• Кафедра Інформаційних технологій

Кавун Сергій Віталійович

Завідувач кафедри, д.е.н., к.т.н., Ph.D., доцент, каб. 406 (тел. 2220)

У 1995 році закінчив з відзнакою Харківський військовий університет, спеціальність – математичне забезпечення автоматизованих систем управління; майор запасу; у 2000 р. захистив кандидатську дисертацію за спецтемою; у 2005 р. отримав вчене звання доцента кафедри інформаційних систем ХНЕУ, де працював з 2005 по 2013 рр.; у 2014 році захистив докторську дисертацію за темою “Інформаційне забезпечення системи економічної безпеки підприємства”, спеціальність 21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2013 р.

Є автором понад 250 друкованих праць, з них: 26 – монографій (3 – одноосібні), 21 – навчальний посібник (9 із грифом МОНУ), 46 – публікацій за кордоном англ. мовою (34 статей у журналах, що індексуються у відомих науково-метричних базах), 3 патенти, 2 підручника. Має міжнародні сертифікати: Computer Technical Support, Network Security, Computer Fundamentals, ISO / IEC 17799:2005, General and Business English. Засновник та організатор МНТК “Інформаційна та економічна безпека (INFECO)”. Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій зі спеціальностей 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” та 125 “Кібербезпека”. Наукові інтереси – інформаційна та економічна безпека, інформаційні технології. Є членом міжнародних організацій (Intelligent Systems та AASCIT) та редколегій журналів:

 

QR_Kavun

Ідентифікатори у наукометричних базах:

ID Scopus – 36069321300

ID ORCID – 0000-0003-4164-151X

ID Researcher – A-1847-2012

ID Google Scholar – egvnjnQAAAAJ

E-mail: Kavun.Sergii@KHIBS.UBS.EDU.UA

CV (із переліком публікацій)

Загальна характеристика


Placat_CC&CS 

But_CC

Презентація спеціальності “Кібербезпека”

Відео-презентація “Кібербезпека”

Освітній профіль “Кібербезпека”

But_CS

Презентація спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

Відео-презентація”Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

Освітній профіль “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

Опис програми навчання

Додаткова інформація

Buclet_page1

Buclet_page2

Кафедра інформаційних технологій створена у 2008 році. На кафедрі працює 11 високо кваліфікованих викладачів, серед яких 4 доктори та 6 кандидатів наук.

Пріоритетним завданням кафедри є формування необхідних компетенцій циклу інформаційних технологій зі спеціальностей 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” та 125 “Кібербезпека”, технічної та технологічної культури студентів, що відповідає сучасним та перспективним вимогам розвитку банківської діяльності, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту, а також освітньої діяльності у вищих навчальних закладах світового рівня.

 

Кафедра Інформаційних технологій готує бакалаврів зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, фахове спрямування «Інтелектуальні системи прийняття рішень у фінансово-кредитній сфері» з подальшим навчанням в магістратурі за спеціальністю «Системи штучного інтелекту» та спеціальності 125 “Кібербезпека”.

Загалом підготовка студентів здійснюється за 5 напрямками і 108! навчальними дисциплінами, що мають за мету надання студентам знань та вмінь, необхідних для розробки, дистрибуції, налаштування, впровадження, супроводження та практичного використання у фінансово-кредитних установах сучасних засобів інформатизації, до яких, зокрема, відносяться: програмні та програмно-апаратні системи автоматизації офісної діяльності, документообігу, обліку, бізнес-аналізу, підтримки прийняття рішень, мережної комунікації, запровадження Інтернет-сервісів і «хмарних» технологій, електронної комерції, електронних платіжних систем, управління ресурсами, відношеннями та якістю, автоматизації діяльності банків, фінансових і страхових компаній, аудиторських і консалтингових компаній, виробничих підприємств, освітніх установ і органів державної влади.

Крім денної форми навчання, на основі використання сучасних інструментальних і навчальних програмних засобів здійснюється дистанційне навчання студентів заочної форми навчання та перепідготовки за всіма навчальними дисциплінами кафедри.

З метою удосконалення освітньої діяльності викладачами кафедри розроблене програмне забезпечення «Діагностика вхідного рівня знань студентів», «Модульно-рейтинговий контроль знань», анкетування «Викладач очима студентів», «ECTS-оцінювання», за допомогою створеної бази даних «Каталог «наука» автоматизовано облік результатів наукової діяльності викладачів інституту.

Майже всі викладачі кафедри мають наукові ступені, постійно ведуть наукові дослідження, підтримуючи наукові зв’язки не тільки з науковцями України, алей фахівцями країн близького і дальнього зарубіжжя. Загальна бібліографія викладачів кафедри нараховує більше 620 наукових та науково-методичних праць, виданих у вітчизняних і закордонних фахових виданнях і видавництвах.

Для підвищення професійного рівня викладачі співпрацюють з провідними фахівцями в галузі інформаційних технологій, проходять стажування в фінансово-кредитних установах, у провідних ІТ-компаніях та вищих навчальних закладах.

Під керівництвом викладачів кафедри працює студентський науковий колектив «White hackers», до основних напрямків роботи якого можна віднести не тільки цілеспрямоване проведення наукових досліджень, але й розвиток експериментальної бази, творчу взаємодію із зовнішніми установами, публікації наукових результатів. Учасники наукового студентського колективу «White hackers» ведуть активну роботу з дослідження методів і засобів інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, захисту інформації, електронної комерції на фінансових ринках та розробки математичних та комп’ютерних моделей для аналізу процесів виробничої та освітянської діяльності.

Кафедра впроваджує спеціалізовані стенди та лабораторні установки власного виробництва для вивчення дисциплін зі спеціальностей 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” та 125 “Кібербезпека”.

Дисципліни кафедри

Дисципліни освітнього ступеню “бакалавр” спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

Дисципліни освітнього ступеню “бакалавр” спеціальності 125 “Кібербезпека”


ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ІТ

Тематики курсових робіт з дисциплін кафедри ІТ (2016-2017 н.р.)

Завдання до курсового проекту з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»

Комплексна програма наскрізної практики для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»

Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 125 «Кібербезпека»

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення спеціальності 125 «Кібербезпека»


But_CS

Відео-презентація”Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

But_CC

Відео-презентація”Кібербезпека”

 

 

Cyber_1

Cyber_2


Активність студентів та викладачів

 

CybSecHack 2015 (6-7 листопада (п’ятниця-субота) 2015 року, ХАІ, Харків)

INFECO 2016 (28-30 квітня (четвер-субота) 2016 року, ХННІ ДВНЗ УБС, Харків)

CriCTecS 2015 (17 листопада (вівторок) 2015 року, ХАІ, Харків)

IT-}{ackathon (30 квітня (субота) 2016 року, ХННІ ДВНЗ УБС, Харків)

}{ack-IT 2015 (23 жовтня (п’ятниця) 2015 року, Premier Palace Hotel Kharkiv, Харків)

PHDays-VI (17-18 травня (вівторок-середа) 2016 року, Positive Technologies, Москва)

FOSS ‘ 2015 (24-27 листопада (вівторок-п’ятниця) 2015 року, ХНУБА, Харків)

Екскурсія-1562+МІСЬКВИКОНКОМ (24 травня (вівторок) 2016 року, Харків)

BIP#001 (11-13 січня (понеділок-середа) 2016 року, Львів)

HackIT2016 (07 жовтня (п’ятниця) 2016 року, Харків)

Шлях хакера (11 лютого(четвер) 2016 року, ХАІ, Харків)

Hello Kharkiv Та GoIT (10 квітня (неділя) 2016 року, Французьский Бульвар, Харків)

Екскурсія-МЕГАБАНК (3 березня (четвер) 2016 року, Мегабанк, Харків)

Екскурсія у DataART (12 грудня (субота) 2016 року, Харків)

 

 

Графік консультацій викладачів кафедри ІТВМ

 

Склад

 • ÐоÑоÑоваÑÑÑкий ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐлекÑÑйовиÑ

  Гороховатський Володимир Олексійович

  Доктор технічних наук, професор, професор кафедри

  У 1978 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю прикладна математика. Захистив кандидатську дисертацію у 1984 році. У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, тема дисертації: «Структурно-ієрархічні методи аналізу та розпізнавання зображень в умовах просторових завад». З 1990 року працював на посаді доцента, а з 2010 року – професора кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки. З вересня 2011 р. працює в ХІБС УБС НБУ. Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій.

  Сфера наукових інтересів – аналіз та розпізнавання об`єктів у багатовимірних інформаційних просторах. Є автором більш ніж 150 наукових публікацій, в тому числі 2 монографії та 1 навчального посібника.

  QR_Gorohovatskiy 

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus – 6506997369

  ID ORCID – 0000-0002-7839-6223

  ID Researcher – L-1068-2015

  ID Google Scholar – P8gKHiUAAAAJ

  E-mail: Gorohovatsky.volodimir@KHIBS.UBS.EDU.UA

   Список публікацій

  Детальніше
 • ÐÑÑâÑнова â¨ÐÑдÑÑ Ð¡ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñвна

  Гур’янова 
Лідія Семенівна

  Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри

  Член Всеукраинской ассоциации экономической кибернетики. Принимала участие  в работе семинаров по повышению квалификации Харьковского регионального представительства СЕUME, Харьковского городского совета в рамках комплексной программы развития предпринимательства, Варшавского университета. С 2008 г. по 2010 г. – стипендиат стипендии Кабинета Министров Украины для молодых ученых. С 2006 г. – научный руководитель подготовки кадров высшей квалификации – кандидатов экономических наук. Координатор магистерской программы «Оценка, анализ и прогнозирование социально-экономических процессов» по специальности 8.000011 «Прикладная экономика»

  Научные интересы

  Формирование модельного базиса механизма оценки, анализа и прогнозирования социально-экономического развития регионов, моделирование стратегий устойчивого развития социально-экономических систем (СЭС), моделирование финансовой безопасности СЭС, исследование процессов формирования кризисных ситуаций и разработка механизмов их предупреждения.

  Автор более 100 работ, из которых 5 учебных пособий (в т.ч. 1 с грифом МОН Украины), 12 монографий.

  QR_Guryanova
   

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus – 36068855600

  ID ORCID –

  ID Researcher –

  ID Google Scholar – F8vwsWAAAAAJ

  E-mail: g_lika@list.ru

  Список публікацій

  Детальніше
 • СÑзова⨠ÐаÑалÑÑ ÐмиÑÑÑвна

  Сізова
 Наталія Дмитрівна

  д.ф.-м.н., професор, 
професор кафедри

  Освіта:
  1965 р. – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, спеціальність «Механіка».
  Тема докторської  роботи: «Автоматизація моделювання фізичних процесів в задачах приладобудування», 2004 р.
  Лекційні курси, що підготовлені:
      Прикладна математика.
      Інформаційні технології у наукових дослідженнях.
      Економічна інформатика.
      Автоматизація фінансово-кредитних операцій.
      Сучасний документообіг.
      Інформатика.
  Наукові інтереси:
      Інформаційні технології.
      Обчислювальна математика.
      Рівняння математичної фізики.
      Механіка суцільних середовищ.
      Математичне та комп’ютерне моделювання.
  Автор: більше 100 наукових праць, 19 навчальних видань серед них 4 посібника.

  QR_Sizova
   

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus –

  ID ORCID –

  ID Researcher –

  ID Google Scholar –

  E-mail:

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • Шамов СеÑгÑй ÐлекÑандÑовиÑ

  Шамов Сергій Олександрович

  Доцент, кандидат технічних наук

  В 1978 р. закінчив Харківський політехнічний інститут за фахом “Електронні обчислювальні машини”. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Методи виявлення системних і алгоритмічних помилок розробки компонентів програмного забезпечення АСУ”. У 1999 р. отримав вчене звання доцента кафедри обчислювальних систем та мереж ХВУ. З вересня 2002 – доцент ХІБС УБС НБУ.

  Є автором більше 100 друкованих праць, з них більше 60 – за результатами наукових досліджень. Наукові інтереси – інформаційні технології для вирішення задач системного аналізу бізнесу та освітньої діяльності., забезпечення якості регламентуючих та проектних документів. Є керівником студентського наукового колективу «Дослідник», робота якого присвячена інформаційним технологіям в бізнесі, освітнім технологіям, методам і засобам інформаційної безпеки, штучного інтелекту, аналізу та удосконалення бізнес-процесів. Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій та напряму «Комп’ютерні науки».

  QR_Shamov
   

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus –

  ID ORCID – 0000-0003-1546-7802

  ID Researcher – L-8545-2015

  ID Google Scholar – PkoJhG8AAAAJ

  E-mail: Shamov.Sergii@KHIBS.UBS.EDU.UA

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • ÐамÑла⨠ÐлÑна ÐлекÑандÑÑвна

  Замула
 Аліна Олександрівна

  к.т.н.
, доцент кафедри

  У 2010 році з відзнакою закінчила Державний університет інформатики та штучного інтелекту, спеціальність – «Економічна кібернетика». У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тема дисертації «Методи та моделі інтелектуального управління банківською діяльністю». В ХННІ УБС працює з вересня 2015 року. Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій та спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”.

  Сфера наукових інтересів – моделювання складних систем, інтелектуальні методи управління. Має 19 наукових праць, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях України, з них 5 – у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, 1 закордонна публікація та 12 публікацій у працях міжнародних конференцій. Приймала участь у науково-дослідних темах «Математичне моделювання нестаціонарних процесів», «Розробка моделей і алгоритмів систем управління технічними та організаційними об’єктами», «Моделювання та управління організаційними та технічними об’єктами».

  QR_Zamula
   

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus –

  ID ORCID – 0000-0002-8954-9424

  ID Researcher – L-8625-2015

  ID Google Scholar – BHiH-80AAAAJ

  E-mail: Zamula.Alina@KHIBS.UBS.EDU.UA

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • ÐавгоÑоднÑ⨠ÐлÑга СеÑгÑÑвна

  Завгородня
 Ольга Сергіївна

  к.е.н., 
доцент кафедри

  У 2005 році закінчила Харківський національний економічний університет, факультет економіки і права. У 2011 році захистила дисертацію на тему “Стратегії розвитку висококваліфікованих працівників машинобудівного підприємства”. У 2012 році підтвердила рівень знання англійської мови сертифікатом Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International (Business English Certificate Vantage), з 2012 року працює на посаді доцента. З вересня 2015 року працює в ХННІ УБС. Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій.
  Є автором більше 30 науково-методичних праць, у тому числі співавтором однієї монографії. Сферою наукових інтересів є використання інформаційних технологій у економіці.

  QR_Zavgorodnya
   

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus –

  ID ORCID –

  ID Researcher –

  ID Google Scholar –

  E-mail: zavgorodnaja@rambler.ru

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • ÐÑÑÑÑв â¨Ðван ÐндÑÑйовиÑ

  Міхєєв 
Іван Андрійович

  к.т.н.
, доцент кафедри

  Освіта:

  2008 р. – Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, спеціальність «Економічна кібернетика».

  2009 р. – Аспірантура ХДТУБА.

  Лекційні курси, що підготовлені:

  • Спец мови програмування.
  • Корпоративні інформаційні системи.
  • Проектування баз даних.
  • Алгоритмізація та програмування.
  • Об’єктно-орієнтоване програмування.
  • Теорія алгоритмів.

  Наукові інтереси:

  • Математичне моделювання складних процесів та систем.
  • Математичні методи оптимізації.
  • Сучасні інформаційні системи та технологій.
  • Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

  Автор 27 наукових праць, серед них 3 методичні вказівки.

  QR_Miheev
   

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus – 55919965300

  ID ORCID – 0000-0002-7612-1103

  ID Researcher – L-8168-2015

  ID Google Scholar – NhPaJO8AAAAJ

  E-mail: ivan806@rambler.ru

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • Чеканова â¨ÐаÑÐ°Ð»Ñ ÐиколаÑвна

  Чеканова 
Наталя Миколаївна

  к.ф.-м..н.
, доцент кафедри

  У 2000р. закінчила Белгородський державний університет за спеціальністю викладач математики та інформатики, у 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за темою “Розв’язання задачі класифікації станів рівноваги конденсованих середовищ зі спонтанно порушеною структурою”.

     Коло наукових інтересів: озонобезпечні і енергозберігаючі пристрої, екологічна безпека.

     Є автором понад 50 друкованих праць, в том числі і за кордоном,. 3 патенти

     Має міжнародні сертифікати і дипломи.

  QR_Chekanova 

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus –

  ID ORCID –

  ID Researcher –

  ID Google Scholar –

  E-mail: Chekanova.nataliya@KHIBS.UBS.EDU.UA

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • ХодиÑÑв ÐлекÑÐ°Ð½Ð´Ñ ÐвановиÑ

  Ходирєв Олександр Іванович

  Старший викладач

  Закінчив Харківський інженерно-економічний інститут у 1979 році за спеціальністю «Організація автоматизованої обробки економічної інформації», кваліфікація – «Інженер-економіст». В ХІБС УБС НБУ працює з 1985 року.

  Є автором близько 50 друкованих праць, серед них – двох навчальних посібників з інформатики. Сфера наукових інтересів – алгоритми і програмні засоби обробки статистичних даних. Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій.

  QR_Hodyrev
   

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus –

  ID ORCID –

  ID Researcher –

  ID Google Scholar –

  E-mail: Khodyrev.oleksandr@KHIBS.UBS.EDU.UA

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • ÐобÑиÑÑка Ðалина СеÑгÑÑвна

  Бобрицька Галина Сергіївна

  Доцент, кандидат педагогічних наук

   Закінчила в 2003 році ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, фізико-математичний факультет за спеціальностю «математика та інформатика». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ Університет банківської справи працює з 2011 року. У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

  Сфера наукових інтересів – інноваційні технології у викладанні дисциплін математичного циклу для економічних спеціальностей. Має понад 20 наукових статей у фахових виданнях, численні методичні розробки та монографію.

   RESEARCHERID N-7700-2015

  ORCID 0000-0003-2793-5108

  GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com.ua/citations?user=rlKoajgAAAAJ&hl=ru

   Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Баранова Т.А.Вища математика. Частина 2: Функції кількох змінних, диференціальні рівняння та їх системи, числові та функціональні ряди, кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли / Баранова Т.А., Бедрицька Н.Ф., Бобрицька Г.С., Гулік Л.І., Ємельянова Т.В., Каргапольцева Г.В., Касаткін Ю.О., Кириченко И.К., Кулик С.І., Литвин О.М., Литвинов А.Л., Лобанова Л.С., Литвин О.О., Нечуйвітер О.П., Першина Ю.І., Петров О.М., Пташний О.Д., Сознік О.П., Созонов Ю.І., Трикова Т.М., Чеканова Н.М., Яновський Ю.А.// Харків: УІПА, 2010. – 139 с.
  2. Бобрицька Г.С. Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність Харківського математичного товариства кінця ХІХ – початку ХХ ст./ Г.С. Бобрицька //автореферат дис.– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 22с.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rlKoajgAAAAJ&citation_for_view=rlKoajgAAAAJ:Y0pCki6q_DkC

   Наукові статті

  1. Бобрицкая Г.С. Общественная деятельность харьковского математического общества с 1879 г. по 1917 г. / Бобрицкая Г.С., Кириченко И.К.// Научные ведомости Белгородского государственного университета. Математика и физика. – Белгород, 2013. – вып. 31, №11 (154). – С. 157-173.
  2. Бобрицкая Г.С. Вклад выдающихся ученых в становление, развитие и деятельность Харьковского математического общества с 1879 по 1917 гг.. / Бобрицкая Г.С. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Математика и физика. – Белгород, 2014. – Вып. – № 33 (176). – С.176-191.

  http://cyberleninka.ru/article/n/vklad-vydayuschihsya-uchenyh-v-stanovlenie-razvitie-i-deyatelnost-harkovskogo-matematicheskogo-obschestva-s-1879-po-1917-gg

  1. Бобрицкая Г.С., Дубницкий В.Ю. Сравнение требований к математической подготовке будущих военных и гражданских инженеров в конце XIX – начале ХХ века и начале XXI века / Бобрицкая Г.С., Дубницкий В.Ю. // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип. 8 (133). – С. 162-177.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rlKoajgAAAAJ&citation_for_view=rlKoajgAAAAJ:W7OEmFMy1HYC

  1. Бобрицька Г.С. Навчально-методичне забезпечення математичних дисциплін у Харківському університеті кінця ХІХ – початку ХХ ст./ Г.С. Бобрицька // Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 42: зб. наук. пр./М-во культури України, Харк. держ. акад. культури; відп.ред. В.М. Шейко. – Х.: ХДАК, 2014. – С. 278 – 285.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rlKoajgAAAAJ&citation_for_view=rlKoajgAAAAJ:qjMakFHDy7sC

  1. Бобрицька Г.С. Питання реформування шкільної освіти в роботах членів Харківського математичного товариства(ХМТ) на початку ХХ ст. / Г.С. Бобрицька // Наукові записки / Ред.кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 125. – С. 52-55.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rlKoajgAAAAJ&citation_for_view=rlKoajgAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

  1. Бобрицька Г.С., Кушлакова Н.М. Харківський період науково-педагогічної діяльності Олександра Михайловича Ляпунова (1857 – 1918) / Г.С. Бобрицька, Кушлакова Н.М.// Педагогіка вищої та середньої школи. Вип. 39: зб. наук. пр./гол.ред. З.П. Бакум. – Кривий Ріг., 2013. – С. 290 – 295.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rlKoajgAAAAJ&citation_for_view=rlKoajgAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

  1. Бобрицька Г.С. Педагогічні погляди членів Харківського математичного товариства кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Г.С. Бобрицька // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 16-22.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rlKoajgAAAAJ&citation_for_view=rlKoajgAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC

  1. Бобрицька Г.С. Напрями роботи із студентами-математиками в Харківському імператорському університеті кінця ХІХ – початку ХХ ст./ Г.С. Бобрицька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми, 2012. – № 6(9). – С. 3-9.
  2. Бобрицька Г.С. Загальна характеристика наукових товариств Харкова кінця ХІХ – початку ХХст. / Бобрицька Г.С., Кириченко І.К.// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. М.С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 31-38.
  3. Бобрицька Г.С. Організація самостійної роботи студентів з вивчення математичних дисциплін у Харківському університеті кінця ХІХ – початку ХХст. / Бобрицька Г.С., Кириченко І.К.// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. М.С. Макаренка, 2009. – №  – С. 21-27.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rlKoajgAAAAJ&citation_for_view=rlKoajgAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

   Публікації в інших виданнях:

  1. Бобрицька Г.С. Викладання математики в середніх закладах освіти Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Г.С. Бобрицька // Традициии и инновации в современной науке: материалы IV Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам. – Горловка, 2015. – С. 43-45.
  2. Бобрицька Г.С. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час семінарських занять. – Методичний вісник ХІБС, 2015
  3. Бобрицька Г.С. Основи організації самостійної роботи студентів. – Методичний вісник ХІБС, 2014
  4. Бобрицька Г.С. Савченко Г.О. Організація спілкування із студентами під час дистанційного навчання математичним дисциплінам. – Х., 2014

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rlKoajgAAAAJ&citation_for_view=rlKoajgAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC

  1. Бобрицька Г.С. Організація самостійної роботи студентів у Харківському імператорському університеті кінця ХІХ – початку ХХ ст. Історичний досвід – Методичний вісник ХІБС, 2013
  2. Бобрицька Г.С. Внесок членів Харківського математичного товариства у справу реформування шкільної освіти на початку ХХ ст. / Бобрицька Г.С. // Перспективы развития науки в стране: материалы ХХХІ Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам. – Горловка, 2013. – С. 77-79.
  3. Бобрицька Г.С. Організація самостійної роботи студентів у Харківському імператорському університеті кінця ХІХ – початку ХХ ст. Історичний досвід / Бобрицька Г.С.// Методичний вісник. – 2012. – № 10. – С. 4-10
  4. Бобрицька Г.С. Про обучение самостоятельной работе студентов в трудах К.А. Андреева / Бобрицька Г.С., Кириченко И.К.// Ломоносов М.В. и современное естественнонаучное образование: сб. материалов науч.-прак.конф. – Белгород, 2012. С. 117- 118.
  5. Бобрицька Г.С. Предметна система навчання в університетах Російської імперії початку ХХ ст. / Бобрицька Г.С. // XLIV науково-практична конференція, науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії. Секція: вищої та прикладної математики. – Харків: УІПА, 2011. – С. 8.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rlKoajgAAAAJ&citation_for_view=rlKoajgAAAAJ:UeHWp8X0CEIC

  1. Бобрицкая Г.С. Межпредметная связь математики и физики в школе / Бобрицька Г.С., Кириченко И.К.// Единый подход к преподаванию физики в школе и ВУЗе. Международная научно-методическая конференція. Сборник трудов. – Старый Оскол, 2010. – С. 29-30
  2. Бобрицька Г.С. Викладання тригонометрії в школі за Г.О. Грузинцевим / Бобрицька Г.С., КоржоваО.В.// Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2010. – С. 
  3. Бобрицька Г.С.Створення навчальної літератури членами харківського математичного товариства кінця ХІХ – початку ХХст. / Бобрицька Г.С., Коржова О.В.// Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2010. – С. 
  4. Бобрицька Г.С. Харківське товариство природодослідників / Бобрицька Г.С. // XLIII науково-практична конференція, науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії. Секція: вищої та прикладної математики. – Харків: УІПА, 2009. – С. 42.
  5. Бобрицька Г.С. Харківське товариство природодослідників / Бобрицька Г.С. // XLIII науково-практична конференція, науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії. Секція: вищої та прикладної математики. – Харків: УІПА, 2009. – С.
  Детальніше
 • ÐеÑÑенко ÐлÑга ÐвгенÑвна

  Петренко Ольга Євгенівна

  Доцент, кандидат технічних наук

  У 1990 році закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. Н.В.Каразіна за спеціальністю математика. В 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, у 2013 році присвоєне вчене звання доцента.. З вересня 2003 р. працює в ХННІ ДВНЗ УБС. Викладає дисципліни математичного циклу.

  Сфера наукових інтересів – економіко-математичне моделювання, системи захисту інформації. Має 23 друковані праці, численні методичні розробки.

   GOOGLE SCHOLAR

  https://scholar.google.com.ua/citations?user=T0kc39EAAAAJ&hl=ru

  ORCID

  http://orcid.org/0000-0002-7455-1388

   Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Комплексні системи захисту банківських інформаційних технологій Навчально методичний посібник – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013 – 76 с.

  2. Комплексні системи захисту банківських інформаційних технологій Опорний конспект – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013 – 63 с.

   Наукові статті

  1. Петренко О.Є. Побудова загальносистемних параметрів на полях характеристики Р для криптосистем на еліптичних кривих / О.Є. Петренко // Науково-технічний журнал Радіоелектронні і комп’ютерні системи, Харків: ХАІ, випуск 5 (46) 2010 р. – С. 57-60.

  2. Петренко О.Є. Проблемні питання та математичні аспекти побудування параметрів для криптографічних перетворень / О.Є. Петренко // Науково-технічний журнал Прикладная радиоэлектроника», 2011, Том 10, №2, м. Харків: ХНУРЕ. С.159-164

  3. Дубницький В.Ю., Петренко О.Є. Оценивание параметров распределений Брєдфорда, Барра и Дагума методом максимума правдоподобтя / В.Ю. Дубницький, О.Є. Петренко// Науковий журнал Системи обробки інформації, Харків: ХУПС, випуск 4(94) 2011 р. – С.126-129

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gCktDSgAAAAJ&citation_for_view=gCktDSgAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

  4.Петренко О.Є. Порівняльний аналіз методів обчислення порядку еліптичної кривої за допомогою підняття, що визначені над полем /О.Є. Петренко// Науковий журнал Системи обробки інформації, Харків: ХУПС, випуск 5(103) 2012 р. – С.78-82

  5.Дубницький В.Ю., Петренко О.Є. Проверка выполнимости условий Коши-Рима для комплекснозначных производственных функций и управление ими. / В.Ю. Дубницький, О.Є. Петренко// Науковий журнал Системи обробки інформації, Харків: ХУПС, випуск 2(109) 2013 р. – С.153-158

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gCktDSgAAAAJ&citation_for_view=gCktDSgAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

  6.Дубницький В.Ю., Ходирєв А.І. Петренко О.Є. Исследование свойств функций «финансовых пузырей» и их логпериодической составляющей/ В.Ю. Дубницький, А.І. Ходирєв О.Є. Петренко// Науковий журнал «Системи обробки інформації, Харків: ХУПС, випуск 5(121) 2014 р. – С.126-133

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gCktDSgAAAAJ&citation_for_view=gCktDSgAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

  7.Петренко О.С. Петренко О.Є. Пропозиції щодо застосування асиметричного шифрування для забезпечення криптографічного захисту в каналах передавання командних та телеметричних даних між БПЛА та оператором/ О.С.Петренко О.Є. Петренко // Науково-технічний журнал «Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України» – 2015. –№2(19) – с. 97-101.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gCktDSgAAAAJ&citation_for_view=gCktDSgAAAAJ:qjMakFHDy7sC

  Публікації в інших виданнях:

   1.Дубницький В.Ю., Петренко О.Є. Проверка выполнения свойств производственных функций как математических объектов //V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» Харківський національний економічний університет 11-12 квітня 2013р

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gCktDSgAAAAJ&citation_for_view=gCktDSgAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

  2.Петренко О.С. Петренко О.Є. Пропозиції щодо застосування асиметричного шифрування для забезпечення криптографічного захисту в каналах передавання командних та телеметричних даних між БПЛА та оператором // ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна та економічна безпека» 21-22 травня 2015 р.

  Детальніше
 • ФÑлаÑова ÐÑбов ÐмиÑÑÑвна

  Філатова Любов Дмитрівна

  Доцент, кандидат фізико-математичних наук

  У 1984 році закінчила фізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М.Горького за спеціальністю фізика. В 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. З вересня 2002 р. працює в ХННІ ДВНЗ УБС. Викладає дисципліни математичного циклу. Нагороджена Почесною грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

  Сфера наукових інтересів – математичні методи дослідження операцій, сучасні педагогічні технології. Має понад 50 друкованих праць, численні методичні розробки.

   GOOGLE SCHOLAR:

  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=XvXlkb4AAAAJ

   INDEX COPERNICUS

  http://www.problecon.com/pdf/2015/1_0/372_381.pdf

  http://www.problecon.com/pdf/2015/1_0/titul.pdf.

   Навчальні посібники, підручники

  1. Філатова Л.Д. Оптимізаційні методи та моделі: Збірник навчально-методичних матеріалів для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014 – 98 с.
  2. Філатова Л.Д., Дубницький В.Ю. Дослідження фінансових операцій: Навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013. – 140с.
  3. Філатова Л.Д. Економіко-математичне моделювання: Опорний конспект лекцій для самостiйного вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010 – 78с.
  4. Філатова Л.Д. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи для студентів усіх спеціальностей і форм навчання. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009 – 82 с.

   Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN

  1. Сергієнко О. А., Філатова Л. Д., Солдатова Я. Ю. Моделювання виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України. – Проблеми економіки – № 1, 2015 – С. 372 -381.

  http://www.problecon.com/pdf/2015/1_0/372_381.pdf

  http://www.problecon.com/pdf/2015/1_0/titul.pdf

  1. Філатова Л.Д. Вычисление значений лемнискатических синусов и косинусов / В.Дубницький, Л.Филатова / / Журнал «Системи обробки інформації», Випуск 9(116). ХУПС ім. І. Кожедуба:   2013. – С.117-121.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XvXlkb4AAAAJ&authorid=6279281840773846879&citation_for_view=XvXlkb4AAAAJ:j3f4tGmQtD8C

  1. Філатова Л.Д.. Числовые характеристики усеченных распределений Рэлея и Максвелла / Л.Філатова / / Журнал «Системи обробки інформації». 2012. Випуск 3(101), том 2. ХУПС ім.І.Кожедуба. С.130-133.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XvXlkb4AAAAJ&authorid=6279281840773846879&citation_for_view=XvXlkb4AAAAJ:4JMBOYKVnBMC

  1. Дубницький В.Ю. Філатова Л.Д. Модель захисту вітчизняного виробника в умовах стохастичної невизначеності параметрів економічного середовища. Збірник наукових праць “Системи обробки інформації”, випуск 9(67); м.Харків: ХУПС ім. І.Кожедуба. – 2007р.- С.153-155.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XvXlkb4AAAAJ&citation_for_view=XvXlkb4AAAAJ:RHpTSmoSYBkC

  1. Філатова Л.Д. Модель банку як фінансового посередника / Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009. – Вип.1(6). – С.121-126.

   Статті у закордонних журналах

  1. Филатова Л.Д. Инновационная составляющая финансовой безопасности субъекта хозяйствования/ В сборнике XII Всероссийское совещание по проблемам управления (ВСПУ-2014). Москва, 16–19 июня 2014 г. Труды. [Электронный ресурс], ИПУ РАН Москва, с. 6155-6160
  1. Olena Sergienko, Liubov Filatova, Yana Soldatova

  Bank Financial Security: Assessment Tools, Analysis, Forecasting and Management / Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies, 2015. – No.1. (7) (January-June). P.531-541.

  http://elibrary.kubg.edu.ua/9959/1/M_Budzar_1(9)_OJ_%20IS.pdf

  Детальніше
 • ÐоÑжова ÐлÑга ÐолодимиÑÑвна

  Коржова Ольга Володимирівна

  Старший викладач

  У 2003 році закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Математика та інформатика». Працює над кандидатським дослідженням за темою «Педагогічні погляди та діяльність учених-математиків Слобожанщини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття». З вересня 2015 р. працює в ХННІ ДВНЗ УБС. Викладає дисципліни математичного циклу. Керує студентським науковим клубом «Інтелект».

  Сфера наукових інтересів: проблеми математичної освіти вищої школи Слобожанщини в історичній ретроспективі. Має 34 друковані роботи.

  RESEARCHERID http://www.researcherid.com/rid/N-8664-2015

  ORCID http://orcid.org/0000-0002-6844-4949

  GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SuqNuQIAAAAJ

   Навчальні посібники, підручники

  1. Математичний аналіз. Модуль 3. Невизначений інтеграл. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних вузів / І.П. Проскурня, О.І. Проскурня, Т.О. Горзій, В.Ф. Процай, О.В. Коржова. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2008. – 51 с.
  2. Аналітична геометрія. Частина 2. Методичні рекомендації для студентів фізико-математичних та економічних факультетів педагогічних вузів / Т.О. Горзій, І.П. Проскурня, О.І. Проскурня, О.В. Коржова. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2009. – 76 с.
  3. Криві в евклідовому просторі: Курс лекцій з навчальної дисципліни «Диференціальна геометрія та топологія» / В.Д. Зоря, О.В. Коржова, Т.О. Горзій.– Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2011. – 87 с.
  4. Елементи комплексного аналізу та операційного числення / А.Ю. Пуди, О.В. Коржова, А.І. Прокопенко. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2015. – 415 с.

   Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN

  1. Коржова О.В. Питання професійної підготовки на Всеросійських з’їздах викладачів математики (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / О.В. Коржова // Історико-педагогічний альманах. – Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 58-61.

  https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=17294911589132677767&btnI=1&hl=ru

  1. Горзій Т.О., Коржова О.В. Проблемна лекція як фактор формування професійних умінь майбутнього вчителя математики педагогічних ВНЗ / Т.О. Горзій, О.В. Коржова // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск 9. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2011. – С.20 – 25.

   Інші публікації

  1. Коломієць М.О., Коржова О.В. Огляд заходів до року пам’яті Г.Ф. Вороного (1868-1908) / М.О. Коломієць, О.В. Коржова // Пошук молодих. Випуск 8. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін в основній і старшій школі». Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. – С. 88-89.
  2. Коржова О.В. Проблеми професійної підготовки вчителів математики в працях учених-математиків Слобожанщини початку ХХ століття / О.В. Коржова // Стан та перспективи підготовки вчителя математики в Україні / Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (10-11 грудня 2009 р.). – Вінниця: Планер, 2009. – С.98 -99.
  3. Бобрицька Г.С., КоржоваО.В. Г.О. Грузинцев про викладання тригонометрії / Г.С. Бобрицька, О.В. Коржова // Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2010. – С. 138-139.
  4. Зоря В.Д. Історико-математичні дослідження майбутніх учителів математики /  В.Д. Зоря,  О.В. Коржова, І.П. Проскурня // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. – Х.: Факт, 2010. – Вип. 1. – С.28-38.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_1.pdf

  1. КоржоваО.В. Погляди А.К. Сушкевича на використання тестів у навчанні математики у вищій школі / Д.С. Григорович, О.В. Коржова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. – Х.: Факт, 2010. – Вип. 1. – С.127-130.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_1.pdf

  1. Коржова О.В. Роботи А.К. Сушкевича з історії математики / О.В. Коржова, Я.О. Гриценко // Пошук молодих. Випуск 9. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Формування компетентностей у учнів основної і старшої школи під час вивчення природничо-математичних дисциплін». Укладач: Шарко В.Д. – Херсон:ПП Вишемирський В.С., 2010. – С. 138-140.
  2. Коржова О.В. Метод Лобачевського розв’язування алгебраїчних рівнянь / О.В. Коржова, Т.І. Незамай // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х.: Факт, 2010. – Вип. 2. – С.137-142.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_2.pdf

  1. Коржова О.В. Метод Лобачевського розв’язування алгебраїчних рівнянь з комплексними коренями / О.В. Коржова, Т.І. Незамай // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2010. – Вип. 3. – С.87-91.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_3.pdf

  1. Коржова О.В., Слюсар Д.С. Внесок С.Н. Бернштейна в упровадження ідеї функціональної залежності в середню школу // О.В. Коржова, Д.С. Слюсар // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – Вип. 5. – С.86-98.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_5.pdf

  1. Козлова Є.Ю., Коржова О.В. Проблеми навчання та виховання в спадщині М.І.Лобачевського / Є.Ю. Козлова, О.В. Коржова // Пошук молодих. Випуск 10. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання методики навчання природничо-математичних дисциплін», (Херсон 14-15 квітня 2011р.)/ Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2011.
  2. Коржова О.В. Дослідження І.О.Наумовим спадщини Д.М.Синцова / О.В. Коржова, А.Р. Євсюкова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х., 2014. – Вип. 11. – С.151-153.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_11.pdf

  1. Коржова О.В. Д.М.Синцов – основоположник Харківської геометричної школи / О.В. Коржова, В.С. Лутицька // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х., 2014. – Вип. 11. – С.154-157.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_11.pdf

  Детальніше
 • ÐавимÑка⨠ТеÑÑна ÐеннадÑÑвна

  Давимука
 Тетяна Геннадіївна

  секретар
 кафедри

  Закінчила у 2008 році Харківський державний університет харчування та торгівлі і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію економіст-міжнародник.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ УБС працює з 2012 року.

  QR_Davymuka
   

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus –

  ID ORCID –

  ID Researcher –

  ID Google Scholar –

  E-mail: Kafedra.IT@KHIBS.UBS.EDU.UA

  Дуже гарна людина!

  Детальніше

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

Усі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення, в тому числі до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів. Видано конспекти лекцій, опорні конспекти лекцій та навчально-методичні посібники з дисциплін.

Монографії

 1. Kavun S., Brumnik R. Management of corporate security : new approaches and future challenges. Cyber security challenges for critical infrastructure protection. Monograph / [editorial Denis Galeta, and Miran Vrsec]. – Ljubljana : Institute for Corporate Security Studies, 2013. – 318 p.
 2. Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Кавун С.В. Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: теория и практика. Инновационно-ориентированные модели сбалансированного развития регионов. Монография / Под ред. Т.С. Клебановой, В.П. Невежина, Е.И. Шохина.- М. : Научные технологии, 2013. – 528 с. – С. 173-182.
 3. Тридід О.М., Дубницький В.Ю., Кобилін А.М., Шубіна С.В. Проблеми та перспективи розвитку освітньої системи в Україні – Досвід співробітництва вищих навчальних закладів та підприємств в розробці спеціалізованих програмних продуктів для економічного факторного аналізу // Інтеграція освіти, науки та бізнесу: Колективна наукова монографія, Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – 264 с.
 4. Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Мозенков О.В., Кавун С.В. Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем. Сценарне прогнозування збалансованого розвитку територій на основі інструментів фіскальної політики. Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 556 с. – С. 118-131.
 5. Кавун С.В., Тридід О.М., Зима О.Г. Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем. Множинний метод оцінки рівня економічної безпеки підприємств. Монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой, докт. экон. наук, проф. Н.А. Кизима. – Х. : ИД «ИНЖЄК», 2013. – 664 с. – С. 457-472.
 6. Дубницький В.Ю., Кобилін А.М., Шубіна С.В., Юрченко В.П. Розв’язання зворотних економічних задач в системі стратегічного аналізу результатів діяльності підприємства // Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія (випуск ІІ)/ за ред. О.Ю. Чубукової, Н.В. Геселевої. – К.: ВД «Стилос», 2014. – С. 151-173.
 7. Кавун С.В. Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект : монографія / С.В. Кавун. – Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 312 с.
 8. Гороховатський В.О. «Структурный анализ и интелектуальная обработка данных в компьютерном зрении». – Х.: Компания СМИТ, 2014. – 316 с.
 9. Козаченко Г.В., Кавун С.В. GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки. Підхід щодо розробки інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства. Монографія / за ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – 376 с. – С. 286-304.
 10. Козаченко Г.В., Кавун С.В. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання: сучасний стан і тенденції розвитку : монографія [ Текст] / Концепція синтезу інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання / авт. кол. : ред. кол. : Т. С. Смовженко, А. Я. Кузнецова, О. І Барановський, О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. – 386 с.
 11. Кавун С.В., Ревак І. О., Швець О. О. Рушійні сили розвитку бізнесу в умовах ринкової взаємодії: Колективна монографія [ Текст] / Інтелектуальний потенціал – основа інноваційного розвитку бізнесу / під ред. д.е.н., професора Г. Г. Савіної. – Херсон: вид-во ПП Вишемирський В.С., 2014. – 288 с. – С. 226-240.
 12. Кавун С.В., Ревак І. О., Жосан Г. В. Рушійні сили розвитку бізнесу в умовах ринкової взаємодії: Колективна монографія [ Текст] / Роль вищої освіти у формуванні інтелектуального потенціалу / під ред. д.е.н., професора Г. Г. Савіної. – Херсон: вид-во ПП Вишемирський В.С., 2014. – 288 с. – С. 241-262.

Основні навчальні посібники, підручники кафедри

 Навчальні посібники з грифом МОНУ

 1. Кавун С.В., Смирнов О.А., І. В. Сорбат, Мелешко Є.В., Коваленко О.В. Системи штучного інтелекту. Навчальний посібник. Кіровоград: КНТУ, 2013. – 336 с. Гриф МОНУ №1/11-5584 від 18.03.13.
 2. Кавун С.В., Смирнов О.А., Столбов В.Ф., Мелешко Є.В. Основи інформаційної безпеки. Навчальний посібник. Кіровоград: КНТУ, 2012. – 444 с. Гриф МОНУ № 1/11-5760.
 3. Кавун С.В., Чен Р.М., Плеханова Г.О. Інформаційно-комунікаційне забезпечення туристичної діяльності. Навчальний посібник. Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. – 400 с. Гриф МОНУ №1/11-12285.

Навчальні посібники

 1. Кавун С.В. Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації : Навчальний посібник / С.В. Кавун, А.А. Пилипенко, Д.О. Ріпка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 364 с.

Наукові статті у фахових виданнях

 1. В.Ю. Дубницький, О.І. Ходирєв. Порівняльний аналіз відповідності гіпотез про статистичні властивості показників фондового ринку реальним спостереженням // «Бізнес інформ», ХНЕУ. – №7. – 2013– С. 97-104.
 2. Кавун С.В. Аналіз кіберзлочинності у сфері економічної безпеки / Науково-методичний журнал ЧДУ ім. П. Могили «Наукові праці. Серія «Комп’ютерні технології» / С.В. Кавун, В.А. Голубєв. – 2014. – Випуск 217, Том 229. – С. 9-14.
 3. Гороховатський В.О. Розроблення програмного середовища для оперативного розрахунку фінансово-кредитних показників» / В.О. Гороховатський, А.М. Кобилін, Р.В. Семенцов // Науковий журнал «Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)». – 2013. – №1.
 4. В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін. «Порівняльний аналіз результатів планування банківської безпеки засобами класичної та нестандартної інтервальної арифметики»// Науково-технічний журнал «Радіоелектронні і комп’ютерні системі» (м. Харків)/, 2014, №5(69). – С.29-33.
 5. В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, В.Л. Чернявський «Определение остаточного ресурса железобетонной конструкции при неполной информации»// Наукове видання «Моделювання і оптимізація композитів» (м. Одеса): Астропринт, 2014. – С. 121-124.
 6. Гороховатский В.А. Грануляция значений признаков объектов как способ повышения результативности методов структурного распознавания / В.А. Гороховатский, Ю.А. Куликов // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2014. – Т. 16, № 3. – С. 67–78.
 7. Гороховатский В.А. «Нейросетевые технологии самообучения в системах структурного распознавания визуальных объектов»/ А. Е. Берестовский, А.Н. Власенко, В.А. Гороховатский // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2015. – Т. 17, № 1. – С. 108–120.
 8. В.А. Гороховатский, Т.В. Полякова, Ю.А. Куликов Классификация изображений на основе признаковых пространственных структур // Вісник НТУ «ХПІ». зб. наук. пр. – Х.: НТУ «ХПІ». –2013. – №2(976). – С.101–109.
 9. Кобилін А.М., Оценка нижней границы эксплуатационного ресурса сложной физико-химической системы при полной и неполной информации о ее начальном состоянии /Зб. наук. праць ХУПС ім. І. Кожедуба, вип. 5(103), 2013, с.18-23.
 10. В.Ю. Дубницкий, А.И. Ходырев «Проверка гипотезы о наличии связи между среднемесячными индексами солнечной и биржевой активности» // Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2013. – Вип. 5 (112). – С.144-150.
 11. С.В. Кавун. Актуальные проблемы математического моделирования в финансово-экономической области // Сборник научных статей «Актуальные проблемы математического моделирования в финансово-экономической области». – Харьков: Вып. 12/ Под ред. д.т.н., проф. В.А. Бывшева. М.: Финакадемия, 2013. 9.
 12. В.Ю. Дубницкий, А.И. Ходирев: «Применение функций мгновенного роста для сравнительного анализа временных рядов, образованных базисными индексами среднемесячной зароботной платы»/ Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2013. – Вип. 1 (117). – С. 102-107.
 13. В.О. Гороховатський, А.М. Кобилін, Р. В. Семенцов: «Застосування інтелектуальних технологій аналізу даних для оброблення інформації про діяльність банків»/ Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2013. – Вип. 1 (117). – С. 210-213.
 14. Дубницький В.Ю., Кобилін А.М.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.– Х.: Харківський інститут банківської справи університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 2(15). – С. 219–229.
 15. Гороховатський В.О. Збірник наукових праць «Харківський інститут банківської справи університету банківської справи Національного банку України»// О.Б.Жихор, В.О.Гороховатський, А.Ю. Олейнікова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.– Х.: Харківський інститут банківської справи університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 2(15). – С. 166–171.
 16. В.О. Гороховатський, В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, В.О.Лукін, О.В. Москаленко «Визначення трудомісткості при розробленні програмних комплексів». Наукове видання «Системи обробки інформації». Збірник наукових праць.
 17. Гороховатський В.О. «Програмна реалізація методів економічного факторного аналізу»/ В.О. Гороховатський, В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін // Системи обробки інформації: зб. наук. пр.– Х.: Харківський університет повітряних сил ім. І. Кожедуба. – 2015. – Вип. 4 (129). – С. 130–135.
 18. В.Ю. Дубницький, О.Е. Петренко, А. И. Ходирев «Исследование свойств функций «финансовых пузырей» и их логопериодической составляющей». Наукове видання. Збірник наукових праць Системи обробки інформації, випуск 5 (121). – С. 126-132.
 19. В.О. Гороховатський, В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, В.О. Лукін, О.В. Москаленко «Методика визначення собівартості програмного забезпечення».- Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. Випуск 4 (120). – – С.90-96.
 20. Ходирєв О.І. «Статистический анализ причин антисоветских настроений у перемещенных лиц по данным Гарвардского проекта» у науковому виданні випуск 9 (125) Системи обробки інформації, – с. 88-93.
 21. Власенко Н.В. Оценивание эффективности систем признаков в методах распознавания изображений на основе структурного анализа / Н.В. Власенко, В.А. Гороховатский // Бионика интеллекта. – 2014. № 1(82).– С. 38–42.
 22. В.О. Гороховатський, Построение модификаций и анализ свойств структурних описаний при распознавании изображений / В.А. Гороховатский, Н.В. Власенко Т.В. Полякова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання: зб. наук. пр. – Х.: НТУ «ХПІ». –2014. – №35(1078). – С.48–58.
 23. Кавун С.В., Трухачова К.В. Оцінювання результатів і виявлення можливостей забезпечення балансованої результативності господарської діяльності підприємства // Зб. наук. пр. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2014. – Випуск 2(17)/2014. – С. 218-226.
 24. Ревак І. Тенденції та діагностика стану вітчизняної науки як фактора збагачення інтелектуального потенціалу // І. Ревак, С. Кавун / Журнал “Вісник Національного банку України”. – 2015. – № 6(232). – С. 68-76.
 25. Кавун С.В. Аналітичний огляд стану безпеки у банківській сфері / С.В. Кавун, О.М. Тридід // Зб. наук. пр. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2014. – Випуск 1(16)/2014. – С. 22-34. http://fkd.org.ua/article/download/28318/25216.
 26. Кавун С.В. Ієрархічно-матричний метод оцінки рівня економічної безпеки / С.В. Кавун // Збірник наукових праць «Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)». – 2014. – 1(19). – С. 265-271. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12158/1/Pages%20from%20%5BVisnyk%20UBS%20NBU%2019%5D.pdf.
 27. Кавун С.В. Методичний підхід до аналізу та оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства / С.В. Кавун, О.Є. Полтавська // Зб. наук. пр. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2012. – Випуск 2(13)/2012. – С. 142-147.
 28. Кавун С.В. Математическая формализация критериального метода выявления инсайдеров / С.В. Кавун, І.В. Сорбат / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / головний редактор Р.І. Тринько. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 1. – С. 138-151 (292 с.) http://www.lvduvs.edu.ua/nauk/visnyky/nvse/01_2012/12ksvmvi.pdf.
 29. Кавун С.В., Л.С. Гур’янова, Г.В. Жосан. Визначення стратегії соціальної відповідальності підприємства з метою забезпечення результативності його діяльності / С.В. Кавун, Л.С. Гур’янова, Г.В. Жосан // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2015. — Том 2. — № 19. — С. 260-267. DOI: http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v2i19.57419. Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/57419.
 30. Гур’янова Л. С. Концептуальна схема аналізу просторово-часових і структурних ефектів фінансової регіональної політики // Л. С. Гур’янова, С.В. Кавун / Журнал “Бізнес інформ”. – 2015. – № 5(448). – С. 71-78.

Наукові статті у міжнародних виданнях

 1. Klebanova T., Lidiya Guryanova, Yousef Daradkeh, Sergii Kavun // APPROACH TO THE ASSESSMENT IRREGULARITY AND CYCLIC DYNAMICS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT / Asian Economic and Financial Review. – 2013, No 3(12). – 1620–1641.
 2. Korchevska Liliya, Zhosan Ganna, Kavun Sergii. Social Responsibility as a Contextual Component of the Enterprise Economic Security. Journal of Finance and Economics. 2013, 1(4), 95-104. DOI: 10.12691/jfe-1-4-6. http://pubs.sciepub.com/jfe/1/4/6/jfe-1-4-6.pdf.
 3. Kavun Sergii. Techniques for Performance Improvement of Integer Multiplication in Cryptographic Applications /Robert Brumnik, Vladislav Kovtun, Andrew Okhrimenko, and Sergii Kavun. Hindawi Publishing Corporation. Mathematical Problems in Engineering Volume 2014, Article ID 863617, 7 pages, 2014 doi:10.1155/2014/863617 Available from: http://www.hindawi.com/journals/mpe/2014/863617/.
 4. Kavun Sergii. Synthesis of Systems Modelling for Early Crisis Forecasting and Prevention / Robert Brumnik, Tamara Klebanova, Lidiya Guryanova, Olena Sergienko, Sergii Kavun, Viacheslav Nepomnyaschiy, European Journal of Scientific Research, Vol. 118, No. 1, pp. 7-22. http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/issues/EJSR_118_1.html.
 5. Goykhman, Mykhail, and Kavun Sergii. “Evaluation Method of Banking System Stability Based on the Volume of Subsystems.” Journal of Finance and Economics4 (2014): 118-124.
 6. Kavun, S., Caleta, D., Vrsec, M., Brumnik, R. (2013). Estimation of the Effectiveness and Functioning of Enterprises in Boards of Corporate Security, European Journal of Scientific Research, Vol. 104, No. 2, pp. 304-323. Available from: http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/issues/EJSR_104_2.html.
 7. Golubev, Vladimir, Kavun, Sergii, Trydid, Olexandr. (2013). Cybercrime as a threat for critical infrastructure protection, Cyber Safety Unit. http://cybersafetyunit.com/download/pdf/Cybercrimes_article.pdf.
 8. Brumnik, R., Klebanova, T., Guryanova, L., Kavun, S., Trydid, O. Simulation of Territorial Development Based on Fiscal Policy Tools, Mathematical Problems in Engineering,     vol. 2014, Article ID 843976, 14 pages, 2014. doi:10.1155/2014/843976 Available from: http://www.hindawi.com/journals/mpe/2014/843976.
 9. Kavun, S., & Zhosan, G. (2014). Calcula-tion of the Generalizing Indicator of Productivity of the Enterprises Activity Based on the Matrix-Rank Approach. Journal of Finance and Economics, 2(6), 202-209. DOI:10.12691/jfe-2-6-1 http://pubs.sciepub.com/jfe/2/6/1/jfe-2-6-1.pdf.
 10. Тридід О.М., Кавун С.В., Гойхман М.І. «Synthesis concept of information and analytical support for bank security system», 11(161), с. 449-461
 11. Кавун С.В. «Механизм противодействия в информационной войне». / Revista Militara, Studii de securitate si aparare, Publicatie stiintifica, No. 1(11), 2014, pp. 55-61. http://www.academy.army.md/wp-content/uploads/2014/09/rm_111_2014.pdf.
 12. Kalashnikov Vacheslav, Timothy I. Matis, Jose Fernando Camacho Vallejo, and Sergii V. Kavun, “Bilevel Programming, Equilibrium, and Combinatorial Problems with Applications to Engineering,” в журналі Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, Article ID 490758, 3 pages, 2015. doi:10.1155/2015/490758 http://www.hindawi.com/journals/mpe/2015/490758/.
 13. Kavun, S., Daradkeh, Y.I., Aldhaifallah, M. Method of the integer linear programming, Mitteilungen Klosterneuburg, Hoehere Bundeslehranstalt und Bundesamt fuer Wein- und Obstbau, Klosterneuburg, Austria. Volume 65, Issue 1, pp. 313-325.
 14. Zyma Alexander, Lola Yulia, Kavun Sergii. Significance of Branding for Increasing Tourist Destination Attractiveness. CONFERENCE PROCEEDINGS “3RD International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE – 2013”, December 6 – 7th, 2013, University of National and World Economy Sofia, Bulgaria, Vol. 200, pp. 321-331. 24.7.2014 http://icaictsee-2013.unwe.bg/proceedings/ICAICTSEE-2013.pdf
 15. Mihus, I. and Kavun, S. (2014). ‘Indicators of stock market information and analytical provision of the economic security traders’, Int. J. Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms, Vol. 4, No. 4, pp.339–350.
 16. Olexandr Trydid, Lidiya Guryanova, Sergii Kavun The Models of the Balanced Regions Development Based on Fiscal Policy CONFERENCE PROCEEDINGS “3RD International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE – 2013”, December 6 – 7th, 2013, University of National and World Economy Sofia, Bulgaria, Vol. 200, pp. 332-340. http://icaictsee-2013.unwe.bg/proceedings/ICAICTSEE-2013.pdf.
 17. Azarenkova, G., Shkodina, I., & Kavun, S. (2015). Analysis of the Global Stock Market Trends. Journal of Finance and Economics, 3(4), 67-71. DOI: 10.12691/jfe-3-4-2 http://pubs.sciepub.com/jfe/3/4/2/index.html.
 18. Brumnik, R. and Kavun, S. (2015) ‘Information Technology in Domain of Electronic Intelligence and Cyberterrorism Combat, Computer Technology and Application, Vol. 6, No. 1, pp.45-56. DOI: 10.17265/1934-7332/2015.01.007 http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/55caa084e86d7.pdf.
 19. Guryanova Lidiya, Klebanova Tamara and Kavun Sergii. Models of Assessment of Inequality and Skewness of Social-economic Systems development. International Journal Biomedical Soft Computing and Human Sciences, Special Issue on Variational Bilevel Programming, Optimization Methods, and Applications to Economics, Vol. 18, No. 1, PP. 49-55.
 20. Mihus I., Kavun S., Andrienko V. (2015). Management of the insiders in corporate security. Conference Proceedings “5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015)”, November 13 – 14th, 2015, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, p. 14.
 21. Kavun S., Zyma A., Holub M. (2015). Perspectives of ecotourism development in Ukraine. Conference Proceedings “5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015)”, November 13 – 14th, 2015, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, p. 15.

Розроблено та впроваджено у навчальний процес дистанційні курси з навчальних дисциплін:

 1. Шамов С.О. “Дилінгові інформаційні системи”,
 2. Ходирєв О.І. “Інформаційні системи і технології в банківській сфері”,
 3. Макаренко Г.М. “Інформатика та комп’ютерна техніка”,
 4. Ходирєв О.І. “Платіжні системи”,
 5. Кобилін А.М. “Системи обробки економічної інформатики”,
 6. Кобилін А.М. “Системи управління базами даних”.

Статистичні показники набору 2015 року

 Sources_2015Lic_volBudget_placesNumber_reqWight_partAver_num_req

 

 

Контакти

Головний корпус,

Викладацькі: 213 ауд. (тел. – 2134), 511 ауд. (тел. – 2210).

Телефон: (057) 336-05-64
Факс (057) 338-61-28
e-mail: IT@khibs.ubs.edu.ua

index