  на базі  диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (термін навчання – 2 роки, форма навчання – денна, заочна);

магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (термін навчання – 1 р. 4 міс., форма навчання – денна).

Метою освітньої програми 073 «Менеджмент» є підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних менеджерів з новими поглядами та способом мислення щодо управління та реалізації можливостей розвитку підприємств, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями.

Професійна діяльність менеджера передбачає:

 • аналіз результатів діяльності організації у відповідності з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, перспективами розвитку організації;
 • ідентифікацію наявних проблем організації, ухвалення управлінських рішень та забезпечення умов їх реалізації;
 • використання концепцій, методів та інструментарію менеджменту, у тому числі, у відповідності до міжнародних стандартів;
 • формування бізнес-планів розвитку галузі, регіону, підприємства, встановлення критеріїв, за якими організація визначає подальший розвиток, розробку і реалізацію відповідних стратегій та планів;
 • саморозвиток, навчання впродовж життя та самоменеджмент, ефективні комунікації в процесі управління, формування та демонстрацію лідерських якостей;
 • ефективне використання та розвиток людських ресурсів в організації, психологічних технологій роботи з персоналом;
 • формування кадрової стратегії в сучасних умовах, здійснення набору, відбору, оцінки персоналу, розробку ефективної системи мотивації, оплати та навчання персоналу підприємства.

Чому професію менеджера необхідно здобути в ХННІ?

Навчальний процес спрямований на:

– забезпечення глибокого вивчення базових менеджерських, економічних і гуманітарних дисциплін, зміст яких регулярно адаптується під вимоги бізнесу;

– поєднання інноваційних (кейсів, тренінгів, ділових ігор) та традиційних технологій навчання, залучення до навчального процесу практиків;

– формування навичок ефективної комунікації, лідерства, командної роботи;

– створення умов для саморозвитку студентів, індивідуальний підхід.

Випускники кафедри користуються попитом як в бізнес-структурах, так і в державних організаціях. У навчальному плані обов’язковою компонентою є практика в провідних банках, фінансових установах та компаніях м. Харкова.

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з фахівців, які мають практичний та науковий досвід роботи, стажування за кордоном та в Україні. На кафедрі працює 20 викладачів, з яких 2 мають науковий ступінь доктора наук та 15 – науковий ступінь кандидата наук.

Дисципліни кафедри

Дисципліни кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін:

 1. Антикризовий менеджмент
 2. Банківський менеджмент
 3. Глобальна економіка
 4. Глобальна фінансова та банківська система
 5. Логістичний менеджмент
 6. Макроекономіка та Мікроекономіка
 7. Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень В – Міжнародна та регіональна економіка)
 8. Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень С – Глобальна економіка)
 9. Макроекономіка та Мікроекономіка: Транзитивна економіка
 10. Маркетинг
 11. Маркетинг (рівень С –Маркетинговий менеджмент)
 12. Маркетинг у банку
 13. Менеджмент
 14. Менеджмент організацій (рівень B – Менеджмент організацій та адміністрування)
 15. Менеджмент (рівень D – Стратегічний менеджмент)
 16. Менеджмент (рівень F – Міжнародний та крос-культурний менеджмент)
 17. Менеджмент (рівень G –Операційний менеджмент та управління проектами)
 18. Менеджмент (рівень Е-Управління змінами)
 19. Менеджмент зовнішніх комунікацій
 20. Менеджмент організацій (рівень А – Теорія організації та організація управління підприємством)
 21. Менеджмент та управлінський облік: менеджмент
 22. Поведінкова економіка
 23. Поведінкова економіка, Інституціональна економіка
 24. Професійна іноземна мова (рівень С)
 25. Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації
 26. Психологія професійного розвитку
 27. Психологія управління та конфліктологія в банках
 28. Публічне управління
 29. Самоменеджмент та організаційна поведінка
 30. Теорія організацій
 31. Теорія організації, Організація управління підприємством
 32. УБС студія “Управління людськими ресурсами”: Управління персоналом, Соціальна відповідальність, Тайм-менеджмент
 33. УБС студія “Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі”
 34. Управління змінами
 35. Управління інноваціями
 36. Управління якістю та конкурентоспроможністю
 37. Фізична освіта (спорт)
 38. Філософія і суспільство: Філософія, Політологія, Соціологія
 39. Фондовий ринок

Склад

 • Носова Ольга Валентинівна

  Носова Ольга Валентинівна

  професор кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, доктор економічних наук

   Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.01.01 – «Економічна теорія» (Іноземні інвестиції в інституціонально-ринковій трансформації економіки, 1997).

  Навчальні курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Регіональна економіка, Міжнародна економіка, Організація управління підприємством, Глобальна фінансова та банківська система.

  Напрям наукової діяльності: Основні напрямки досліджень є інституціональна економіка, міжнародна економіка, транзитивна  економіка, корпоративне управління.

   Освіта: Ростовський державний університет, (1981). Диплом з відзнакою. Інститут передових досліджень, Відень, (1995). MBA.

   Наукові здобутки: Є автором понад 300 наукових праць та численних науково-методичних розробок.

  Автор 3 підручників, 10 навчальних посібників, 10 монографій.

   Відзнаки та нагороди: Почесна грамота МВС України за вагомий особистий внесок у справі боротьби зі злочинністю у 2005 році. Почесна грамота за вагомий особистий внесок в розвиток науки у Харківщині у 2008 році. Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації за сумлінне виконання службових обов’язків, високий рівень професійної майстерності, активну науково-педагогічну діяльність з нагоди 8 Березня у 2008 р. Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації за сумлінне виконання службових обов’язків, високий рівень професійної майстерності, активну науково-педагогічну діяльність з нагоди з нагоди Дня науки 15 травня у 2010 р. Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за багаторічну сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий внесок у справу, навчанні і вихованні підростаючого покоління, 2012 р. Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації за сумлінне виконання службових обов’язків, високий рівень професійної майстерності, активну науково-педагогічну діяльність з нагоди 8 Березня у 2013 р.

  Контактна інформація: olgano59@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID:

    Google Scholar  – scholar.google.com.ua/citations?user=dqR3rogAAAAJ&hl.

  ORCID  – 0000-0002-5638-6294

  Researcher  ID – M-4636-2015

  Детальніше
 • Новікова Тетяна Вікторівна

  Новікова Тетяна Вікторівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат економічних наук

   Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 – «Підприємництво, маркетинг та менеджмент» (Планування рекламної діяльності підприємста, 2001).

  Навчальні курси: Фондовий ринок, Крос-культурний менеджмент, Маркетинг, Теорія організації, Мікроекономіка та макроекономіка.

  Напрям наукової діяльності: Основні напрямки впровадження інноваційного маркетингу в банках, підвищення менеджменту організацій,  особливості міжнародного та крос-культурного менеджменту в сучасних  умовах розвитку ринку.

   Освіта: Харківський державний економічний університет(1997).

   Наукові здобутки:  Є автором понад 60 наукових праць та чисельних методичних розробок.

  Співавтор 3 навчальних посібників..

   Відзнаки та нагороди: лауреат конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в  номінації викладач професійно-орієнтованих дисциплін

  – грамота Харківської обласної ради за сумлінну та багаторічну працю, високий професіоналізм, значний внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів для вітчизняної банківської системи

  – лауреат конкурсу ХІБС УБС НБУ «Професіонал року» в номінації «Кращий викладач професійних дисциплін»

  – подяка Міністерства освіти і науки України за участь у роботі журі ІІ Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова  грамотність»

  – подяка НБУ за підготовку висококваліфікованих кадрів для банківської системи, плідну співпрацю з Національним банком України

  –  подяка НБУ за сприяння підвищення рівня фінансової обізнаності школярів та участь у роботі журі ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова  грамотність»

  Контактна інформація: tvnovikova@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0002-4108-4920

  ID Researcher – O-7407-2015

  Детальніше
 • Іващенко Марина Вікторівна

  Іващенко Марина Вікторівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат економічних наук

  Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки («Економічна поведінка як чинник інституціональних перетворень», 2011).

  Навчальні курси: Міжнародна економіка, Глобальна економіка, Інституціональна економіка, Теорія організацій.

  Напрям наукової діяльності: Економічна поведінка суб‘єктів господарювання в умовах глобальної невизначеності

  Освіта: Харківська державна академія культури, 2001.

  Наукові здобутки: Є автором понад 70 наукових праць, монографії та численних методичних розробок.

  Співавтор 2 навчальних посібників, 2 монографій.

  Відзнаки та нагороди: Учасник обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом суспільно-економічні науки (2008), Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» (2015).

  Контактна інформація: marina_ivaschenko@ukr.net

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ORCID ID: 0000-0001-6078-1783

  Google scholar: http://scholar.google.ru/citations?user=iZ8_aMEAAAAJ&hl=uk

  Детальніше
 • Торяник Жанна Іванівна

  Торяник Жанна Іванівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат економічних наук

  Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» (Забезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банків, 2008)

  Навчальні курси: Маркетинг, Банківський менеджмент, Фінансовий менеджмент у банку, Управління якістю та конкурентоспроможністю.

  Напрям наукової діяльності: Управління маркетинговою діяльністю підприємства, Управління конкурентоспроможністю та діловою репутацією банків, Управління банківськими ресурсами.

  Освіта: Харківська філія Української академії банківської справи (2002).

  Наукові здобутки: Є автором понад 80 наукових праць та численних методичних розробок.

  Співавтор 3 навчальних посібників, 5 монографій.

  Відзнаки та нагороди:  Срібна пам’ятна медаль від  Ощадбанку

  Контактна інформація: zhannator17@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  Google Scholar is: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Cc5wBxoAAAAJ

  ORCID is: orcid.org/0000-0002-8853-7659

  ResearcherID is: M-3554-2015

  Детальніше
 • Христофорова Олена Миколаївна

  Христофорова Олена Миколаївна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат економічних наук

  Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит (Управління кредитними потоками банку, 2006р.).

  Навчальні курси: Логістичний менеджмент, маркетинговий менеджмент, операційний менеджмент, маркетинг у банку, глобальна економіка.

  Напрям наукової діяльності: Основні напрямки підвищення ефективності маркетингового менеджменту, сучасні аспекти розвитку маркетингу в банку,

   Освіта: Харківський Державний економічним Університет (1998), за спеціальністю “Облік і аудит”

   Наукові здобутки: Є автором понад 60 наукових праць та численних методичних розробок.

  Автор 1 монографії, співавтор 3.

  Контактна інформація: lena.guseva7677@gmail.com

  Детальніше
 • Ізюмцева Наталія Володимирівна

  Ізюмцева Наталія Володимирівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат економічних наук

   Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка підприємств і організація виробництва» (Організаційно-економічні умови розвитку експортного виробництва, 1997).

  Навчальні курси: Управління змінами, техніка адміністративної діяльності, теорія організації, управління людськими ресурсами, менеджмент, тайм-менеджмент, менеджмент персоналу.

  Напрям наукової діяльності: Основні напрямки підвищення менеджменту організацій, кадрові аспекти підвищення ефективності організацій, сучасні проблеми управління змінами.

   Освіта: Харківський Державний економічним Університет (1994).

   Наукові здобутки: Є автором понад 90 наукових праць та численних методичних розробок.

  Співавтор 3 навчальних посібників, 3 монографій.

   Відзнаки та нагороди: Грамота Міністерства Освіти і Науки України за керівництво переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук, Подяка Голови Обласної Адміністрації за сумлінну працю, Срібна пам’ятна медаль до «20-річчя Національного Банку України».

  Контактна інформація: diknat1972@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  Google Scholar is: https://scholar.google.com.ua/citations?user=yrgbyxcAAAAJ&hl=ru

  ORCID is: orcid.org/0000-0002-1162-9352

  ResearcherID is: K-6164-201

  Детальніше
 • Малафєєв Тімур Романович

  Малафєєв Тімур Романович

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат наук з державного управління

  Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління на тему «Державне регулювання розвитку харчової промисловості України»

  Навчальні курси: Менеджмент, Міжнародний менеджмент, Стратегічний менеджмент, Маркетинг, Управління інноваціями.

  Напрям наукової діяльності: Основні напрямки впровадження інноваційного менеджменту в банках, підвищення менеджменту організацій,  особливості міжнародного та крос-культурного менеджменту в сучасних  умовах розвитку ринку.

   Освіта: Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління  (2008).

   Наукові здобутки:  Є автором понад 40 наукових праць та чисельних методичних розробок.

   Відзнаки та нагороди: 

  –  подяка НБУ за підготовку висококваліфікованих кадрів для банківської системи, плідну співпрацю з Національним банком України

  –  подяка НБУ за сприяння підвищення рівня фінансової обізнаності школярів та участь у роботі журі ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова  грамотність»

  – подяка за успішну педагогічну діяльність  у справі формування сучасних компетентностей молодого покоління українців

  Контактна інформація:  Malafeyev14@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0002-4108-4920

  ID Researcher – O-7407-2015

  Детальніше
 • Морозова Надія Леонідівна

  Морозова Надія Леонідівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, декан факультету, кандидат економічних наук

  Науково-дослідна робота:  Тема кандидатської дисертації: Формування комунікаційної політики промислового комплексу регіону» (2014 р.). Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації понад 16 років.

   Навчальні курси: Міжнародна та регіональна економіка: Регіональна економіка.

  Напрям наукової діяльності: економічний розвиток регіонів в сучасних умовах розвитку економіки, комунікаційна політика суб’єктів господарювання, банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків.

   Освіта: Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» (1996 р); Харківський навчально-науковий інстиут ДВНЗ «УБС», магістр за спеціальністю «Менеджмент» (2018 р.).

   Наукові здобутки: має понад 40 наукових праць, в тому числі 3 навчальних посібника, 1 монографія  та 1 підручник (у співавторстві).

  Контактна інформація:  Morozova.nadiya@khibs.ubs.edu.ua

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  Детальніше
 • Найпак Денис Валерійович

  Найпак Денис Валерійович

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, заступник декана, кандидат економічних наук

  Науково-дослідна робота:  В 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства».

   Навчальні курси: Менеджмент, Маркетинг (викладання англійською мовою).

  Напрям наукової діяльності: Основні напрямки впровадження інноваційного маркетингу в банках, підвищення менеджменту організацій.

   Освіта: Харківський національний економічний університет (2006р.)

   Наукові здобутки: Має понад 20 наукових праць, з них 1 монографія. Сертифікат BEC з відзнакою.

   Відзнаки та нагороди: Грамота ректора Університету ДВНЗ «Університет банківської справи» за сумлінну працю.

  Контактна інформація: dennaipak@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  GoogleScholaris:https://scholar.google.ru/citations?user=aKwmBrsAAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGSnpxe_nObbPcEOABnV_Ow_I2WH1g

  ORCID is: http://orcid.org/0000-0002-5097-7579

  ResearcherID is: N-6822-2015

  Детальніше
 • Даудова Галина Володимирівна

  Даудова Галина Володимирівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат наук з державного управління

   Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – «Механізми державного управління» (Формування та реалізація державної гендерної політики в Україні, 2008).

  Навчальні курси: Управління змінами, стратегічний менеджмент, управління персоналом.

  Напрям наукової діяльності: Підвищення менеджменту підприємств, організацій та установ, функціонування органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації, ефективне управління фінансами, гендерно-орієнтоване бюджетування.

   Освіта: Харківський автомобільно-дорожній інститут (1985).

   Наукові здобутки: Є автором понад 50 наукових праць, навчально-методичних рекомендацій, інформаційно-аналітичних матеріалів.

  Співавтор 1 навчального посібника, 1 монографії.

   Відзнаки та нагороди: Почесна Грамота Харківської міської ради, Подяка Харківського міського голови, Почесна Грамота Головного Управління фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

  Контактна інформація: dgv_62@ ukr.net

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ORCID is: orcid.org/0000-0001-61-80-2099

  Детальніше
 • Швидка Олена Борисівна

  Швидка Олена Борисівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат наук із соціальних комунікацій

  Науково-дослідна робота:  Тема кандидатської дисертації: «Комунікаційне середовище: становлення та розвиток у добу інформаційного суспільства» (2012р.)

   Навчальні курси: УБС студія: Міжособистісні комунікації в бізнесі», УЛР: Соціальна відповідальність, Менеджмент зовнішніх комунікацій, Самоменеджмент та організаційна поведінка: Організаційна поведінка.

  Напрям наукової діяльності: комунікаційне середовище у добу інформаційного суспільства.

   Освіта: Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди (1990 р.)

   Наукові здобутки: Є автором близко 40 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 10 статей.

   Відзнаки та нагороди: Грамота Міністерства Освіти і Науки України, Почесна Грамота Харківської обласної державної адміністрацї, Подяка Національного банку України, Грамоти та подяки ДВНЗ «Університет банківської справи».

  Контактна інформація: shvydkaia.elena@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  Google Scholar is: https://scholar.google.com.ua/citations?user=k05ywAYAAAAJ&hl=ru 

  ORCID is: 0000-0002-7361-4551 (http://orcid.org/0000-0002-7361-4551)

  ResearcherID is: P-6125-2015

  Детальніше
 • Чхеайло Анна Андріївна

  Чхеайло Анна Андріївна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, заступник декана, кандидат філософських наук

  Науково-дослідна робота:  Тема кандидатської дисертації: «Феномен виживання: соціально-філософський аналіз» (2012р.)

   Навчальні курси: УБС студія «Тайм-менеджмент», УЛР «Тайм-менеджмент», Психологія управління та конфліктологія в банках, МНДтаІВ: Методологія наукових досліджень.

  Напрям наукової діяльності: феномен виживання як соціально-філософська проблема, концепція сталого розвитку, етика відповідальності.

   Освіта: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи».

   Наукові здобутки: Є автором понад 20 наукових праць, в тому числі 1 монографія, 1 навчальний посібників, 9 статей, з низ 2 у міжнародних виданнях, 9 публікацій в інших виданнях. Співавтор 3 навчальних посібників, 3 монографій.

   Відзнаки та нагороди: Подяка Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю, Почесна грамота Харківського банківського союзу за особистий внесок у забезпечення розвитку банківської справи, Лауреат ІІ ступеня районного етапу конкурсу «Молода людина – 2018» в номінації «Наукова діяльність».

  Контактна інформація: chkheailo_anna@ukr.net

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  Google Scholar is: https://scholar.google.com.ua/citations?user=evjMApwAAAAJ&hl=ru 

  ORCID is: orcid.org/ 0000-0002-4806-3065

  ResearcherID is: P-6087-2015

  Детальніше
 • Топалова Світлана Олександрівна

  Топалова Світлана Олександрівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук

  Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних  наук за спеціальністю 23.00.02 політичні інститути та процеси «Політичні партії як суб’єкти державної влади: компаративістський аналіз. Навчальні курси: Філософія і суспільство: Соціологія. Політологія. Поведінкова економіка. Макроекономіка.

  Напрям наукової діяльності:  Політична міфологія та роль державного політичного міфу у формуванні громадянської ідентичності; сучасні європейські освітні системи та проблеми входження України до європейського освітнього простору; сучасні європейські тенденції розвитку громадянської освіти.

   Освіта: Харківський Державний Університет (1994), за спеціальністю “Економічна теорія”, спеціалізація «Політологія». Викладач економічних та соціально-політичних дисциплін.

   Наукові здобутки:  Є автором понад 60 наукових праць та численних методичних розробок.

  Співвтор 3 монографій, 2 навчальних посібників з грифом МОН України.

  Контактна інформація:  svitlanatopalova@gmail.com     

  Детальніше
 • Чистіліна Тетяна Олександрівна

  Чистіліна Тетяна Олександрівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філософських наук

  Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії (Ототожнення та розототожнення суб’єкта у вимірах соціальної філософії, 2008).

  Навчальні курси: Філософія та суспільство: Філософія, Управління людськими ресурсами: Соціальна відповідальність, Психологія професійного розвитку, Історія України.

  Напрям наукової діяльності: комунікативна практична філософія, соціокультурні чинники економічної діяльності, соціальний суб’єкт у вимірах фінансової цивілізації.

   

   Освіта: Харківський державний університет, спеціальність «Історія» (1999).

   Наукові здобутки: Є автором понад 30 наукових праць та численних методичних розробок.

  Автор навчального посібника «Етика та естетика» з грифом МОН України,  співавтор 4 монографій.

   

  Контактна інформація:  chisti.listi@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – orcid.org/0000-0002-8988-4273

  Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=8GQmoKQAAAAJ

  Детальніше
 • Шевченко Вікторія Іванівна

  Шевченко Вікторія Іванівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

  Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  філологічних наук за спеціальністю 1001.02 – російська література.

  Навчальні курси: «Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес комунікації»

  Напрям наукової діяльності: методика викладання англійської мови. 

  Освіта: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, спеціальність «Українська мова і література, англійська мова» (2000); магістратура ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» спеціальність 073 «Менеджмент» (2018)

   Наукові здобутки: Є автором понад 40 наукових праць та співавтором методичних розробок та навчальних посібників. Співавтор «Англо-українського словника сучасної банківської термінології» (2ге видання, 2016).

  Відзнаки та нагороди пам’ятне посвідченням у номінації «Взірець професійної майстерності» у 2013 році.

  Контактна інформація: vikashev35@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  RESEARCHERID-ID   http://www.researcherid.com/rid/M-7936-2015

  ORCID-ID http://orcid.org/0000-0003-0959-5592

  GOOGLE SCHOLAR                  

  https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=zZlGkIoAAAAJ&view_op=list_works

  Детальніше
 • Семенченко Тамара Олександрівна

  Семенченко Тамара Олександрівна

  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук

   Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» (Професійна підготовка майбутніх учителів-філологів в університетах Австралії, 2014).

  Навчальні курси: Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації

  Напрям наукової діяльності: порівняльна педагогіка, методика навчання іноземної мови за професійним спрямуванням.

   Освіта: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди (2010).

   Наукові здобутки: Є автором понад 20 наукових праць та численних методичних розробок. Співавтор словника банківської термінології.

  Контактна інформація: novamova.semenchenko@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  Google Scholar is: yrgbyxcAAAAJ&cstart

  ORCID is: orcid.org/0000-0002-1162-9352

  ResearcherID is: K-6164-201

  Детальніше
 • Чернявська Інна Сергіївна

  Чернявська Інна Сергіївна

  старший викладач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

  Навчальні курси: «Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес комунікації»

  Напрям наукової діяльності: методика викладання англійської мови. 

  Освіта: Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, факультет української мови і літератури, спеціальність «Українська мова і література, англійська мова». (2001р.)

   Наукові здобутки: Має 5 навчальних посібників, 14науковихпраць. Працює над кандидатською дисертацією.

  Контактна інформація: in.cherniavska@gmail.com

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  RESEARCHERID-ID   http://www.researcherid.com/rid/M-9512-2015

  ORCID-ID http://orcid.org/0000-0002-8070-4184

  GOOGLE SCHOLAR                  

  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tmd73DUAAAAJ&view_op=list_works

  Детальніше
 • Сердюкова Ольга Іванівна

  Сердюкова Ольга Іванівна

  старший викладач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

  Навчальні курси: «Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес комунікації»

  Напрям наукової діяльності: методика викладання німецької мови. 

  Освіта: Бєлгородський державний педагогічний інститут ім. М.С. Ольмінського (тепер Бєлгородський державний національний дослідницький університет), факультет романо-германської філології за спеціальністю «Англійська та німецька мови» (1982р.)

   Наукові здобутки: Є куратором СНК «Міжнародний», на базі якого заснувала інформаційно-консультаційний центр для студентів, викладачів, аспірантів та докторантів з питань освіти закордоном. Відповідає за проведення методичних семінарів на кафедрі іноземних мов, а також організує Олімпіаду з іноземних мов (рівень УБС).

  Нагороди та здобутки: 2014 р. Дипломом як переможець конкурсу «Професіонал року 2014» в номінації «Кращий викладач університету банківської справи Національного банку України»; 2015 р. Дипломом як лауреат конкурсу «Професіонал року 2015» в номінації «Кращий викладач-керівник студентами-переможцями».

  Контактна інформація: Sawaser@meta.ua

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  RESEARCHERID-ID   http://www.researcherid.com/rid/N-3721-2015

  ORCID-ID http://orcid.org/0000-0002-1004-8150     

  GOOGLE SCHOLAR                  

  http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=C3IXbYwAAAAJ&view_op=list_works

  Детальніше
 • Помазан Аркадій Анатолійович

  Помазан Аркадій Анатолійович

  старший викладач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, голова первинної профспілкової організації ХННІ ДВНЗ «УБС»

  Науково-дослідна робота: динаміка фізичного розвитку студентів за роки навчання, застосування модельних характеристик визначення перспективності дітей до занять спортивною гімнастикою.

  Навчальні курси: фізична освіта та спорт.

  Напрям наукової діяльності: професійно-прикладна фізична підготовка студентів економічних ВНЗ-ів, динаміка фізичного розвитку студентів за роки навчання, спортивний відбір.

   Освіта: Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (1995).

   Наукові здобутки: є автором понад 30 наукових праць, методичних розробок та навчальних посібників.

   Відзнаки та нагороди: Подяка Голови Обласної Адміністрації за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для банківської системи України; Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за плідну працю; Коштовний подарунок від Національного банку України – книга «Гроші в Україні», за плідну працю; численні грамоти за підготовку студентів-переможців спортивних змагань.

  Контактна інформація: A_r_a70@ukr.net

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  Google Scholar is: _rurn24AAAAJ&hl

  ORCID is: orcid.org/0000-0001-8578-2248

  Детальніше
 • Лисяк Валентина Миколаївна

  Лисяк Валентина Миколаївна

  доцент кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту

  Науковий ступінь, вчене звання: кандидат наук з фізичного вихов. та спорту, доцент

   Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю фізична культура, фізичне виховання різних груп населення., 2006.

  Напрям наукової діяльності:  Ефективність факторів які впливаютиь на процес формування позитивної мотивації до занять фізичними вправами.

   Освіта: Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди.

   Наукові здобутки: Є автором понад 67 наукових праць та численних методичних розробок.

  Співавтор 3 навчальних посібників, 2 монографій.

   Відзнаки та нагороди: Почесне звання «Майстер спорту».

  Контактна інформація: Lisyakvalentina@ukr.net

  Детальніше
 • Полоз Альбіна Олегівна

  Полоз Альбіна Олегівна

  Фахівець кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

  Студентка 4 курсу спеціальності “Фінанси та кредит” за спеціалізацією “Фінанси” Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет банківської справи”.

  Детальніше

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

Всі дисципліни кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін мають методичне забезпечення в паперовому та електронному вигляді.

Розроблено та впроваджено у навчальний процес дистанційні курси з навчальних дисциплін:

 «Операційний менеджмент»,

«Менеджмент персоналу»,

«Наукове і методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки»,

«Менеджмент»,

«Сучасні методи забезпечення надійності персоналу»

«Маркетинг»,

«Маркетинговий менеджмент»,

«Маркетинг у банку»,

«Фінансовий менеджмент у банку»,

«Фінансовий моніторинг у банку»,

«Фінансовий менеджмент».

Підручники, посібники:

 

Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності. Навч.посібник / . – К.: УБС НБУ, 2015. – 609 с.(Рекомендовано МОН) [Юрченко Л.І. у співавторстві]

Professional English: Central Banks and Monetary Policies: навчальний посібник.  – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 123 с.[ Черняк Л.І., Лисенко О.А.,Чернявська І.С. та ін.]

Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях прикладах: навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2014. – 223 с.(Рекомендовано МОН) [Юрченко Л.І., Малихіна Я.А. у співавторстві]

ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»/ О. Є.Ріхтер, І. С.Чернявська, А. Ю.Долапчи, Л.І.Черняк – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2015. – 130 с.

Логіка: навчальний посібник / Л.І. Юрченко, О.М. Варипаєв. – Х. : ФОЛІО, 2016. – 182 с.

Англо-український словник сучасної банківської термінології: близько 7000 понять і термінів / уклад.: Л.І. Черняк, О.А. Лисенко, Т.В. Підкопай, О.І. Сердюкова, І.С. Чернявська та ін.. – К.: УБС НБУ,2013.- 413 с.

Сердюкова О.І. Professional English: Course-Book for Upper-intermediate Level Students in Banking and Finance:Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 311[1] c. (Рекомендовано МОН)

Чистіліна Т.О. Етика та естетика: навч. посіб. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с. (Рекомендовано МОН)

Фінанси: курс для банкірів : підручник / за ред. О. М. Тридіда, О. Б. Жихор. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 507 с. (Рекомендовано МОН) , [Юрченко Л.І., Малихіна Я.А. у співавторстві]

Фізична культура та особистість: навч. посіб. / В. М. Лисяк, М. Г. Самойлов ; МОН. – Харків : Оберіг, 2010. – 176 с. (Рекомендовано МОН)

 

Фахові видання:

№ з/п

Спеціальність

Найменування фахового періодичного видання

WEB-адреса

1

 073Менеджмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіка та держава

http://www.economy.in.ua/?op=7

2

Економіка і прогнозування

http://eip.org.ua/?lang=ru

3

Економіка України

http://www.economukraine.com.ua/

4

Економіка. Фінанси. Право

http://efp.in.ua/

5

Економіст

http://ua-ekonomist.com/

6

Економічна теорія

http://etet.org.ua/?lang=ru

9

Менеджер по персоналу

http://mp.hrliga.com/

10

Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология

http://management.socionic.info/

11

Регіональна економіка

http://re.gov.ua/

12

Ринок цінних паперів України

http://www.securities.usmdi.org/

14

Финансовый менеджмент

http://www.finman.ru/

 

Навчальні посібники:

Державна економічна політика регіонального розвитку : навчальний посібник / М. А. Латинін, О. Ю. Бобровська, Г. О. Дорошенко та ін. ; за заг. ред. проф. М. А. Латиніна, проф. В. Б. Родченка. – Х. : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 420 с. (особистий внесок автора- С. 131-148, 0,75 др.ар.): – розділ 3.6. «Новий публічний менеджмент як форма менеджеризму в сучасних умовах регіонального управління в Україні». Національна економіка: навчальний посібник /за заг. редакцією О.П.Соболєвої.- Львів: «Новий Світ-2000», 2013.- 518 с. / Карпова І.В., Шкодіна І.В., Соболєва О.П., Удодова В.І. Іващенко М.В.: Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки (та структурно – логічні схеми)., Тема 4. Характеристика економічного потенціалу (та структурно – логічні схеми), Тема 11. Політика економічного зростання в національній економіці.

Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності. Навч.посібник / . – К.: УБС НБУ, 2015. – 609 с.(Рекомендовано МОН) [Юрченко Л.І. у співавторстві]

Professional English: Central Banks and Monetary Policies: навчальний посібник.  – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 123 с.[ Черняк Л.І., Лисенко О.А.,Чернявська І.С. та ін.]

Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях прикладах: навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2014. – 223 с.(Рекомендовано МОН) [Юрченко Л.І., Малихіна Я.А. у співавторстві]

ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»/ О. Є.Ріхтер, І. С.Чернявська, А. Ю.Долапчи, Л.І.Черняк – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2015. – 130 с.

Логіка: навчальний посібник / Л.І. Юрченко, О.М. Варипаєв. – Х. : ФОЛІО, 2016. – 182 с.

Англо-український словник сучасної банківської термінології: близько 7000 понять і термінів / уклад.: Л.І. Черняк, О.А. Лисенко, Т.В. Підкопай, О.І. Сердюкова, І.С. Чернявська та ін.. – К.: УБС НБУ,2013.- 413 с.

Сердюкова О.І. Professional English: Course-Book for Upper-intermediate Level Students in Banking and Finance:Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 311[1] c. (Рекомендовано МОН)

Чистіліна Т.О. Етика та естетика: навч. посіб. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с. (Рекомендовано МОН)

Фінанси: курс для банкірів : підручник / за ред. О. М. Тридіда, О. Б. Жихор. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 507 с. (Рекомендовано МОН) , [Юрченко Л.І., Малихіна Я.А. у співавторстві]

Фізична культура та особистість: навч. посіб. / В. М. Лисяк, М. Г. Самойлов ; МОН. – Харків : Оберіг, 2010. – 176 с. (Рекомендовано МОН)

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з фізичного виховання «Спеціальна фізична підготовка студентів спортивного відділення». Помазан А.А., Кірко Г.О. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2015. – 66 с.

Англо-український словник сучасної банківської термінології : близько 9 000 понять і термінів / уклад. : Л. І. Черняк (координатор) та ін. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 451с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації (англійська)»/ Т.О.Семенченко, Л.І.Черняк // Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – 83 с.

Підкопай Т.В., Чернявська І. С. Черняк Л.І.  АНГЛІЙСЬКА МОВА: ПРАКТИКУМ З ГРАМАТИКИ Навчальний посібник. Частина І -Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013. – 98 с.

Швидка О.Б. Навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної работи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».-Харків: ХННІ ДВНЗ УБС, 2015 р.

Швидка О.Б. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Українська мова (для іноземних студентів)».-Харків: ХННІ ДВНЗ УБС, 2017 р.

Шевченко В. І. Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів  ОКР «магістр»/ І.С.Чернявська, В. І. Шевченко – Х.: ХННІ ДВНЗ УБС, 2018. – 80 с.

Методичні рекомендації:

Іващенко М.В. Міжнародна економіка: збірник матеріалів для індивідуальної та самостійної роботи студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування». – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014.- 223 с.

 Іващенко М.В. Глобальна економіка: збірник матеріалів для індивідуальної та самостійної роботи магістрів. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014.- 230 с.

 Поведінкова та інституційна економіка («Макроекономіка та мікроекономіка» (рівень В). Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів зі спеціальності: 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» /Укладачі: Міщенко В.І., Стеблій Г.Я., Іващенко М.В., Кочума І.Ю. – Київ, ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – 14 с.

Ізюмцева Н.В. Сучасна модель бізнесу: Конспект лекцій  для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», галузь знань 0501«Інформатика та обчислювальна техніка», кваліфікація 3121 «Фахівець з інформаційних технологій», освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”– Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014. – 88с.

Ізюмцева Н.В. Менеджмент: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей  освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, „магістр”. – Харків: ХІБС УБС, 2014. – 140 с.

Ізюмцева Н.В. Менеджмент: Збірник практичних завдань. – Харків : ХННІ ДВНЗ «УБС», 2016. –  30 с.

Ізюмцева Н.В. Управління змінами: Методичні рекомендації з курсу «Управління змінами». Галузь знань: 07 – «Управління та адміністрування»,     спеціальності    073 «Менеджмент», ОКР «Магістр» – Харків –  2016. – 56 с.

Стратегічне планування  /М.А. Латинін, Т.М. Лозинська, В.Г.Ковальчук  //  Методичні вказівки для слухачів магістерської підготовки всіх форм навчання. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 35 с

Ковальчук В.Г. Менеджмент організацій та адміністрування. Конспект лекцій для студентів спеціальності  073 «Менеджмент» – Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 2017.

Навчально-методичний посібник до самостійної та індивідуальної роботи студентів спеціальності 073 «Менеджмент»./ В.Г. Ковальчук,  Н. І.:Климова– Харків : ХННІ ДВНЗ УБС, 2016.

Ковальчук В.Г. Менеджмент організації. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Адміністративний менеджмент». – Х. : Вид.-во НФаУ, 2018. – 65 с.

7Ковальчук В.Г. Менеджмент організації. Методичні рекомендації для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Адміністративний менеджмент». – Х. : Вид.-во НФаУ, 2018. – 33 с.

Ковальчук В.Г., Курносов О.В. Практикум: збірник задач, ділових ігор та ситуаційних вправ з дисципліни «УБС студія «Управління людськими ресурсами»». – Харків : ХННІ ДВНЗ «УБС», 2018. – 114с.

Контакти

61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55

Телефон: (057) 337-14-70

 

Сторінка кафедри на сайті ХННІ