• Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Азаренкова Галина Михайлівна

Завідувач кафедри, професор, доктор економічних наук, відмінник освіти України, академік Національної Академії вищої освіти України, академік Академії економічних наук України

Викладає дисципліни: «Фінансовий менеджмент», «Інноваційні технологіі».

Закінчила Харківський національний економічний університет (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця) за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» (спеціалізація «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»).

У 2008 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит». Тема докторської дисертації: «Фінансові потоки економічних агентів: методологія і організація управління».

У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів.

З 2018 обрано академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси».

З 2019 обрано академіком Національної  Академії наук вищої освіти України по відділенню економіки та фінансів

Наукова школа: «Наукові засади руху фінансових потоків економічних агентів».

Під науковим керівництвом успішно захищено 6 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит».

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 в ДВНЗ «Університет банківської справи», член Всеукраїнської спілки вчених-економістів, заступник головного редактора редколегії фахового (Перелік А) збірника «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» (Web of Science), член редколегії Вісника «Університету банківської справи», член редакційної ради «Investment Management and Financial Innovations» (Scopus), рецензент наукових журналів «Економічний часопис-ХХІ» (Economic Annals-XXI) (Scopus), та «Insurance Markets and Companies» (Scopus).

Почесні звання: диплом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена (номінація «Науковець») – 2004 рік; почесна грамота МОНУ – 2009 рік; відзнака Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) – 2010 рік; відзнака Головного управління освіти і науки Харківської обласної ради – 2012 рік; диплом редакції періодичних видань Національного банку України в номінації «ТОП – 20 Авторитетних докторів наук – авторів журналу Вісник НБУ – 2012 рік; диплом V Всеукраїнського конкурсу «Пані Банкір -2013» (за версією журналу «Банкиръ») – 2014 рік; нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 2014 рік; подяка від Національного банку України – 2015 рік; грамота за сумлінну працю від ДВНЗ «Університет банківської справи» – 2016 рік; почесна грамота  від Харківського банківського союзу за значний особистий внесок у забезпечення розвитку банківської справи, багаторічну та сумлінну працю та високий професіоналізм – 2017 рік; подяка від ДВНЗ «Університет банківської справи» за проведення на високому професійному рівні занять з підготовки до Всеукраїнської студентської олімпіади 2016-2017 н.р. та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – 2017 рік; подяка від ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за участь в роботі конкурсного журі ІV Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» – 2017 рік; подяка від Харківського національного економічного університета імені Семена Кузнеця за плідну роботу у журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси» – 2017 рік; подяка від ДВНЗ «Університет банківської справи» за участь у роботі галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа» у 2016-2017 н.р. – 2017 рік; грамота від Академії економічних наук України за плідну науково-дослідну роботу, у зв’язку з відзначенням Дня науки та проведенням Загальних зборів Академії економічних наук України – 2018 р; Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» – 2019 р.

 Безпосередній ініціатор та організатор Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з банківської справи та 2-х щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться на базі інституту (протягом останніх 10 років).

Протягом останніх  років брала безпосередню участь у виконанні науково-дослідних тем на замовлення Національного банку України, підприємств та держбюджетних науково-дослідних тем, а саме: «Стратегічний розвиток банківського сектора регіону у контексті забезпечення фінансової стабільності (на прикладі банків Харківського регіону)» на замовлення Управління Національного банку України в Харківській області (січень 2014 р. – грудень 2016 р.); «Розвиток системи фінансового менеджменту підприємства» (№0114U003032) (2016 рік); «Сучасні технології фінансового менеджменту підприємства» № 0116U002601 на замовлення ТОВ «Метал Харків» (2016 рік), «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» ДР №0117I002441 – держ.бюджетне замовлення (2017-2018 роки) та «Моделювання фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних агентів країни в умовах глобалізації» ДР№0118U003772- держ.бюджетне замовлення (2018 рік), «Покращення фінансового стану підприємства в кризових ситуаціях» (№0115U005824).

Протягом останніх 5 років було здійснено:підвищення кваліфікації :

 -в Академічному співтоваристві Міхала Балудянського, м. Кошице, Словацька Республіка за напрямом «Економіка, менеджмент та маркетинг», Сертифікат №26-09/15 від 16.09.2015 р.;

 – стажування в ДНВП «Об’єднання Комунар» за напрямом «Фінансовий менеджмент» без відриву від основної роботи з «23» жовтня 2017 року по «22» грудня  2017 року;

 -стажування в ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхування» без відриву від основної роботи з  «01» лютого 2018 року по «27» квітня 2018 року;

 – підвищення кваліфікації  в АТ «Ощадбанк», м. Харків з «02» липня 2018 року по «16» серпня 2018 року, 160 годин.

 В 2018 р. здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю «Менеджмент» в Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» (Диплом магістра з відзнакою М18№040167 від 31 січня 2018 р.).

У сфері забеспеченя якості у вищій освіті отримано:

-сертифікат ДВНЗ «Університет банківської справи» №2 від 28.02.2019 –участь у навчально-методичному семінарі-тренінгу «Робочі програми навчальних дисциплін:розробка та самоаналіз»;

-сертифікат Інституту Вищої Освіти НАПН України та ДВНЗ «Університет банківської справи» №1 від 20.03.2019 – участь у Тренінгу для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти ;

– сертифікат Інституту Вищої Освіти НАПН України серія ПК-21707620 № 271/19 щодо складання тесту для перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти (15.05-19.05.2019) –Проект «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» , Програма підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників у кількості 0,1 кредит ЄКТС;

-сертифікат участі у семінарі «Освітні проекти: трансфер інновацій і професійний розвиток»(Міністерство освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» 23-24 травня 2019року.

За результатами досліджень опубліковано: понад 180 наукових праць, в тому числі 28 монографія, 2 підручника та 13 навчальних посібників з грифом МОН України, інших наукових праць в періодичних виданнях та провідних наукометричних базах даних та понад 70 праць навчально-методичного характеру.

Ідентифікатори у науко метричних базах:

ID:

 

Адреса та зв’язок:

61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55, ауд. 206

057 338 59 01

e-mail: azarenkova.galina@khibs.ubs.edu.ua

 

Перелік наукових праць:

Підручники, навчальні посібники

 1. Кузнєцової А. Я., Азаренкова Г. М.Фінанси:підручник / за ред. А. Я.Кузнєцової, Г. М.Азаренкової.  – К. : УБС НБУ, 2011. – 495 с.
 2. Азаренкова Г. М.Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах):навчальний посібник / Г.М. Азаренкова. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2010. – 240 с.
 3. Азаренкова Г. М.Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри):навч.-метод. посібник /Г.М. Азаренкова, Н.В. Ізюмцева, О.О. Лєгостаєва та ін.. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010.- 200 с.
 4. Азаренкова Г. М.Економіка праці та соціально-трудові відносини:навч. посібник / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко, О.Г. Головко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2011. – 287 с.
 5. Азаренкова Г. М.Фінансовий менеджмент:практикум / Г.М. Азаренкова, О.І. Антонечко та ін. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2012 – 306   с.
 6. Азаренкова Г. М.Фінансовий менеджмент у запитаннях і відповідях: навч.-метод. посібник / Г.М. Азаренкова, К.В. Орєхова, О.М. Біломістний. – Львів: «Новий Світ-2000», 2013. – 423 с.
 7. Азаренкова Г. М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навч.-метод. посібник / Г.М. Азаренкова, І.І. Біломістна, О.М. Біломістний. – К. : УБС НБУ, 2014. – 360 с.
 8. Азаренкова Г. М. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / Г.М. Азаренкова, Л.І. Юрченко, С.В. Шубіна. – К. : УБС НБУ, 2014. – 223 с.
 9. Азаренкова Г. М. Проектний аналіз ( в схемах та прикладах): навч. посібник / Г.М. Азаренкова, Р.О. Піскунов. – К. : УБС НБУ, 2015. – 338 с.
 10. Тридід О.М., Орєхова К.В., Азаренкова Г.М., Пашова С.М. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки: підручник / кол. авт. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда, канд. екон. наук, доц. К. В. Орєхової. – К. : УБС НБУ, 2015. – 596 с.
 11. Тридід О.М., Азаренкова Г.М.. Орєхова К.В., Москаленко О.М. Інвестування: [практикум]: навчальний посібник. – К.: УБС НБУ, 2015. – 272 с.

 Монографії

 1. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / [Васюренко О.В., Азаренкова Г.М., Христофорова О.М. та ін]; за заг.ред. О.В. Васюренка. – К.: УБС НБУ, 2010. – 294 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/266/1/0026-2.pdf 
 2. Основные факторы стратегической эффективности и иностранные инвестиции в Российской Федерации: монография // [Азаренкова Г.М., Димов С.Х., Ежов Ю.А. та ін]. – М.: ООО «Издательский дом Центросоюза»,2011.-132 с.
 3. Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений // Анализ динамики финансовых потоков банка с валютной структурной компонентой: монографія // [Вядрова І.М., Азаренкова Г.М. та ін.]. – М.: Видавництво Фінансового Університету при Правлінні РФ, 2011. – 240с.
 4. Фінансова стабільність розвитку банків: монографія // [Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Смирнов В.В.]. – К. : УБС НБУ, 2011. –   218 с. http://dspace. khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/85/1/0019.pdf
 5. Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія // [Азаренкова Г.М., Семів Л.К., Ізюмцева Н.В. та ін.]. – К.: УБС НБУ, 2011.- 406 с.
 6. Иностранные инвестиции: монографія // [Азаренкова Г.М., Ежов Ю.А., Кондратьев К.М. та ін.]. – М.: Российский государственный университет туризма и сервиса, 2012. – 120 с.
 7. Управління фінансовими ресурсами банку: монографія // [Азаренкова Г.М., Біломістна І.І., Сословський В.Г.]. – К.: УБС НБУ, 2012.- 179 с. http:// dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/54/1/0016.pdf
 8. Механізми забезпечення якості рішень щодо реінжинірінгу бізнес-процесів банку: монографія // [Азаренкова Г.М., Шамов С.О., обігер Н.С. та ін.]..-К: УБС НБУ, 2012 -334 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/ 51/1/0015.pdf
 9. Развитие финансовых отношений в условиях становлення инновационной экономики: монография // [Азаренкова Г.М.,Біломістна І.І., Жихор О.Б. та ін.]; за ред.. Владики М.В. – Белгород: ИД «Белгород», 2012. – 372с.
 10. Механізм банківського кредитування малого бізнесу в Україні: монография // [Азаренкова Г.М., Біломістна І.І., Біломістний О.М. та ін.]. – К: УБС НБУ, 2012. – 334 с..
 11. Посткризовий розвиток фондового ринку: світові тенденції та національні особливості: монографія // [Азаренкова Г.М., Шкодіна І.В., Соболєв В.М. та ін.]. – К.: УБС НБУ, 2013. – 278 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/ 334/1/31.pdf
 12. Фінансовий контроль: міжнародний досвід: наук.-практ. видання // [Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Дікань Л.В. та ін.]. – Київ: УБС НБУ, 2013. – 429 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/335/1/32.pdf
 13. Проблеми розвитку фінансово-кредитної діяльності в Україні: колективна монографія // [Азаренкова Г.М. та ін.]; за ред.. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2014. – 330 с.
 14. Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки / управління фінансовою стабільністю суб’єктів господарювання для досягнення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія // [Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Ільговська Г.В. та ін.]. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 429 с.
 15. Финансовая стабильность компании. Сущность и механизм обеспечения: монографія // [Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Пономаренко В.А. та ін.]. – LAP LAMBERT Academic Publishingiste in Imprintder Omni Scriptum GmbH&Co, 2014. – 89 с.
 16. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання: сучасний стан та тенденції розвитку : колективна монографія // [Смовженко Т.С., Кузнєцова А.Я., Азаренкова Г.М. та ін.]. – К: УБС НБУ, 2014. – 349 с.
 17. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія // [Азаренкова Г.М., Біломістний О.М., Біломістна І.І. та ін.]; за ред.. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2014. – 192 с.
 18. Антикризове регулювання руху грошових потоків суб’єктів господарювання: монографія // [Азаренкова Г.М., Піскунов Р. О., Гойхман М. І.]. – К. : УБС НБУ, 2014. – 238 с.
 19. Современное состояние и проблемы развития бизнеса: монографія // [Смовженко Т.С., Азаренкова Г.М. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.Я. Кузнецовой. – К.: УБС НБУ, 2014. – 306 с.
 20. Азаренкова Г. М., Біломістна І.І., Біломістний О.М., Кавун С.В. Рынок банковских платёжных карт: динамика развития и проблематика: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. И. Барановского. – К. : УБД НБУ, 2015. – 165 с.
 21. Удосконалення фінансового менеджменту підприємства: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Г.М. Азаренкової. – К.: ДВНЗ «УБС», 2015. – 11 д.а.
 22. Azarenkova G. Financial stability of the bank: the essence and factors of influence / G.  Azarenkova, O.Golovko, M. Babenko,  N. Sturua // Management of innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: Wydawnictwo I Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. – Vol.2. – P. 211-220.
 23. Azarenkova G. Management of credit and investment activity of banks of Ukraine as an integral part of the system of ensuring financial stability/ G.  Azarenkova, O. Golovko, M. Babenko,  D. Gorbunov // Transformational processes of development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol.2. – P. 148-157.
 24. Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Піддубна К.І. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств: монографія. Розділ: Управління фінансовим потенціалом страхової компанії задля підвищення рівня її конкурентоспроможності / за загальною редакцією професора О.Г. Янкового. – Одеса, Атлант, 2017.- 296 с.
 25. Global problems of national economics development // [Azarenkova G., Golovko O., Gubarev O.] The generalization of banks’ financial stability indicators oblems of national economics development Kraków: Drukarnia Unidruk. – 2018.  – С.158-173.
 26. Трансформаційні процеси у фінансовому секторі національної економіки: теорія, методологія та моделювання: монографія / авт. кол., за заг. ред. д-ра економічних наук, проф. О. І. Барановського. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 488 с.

 Статті в фахових виданнях

 1. Смирнов В. В.Малое инновационное предприятие: целиразвития и взаимодействия с государством / В. В.Смирнов, Г. М. Азаренкова, О.М. Біломістний // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 2010. – 2(9). – С. 171-180. http://fkd.khibs.ubs.edu.ua/ pdf/2010_2/27.pdf
 2. Азаренкова Г.М. Сучасні тенденції розвитку світових фондових ринків / Г.М. Азаренкова, М.В.Іванова // Актуальні проблеми економіки. – – №6 (108).- С.61-72. http://eco-science.net/archive2010/147–6108.html
 3. Азаренкова Г.М. Система забезпечення фінансового менеджменту в Україні: сучасні аспекти / Г.М. Азаренкова, Балясна Ю.С. та ін. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 2010.– 2(9). – С. 99-108. http://fkd.khibs.ubs.edu.ua/pdf/2010_2/16.pdf
 4. Азаренкова Г.М. Методика конкурсного відбору для фінансування інвестиційних та інноваційних проектів і програм / Г.М. Азаренкова, Сословська І.В. // Економіка ринкових відносин. – 2010. – №5. – С.95-101.
 5. Азаренкова Г.М. Малое инновационное предприятие:цели развития и взаимодействия с государством / Г.М. Азаренкова, В.В. Смірнов, О.М. Біломістний. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 2010.– 2(9). – С. 171-181.
 6. Азаренкова Г. М. Сутність та роль санації в системі антикризового управління підприємства / Г.М. Азаренкова, А.О. Мурей // Проблеми економіки та управління: Вісник Національного університета «Львівська політехніка». – – №683. – С.117-121. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20271/1/24-117-121.pdf
 7. Азаренкова Г. М. Моделювання фінансової стійкості сучасного підприємства / Г. М. Азаренкова, О.А. Чурилова // Економічний вісник НГУ. – 2010. – № 4. – С.56-63. http://ev.nmu.org.ua/docs/2010/4/EV20104_105-112.pdf
 8. Азаренкова Г. М. Оцінка результативності реінжинірингу бізнес-процесів кредитування юридичних осіб на основі гібридного моделювання / Г. М. Азаренкова, С.О. Шамов, Н.С. Лобігер // Вісник НБУ. – 2011. – № 3. – С. 16-21.
 9. Азаренкова Г. М. Антикризисные инновации в управлении предприятиями / Г. М. Азаренкова, Б.В. Самородок, Н.А. Бондарюк // Бізнес-інформ. – 2011. – № 2(201). – С. 71-74.
 10. Азаренкова Г. М. Рейтингове оцінювання як метод визначення кредитоспроможності позичальників банку / Г. М. Азаренкова, О.О. Бєлєнкова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України – Київ:УБС НБУ. – 2011. – № 1 (10). – С.219-224. http://www.lbi.wubn.net/ materials/library/visnyk_ubs_nbu_10.pdf
 11. Азаренкова Г. М. Теоретичний аспект дефініції «механізм кредитування малого бізнесу» / Г. М. Азаренкова, О.М. Біломістний // Банківська справа. – 2012. . – № 3 (105) – С.3-9.
 12. Азаренкова Г. М. Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період / Г. М. Азаренкова, І.В. Шкодіна // Вісник НБУ. – – №2(192). – С.3-7.
 13. Азаренкова Г. М. Визначення граничних параметрів регулювання руху грошових потоків контрагентів банку / Г. М. Азаренкова, Р.О. Піскунов // Проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 27-33.
 14. Азаренкова Г. М. Внутрішні фактори впливу на сталість руху фінансових потоків ринку корпоративних облігацій / Г. М. Азаренкова, М.В. Іванова // Вісник НБУ. – – №1(203). – С.36-41.
 15. Азаренкова Г. М. Вплив політики кількісного пом`якшення на фінансовий ринок / Г. М. Азаренкова, І.В. Шкодіна // Вісник НБУ. – – №12(214). – С.4-8.
 16. Азаренкова Г. М. Уточнення економічного змісту державного фінансового контролю в Україні / Г. М. Азаренкова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2013. – № 2(15). – С.273-279. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 143/1/Azarenkova.pdf
 17. Азаренкова Г. М. Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні: окреслення та обґрунтування / Г. М. Азаренкова // Бізнес Інформ. – 2013. –№12. – С. 280-283.
 18. Азаренкова Г. М. Вплив показників економічного розвитку на фінансові потоки ринку корпоративних облігацій / Г. М. Азаренкова, М.В. Іванова // Фінанси України. –2013. – № 10. – С.65-74.
 19. Азаренкова Г. М. Теоретико-суттєва характеристика поняття «адаптація підприємства» / Г. М. Азаренкова, В.І. Світельська, С.Г. Азаренков // Культура народов Причорноморья. –2013. – № 265. – С.13-18.
 20. Азаренкова Г.М. Повышение результативности деятельности предприятия на основе анализа основных финансовых показателей / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, В.А. Пономаренко // Науково-практичний журнал «Эффективное антикризисное управление». – 2014. – № 1(82). – С. 54-64.
 21. Азаренкова Г.М. Визначення управлінських критеріїв фінансової стійкості економічних агентів / Г.М. Азаренкова, Г.В. Ільговська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9(159). – С. 155-163.
 22. Азаренкова Г. М. Managing a Business Profitability / Г. М. Азаренкова, Я.В. Чигрин // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2014. – № 2(17). – С.139-148.
 23. Азаренкова Г. М. Кредит як інструмент фінансування діяльності суб’єкту господарювання / Г. М. Азаренкова, І.Ю. Дудник // Сталий розвиток економіки. – 2014. – №3(25). – С.229-234.
 24. Азаренкова Г. М. Вплив облікової інформації на рівень фінансової безпеки системних банків / Г. М. Азаренкова, Р.О. Піскунов, О.В. Москаленко // Економічний часопис- XXI. – 2014. – № 9-10(1). – С.94-98.
 25. Азаренкова Г. М. Моніторинг показників діяльності банку для підвищення його кредитоспроможності / Г. М. Азаренкова, Б.А. Самородок, О.В. Мельниченко // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – 2014. – № 12(162). – С.356-368.
 26. Азаренкова Г. М. Переваги та недоліки зовнішнього фінансування на підприємстві / Г. М. Азаренкова, К.О. Шляпкіна, І.В. Рудюк // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – №2(37). – С.118-121.
 27. Азаренкова Г.М. Забезпечення фінансової безпеки підприємства як основи його ефективної діяльності / Г.М. Азаренкова, І.Ю. Бондаренко, С.Г. Азаренков // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. № – 1 (16). С. 168-176. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 364/1/20_Azarenkova.pdf
 28. Азаренкова Г.М. Вдосконалення фінансової стратегії для забезпечення стабільності підприємства / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, В.О.Пономаренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Збірник наукових праць. – 2015. – № 1 (18). – С. 103 – 109.
 29. Азаренкова Г.М. Використання адаптивних моделей прогнозування в сучасних умовах фінансово-економічного простору / Г.М. Азаренкова, Є.А. Олефір, Г.К. Крюкова // Бізнес-інформ. – 2015. – №10. – С. 136-145.
 30. Азаренкова Г.М. Фінансове забезпечення сталого економічного зростання підприємства / Г.М. Азаренкова, М.В. Семенова // Вісник Університету банківської справи. – – №2. – С. 80-83.
 31. Азаренкова Г.М. Адаптація підприємства до умов зовнішнього середовища як інструмент забезпечення його фінансової безпеки / Г.М. Азаренкова// Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 13-1.- С.201-204
 32. Азаренкова Г.М. Аналіз особливостей краудфандингу як засобу залучення коштів у фінансовий проект підприємців–початківців/Г.М.Азаренкова, Н.С. Мельникова, В.В.Огородник// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. № – 1 (22).С.91-96.
 33. Азаренкова Г.М. Удосконалення бізнес–процесу залучення додаткових ресурсів, необхідних для підвищення фінансового потенціалу страхової компанії / Г.М.Азаренкова, О.Г. Головко, І.О. Добровольська, Т.М. Журавель.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. № – 2 (23). С.76-83
 34. Самородов Б.В., Азаренкова Г.М., Головко О.Г. Визначення рівня фінансового потенціалу страхових компаній за допомогою кластерного аналізу // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 1(24)/2018. С.250-257
 35. Азаренкова Г.М., Лєгостаєв Д.І., Жовнір В.І. Діагностика стану антикризового управління на підприємстві // Фінанси, облік і аудит. – 2017, випуск 1(29). – С. 7-19.
 36. Masharsky A. Anti-crisis financial management on energy enterprises as a precondition of innovative conversion of the energy industry: case of Ukraine / A. Masharsky, G. Azarenkova, K. Orekhova, S. Yavorsky // Marketing and Management of Innovations. – 2018. – Issue 3 – P. 245-354. – URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en. (Web of Science)
 37. Azarenkova G. The influence of financial technologies on the global financial system stability / G. Azarenkova, I. Shkodina, B. Samorodov, M. Babenko, I. Onishchenko. – 2018. – Volume 15. – pp. 229-238. – URL: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(4).2018.19. (Scopus)
 38. Азаренкова Г.М. Рекомендації щодо визначення стабільності процесу банківського кредитування / Самородов Б.В.,Азаренкова Г.М., Шкодіна І.В.,Бабенко М.В. // Бізнес Інформ. – 2019. – №2 – С.367-374.

 39. Азаренкова Г.М. Антикризове фінансове управління підприємствами в сучасних умовах / Азаренкова Г.М., Свередюк К.С., Омеляненко Д.О. // Вісник Університету банківської справи. – 2018. – №3– С.51-57.

 

 Статті в міжнародних виданнях

 1. Аzarenkova G. The analysis of the banking system development in Ukraine: the regional aspect // G. Аzarenkova, N. Lobiger // Developmental challenges of contemporary economies. – Krakov. – 2011. – C.569-577.
 2. Азаренкова Г. М. Оценка финансовой стабильности банка: проблемы и перспективы / Г. М. Азаренкова. О.Г. Головко // Сбірник наукових статей «Аналіз кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республіки Беларусь (2008 – 2011 гг.)». – Пинск: По-лесГУ. – 2011. – С. 3-8.
 3. Аzarenkova G. Financial Stability of Ukranian Bank: Analysis and Prospects // Аzarenkova, O. Golovko // Studies of Socio-Economics and Humanities. –Praha. – 2012. – №2. – С. 81-91. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/147/1/ FINANCIAL%20STABILITY.pdf
 4. Азаренкова Г. М. Диагностика кризиса в развитии банка / Г. М. Азаренкова. О.Г. Головко // Экономика России: потенціал ответов на внутренние и внешние вызовы. Сборникнаучных статей . –2013. –№15. – С. 114-118.
 5. Аzarenkova G. Improvement of Assessment of Financial Stability of the Bank // G. Аzarenkova, Golovko, O. Trudid // Knowledge – Economy – Society: Global and regional challenges of the 21st century economy. – Cracow. – 2013. – C. 445-453.
 6. Азаренкова Г. М. Повышение результативности деятельности предприятия на основе анализа основных финансовых показателей / Г. М. Азаренкова. О.Г. Головко, В.А. Пономаренко // Эффективное антикризисное управление. –2014. –№1(82). – С. 27-36.
 7. Аzarenkova G. Assessment of the influence crisis of 2008-2009 on the banking system of Ukraine // G. Аzarenkova, Olefir // European cooperation. – Warszawa. – 2015. – C. 36-43.
 8. Азаренкова Г.М. Оцінка впливу кризи 2008-2009 рр. на банківську систему України / Г.М. Азаренкова, Є.А.  Олефір // European cooperatoion. – 2015. – №1. –  C. 27-36
 9. Azarenkova G., Golovko O., Piddubna K., Polurezov D. Determining the level of competitiveness the financial capacity of the insurance company/ G. Azarenkova, O. Golovko, K. Piddubna, D. Polurezov// European Journal of Service Management. – 2017. – Vol. 22, 2/ – P.5-11
 10. Kuznetsova А. Ya., Azarenkova G.M., Olefir Ie. A. Implementation of the «bail-in» mechanism in the banking system of Ukraine / A. Ya. Kuznetsova, G. M. Azarenkova, Ie. A. Olefir // Banks and Bank Systems. – 2017. – Volume 12. – № 3. – P. 269-282.
 11. Azarenkova G. Management of enterprise’s financial sustainability and improvement of its methods / G. Azarenkova, O. Golovko, К. Abrosimova // Accounting and Financial Control. – 2018. – Vol. 2/2018. – Р. 1-14.

Тези

 1. Азаренкова Г.М. Уроки финансового кризиса для банковской системы Украины / Г.М. Азаренкова // Матеріали міжнародних круглих столів «The Baltic Course». – – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.baltic-course.com/rus/kruglij_stol/?doc=23966&ins_print
 2. Азаренкова Г.М. Generalization of indicators of financial stability of banks concerning the analysis of their operation / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Матеріали 4 міжнародної конференції «Дни науки-2010». – 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Economics /61953.doc.htm
 3. Азаренкова Г.М. Методика конкурсного відбору для фінансування інвестиційних та інноваційних проектів і програм / Г.М. Азаренкова, І.В. Сословська // Праці ХІІ Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції «Світова економічна криза і сценарій посткризового розвитку» (м. Феодосія, 20-22 травня 2010 р.). – 2010
 4. Азаренкова Г.М. Сучасні методичні підходи до ідентифікації бізнес-процесів банку / Г.М. Азаренкова, Н.С. Лобігер // Матеріали конференції «Банковская система: устойчивость и перспективы развития». – 2010. – С.124-128. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rep.polessu.by/bitstream/112/4243/ 1/44.pdf
 5. Азаренкова Г.М. Теоретичні аспекти щодо визначення поняття санація та її роль у системі антикризового управління підприємства / Г.М. Азаренкова, А.О. Мурей // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – С. 18-19.
 6. Азаренкова Г.М. Формирование профессиональных знаний и учений у студентов экономических специальностей / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управление качеством в современном вузе». – 2011.
 7. Азаренкова Г.М. Моніторинг фінансової стабільності банку / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Матеріали 4 міжнародної конференції «Problems of design and development of human communities self-organization forms». – 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/463
 8. Азаренкова Г.М. Роль практичної підготовки в освітньому процесі майбутніх економістів / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків». – 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cibs.ck.ua/rs/scien/conf/11/tezy.pdf
 9. Азаренкова Г.М. Дефолт: сутність та наслідки / Г.М. Азаренкова, О.І. Антоненко // Збірник тез за матеріалами XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація сучасного суспільства: шляхи розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України». – 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ffea.crimea.ua/konf/tezi_17_05_2012.pdf
 10. Азаренкова Г.М. Студентські конкурси як сучасний напрям професійного становлення та розвитку творчості студентської молоді / Г.М. Азаренкова // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Інновації в освіті». – 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 11. Азаренкова Г.М. Інтеграція освіти, науки та бізнесу – необхідна складова розвитку сучасного фінансово-кредитного механізму / Г.М. Азаренкова, О.М. Тридід // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком». – 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vsve.ho.ua/projects/conf/tom_2.pdf
 12. Азаренкова Г.М. Проблемы и перспективы оценки финансовой стабильности банка / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальные проблемы развития экономических, финансовых и кредитных систем».
 13. Азаренкова Г.М. Управление финансовым развитием банка / Г.М. Азаренкова, О.М. Тридід, Б.В. Самородов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформация региональных экономик: устойчивое развитие и конкурентоспособность». – 2013. Азаренкова Г.М. Оцінка кредитоспроможності підприємства в сучасних умовах господарювання / Г.М. Азаренкова, С.В. Мельник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Проблеми економіки та управління національним господарством, том І. – Науковий вісник. – ОНЕУ. – 2013., № 18 (197). – С. 106-112.:
 14. Азаренкова Г.М. Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, В.О. Пономаренко // Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції «Інформаційна та економічна безпека». – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader0 – 10.0;. — Назва з екрану. – Розділ І.
 15. Азаренкова Г.М. Lending as a tool for funding of business entities / Г.М. Азаренкова, І.Ю. Дуднік // Матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції молодих ученихта студентів “Наукові дослідження молоді – вирішення проблем європейської інтеграції. – 2014. – [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://www.khibs.ubs.edu.ua/cphp?nm=1003&id_punkt=56
 16. Азаренкова Г.М. Оценка эффективности антикризисных адаптационных мер в банках / Г.М. Азаренкова, Є. Олефір // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених и студентів «Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы». – Рига. – 2015. – С. 190-197.:
 17. Azarenkova G. Strategic financial management stability as the basis for enterprise / G. Azarenkova, O. Golovko, V. Ponomarenko   // Інформаційна та економічна безпека : матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015.  — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.
 18. Азаренкова Г.М. Вплив монетарної політики на фінансово-кредитну діяльність в Україні: сучасні тенденції і перспективи / Г.М. Азаренкова, К.О. Шляпкіна // Науково-практична конференція «Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки». – ДВНЗ УБС, АУБ , 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11473&Itemid=258
 19. Азаренкова Г. М. Оцінка ефективності процесу антикризового фінансового управління в страховій компанії / Г. М. Азаренкова, Д. І. Кріцина // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»; Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – 21 березня 2019 року. – Режим доступу: khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/.

 

Загальна характеристика

Кафедра фінансів, банківської справи та старахування вітає Вас на своїй сторінці!

Науково-дослідна робота

Сучасний стан науково-дослідної діяльності кафедри фінансів, банківської справи та страхування характеризується проведенням наукових досліджень з основних напрямів науково-дослідної роботи ДВНЗ «Університет банківської справи». Науково-дослідна діяльність кафедри спрямована на підвищення якості підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та забезпечення наукового рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», за варіативними компонентами: «Фінансовий менеджмент», «Управління розвитком банківського бізнесу». До науково-дослідної роботи щорічно залучається науково-педагогічний колектив та студенти у повному обсязі, які працюють над розробкою комплексних науково-пошукових тем та над науково-дослідними роботами на замовлення Державного бюджету «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» (№ 0117U002441); «Моделювання фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних агентів країни в умовах глобалізації»  (№0118U003772);

«Покращення фінансового стану підприємства в кризових ситуаціях» (№0115U005824).

Важливе значення у науково-дослідній роботі кафедри фінансів, банківської справи та страхування має розвиток та розширення творчих пошуків. Наукова співпраця кафедри з підприємницькими структурами виявляється не тільки у впровадженні наукових результатів у практику діяльності вітчизняної фінансової та банківської систем, а й у щорічному проведенні науково-практичних конференцій, конкурсів, тематичних круглих столів з метою обговорення актуальних проблем розвитку фінансово-кредитної системи України.

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці кафедрою висококваліфікованих фахівців нового типу є науково-дослідна робота студентів. Для забезпечення подальшого розвитку науково-дослідної роботи студентів на кафедрі працюють клуб «Financial and banking life». У процесі участі у діяльності наукових клубів студенти виконують науково-дослідні роботи, що забезпечує формування творчих здібностей, а потім і певного рівня засвоєння студентами творчих методів діяльності. Студенти виступають з науковими доповідями, рефератами, аналізують певні наукові напрями. Накращі учасники клубів  беруть участь в олімпіадах та конкурсах за спеціальністю, конкурсах наукових робіт національного та міжнародних рівнів, студентських наукових конференціях. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних науково-дослідних робітах. У такий спосіб науковій роботі студентів надається наскрізний характер.

Під керівництвом викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування студенти беруть активну участь у:

–   конкурсі  «Кращий за професією»;

–  конкурсі «Молоді та здібні»;

–   щорічному інститутському конкурсі студентських наукових робіт з економіки, фінансів та банківської справи;

–   щорічних міжвузівських науково-практичних конференціях студентів та молодих учених, у тому числі в конференції, яка протягом останніх років проводиться на базі інституту (Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції»).

 

Навчально-методична робота

 

Організація навчального процесу на кафедрі базується на Державних стандартах, річному плані роботи ДВНЗ «Університет банківської справи», типових навчальних програмах та здійснюється згідно Закону України «Про вищу освіту», а також Статуту Університету та інших нормативно-правових документів.

Значні інтеграційні процеси на кафедрі реалізуються через: органічну єдність змісту освіти і програм науково-методичної діяльності; створення відповідних стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників, в яких були б враховані досягнення науки і техніки; організацію науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тематичних читань, творчих конкурсів, олімпіад.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», за варіативними компонентами: «Фінансовий менеджмент», «Управління розвитком банківського бізнесу» постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями, оскільки за нових технологій навчання відіграє ключову роль, особливо під час самостійної та індивідуальної роботи, самоконтролю і контролю знань студентів, дозволяє постійно вдосконалювати форми і методи проведення занять, впроваджувати сучасні прогресивні методи активного навчання.

На кафедрі значна увага приділяється розширенню та поглибленню роботи з розробки авторських навчальних програм, спецкурсів, підручників, навчально-методичних посібників, методична робота проводиться з урахуванням наявного наукового потенціалу кафедри і здійснюється у напрямку вирішення проблем наукового змісту освіти, методики навчання та виховання.

З багатьох навчальних дисциплін використовуються комп’ютерні програми для перевірки знань студентів в оболонці MOODLE. Для кращої  організації самостійної роботи студентів впроваджені електронні підручники, прикладне програмне забезпечення, спеціалізовані WEB-сторінки викладачів, вихід в Internet.

В освітньому процесі використовуються інформаційні платформи: SCOPUS, Web of Science, URAN, законодавчі бази даних Верховної Ради; законодавчі бази даних НБУ; сайти фінансово-кредитних установ; база даних SMIDA; статистична база даних Державної статистичної служби України; зарубіжна база даних World Bank Open Data»; з набуття навичок з управління віртуальними компаніями –проведення  он-лайн тренінгу в системі «Virtonomics» та «Simformer»;використання аналітично-статистичної платформи ПК «Deductor Studio Pro», ПК «Statistica»; для рішення задач багатокрітеріального вибору – використання програмного забезпечення «MPRIORITY»; для рішення навчальних та наукових задач – використання Google Документи, Google таблиці та Google презентації; для спілкування викладачей, студентів, керівництва Університету та іншої спільноти використання соціалних мереж: Facebook, Viber, Telegram; для роботи зі студентами в дистанційному режимі створені власні сервери «E-learning для банкірів», «ХННІ. Дистанційне навчання»; з метою поглиблення професійної підготовки студентів та їх адаптації до первинних посад у банківських установах та набутті компетенції відповідної до сучасних банківських послуг – проходження он-лайн практики у АТ «Приват 24», користування системою «Web-banking» сучасних банківських установ; використання системи автоматизації банківської діяльності «БІ-2»; використання апаратних пристроїв: ПТКС, РОS-термінал, банкомат, девайси для перевірки справжньості банкнот та переліку їх.

Активно використовується впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних технологій в т.ч. використання технології дистанційного навчання, що забезпечує індивідуальний процес набуття знань та отримання відповідного ступеня освіти, що відбувається в умовах віддаленості один від одного учасників навчального процесу, за гнучким і зручним графіком, у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Отже, методична робота професорсько-викладацького складу кафедри фінансів, банківської справи та страхування спрямована на оновлення змісту та форм організації навчального процесу і створення  відповідних методичних матеріалів, які забезпечують інноваційні підходи до навчання, адекватність підготовки до розв’язання проблем реформування економіки, інформатизацію навчального процесу, творчу співпрацю викладача та студента.

 

Загальна інформація про кафедру

Головна мета роботи кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» – забезпечення високої якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, реалізація положень державної програми «Освіта України ХХІ століття», підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти, реалізація завдань, закладених у Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «УБС» на 2010-2020 роки.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування  є випусковою кафедрою, яка на якісному професійному рівні готує спеціалістів для фінансово-кредитної системи України за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за двома освітніми ступенями: бакалавр і магістр (підготовка магістрів здійснюється за варіативними компонентами «Фінансовий менеджмент», «Управління розвитком банківського бізнесу».).

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування була створена на базі кафедри фінансів та кафедри банківської справи ХННІ ДВНЗ «УБС» відповідно до Наказу № 383/од від 06.10.2017 року.

Завдяки інтеграції академічних та інноваційних методів навчання кафедра забезпечує якісну підготовку кадрів фінансово-економічного та контрольно-ревізійного профілю, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо антикризового управління, запобігання банкрутству, оптимізації витрат, ефективного використання грошових потоків, інвестиційних процесів.

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах існуючих сьогодні інформаційних, нормативних і ресурсних обмежень економіки.

Поглиблена практична підготовка студентів на кафедрі здійснюється на базі навчально-тренувального комплексу «FinTech» та віртуального банку «Інтелбанк» з використанням тренінгових технологій, що дозволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця щодо діяльності в реальних економічних умовах.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування бере активну участь у реалізації волонтерського руху з реалізації проекту «Фінансова грамотність» за наступними напрямками: проведення циклу занять з елементами ділової гри з фінансової грамотності, школах, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, проведення для учнів шкіл екскурсій до Музею грошей інституту, установ банків, проведення лекцій та тренінгів для вчителів та учнів шкіл, організації фахових шкіл «Світ кар’єри».

 

Презентація кафедри

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Тематика кваліфікаційних магістерських робіт

Дисципліни кафедри

 1. Аналіз банківської діяльності
 2. Банківська система
 3. Банківське регулювання та нагляд
 4. Банківські операції І
 5. Банківські операції ІІ
 6. Безпека працівників банку
 7. Бізнес-планування
 8. Державні фінанси
 9. Інвестування
 10. Інвестування (рівень А)
 11. Інноваційні технології
 12. Комплексний бізнес-кейс
 13. Міжнародні фінанси
 14. Міжнародні розрахунки і валютні операції
 15. Місцеві фінанси
 16. Операції кредитних спілок
 17. Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання (Рівень А)
 18. Правове регулювання та безпека банків
 19. Проектне фінансування
 20. Ризик-менеджмент у банку
 21. Ринок фінансових послуг
 22. Страховий менеджмент
 23. Страхові послуги
 24. Страхування
 25. Технології банківського обслуговування
 26. УБС студія “Банківська система” (рівень А)
 27. Управління фінансовою стабільністю банку
 28. Фінанси зарубіжних корпорацій
 29. Фінанси підприємств
 30. Фінанси підприємств І
 31. Фінанси підприємств ІІ
 32. Фінанси, гроші та кредит (Рівень А)
 33. Фінансова безпека
 34. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 35. Фінансова стабільність суб’єктів господарювання
 36. Фінансове право
 37. Фінансовий менеджмент
 38. Фінансовий менеджмент ІІ АССА
 39. Фінансовий ринок
 40. Фінансово-банківська статистика
 41. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Центральний банк і грошово-кредитна політика
 42. Цінова політика та управління витратами підприємства

 

НОВИНИ КАФЕДРИ

2020

Вітаємо магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» Кушнір Аліну, Губенко Олександра та їх наукового керівника доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Головко Олену Григорівну з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Автомобільний транспорт» напрям «Транспортне підприємництво» та нагородженням дипломами І ступеня!

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» вітає магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» Черкашину Аліну та Шопіну Анну з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою».

2019

Вітаємо студентів заочної форми навчання з успішним захистом магістерських робіт

Вітаємо доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Наталію Погореленко з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, який відбувся 16 грудня 2019 р.!

Захист кваліфікаційних магістерських робіт

2018

Шановні майбутні фахівці фінансової сфери та банківської справи!

2017

10 березня 2017 року в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті відбувся конкурс студентських наукових робіт з галузі «Економіка транспорту та зв’язку».

У лютому відбувся грандіозний захід міжнародного масштабу – Міжнародна студентська бізнес-гра «Корпорація ідей 4». Бізнес-гра проходила на базі Харківського інституту фінансів КНТЕУ під патронатом Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

22 лютого Харківський інститут ДВНЗ “УБС” був радий бачити учнів Загальноосвітньої школи №154 та студентів Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу.

Харківський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» провів для викладачів семінар-тренінг з використання інтерактивної дошки Smart Board

В рамках участі в програмі двостороннього обміну вченими, Носова Ольга Валентинівна пройшла стажування в період з жовтня 2016 року по грудень 2016 року в Європейському університеті Віадріна м. Франкфурт

Кафедра фінансів вітає із успішним захистом дипломних робіт на здобуття освітнього ступеня «Магістр» з « фінансів і кредиту» Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

2016

Зустріч з фахівцями-практиками

Навчальний рік 2016-2017 в Університеті банківської справи відзначився, серед іншого, плідною співпрацею між Харківським та Львівським навчально-науковими інститутами.

30.06.2016 року згідно ініціативи Харківської міської ради в Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця проведений Круглий стіл «Розробка Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року: бюджет та інвестиції»

Поздоровляємо Анну Ісаян, старшого викладача кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки нашого інституту, з успішним захистом 29 червня 2016 року кандидатської дисертації на тему «Банківське кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності»

«ПРОФЕСІОНАЛ РОКУ – 2016»

Вітаємо переможців конкурсу «Кращий за професією»

29 квітня 2016 р. відбувся кафедральний конкурс на кращу студентську наукову роботу кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.

Участь в презентації книги

20 квітня 2016року у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» в рамках заходів тижня науки кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки та в рамках договору про співпрацю відбулася тренінг-гра Cash-flow

Итоги Международного онлайн чемпионата Simfomer Business Cup 2016 

Лекція для студентів Азербайджанського державного економічного університету

Створено унікальний інтегрований дистанційний курс “Інноваційні технології (тренінги)”

23-24 лютого 2016 р. відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»

26 січня 2016 року ще один успішно завершений захист дипломних робіт магістрів на базі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар»!

2015

Центром підвищення кваліфікації ДВНЗ «Університет банківської справи» на базі Харківського навчально-наукового інституту 08-12 грудня 2015 року було проведено курси підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів.

4 листопада 2015 року у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» відбувся тренінг-гра Cash-flow

Вперше в історії нашого інституту!

23-24 жовтня 2015 р. професор кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки д.е.н., проф. Носова О.В. виступила з доповіддю «Регіональна інтеграція у глобальній економіці» на міжнародній науковій конференції “СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ” 

23 жовтня 2015 року відбулася зустріч студентів 4 курсу факультету банківської справи з практиками фінансового сектору України – фінансовими консультантами та експертами зі страхування життя у рамках дисципліни «Страхування».

Участь науковців інституту в міжнародній конференції та науковому стажуванні

Склад

 • Самородов Борис Вадимович

  Самородов Борис Вадимович

  Професор, доктор економічних наук, директор ХННІ ДВНЗ «УБС», академік АЕНУ

  Викладає дисципліну: Інноваційні технології (рівень А).

  У 2003 р. закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології» і отримав кваліфікацію «Інженер – системний аналітик».

  Кандидат технічних наук з 08.11.2007 р. Дисертацію на тему «Математичне моделювання та параметричний синтез безступінчастих трансмісій колісних тракторів» захистив у спеціалізованій Вченій раді Д 64.050.07 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Номер диплому ДК №043060. Вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій присвоєно у 2010 р., атестат 12ДЦ № 023265. Доктор економічних наук з 2013 року. Дисертацію на тему «Управління фінансовим розвитком банку: методологія, теорія, практика» захистив в спеціалізованій Вченій раді Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (диплом ДД № 002631).

  Є головним редактором  збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», членом Наукової ради міжнародного збірника наукових праць «Європейське співробітництво» (республіка Польща).

  Основні напрями науково-дослідної роботи: використання математичних та інформаційних технологій для вирішення економічних завдань; застосування оптимізаційних технологій в економіці; використання рейтингових технологій для діагностики соціально-економічних систем; дослідження фінансової стабільності регіонального банківського сектору.

  За результатами досліджень опубліковано: 118 наукових праць, в тому числі 4 монографії, 2 підручника та 1 навчальний посібник, 77 наукових статтей у фахових та міжнародних виданнях.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  • ID ORCID – 0000-0002-5267-1178
  • ID Researcher – N-4452-2014
  • ID Scopus – 56606266500

   

  Список наукових праць:

  монографії, навчальні посібники, підручники, розділи у монографіях:

  1. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри). Навчально-методичний посібник / За ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів: Новий Світ–2000, 2010. – 200 с. (гриф МОНУ).
  2. Запозичення суб’єктами господарювання грошових коштів на зовнішніх ринках : монографія / Ю. І. Лернер, Б. В. Самородов. – Харків : Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2012. – 156 с. http://orcid.org/0000-0002-5267-1178
  3. Самородов Б. В. Методологія управління фінансовим розвитком банку : монографія / Борис Вадимович Самородов. – К. : УБС НБУ, 2012. – 307 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/259
  4. Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України: Наукове видання / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Тридіда, д-ра екон. наук, проф. Г.М. Азаренкової. – К. : УБС НБУ, 2014. – с. 114-125.
  5. Кобилін А.М. Інформаційний менеджмент: навчальний посібник / А.М. Кобилін,
  6. Б.В. Самородов. – Львів : «Новий Світ-2000», 2014. – 216 с.
  7. Тридід О.М., Самородов Б.В., Вядрова І.М.та ін. Банківська система : підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. Наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів : «Новий світ – 2000», 2014. – 536 с.
  8. Стоимостно-ориентированное обеспечение финансового состояния банковского бизнеса [Текст] : монография. – Харьков : Мадрид, 2016 – 592 с.

   Наукові статті:

  1. Самородов Б.В. Системный анализ особой зоны при работе гидрообъемно-механической трансмиссии трактора ЛТ-60 на рабочем диапазоне / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов // Тракторная энергетика в растениеводстве. – Харків: ХДТУСГ. – 2002. – вып.5. – С. 201-217.
  2. Самородов Б.В. Эффект особых зон при работе гидрообъемно-механических трансмиссий и методология их анализа / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов // Автомобильный транспорт. – ХДАТУ. – 2002.­ – вып.10. – С.36-40.
  3. Самородов Б.В. Метод симплекса на «жале» как модификация оптимизационных методов прямого поиска Спендли-Хекста-Химсворта и Нелдера-Мида / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов, Гужва В.А. // Вістник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2002. – № 13. – С. 79-86.
  4. Самородов Б.В. Практичне застосування математичної моделі інфляції / Б.В. Самородов, Самородова Н.М. // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України.Зб. наук. пр. – Суми: ВВП „Мрія – 1” ЛТД.– 2003. –С.236-240.
  5. Самородов Б.В. Постановка задачи параметрического синтеза гидрообъемно-механических трансмиссий для транспортных средств, выполняющих относительно стабильные технологические процессы / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: ХДПУ. – 2003. – №.1.– С.32-36.
  6. Самородов Б.В. Матричный подход и результаты математического моделирования гидрообъемно-механической трансмиссии лесотехнического трактора ЛТ-60 / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов // Механіка та машинобудування. – Харків: ХДПУ. – 2003. – №1, том. 1. – С.286-293.
  7. Самородов Б.В. Критический обзор работ в области тракторных гидрообъемно-механических трансмиссий / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов, А.В. Рогов, М.Б. Бурлыга // Вістник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2003. – №4. – С.3-19.
  8. Самородов Б.В. Анализ результатов параметрического синтеза гидрообъемно-механических трансмиссий с применением методов оптимизации прямого поиска / Б.В. Самородов // Труды ХІІ Междунар. научн.-практ. конф. «Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье». – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – С. 39.
  9. Самородов Б.В. Математическое моделирование двухпоточной тракторной гидрообъемно-механической трансмиссии и результаты исследования ее характеристик / Б.В. Самородов, С.А. Шуба // Труды ХІІ Междунар. научн.-практ. конф. «Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье». – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – С. 216.
  10. Самородов Б.В. Модификация оптимизационного симплекс-метода Спендли-Хекста-Химсворта – метод оптимизации по «компасу» / Б.В. Самородов, М.Д. Годлевский / Вістник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2005. – № 18. – С. 43-52.
  11. Самородов Б.В. Оптимизационный алгоритм по определению основных технико-экономических показателей трактора с гидрообъемно-механической трансмиссией / Б.В. Самородов / Збірник наукових праць Національної гірничої академії. –Дніпропетровськ: НГУ. – 2005. – №21. – С. 169-174.
  12. Самородов Б.В. Анализ и выбор наиболее эффективных и адаптивных оптимизационных методов прямого поиска при синтезе гидрообъемно-механических трансмиссий / Б.В. Самородов / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. – №6. – С.8-13.
  13. Самородов Б.В. Результаты исследования эффективности и выбор адаптивных оптимизационных методов прямого поиска при синтезе гидрообъемно-механических трансмиссий / Б.В. Самородов / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. – №39. – С. 46-53.
  14. Самородов Б.В. Развитие методики по определению основных технико-экономических показателей колесного трактора с бесступенчатой трансмиссией / Б.В. Самородов, М.Д. Годлевский / Східно-європейский журнал передових технологій. – Харків.– 2006. – №6. – С. 27-30.
  15. Самородов Б.В. Развитие метода оптимизации Спендли-Хекста-Химсворта путем вписания регулярных симплексов в гиперсферу и удвоения направлений прямого поиска / Б.В. Самородов / Східно-європейский журнал передових технологій. – Харків.– 2007. – №1. – С. 106-112.
  16. Самородов Б.В. Информационные технологии при проектировании и расчете бесступенчатых трансмиссий на базе электрических передач / Б.В. Самородов, С.Г. Буряковский, А.В. Рогов, И.А. Таран / Механіка та машинобудування // Науково-технічний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. –№1. – С. 274-280.
  17. Самородов Б.В. Методика уточнения математической модели объемного КПД аксиально-поршневых гидронасосов / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов, М.Б. Бурлыга, А.А. Коваль, А.В. Рогов / Журнал “Автомобіле-та тракторобудування”. Вісник НТУ “ХПІ” 58, 2008 р., С.3-20.
  18. Самородов Б.В. Визначення параметрів виробничої функції із сталою еластичністю заміни / Б.В. Самородов, В.Ю. Дубницький / Збірник наукових праць “Системи обробки інформації”. – Харків: ХУПС ім. І.Кожедуба. – –  Вип. 7(74). – С.169-173.
  19. Самородов Б.В. Использование информационных технологий при адаптации математических моделей к объектам гидромашиностроения / Б.В. Самородов, М.Б. Бурлыга, А.А. Коваль / Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харків. – 2009. – Вып. 1/5(37). – С.20-24.
  20. Самородов Б.В. Системна інтеграція як засіб для забезпечення безперервності основних бізнес-процесів у банку / Б.В. Самородов / Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2009. – Вип. 1(6). – С.123-127.
  21. Самородов Б.В. Методика прогнозування показників банківської діяльності на основі розрахунку коефіцієнту абсолютної зміни показників / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – №8. – 2011 р. м. Харків: ХНЕУ.– С.140-145.
  22. Самородов Б.В. Методика прогнозування та аналізу основних показників діяльності банку при випуску єврооблігацій / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.08. – С. 230-236.
  23. Самородов Б.В. Синдиковане зарубіжне кредитування та його вплив на зміну показників діяльності банку / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2011. – №32. – С.15-24.
  24. Самородов Б.В. Використання інструменту IPO для виходу банку на зовнішні фондові ринки з метою залучення коштів / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Фінанси, облік і аудит: Збірник наукових праць. – Київ: КНЕУ. – 2011. – №18. – С.118-129.
  25. Самородов Б.В. Аналіз та оцінка діяльності банку при проведенні сек’юритизації активів з метою зовнішнього залучення коштів / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2011. – Вип. 1(10). – Частина ІІ. – С.44-53.
  26. Самородов Б.В. Оптимізація інструментів зовнішніх залучень коштів при управлінні фінансовим розвитком банку / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Проблеми системного підходу в економіці (Електронне наукове фахове видання). – 2011. – №2. – [Електронний ресурс] // Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_2/Lerner_211.htm.
  27. Самородов Б. В. Постановка задачі оптимізації фінансових показників діяльності банку / Б. В. Самородов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2011. – № 62. – С. 141–148. http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2011_62.pdf
  28. Самородов Б. В. Методика визначення рейтингу банку на основі експертних оцінок з урахуванням компетенції експертів / Б. В. Самородов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2011. – № 3(12). – С. 306–310. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VUbsNbU/2011_3/VUBSNBU12_p306-ppdf
  29. Самородов Б. В. Модифікація таксонометричного методу з урахуванням компетентностей експертів при рейтингуванні банків / Б. В. Самородов // Вісник Української академії банківської справи. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2011. – № 2(31). – С. 62–66. http://lib.uabs.edu.ua/library/Visnik/Numbers/2_31_2011/31_03_03.pdf
  30. Самородов Б. В. Порівняльний аналіз методик визначення вагових коефіцієнтів важливості показників діяльності банків при їх рейтингуванні / Б. В. Самородов // Зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків : ХІБС УБС НБУ. – 2011. – Вип. 2(11). – С. 248–254. http://fkd.khibs.edu.ua/pdf/2011_2/35.pdf
  31. Самородов Б. В. Альтернативний підхід до аналізу надійності банку як етапу управління фінансовим розвитком / Б. В. Самородов // Інноваційна економіка : Всеукр. наук.-вироб. журнал. – Тернопіль : СМП «ТАЙП». – 2011. – № 7(26). – С. 238–240. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/inek/2011_7/238.pdf
  32. Самородов Б. В. Методика прогнозування показників банківської діяльності на основі розрахунку коефіцієнту абсолютної зміни показників / Ю. І. Лернер, Б. В. Самородов // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – № 8. – Харків : ХНЕУ. – 2011. – С. 140–145. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Bi/2011_8/140-145.pdf
  33. Самородов Б. В. Методика визначення перспективних значень основних показників банківської діяльності / Ю. І. Лернер, Б. В. Самородов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2011. – № 38. – С. 68–78. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vcpi/Apu/2011_38/13_38_2011.pdf
  34. Самородов Б. В. Анализ возможности выхода на зарубежные рынки банков Украины с целью внешнего заимствования средств / Б. В. Самородов // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – № 4. – Харків : ХНЕУ. – 2011. – С. 103–105. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Bi/2011_4/103-105.pdf
  35. Самородов Б. В. Прогнозування показників банківської діяльності на прикладі банківського сектору Харківського регіону / Б. В. Самородов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2011. – № 14. – С. 94–102. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vcpi/Apu/2011_14/18_14_2011.html
  36. Самородов Б. В. Антикризисные инновации в управлении предприятиями / Г. М. Азаренкова, Б. В. Самородов, Н. А. Бондарюк // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – № 2. – Т.1. – Харків : ХНЕУ. – 2011. – С. 71–74. http://business-inform.net/pdf/2011/2_1/71_74.pdf
  37. Самородов Б. В. Модель виникнення помилок в процесі застосування методу аналізу ієрархій при оцінюванні діяльності банку / В. Ю. Дубницький, Б. В. Самородов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2011. – № 1(10). – С. 306–308. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VUbsNbU/2011_1/VUBSNBU10_p306-ppdf
  38. Самородов Б. В. Банковские кредитные рейтинги и их роль при внешнем заимствовании средств / Б. В. Самородов // Анализ кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Беларусь (2008–2011 гг.) : сб. науч. ст. [под ред. К.К. Шебеко] ; Полес. гос. ун-т. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – С. 116– (зарубіж. вид.)
  39. Самородов Б. В. Концепція управління фінансовим розвитком банку через систему рейтингування, прогнозування і зовнішніх запозичень / Б. В. Самородов // Науковий інформа­ційний журнал «Бізнес-інформ». – № 10. – Харків : ХНЕУ. – 2012. – С. 209–215.). http://business-inform.net/pdf/2012/10_0/209_215.pdf
  40. Самородов Б. В. Місце управління фінансовим розвитком банку в системі його фінансового менеджменту / Б. В. Самородов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2012. – № 2(14). – С. 198–203. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VUbsNbU/2012_2/12_2_40.pdf
  41. Самородов Б. В. Теоретичний аналіз сучасних методик визначення кредитного рейтингу банку / Б. В. Самородов // Зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків : ХІБС УБС НБУ. – 2012. – Вип. 2(13). – С. 100–118. http://fkd.org.ua/article/view/25124
  42. Самородов Б. Моніторинг підвищення рейтингу банку на основі оптимізації його фінансових показників / Б. Самородов // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 10. – С. 36–39. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbupdf; http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=125161
  43. Самородов Б. В. Подход к управлению финансовым развитием банка через выход на международные рынки с целью внешнего заимствования средств / Б. В. Самородов // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця : ВФЕУ. – 2012. – № 2(34). – С.18–22.
  44. Самородов Б. Методологічні основи застосування теорії оптимізації у банківській справі / Б. Самородов // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 58–61. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Vnbu/2012_7/2012_07_13.pdf; http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=118303
  45. Самородов Б. В. Розрахунково-теоретичний інструментарій управління фінансовими показниками банку / Б. В. Самородов // Часопис економічних реформ : наук.-вироб. журнал. – 2012. – № 2(6). – С. 65–72. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Cher/2012_2/Samorodov.pdf
  46. Самородов Б. В. Результати визначення рейтингів банків з використанням модифікованого таксонометричного методу / Б. В. Самородов // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. – К. : КНЕУ. – 2012. – № 19. – С. 161–169. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Foa/2012_19/19_20.pdf
  47. Самородов Б. Фінансові показники банків: альтернативна методика аналізу надійності банку / О. Тридід, Б. Самородов // Банківська справа. – 2012. – № 1(128). – C. 24–35. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/65
  48. Самородов Б. В. Аналіз та визначення сутності управління фінансовим розвитком банку / Б. В. Самородов // Зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2012. – Вип. 1(12). – С. 66–75. http://fkd.org.ua/article/view/28853/25830
  49. Самородов Б. В. Формалізація, постановка і чисельні результати задачі оптимізації фінансових показників діяльності банку / Б. В. Самородов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2012. – № 1(13). – С. 236–241. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VUbsNbU/2012_1/12_1_51.pdf
  50. Самородов Б. В. Концептуальні підходи до управління фінансовим розвитком банку через оптимізацію фінансових показників його діяльності / Б. В. Самородов // Науковий журнал «Економічний форум». – № 2. – 2012. – С. 445–451. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ekfor/2012_2/71.pdf
  51. Самородов Б. В. Порівняльний аналіз математичних особливостей таксонометричного методу при рейтингуванні банків / Б. В. Самородов // Часопис економічних реформ : наук.-вироб. журнал. – 2012. – № 1(5). – С. 34–40. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Cher/2012_1/Samorodov.pdf
  52. Самородов Б. Особливості математичної обробки даних при використанні експертних підходів для визначення рейтингів банків / Б. Самородов, О. Тридід, В. Самородов // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 1. – C. 18–21. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Vnbu/2012_1/2012_01_11.pdf; http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=98882
  53. Самородов Б.В. Целевое планирование в контексте управления финансовым развитием банка / Б.В. Самородов // Научно-практический журнал «Эффективное антикризисное управление». – 2012. – № 1(70). – С. 82–86. http://www.e-c-m.ru/index.php/jour/article/view/147/146 (зарубіж. вид.)
  54. Тридід О.М. Assessment of the banking system of Ukraine by a multiplicative model / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, Н.П. Погореленко // Societal Innovations for Global. – 2013, No. 1(2), p130–139.(зарубіж. вид.)
  55. Самородов Б. В. Аналіз та оцінка фінансових показників банків в контексті забезпечення функціонування банківської системи / Б. В. Самородов, М. І. Гойхман // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – № 12. – Харків : ХНЕУ. – 2013. – С. 284–291. http://business-inform.net/pdf/2013/12_0/284_291.pdf
  56. Самородов Б. В. Ідентифікація проблемних ситуацій в банківській діяльності з урахуванням асиметрії даних / О. М. Тридід, Б. В. Самородов, М. І. Гойхман // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 3(15). – С. 63-76. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Cherpdf
  57. Самородов Б. В. Ідентифікація проблемних ситуацій банківської системи на основі діагностування основних показників її діяльності / Б. В. Самородов, М. І. Гойхман // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / [відп. ред. А. М. Мороз]. 2014. Випуск 2 (24). – C. 131-146. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Foapdf
  58. Самородов Б. В. Рейтингове оцінювання в аналізі фінансового стану банків / Б. В. Самородов, І. І. Саєнко, Н. І. Єндовцева // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2014. – №2 (20). – С.153-158. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbUpdf
  59. Самородов Б. Інформаційне забезпечення резервування за кредитами юридичних осіб / Б. Самородов, А. Кобилін, Р. Семенцов // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 10. – С. 46–51. http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=4881655
  60. Самородов Б. В. Проблемні ситуації банківської системи та підходи до процесу їхньої діагностики / Б. В. Самородов, М. І. Гойхман // Вісник ЖДТУ. – 2014. – № 3 (69). С. 213–218. http://ven.ztu.edu.ua/article/view/37828/37553
  61. Самородов Б. В. Моніторинг показників діяльності банку для підвищення його кредитоспроможності / Г. М. Азаренкова, Б. В. Самородов, О. В. Мельниченко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 12(162). – С.356–368.) (SCOPUS). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2014_12_42
  62. Samorodov B. Evaluation of investment projects effectiveness in a bank’s activity / B. Samorodov, A. Maslova, O. Mysienko // Economic Annals-XXI. – 2014. – №9-10(1). – 98-101. (SCOPUS) http://soskin.info/userfiles/file/2014/9-10_2014/1/Samorodov,Maslova,Mysienko.pdf
  63. СамородовБ. В. Алгоритмізація процесу діагностики проблемних ситуацій банківської системи /  Б. В. Самородов , М. І. Гойхман //   Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 2 (29). – Житомир : ЖДТУ, 2014. – С. 161-173. http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/49132/45271
  64. Самородов Б. В. Діагностика результатів діяльності банківського сектору України / Б. В. Самородов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – № 23 (1066). – С.58–66. http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2014_23.pdf
  65. Самородов Б.В., Мельниченко О.В., Кощеєва Н.С. Оцінка роботи банку з електронними грошима з використанням методу аналізу ієрархій // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – ХІБС УБС НБУ (Харків). – 2014. – Випуск №2 (17). – С.204-217. http://fkd.khibs.edu.ua/pdf/2014_2/24%20самородов%20204-217.pdf
  66. Самородов Б. В. Методологічні засади управління фінансовим розвитком банку в контексті забезпечення визначених орієнтирів його діяльності / О. М. Тридід, Б. В. Самородов // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – випуск 3 (54). – С.283-288. http://dspace.oneu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3580?show=full
  67. Самородов Б. В. Імплементація вдосконаленої методики визначення фінансової стійкості банку / Б. В. Самородов, О. О. Калініна // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 4. – С. 62-69. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Cherpdf
  68. Самородов Б. В. Аналітичний огляд сучасного стану процесу публічного рейтингування вітчизняних банків / Б. В. Самородов // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Актуальні проблеми управління. – 2014. – №45 (1088). – С.126-135. http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Актуальні%20проблеми%20управління/2014/45/АНАЛІТИЧНИЙ%20ОГЛЯД%20СУЧАСНОГО%20СТАНУ%20ПРОЦЕСУ.pdf
  69. СамородовБ. В. Побудова інтегрального показника оцінювання проблемних ситуацій банківської системи /  Б. В. Самородов , М. І. Гойхман // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Актуальні проблеми управління №46 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2014- №46 (1089). – С.113-121. http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Актуальні%20проблеми%20управління/2014/46/ПОБУДОВА%20ІНТЕГРАЛЬНОГО%20ПОКАЗНИКА%20ОЦІНЮВАННЯ.pdf
  70. Самородов Б. В. Бізнес орієнтація підготовки фахівців у вищих навчальних закладах / О. В. Мельниченко, Б. В. Самородов // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г. І., Куцик П. О.,Шевчук В. О. та ін.]. ─ Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, ─ Вип. 45. – С.38-45. http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/News/Nauka/2014/Docs/LCA_Visnuk__45.pdf
  71. Borys Samorodov Relevant aspects of manadgement of banks investments activities on securities market / Borys Samorodov, Olena Mysienko, Anastasia Maslova // Scientific Council «European cooperation», Warsaw, Poland.- – № 1(1). – Р. 27-36. http://www.google.com.ua/url?url=http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/download/5/30&rct=j&q=&esrc=s&sa=u&ved=0cbuqfjaaahukewirwozymvzhahxknnikhx91ark&usg=afqjcnfgntjekaonbwf8hmfwkillz6prjq (зарубіж. вид.)
  72. Самородов Б. В. Сучасний стан і напрям розвитку діагностики фінансового стану банку / Б. В. Самородов, Р. В. Семенцов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2015. – № 4. – С. 157 – 161.
  73. Самородов Б.В. Banks financial performance optimization problem in the context of their financial development / Б.В. Самородов // International Collection Of Scientific Proceedings «European Cooperation», 2015. – 7(7). – С.27-33. (зарубіж. вид.)
  74. Borys Samorodov Banking rating in the context of their financial activity using modified taxonometrical method / Borys Samorodov // International Collection Of Scientific Proceedings «European Cooperation», 2015. – 3(3). – p.25-32. (зарубіж. вид.)
  75. Самородов Б.В. Побудова стратегічних орієнтирів розвитку регіонального банківського сектору / Б.В. Самородов, Г.М. Азаренкова, Є.А. Олефір // International Collection Of Scientific Proceedings «European Cooperation», 2015. – 2(2), 25-38. (зарубіж. вид.)
  76. Самородов Б.В. Проблемы финансового обеспечения платежных технологий в украинских банках / Б.В. Самородов // Регіональна економіка та управління. Видавничий дім «Гельветика». – 2016. – № 1 (08). – С.126-129.
  77. Самородов Б.В. Аналіз взаємозв’язку показників власного капіталу банків України шляхом вивчення коефіцієнтів кореляції та кластерного аналізу / Б.В. Самородов, Р.В. Семенцов // Науковий журнал «Проблеми системного підходу в економіці».- Випуск 3 (57) / 2017. (прийнято до друку)

   

  Публікації в інших виданнях:

  1. Самородов Б.В. Тенденції використання інформаційних технологій в аналізі та аудиті банківських установ / Б.В. Самородов / Інформаційні технології в економіці, менеджментів і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти. Тези доповідей: Матеріали XIV Міжнарод. Наук.-практ. Конф., Київ 27 листопада 2008 р.; У 2-х т. / Редкол.: І.І.Тимошенко (голова) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – Т.2. – 309 с.
  2. Самородов Б.В. Модель виникнення помилок в процесі вибору найкращої альтернативи в методі аналізу ієрархії / Б.В. Самородов, В.Ю. Дубницький / Матеріали Міжнародної конференції «Современные проблемы моделирования социально-экономических систем». Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ», №2 (2), 2009 р. м. Харків: ХНЕУ.– С.171-173.
  3. Самородов Б.В. Розвиток аудиту в комп’ютерному середовищі / Б.В. Самородов, Н.М. Самородова / Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2009 р., м. Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2009. – 296 с.
  4. Самородов Б.В. Системна інтеграція як розвиток банківської ІТ-інфраструктури / Б.В. Самородов / Проблеми й перспективи розвитку ІТ-індустрії: матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми й перспективи розвитку ІТ-індустрії»], (Харків, 18-19 листоп. 2009 р.) / редкол.: В.С. Пономаренко (відп. ред..) – Харків: ХНЕУ, 2009. – 360 с.
  5. Самородов Б.В. Анализ ІРО как инструмента выхода банков Украины
  6. на зарубежные рынки / Б.В. Самородов // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України [Текст]: Тези доповідей учасників І науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (17 травня 2011 р.). – К.: 2011. – С.38–40.
  7. Самородов Б.В. Визначення основних показників діяльності банку при випуску єврооблігацій / Б.В. Самородов // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика [Текст]: збірник тез доповідей VI міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Т.1. – С.112–114.
  8. Самородов Б.В. Підходи до прогнозування показників банківської діяльності / Б.В. Самородов // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання [Текст]: Збірник матеріалів V Міжнародної конференції (9-10 червня 2011 р.). – Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2011. – С.167–169.
  9. Самородов Б.В. Аналіз надійності банку в розрізі комплексної оцінки фінансового стану банку / Б.В. Самородов // Становлення сучасної науки – 2011 [Текст]: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 вересня – 5 жовтня 2011 р.). – Том.1. Економічні науки. – Прага.: Видавничий дім «Освіта та наука», 2011. – С.11–13.
  10. Самородов Б.В. Підхід до визначення рейтингу банку з урахуванням компетентності експертів / Б.В. Самородов // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків [Текст]: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2011 р.). – Черкаси. Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С.343–345.
  11. Самородов Б.В. Підходи до аналізу надійності комерційного банку / Б.В. Самородов // Механізми реалізації стратегії розвитку національної економіки [Текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (20-21 жовтня 2011 р.) .– Тернопіль: Крок, 2011. – С.292–294.
  12. Самородов Б.В. Врахування компетентностей експертів при рейтингуванні банків за допомогою таксонометричного методу / Б.В. Самородов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст]: збірник тез доповідей XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 жовтня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Т.1. – С.73–76.
  13. Самородов Б.В. Використання українськими банками інструменту сек’юритизації активів при виході на зовнішні ринки / Б.В. Самородов // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Текст]: зб. тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (3 листопада 2011 р.). –  Київ. – К.: КНЕУ, 2011. – С.447–450.
  14. Самородов Б.В. Основні принципи аналізу фінансового стану банка / Б.В. Самородов // Реформування економіки України: стан та перспективи [Текст]: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011 р.). – Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2011. – С.212–214.
  15. Самородов Б.В. Внешнее заимствование средств банком как способ эффективного управления его финансовым развитием / Б.В. Самородов // Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки [Текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (1-2 грудня 2011 р.) : в 2-х томах. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2011. – т.1. – С.231–233.
  16. Самородов Б.В. Управление финансовым развитием банка через оптимизацию его финансовых показателей / Б.В. Самородов // Актуальные проблемы экономики и новые технологии преподавания (Смирновские чтения) : Материалы XI международной научно-практической конференции (16 марта 2012 г., Санкт-Петербург). В 3-х т.: т.1. – СПб.: Изд-во МБИ, 2012. – С.149–151.
  17. Самородов Б.В. Підвищення рейтингу банку через оптимізацію показників його діяльності / Б.В. Самородов // Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Збірник наукових праць / за заг. ред. З.В. Герасимчук (23 березня 2012 р.). – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. – С.265–268.
  18. Самородов Б.В. Результати аналізу кредитів, виданих українськими банками / Б.В. Самородов // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми [Текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15-16 березня 2012 р.).– Тернопіль: Крок, 2012. – С.189–191.
  19. Самородов Б.В. Застосування теорії оптимізації з метою поліпшення фінансових показників діяльності банку / Б.В. Самородов // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем [Електронний ресурс] : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 квітня 2012 р.). – Х.: ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», – 2012. – С.263–264.
  20. Самородов Б.В. Аналіз результатів застосування різних підходів при рейтингуванні банків / Б.В. Самородов // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції: Збірник наукових статей. – К. : УБС НБУ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
  21. Самородов Б.В. Управление финансовым развитием банка / Б.В. Самородов, А.Н. Тридед, Г.М. Азаренкова // Трансформация региональных экономик : устойчивое развитие и конкурентоспособность : Метариалы IV Международной научно-практической конференции (7-8 июня 2013 г.). – Рига : Балтийская международная академия, 2013. – С. 30–34.
  22. Тридід О.М., Самородов Б.В. Розкриття сутності процесу реалізації управління фінансовим розвитком банку // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», (26-27 вересня 2013 року) [Електронний ресурс]. – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2013. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
  23. Самородов Б.В. Необхідність створення інструментарію рейтингування для оцінювання та аналізу показників кредитоспроможності банку в контексті її підвищення // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств», 30-31 жовтня 2013 р. – м. Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – С.224-226.
  24. Самородов Б.В. Сучасні підходи до побудови механізму управління фінансовим розвитком банку // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. Х Міжн. наук.-практ. конференції, 24-25 жовтня 2013 р. / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – Київ, 2013. – С.302-306.
  25. Самородов Б.В. Використання інструментарію теорії ігор в аналізі ліквідності банків / Б.В. Самородов, О.В. Мельниченко // Облік, аналіз та аудит в умовах міжнародної інтеграції України:зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 12 грудня 2013 р. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С. 110–113.
  26. Самородов Б.В. Теоретичний аспект сутності фінансового розвитку банку / Б.В. Самородов // Сучасні проблеми та механізми фінансового управління [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (12–13 груд. 2013 р.). – Харків : ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 607–610.
  27. Самородов Б.В. Інформаційне забезпечення резервування грошових коштів за гривневими кредитами юридичних осіб / Б.В. Самородов, Р.В. Семенцов // Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали ІII Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (3-4 квітня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.
  28. Самородов Б.В. Аналіз підходів до оцінки фінансової стійкості банку / Б.В. Самородов, О.О. Калініна / Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали ІII Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (3-4 квітня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.
  29. Самородов Б.В. Порядок формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку / Б.В. Самородов, Ю.В. Кобеляцька // Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали ІII Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (3-4 квітня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014.  – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.
  30. Самородов Б.В. Рейтингове оцінювання в аналізі фінансового стану банків / Б.В. Самородов, І.І. Саєнко, Н.І. Єндовцева // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : тези доповідей IV наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (16 травня 2014 р.) / Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – К., 2014. – С.246–247.
  31. Самородов Б.В. Обґрунтування процесу діагностики проблемних ситуацій банківської системи / Б.В. Самородов // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 травня 2014 р.). – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – С.50–59.
  32. Самородов Б.В. Сучасна проблематика банківського публічного рейтингування в Україні // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств», (м. Харків, 29-30 жовтня 2014 року) / Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2014. – С.153-154.
  33. Самородов Б.В. Публічне рейтингування банків: актуальність та проблемні аспекти // Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», (25-26 вересня 2014 року) [Електронний ресурс]. – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
  34. Samorodov Boris, Naipak Denis, Irena Macerinskiene Financial sustainability of banks / Boris Samorodov, Denis Naipak, Irena Macerinskiene // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 березня 2016 р.) – Х.: ХННІ ДВНЗ “УБС”, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану
  35. Самородов Б.В. Bank’s clustering: analysis of the equity indicators relationship between one territorial bank’s market / Б.В. Самородов, Р.В. Семенцов // Збірник матеріалів ХIV Міжнародної науково-практичної конференції “Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ століття: національна візія та виклики глобалізації” (м.Тернопіль) (прийнято до друку).

   

  e-mail:   samorodov@khibs.ubs.edu.ua

  Детальніше
 • Вядрова Інна Миколаївна

  Вядрова Інна Миколаївна

  професор, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліну: Фінанси, гроші і кредит: Гроші та кредит

  У 1977 році закінчила факультет “Фінанси та кредит” Харківського державного університету за спеціальністю економіст.

  Кандидат економічних наук з 2001 р, доцент кафедри банківської справи з 2005 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 55.081.01 Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю 08.04.0 –фінанси, грошовий обіг і кредит.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 1980 року.

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки, шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності.

  Тема кандидатської дисертації: «Реорганізація та реструктуризація комерційних банків».

  За результатами досліджень опубліковано 4 навчальних посібника (з них 3 з грифом МОН України), 1 підручник, 4 монографії,  34 наукові статті в фахових та міжнародних виданнях.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID:

  Список наукових праць

  Монографії, підручники, навчальні посібники:

  1. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків: Навч. посібник / В. І. Міщенко, А. В. Шаповалов В. В. Салтинський та ін.- К.: Знання, 2002.- 216c.
  2. Азаренкова Г.М., Вядрова І.М. Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: монография / под ред. д.э.н., проф. И.З. Ярыгиной, к.э.н., доц. Т.В. Струченковой. М.: Финансовый университет, 2011. – 240 с.
  3. Тридід О.М., Вядрова І.М., Федосік І.М., Сердюк Л.В. Збірник рольових та ділових ігор зі спеціальних банківських дисциплін (N 1/11-5625 від 05.07.11), Видавництво ПП «Новий Світ – 2000», 2013. – 224 с. – (Вища освіта в Україні). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/248
  4. Тридід О.М.. Банківська система: підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 536 с.
  5. Дмитров С.О. Фінансовий моніторинг у банку: навч. посіб./ С.О. Дмитров, І.М. Вядрова, В.М. Каднічанська. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 381 с.
  6. КузнєцоваА. Я. Банківське інвестиційне кредитування інноваційної діяльності в Україні : монографія / А. Я. Кузнєцова, І. М. Вядрова, С. М. Пашова. – Дніпропетровськ : Форест, 2015. – 237 с.
  7. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник / І.М. Вядрова, З.М. Карасьова, Н.П. Погореленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: Новий світ – 2000, 2015. – 270 [2] с.
  8. Фінансове планування в банку: навчальний посібник / І.М. Вядрова, С.В. Гадецька, Н.П. Погореленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2015. – 200 с.
  9. Кузнєцова А. Я. Управління залученими ресурсами банку: монографія / А. Я. Кузнєцова, І. М. Вядрова, В.Є. Волохата. – Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2016. – 210 с.

   

   Статті:

  1. Вядрова І.М. Умови та особливості ліквідації комерційних банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірн. наук. праць. Т.3. – Суми ВВП “Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – С.179-191.
  2. Вядрова І.М. особливості організації контролю за діяльністю комерційних банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірн. наук. праць. Т.4. – Суми ВВП “Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – С.120-126.
  3. Вядрова І.М. Проблеми санації та реорганізації комерційних банків // Банківська справа. -2000. -№ 6. -C. 51-54.
  4. Вядрова І.М. Вдосконалення організації нагляду за діяльністю комерційних банків // Вісник Української академії банківської справи. -2000. -№ 2(9). – C. 28-30.
  5. Міщенко В.І., Вядрова І.М. Проблеми реорганізації та реструктуризації комерційних банків // Банківська справа. -2001. -№ 1. -C. 3-7.
  6. Вядрова І.М. Особливості та організація застосування до комерційних банків заходів впливу за порушення зобов’язань і економічних нормативів // Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Вип. 46, 2002. – С.135-141.
  7. Вядрова І.М. Аналіз використання методів оцінки фінансової стійкості комерційних банків та заходів впливу щодо її забезпечення. // Економіка: проблеми теорії та практики: Том ІІІ – 2003. – С. 847 – 857.
  8. Вядрова І.М., Пасічник І.В. Довгострокові інвестиційні кредити у складі кредитного портфеля комерційного банку // Економіка: проблеми теорії та практики: Том. ІV. – 2004. – С. 106 – 116.
  9. Вядрова І.М. Комплексний кредитний аналіз позичальника як чинник мінімізації кредитного ризику банку // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць «Технічний прогрес і ефективність виробництва». Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – С.143-155.
  10. Вядрова І.М., Гадецька С.В., Сословський В.Г. Мультимедійні технології в підготовці спеціалістів фінансово-кредитних установ і підприємств в умовах індивідуалізації та інтенсифікації навчального процесу // Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2008. С.107-109.
  11. Вядрова І.М., Волохата В.Є. Залучені кошти як один із головних механізмів успішного функціонування банківських установ // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ). – 2009. – №1 (4). – с. 104 – 108.
  12. Вядрова І.М., Пашова С.М. Еволюція генезису дефініцій: «інвестиції» та «інновації», побудова логічного зв’язку між понятійним апаратом / С.М. Пашова, І.М. Вядрова // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 2 (15): Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2009. – С. 91-101.
  13. Вядрова І.М. Актуальні технології навчання. Досвід України // Перспективи та можливості психології, бізнесу і соціальної роботи в сучасній Європі: конференція: Збірник наукових статей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Рига: МБА. -2009 р.
  14. І.М.Вядрова, О.М.Мусієнко. Роль банківського сектору в галузі інвестиційного розвитку держави. // Вісник УБС НБУ (м. Київ), № 1 (7) березень 2010, С. 119-122.
  15. Вядрова І.М., Пашова С.М. Використання міжнародного фактору в інтересах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України / С.М. Пашова, І.М. Вядрова // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка. Вип. 3 (17): Економічні науки. –Тернопіль, 2010. – С. 26-32.
  16. Вядрова І.М. Використання світового досвіду складання та просування привабливого образу держав для поліпшення ділового та інвестиційного клімату в Україні / І.М. Вядрова, С.М. Пашова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Збірник наукових праць ХІБС УБС НБУ. – Вип. 2 (9) / 2010. – С.221-227.
  17. Вядрова І.М., Пашова С.М. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку в Україні та можливості їх активізації в сучасних економічних умовах // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. (м. Київ). – 2011. – № 1 (10). – С. 121 – 126. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=VUbsNbU
  18. Вядрова І.М., Романова Ю.В. Депозити як ресурсний потенціал банку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 2(11). – 2011. – Харків: ХІБС УБС НБУ. –  С. 33-41. http://fkd.org.ua/article/viewFile/28968/26008
  19. Вядрова І.М., Добровольська І.О. Статистичні оцінки узгодженості між заощадженнями населення та їх коштами на депозитних рахунках у банках // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С.35-37. http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=74602
  20. Вядрова І.М., Волохата В.Є. Економічна сутність та класифікація залучених ресурсів банку // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – № 14 (липень). – 2014. – С.32-39. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/311
  21. Вядрова І.М., Волохата В.Є. Системний підхід в управлінні залученими ресурсами банку // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – № 10 (жовтень). – 2014. – С.43-48. . http://www.economy.in.ua/pdf/10_2014/11.pdf
  22. ВядроваІ. М. Оптимізаційний менеджмент банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Вядрова, С. М. Пашова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України м. Київ. –  – №1 (19). – С.108-113 http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2014_1_23.pdf
  23. Вядрова І. М. Формування ресурсної бази банків на основі заощаджень населення: теоретичні аспекти та українські реалії / Вядрова І. М., Добровольська І. О. // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2015. – № 9. – C. 301–307.
  24. Вядрова І.М. Економіко-математичне моделювання залежності обсягу проблемної заборгованості банків від макроекономічних показників / Вядрова І.М., Сидоренко О.М. // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2015. – № 4. – С.238-242.
  25. Вядрова І.М., Методичні підходи до оцінки вартості портфеля проблемної заборгованості банку / І.М. Вядрова, С.В. Гадецька, О.М. Сидоренко // Науковий журнал «Бізнес-Інформ». – 2015. – № 10. – С.378-382.
  26. Inna Vyadrova. Тhe modern state and prospects of stock market development in ukraine in the context of investment bank activity / Inna Vyadrova, Kavun Sergii, Olena Musiіenko, Anastasia Maslova // Науковий журнал «Вісник Черкаського університету», Серія: економічна. – 2015. – № 33(366). – с.24-30.
  27. Вядрова І.М., Прогнозування рейтингової оцінки банку методом експонційного згладжування / І.М. Вядрова, Т.В. Новікова, С.Я. Лазарєва // Науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2015. – № 12. – С.215-218.
  28. Вядрова І.М., Система додаткового страхування вкладів як чинник зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків / І.М. Вядрова, І.О. Добровольська // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №1 (175). – С. 268-276. (SCOPUS)
  29. Вядрова І.М. Вплив структури депозитного портфеля банку на формування інвестиційного ресурсу / І.М. Вядрова, І.В. Герцл // Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». – Миколаїв, 2017. – № 6 (2017). – С.31-42.
  30. Вядрова І.М. Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків / І.М. Вядрова, С.Є. Іванова // Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». – Миколаїв, 2017. – № 6 (2017). – С.69-77.
  31. Вядрова І.М. Ефективність управління кредитним портфелем в умовах економічної нестабільності / І.М. Вядрова, Г.М. Кошель // Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». – Миколаїв, 2017. – № 6 (2017). – С.103-112.

   

  Наукові статті у міжнародних виданнях:

   

  1. Snizhana Pashova, Inna Vyadrova Optimization of bank investment lending innovation activity in Ukraine on the basis of the positive experience of the European Union countries (Оптимізація банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в Україні на основі позитивного досвіду країн Європейського Союзу) / Snizhana Pashova, Inna Vyadrova // Proceedings of the 4th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (October 24 – 25th, 2014). – Edited by Prof. Dr. Dimiter G. Velev Dept. of Information Technologies and Communications University of National and World Economy, UNSS – Studentski Grad, Foundation of the University of National and World Economy, Sofia 2015 (Bulgaria). – Р. 342–350.
  2. Viadrova I.N. Approaches to organizing work on determining problems in banks activities / Viadrova I.N., Sydorenko O.N. // Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – p.200-205.
  3. Kavun Sergii, Lubimova Svetic, Vyadrova Inna, Andrienko Vasil Тopicality investigation of economic definitions in the cash flow area by the tools of internet-analysis // Journal of Finance and Economics. – 2016. – 4(2). – p.48-53.

   

  Публікації в інших виданнях:

  1. Вядрова І.М. Особливості організації контролю за трастовими операціями комерційних банків // Актуальные проблемы экономического и гуманитарного развития Украины на рубеже тысячелетий. Материалы научно-практич. конфер. – Краматорськ: КЕГІ, 2001.- С.76-78.
  2. Вядрова І.М. Мультимедійні технології в підготовці спеціалістів фінансово-кредитних установ і підприємств в умовах індивідуалізації та інтенсифікації навчального процесу // Збірник наукових праць за матеріалами Міжвузівської науково-практичної конференції «Принципи інтеграції кредитно-модульної та мультимедійних технологій навчання в умовах входження вищої школи України» . – Харків: ХНАДУ. – 2008. С.107-109.
  3. Вядрова І.М. Актуальні технології навчання. Досвід України // Перспективи та можливості психології, бізнесу і соціальної роботи в сучасній Європі: конференція: Збірник наукових статей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Рига: МБА. –2009 р. http://library.kgu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%8D%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
  4. Вядрова І.М., Пасічник І.В., Федосік І.М. Сучасні підходи до визначення первинних посад та кваліфікаційних характеристик фахівців банківської сфери // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна рамка кваліфікацій України: особливості розроблення та впровадження», Миколаїв – Коблево. – 2011. С.25-26 (0,08 д.а.)
  5. Вядрова І.М., Волохата В.Є. Поняття «залучені ресурси банку», їх економічна сутність та класифікація // Проблеми економіки та менеджменту: оцінка та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26-27 вересня 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч. 1. – С.57-60.
  6. Viadrova Inna.. The role of savings in the formation of the banking resource base / Inna Viadrova, Dobrovolska Irina // Теорія та практика реформування економічних систем: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New Еcоnomics» (1 – 10 листопада 2015 р.). – К.: Вид-во «Центр навчальной літератури», 2015. – 141с. – С.35-36.
  7. Вядрова І.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми та наслідкиеторі України: проблеми та наслідки / І.М. Вядрова, Т.О. Гриценко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016)», 28-30 квітня 2016 р., м. Харків. – К: УБС НБУ, 2016. – 272 с. – С.191-195.

  e-mail: Viadrova.inna@khibs.ubs.edu.ua

  Детальніше
 • Головко Олена Григорівна

  Головко Олена Григорівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: «Цінова політика та управління витратами підприємства», «Фінансова стабільність суб’єктів господарювання», «Страховий менеджмент», «Фінансова безпека»

  Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка і управління в машинобудуванні» та здобула кваліфікацію інженера-економіста.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2002 року.

  Напрямок наукової роботи: проблеми фінансової стабільності суб’єктів господарювання; вдосконалення внутрішньофірмового бюджетування в сучасних умовах.

  Тема кандидатської дисертації: «Фінансова стабільність розвитку банків».

  Була членом галузевих конкурсних комісій Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» та «Транспорт (Транспортні системи; Автомобілі та трактори; Експлуатація та ремонт засобів транспорту; Машини для земельних дорожніх і лісотехнічних робіт; Економіка транспорту та зв’язків)», «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», «Управління у сфері економічної конкуренції».

  У 2017 році була Головою експертної комісії  Міністерства освіти і науки України на акредитаційній експертизі підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю  5.03050802 «Оціночна діяльність» у ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу»;  та у 2018 році членом експертної комісії  Міністерства освіти і науки України на акредитаційній експертизі зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління».

  Переможець конкурсу «Професіонал року» на звання «Кращий науковець року» серед науково-педагогічних працівників Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (2011), лауреат конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2011, 2014). Переможець конкурсу «Професіонал року» на звання «Кращий викладач – керівник студентами переможцями» серед науково-педагогічних працівників Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (2013, 2014, 2015, 2016,2017).

  Протягом 2012-2013 н.р. підготовлено 3 переможці підсумкового туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Отримані дипломи 1 ступеня (Пономаренко В.), 2 ступеня (Лутіцький Д.) та 3 ступеня (Шахова О.).

  Протягом 2013-2014 н.р. підготовлено 3 переможці підсумкового туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Отримані дипломи 2 ступеня (Пономаренко В.) та 3 ступеня (Шахова О., Кохан О.).

  Протягом 2014-2015 н.р. підготовлено 3 переможці підсумкового туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Отримані дипломи 2 ступеня (Погорелов О., Абросімова К.), 3 ступеня (Бережна Ю.).

  Протягом 2015-2016 н.р. підготовлено 4 переможців підсумкового туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Отримані дипломи 2 ступеня (Абросімова К.), 3 ступеня (Сало Л., Погорелов О., Бережна Ю.).

   Протягом 2016-2017 н.р. підготовлено 6 переможців підсумкового туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Отримані дипломи 2 ступеня (Косенко Т.), 3 ступеня (Погорелов О., Ковальчук Ю., Жовнір В., Абросімова К., Кольтюкова В.).

  Протягом 2017-2018 н.р. підготовлено 7 переможців підсумкового туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Отримані дипломи 2 ступеня (Косенко Т., Ткаченко А., Тимченко О., Анішина Єю), 3 ступеня (Гердт І., Пащенко Т., Литовченко А.).

   

  Участь у науково-дослідних темах: «Управління посткризовим розвитком банківської системи України» (реєстраційний номер теми: № 0111U002134);  «Розвиток системи фінансового менеджменту підприємства» (номер державної реєстрації 0114U003032); «Діагностика системної стабільності на основі макроекономічних та пруденційних показників» (номер державної реєстрації 0113U002195).

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   

  Список наукових праць

  Посібники, монографії:

  1. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навч.-метод. посібник // за ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової. – Львів: Новий світ. – 2000, 2010. – 200 с.
  2. Азаренкова Г.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко, О.Г. Головко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2011. – 287 с.
  3. Азаренкова Г.М. Фінансова стабільність розвитку банків: монографія / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, В.В. Смирнов. – Київ.: УБС НБУ 2011. – 191 с.
  4. Финансовый контроль: международный опыт / авт. кол.: Г. М. Азаренкова [и др.]. – К.: УБД НБУ, 2013. – 322 с. (Глава 4, Глава 5).
  5. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2014. – 192 с. (Розділ 4).
  6. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання : сучасний стан та тенденції розвитку : монографія / авт. кол.; за ред. ра екон. наук, професора Смовженко Т.С., д-ра екон. наук, професора Кузнецової А.Я., д-ра екон. наук, професора Барановського О.І., д-ра екон. наук, професора О.М. Тридіда, д-ра екон. наук, професора Г.М. Азаренкової та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. –   349 с. (Підрозділ 1.3).
  7. Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія // кол. ред.; за ред. В. В. Глущенка. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 384 с. (Розділ 14).
  8. Азаренкова Г.М., Головко Е.Г., Пономаренко В.А. Финансовая стабильность компании. Сущность и механизм обеспечения: монография. – LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein Imprint der OmniScriptum GmbH & Co. KG Heinrich-Böcking-Str.6-8,66121 Saarbrücken, Deutschland, 2014. – 89 c.
  9. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2014. – 192 с. (Розділ 4).
  10. Жихор О.Б., Тридід О.М., Жерліцин Д.М., Орєхова К.В., Біломістна І.І., Біломістний О.М.,  Головко О.Г.  Місцеві фінанси: підручник / За ред. Жихор О.Б., Кириленко О.П. – К.: УБС НБУ, 2015. –  600 с.
  11. Удосконалення фінансового менеджменту підприємства. Монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Г.М. Азаренкової. – Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2016. – 254 с.
  12. Сталий розвиток в умовах глобалізаційних процесів сучасності: колективна монографія. Розділ: Проблема витрат сільськогосподарських підприємств від забруднення земельних ресурсів / за заг. ред. д.е.н., проф. О.І. Маслак. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017. – 200 с.
  13. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств: монографія. Розділ: Управління фінансовим потенціалом страхової компанії задля підвищення рівня її конкурентоспроможності / за загальною редакцією професора О.Г. Янкового. – Одеса, Атлант, 2017.- 296 с.
  14. Global problems of national economics development: collective monograph. Section: The generalization of banks’ financial stability indicators. – Kraków 2018. – 275 р.
  15. Management of innovative development of economic entities: collective monograph. Section: Financial stability of the bank: the essence and factors of influence / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: Wydawnictwo I Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. – Vol.2. – P. 211-220.
  16. Transformational processes of development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph. Section:Management of credit and investment activity of banks of Ukraine as an integral part of the system of ensuring financial stability / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol.2. – P. 148-157.

   

  Наукові статті:

   

  1. Головко Е.Г. Тенденции и перспективы развития банковского сектора Харьковского региона/ Е.Г. Головко, Е.В. Москаленко // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Випуск 18. – С. 385-391. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2011_18_52.pdf
  2. Головко О.Г. Діагностика кризових ознак розвитку банку / О.Г. Головко // Економічний форум, випуск № 2, 2012, Луцьк. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2012_2/index.htm.
  3. Головко О.Г. Визначення фінансової стабільності банків в умовах посткризового розвитку / О.Г. Головко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 1 (12)/2012. – Харків, 2012. – С. 76-81. http://hdl.handle.net/123456789/79
  4. Головко О.Г. Удосконалення оцінки та прогнозування фінансовоъ стійкості підприємства в сучасних умовах господарювання / О.Г. Головко, А.С. Тараскіна // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – №1 (59) – Ч.2. – 2012. С.254-258. http://ven.ztu.edu.ua/article/view/47633
  5. Головко О.Г. Узагальнена оцінка фінансової стабільності банку: теорія і практика / О.Г. Головко, Є. А. Олефір // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – Випуск № 3 (18). – С.153-159. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_3_32.pdf
  6. Головко О.Г. Формування оптимальної структури капіталу підприємства / О.Г. Головко, К.О. Шляпкіна // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – 2013. – № 52(1025). – С.42–48. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7466
  7. Азаренкова Г.М. Проблемы и перспективы оценки финансовой стабильности банка / Г.М. Азаренкова, Е.Г. Головко // Актуальные проблемы развития экономических, финансовых и кредитных систем: материалы Международной научно-практической конференции (г. Белгород, 10 сентября 2013 г.) / под науч. ред. М.В.Владыка, Т.Н. Филигранских, Т.А. Смирных. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – С. 9-12. http://hdl.handle.net/123456789/342
  8. Головко О.Г. Особливості впровадження системи фінансового контролінгу на вітчизняних підприємствах / О.Г. Головко, К.О. Реган // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – Випуск № 1 (16) / 2013. –2013. – С. 259-263. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_1_49.pdf
  9. Азаренкова Г.М. Диагностика кризиса в развитии банка / Г.М. Азаренкова, Е.Г. Головко // Экономика России: потенциал ответов на внутренние и внешние вызовы. Сборник научных статей, вып. 15 / Под общей редакцией проф. В.В. Тумалева. – СПб.: НОУ ВПЯО «Институт бизнеса и права», 2013. – С. 114-118. http://hdl.handle.net/123456789/344
  10. Азаренкова Г.М. Повышение результативности деятельности предприятия на основе анализа основных финансовых показателей / Г.М. Азаренкова, Е.Г. Головко, В.А. Пономаренко // Эффективное антикризисное управление. – 2014. – №1 (82). – С. 54-61. http://dx.doi.org/10.17747/2078-8886-2014-1-54-62

  11.Головко О.Г., Пономаренко В.О. Особливості стратегічного управління фінансовою діяльністю підприємства / О.Г. Головко, В.О. Пономаренко // Збірник наукових статей «Вісник Університету банківської справи Національного банку України». – 2014. – № 1 (19). – С. 73-78 http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2014_1_16.pdf

  12.Azarenkova G.  Improvement of Assessment of Financial Stability of the Bank / G.Azarenkova, O. Golovko, O. Trydid // Knowledge – Economy – Society: Global and regional challenges of the 21st century economy. – Cracow university of economics. – Cracow, 2013. – C. 445-453. http://hdl.handle.net/123456789/337

  13.Golovko O. G. Features of the financial services for diagnosis / O. G. Golovko, G.S.  Gluhoded // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 1(14)/2013. – 2013. – С.97-102. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2013_1_16.pdf

  14.Golovko O. The role and importance of financial planning in market conditions / O. Golovko, O. Shakhova// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. − 2013. − №2 (15). – С. 193-196. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2013_2_26.pdf

  1. Головко О.Г. Сучасні методи оцінки фінансової безпеки підприємства / О.Г. Головко, І.В. Бурлачко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – 2014. – № 4 (1047). – С.16–22. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13595
  2. Головко О.Г. Сучасні проблеми та перспективи управління фінансовою стійкістю підприємства / О.Г. Головко, О.Є. Ковальов, О.О. Губарев // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць. – 2014. – № 1(6) – С. 48-53. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/piprp_2014_1_13.pdf
  3. Орєхова К.В. Удосконалення методичного підходу до оцінювання професійної майстерності викладачів Удосконалення методичного підходу до оцінювання професійної майстерності викладачів [Електронний ресурс] / К. В. Орєхова, О. Г. Головко // Фінансовий простір. – 2015. – № 1. – С. 212-220. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2015_1_29.pdf
  4. Головко О.Г. Використання стратегічного планування для забезпечення ефективної діяльності підприємства / О.Г. Головко, О.С. Кохан // Сталий розвиток економіки. – 2014. №3. – С.97-103. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2014_3_17.pdf
  5. Головко О.Г. Фінансова стабільність суб’єктів господарювання в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища / К.В. Орєхова, О.Г. Головко, О.О. Губарєв //Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2 – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014.- p. 266-271. http://conf.at.ua/28.11.2014_Vol_2.pd
  6. Губарев О. О. Діагностика кризового стану в розвитку суб’єктів господарювання / О.О. Губарєв, О.Г. Головко// Вісник Харківської державної

  академії культури. Серія : Соціальні комунікації. – 2015. – Випуск 46. – С. 215-224. http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v46/25.pdf

  1. Головко О.Г. Моделювання рівня фінансового потенціалу страхових компаній України / О.Г. Головко, К.І. Піддубна // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць. – 2016. – № 4(15). – Том 1. – С. 83-87.
  2. Golovko O. Financial planning and improving of its methods / G. Azarenkova, T. Pasko, O. Golovko, Y. Kovalchuk // Accounting and Financial Control. – 2017. – Volume 1. – Issue 1. – P. 15-22.
  3. Golovko O. Determining the level of competitiveness and financial capacity of the insurance company / G. Azarenkova, O. Golovko, K. Piddubna, D. Polurezov // European Journal of Service Management. – 2017. – №22 (2). – Р.5–11.
  4. Особливості бюджетування витрат на підприємстві / О.Г. Головко, Т.В. Косенко, О.С. Погорелов // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць. – 2017. – № 3(18). – Том 1. – С. 36-41.
  5. Головко О.Г. Особливості управління оборотними активами підприємства / О.Г. Головко, В.Д. Кольтюкова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Том 1, № 22. – 2017. – С. 172-181.
  6. Головко О.Г. Удосконалення бізнес–процесу залучення додаткових ресурсів, необхідних для підвищення фінансового потенціалу страхової компанії / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, І.О. Добровольська, Т.М. Журавель // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Том 2, № 23. – 2017.- С. 76-83.
  7. Головко О.Г. Визначення рівня фінансового потенціалу страхових компаній за допомогою кластерного аналізу / Самородов Б.В., Азаренкова Г.М., Головко О.Г. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 1(24)/2018. С.250-257.
  8. Golovko O.. Management of enterprise’s financial sustainability and improvement of its methods / G. Azarenkova, O. Golovko, К. Abrosimova // Accounting and Financial Control. – 2018. – Vol. 2/2018. – Р. 1-14.

   

  e-mail: golovko.olena@khibs.ubs.edu.ua

  Детальніше
 • Пасічник Ірина Володимирівна

  Пасічник Ірина Володимирівна

  доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: УБС студія: Банківська система (рівень А), ЦБіГКП: Центральний банк і грошово-кредитна політика, Інноваційні технології: Технології наукових досліджень.

   

  У 1994 році закінчила економічний факультет Харківського державного економічного університету за спеціальністю бухоблік, контроль та аналіз господарської діяльності.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2000 р.

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки, шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності.

  Кандидат економічних наук з 2000 р., доцент кафедри банківської справи з 2005 р. Дисертацію на тему «Фінансово-кредитне забезпечення інноваційної діяльності (на прикладі промислових підприємств Харківської області)» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 55.081.01 Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю 08.04.01 – гроші, фінанси і кредит.

  Є автором понад 20 наукових праць та численних методичних розробок

   

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   

   Список наукових праць

  Монографії, підручники, посібники:

  1. Сучасні проблеми підприємницької діяльності. – Харків: Гриф, – 2000 – С. 161-216 (у співавторстві).

   Статті:

  1. Пасечник И.В. Основные направления развития инновационной деятельности в Украине // Економіка: Зб.наук. праць. – Харків: ХДЕУ, 1998. – № 1. – С. 171-172.
  2. Пасечник И.В. Государственное регулирование инновационной деятельности // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. Зб. наук. праць. – Суми: Ініціатива, 1998. – С.220-224.
  3. Пасечник И.В. Сущность инновационной деятельности как экономической категории. // Вісник ХДЕУ. – 1999. – № 4(12). – С. 65-66.
  4. Пасечник И.В. Нетрадиционные формы финансово-кредитного обеспечения инновационной деятельности // Вісник ХДЕУ. – 1999. – №4(12). – С.27-29.
  5. Васюренко О.В., Пасічник І.В. Методичні аспекти вдосконалення механізму фінансування інноваційної діяльності підприємств. // Банківська справа. – 1999. – № 5. – С.22-24.
  6. Васюренко О. В., Пасічник І. В. Шляхи розвитку кредитного забезпечення інноваційної діяльності // Економіка України.- 2000.- № 2.- C. 23-28.
  7. Васюренко О. В., Пасічник І. В. Теоретичні аспекти розвитку кредитних відносин в інноваційній сфері // Економіка України.- 2000.- № 2.
  8. Пасічник І.В. Сучасний стан фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності. // Банківська справа. – 2000.– №2. – С.5-7.
  9. Вядрова І.М., Пасічник І.В. Довгострокові інвестиційні кредити у складі кредитного портфеля комерційного банку. Економіка: проблеми теорії та практики: Том IV. – 2004. – С. 106 – 116.
  10. Пасічник І.В. Рейтингова оцінка комерційного банку як індикатор його надійності та ефективності. Науково-технічний збірник “Комунальное хозяйство городов”.– Вип.. 46. – 2005. – С.245-255.
  11. Пасічник І.В., Вовк В.Я. Розробка аналітичного інструментарію оцінки ефективності кредитної політики банку // Вісник Національного банку України. – К.: НБУ. – 2008. – №1. – С. 36-39.
  12. Пасічник І.В., Костюченко Н.М. Інфраструктура фондового ри-нку України: проблеми і шляхи вдосконалення / Пасічник І.В., Костюченко Н.М. // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Ви-пуск 263: В 9 т. – Т. V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.1226-1232.
  13. Пасічник І.В., Галушко Ю.П. Роль інструментів грошово-кредитної політики в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. (м. Київ). – 2011. – № 1 (10). – С.143-146. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=VUbsNbU
  14. Пасічник І.В., Базадзе К.М. Підвищення конкурентоспроможності банківських установ на основі використання електронних технологій // Збірник наукових праць. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- Випуск 1(10), частина II. – Науково-практичне видання. 2011.- С.217-223. http://fkd.org.ua/article/view/29292
  15. Пасічник І.В., Базадзе К.М. Сучасні підходи щодо визначення сутності банківських послуг // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». – №1 (184). – 2012. – С.126-129. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/50
  16. Пасічник І.В., Дубницький В.Ю., Стойкова М.Г. Використання інформації про стан банку в процесі моделювання систем банківського нагляду з використанням марковських процесів // Науковий інформаційний журнал «Бізнес Інформ». – 2012. – № 1. – С.122-125. http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2012&abstract=2012_01_0&lang=ua&stqa=30
  17. Пасічник І.В., Галушко Ю.П. Механізм реалізації режиму таргетування інфляції як спосіб стабілізації та переходу до економічної стабільності // // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». – 2013. – № 1. – С.10-14. http://efp.in.ua/arhiv-nomeriv-efp/efp1-2013.pdf
  18. Пасічник І.В., Базадзе К.М. Трансформація каналів продажу банківських послуг у контексті забезпечення конкурентоспроможності банків // Науково-практичний журнал «Вісник Національного банку України». – 2014. – №10. – С.28-33. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbupdf
  19. Пасічник І.В., Карасьова З.М., Гулевата Ю.І. Проблеми та перспективи входження іноземного капіталу в банківський сектор України // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 1 (16) січень 2015 р. – частина II. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.34-37. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/1/58.pdf
  20. Pasichnik I. V. The modern approaches to determination of main point and classification of tools of monetary influence on economy / I.V. Pasichnik, Y.P. Galushko // «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»: збірник наукових праць. – ХННІ ДВНЗ «УБС» (Харків). – 2015. – Випуск №2 (19). – C.206-211.
  21. Пасічник І.В. Капіталізація як метод підвищення надійності банку / І.В. Пасічник, Я.О. Адамський //«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»: збірник наукових праць. – ХННІ ДВНЗ «УБС» (Харків). – 2016. – Випуск №2 (21). – C. 23-31.

  Публікації в інших виданнях:

  1. Пасічник І.В., Костюченко Н.М. Оптимізація інфраструктури фондового ринку, як передумова його ефективного функціонування // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки / Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції 4-6 червня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – С.176-179.
  2. Вядрова І.М., Пасічник І.В., Федосік І.М. Сучасні підходи до визначення первинних посад та кваліфікаційних характеристик фахівців банківської сфери // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна рамка кваліфікацій України: особливості розроблення та впровадження», Миколаїв – Коблево. – 2011. С.25-26 (0,08 д.а.).
  3. Пасічник І.В., Базадзе К.М. Новітні тенденції розвитку ринку банківських послуг в Україні в контексті його продуктового наповнення // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», (26-27 вересня 2013 року) [Електронний ресурс]. – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2013. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
  4. Пасічник І.В., Карасьова З.М., Гулевата Ю.І. Етапи входження іноземного капіталу в банківський сектор економіки / Проблеми та перспективи економіки і управління. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м,Дніпропетровськ, 19-20 грудня 2014 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 110.
  5. Пасічник І.В. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання / І.В. Пасічник, І.В. Рябченко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016)», 28-30 квітня 2016 р., м. Харків. – К: УБС НБУ, 2016. – 272 с. – С.229-231.

   

  e-mail: Pasichnik.irina@khibs.ubs.edu.ua

  Детальніше
 • Сословський Володимир Георгійович

  Сословський Володимир Георгійович

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Проектне фінансування, Інноваційні технології: Тренінговий бізнес-курс, Менеджмент G: Управління проектами, Державні фінанси.

   

  Закінчив відзнакою Харківський обліково-кредитний технікум та Харківський автомобільно-дорожній інститут. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2003 року.

  Напрямок наукової роботи: моделювання економічних систем, прийняття інвестиційних рішень; кредитування інвестиційних проектів, вдосконалення технологій e-learning.

  Захистів кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.10 – «Управління в соціальних та економічних системах», тема дисертації: «Управління обслуговуванням населення міським пасажирським транспортом».

  Керує аспірантами, є членом Вченої ради інституту та науковим консультантом проекту розвитку системи дистанційного навчання інституту.

  За результатами досліджень опубліковано: більш 160 наукових праць, із них 6 монографій, 24 навчальних видання, 2 навчальних посібника з грифом МОН України, 129 наукових статей та тез, а також більш 75 навчально-методичних розробок, 6 дистанційних курсів, приймав участь у 4 міжнародних симпозіумах, в тому числі у Канаді, Болгарії, Білорусі, Росії. Брав участь у двох проектах TEMPUS: з проблеми створення мультимедійного підручника «Інженерна педагогіка» для викладачів технічних університетів (проект MULTICEP, 2005-2008 рр.) та з проблеми створення міжнародної мережі випускників-підприємців (проект EAN, 2013-2016 рр.)

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць

  Монографії, підручники, посібники:

  1. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / О. В. Васюренко, О. М. Тридід, В. В. Качук, Г. М. Азаренкова, О. М. Христофорова, Н. П. Погореленко, В. Г. Сословський, В. Ю. Дубницький, О. М. Сидоренко, Г. В. Омельченко; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К., 2010. – 294 c.
  2. Сословський, В. Г. Проектне фінансування : Дистанційний курс. [Електронний ресурс] / В. Г. Сословський ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – Електрон. текстові дані. – К. : УБС НБУ, 2010. – 1 ел. опт. диск (CD-R). – Назва з етикетки диска. – Електрон. версія друков. публ. – ISBN 978-966-484-088-7 : 20.00.
  3. Сословский В.Г. Проектне фінансування. [навчальний посібник] / В.Г. Сословский -Львів: Новий світ-2000», 2011. – 261 с.
  4. Сословский В.Г. Влияние международных финансовых институтов на социально-экономическое развитие стран // Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: монография / под ред. д.э.н., проф. И.З. Ярыгиной, к.е.н, доц. Т.В. Струченковой. – М.: Финансовый университет, 2012. – С. 84- 98.
  5. Управління фінансовими ресурсами банку : монографія / Г.М. Азаренкова, І.І. Біломістна, В.Г. Сословський . – К.: УБС НБУ, 2012. – 200 с.
  6. Активізація участі банків у кредитуванні інвестиційної діяльності підприємств: монографія / В. Г. Сословський, О. В. Москаленко, І. В. Сословська. – К. : УБС НБУ, 2013. – 179 с.
  7. Сословский В.Г. Статистика фінансового ринку. [навчальний посібник] / В.Г. Сословский. – Львів: Новий світ-2000», 2014. – 168 с.

   Статті:

  1. Азаренкова, Г.М. Діагностика результатів діяльності банківських установ Харківського регіону / Г.М. Азаренкова, В.Г. Сословський, І.І. Біломістна // Вісник національного банку України. – 2007. №12. – С. 10-13.
  2. Сословський, В.Г. Мінімізація кредитних ризиків банківських установ за допомогою методу аналізу ієрархій / В.Г. Сословський, О.М. , Христофорова, А.С Куніна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія . – №719. – С. 218 – 222.
  3. Сословський, В.Г. Стандарти обслуговування приватних клієнтів як джерело підвищення ефективності роботи банківських установ / В.Г. Сословський, Р.П. Лісна, Г.В. Шемчук // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – №719. – С. 212 – 217.
  4. Тищенко, О.М. Конкурентні переваги банків / О.М. Тищенко, Г.М. Азаренкова, В.Г. Сословський // Вісник НБУ. – 2008. №9. – С. 20- 24.
  5. Сословський, В.Г. Морфологічний аналіз методик оцінки кредитоспроможності позичальників / В.Г. Сословський, Ю.М Горбаньова // БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2008. – №3. – С.86-93.
  6. Сословський, В. Г. Моніторинг процесу бюджетування: інтервальна модель / В. Г. Сословський, А. М. Кобилін, О. М. Гаркавенко // Вестник НТУ “ХПІ”: Технический прогресс и эффективность производства : сб. науч. тр. / отв. ред. : П. Г. Перерва, Н. И. Погорелов. № 19. – 2008. – С .3-9.  
  7. Сословський, В. Г. Короткострокове прогнозування доходів і видатків бюджету / В.Г. Сословський, О.С.Вовченко // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць Днепропетр. нац. університету. Вип. 239. Том ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 963-971.
  8. Сословський, В. Г. Аналіз вибору інвестиційних стратегій / В.Г. Сословський // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – №1. – 2008. – С.63-67.
  9. Сословський, В.Г. Оценка стабильности банковской системы / В.Г.Сословський, В.Ю. Дубницький// Экономика и банки. Научно-практ.журнал. УО “Полесский государственный университет”. – 2009. – №1 . С.91-97.
  10. Сословський, В. Г. Интеллектуальная методика планирования деятельности предприятия / В.Г. Сословський, С.Ю.Романенко // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2009. – №4(3). С. 99-103.
  11. Soslovsky, V. Multimedia Technology Course of Engineering Pedagogy/ Soslovsky, G. Tokhtar, A Fonarev // World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. Vancouver, BC Canada, October 26 – 30, 2009, pp. 1989-1992. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.editlib.org/p/32755.
  12. Сословський В.Г. Вплив інвестицій та надання кредитів на економічне зростання України / В.Г.Сословський, А.С.Жилун // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Зб.наукових праць 1 (10)/2011. Частина ІІ.- Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011. – С. 256-261. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://fkd.khibs.ubs.edu.ua/pdf/ 2011_1/ pdf.
  13. Сословський, В.Г. Оптимізація управління інвестиційним портфелем банку / В.Г.Сословський, О.В Москаленко // Вісник УБС НБУ № 1 (10). – Київ: УБС НБУ, 2011. – С. 189 – 192.
  14. Сословський, В. Г.  Вибір методу планування оборотних активів підприємств / В.Г. Сословський, І. О. Лисненко // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. Зб.наук.праць ХІБС УБС НБУ. – 2011. – Вип. 2. – С. 161-167. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://fkd.org.ua/article/view/29012.
  15. Сословский, В. Г. Оценки успеваемости учащихся при компьютерном тестировании / В. Г. Сословский, Н. А. Цейтлин // Сб. научных трудов ХНАДУ. – Харьков: «Мiськдрук», 2011. – С.86-95. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v =DtOU_qsai8o.
  16. Сословський, В. Г.  Науково-методичні підходи до діагностування фінансової безпеки підприємства / В. Г. Сословський, Ю. С. Яловенко // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. – 2012. – Вип. 2. – С. 113-117. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://fkd.org.ua/article/view/25130.
  17. Сословский, В. Г. Оценка кредитоспособности по минимуму первичных показателей о заемщике / В. Г. Сословский, А. А. Забашта // БИЗНЕС-ИНФОРМ – №5-2012 – C. 227 – 230. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?yea r=2012&abstract=2012_05_0&lang=ru&stqa=60.
  18. Сословський, В.Г. Управління валютною позицією банку в кризових умовах / В.Г. Сословський, М.В. Дементьєв//”Kluczowe aspekty naukowej działnoŝci – 2012”, 7-15 stycznia 2012 roku. Volume 1/ Ekonomiczne nauki. – Premyl: Nauka I studia, 2012. – Str. 18-26. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.rusnauka.com/2_KAND_2012/Economics/1_99210.doc.htm
  19. Біломістна І.І. Фактори впливу на розвиток карткової платіжної системи України / І.І. Біломістна, В. Г. Сословський // Банківська справа. – №1(109). – 2013. – С. 98-109. –http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/ handle/123456789/137
  20. Сословський, В.Г. Бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства / В.Г. Сословський, А.С. Поветкина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Зб. наук. праць. Серія «Економічні науки». – Вип. 4 . – 2014. – С. 52-56. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_04/13.pdf.
  21. Сословський В. Г. Зв’язок між комплексним фінансовим аналізом і превентивною діагностикою фінансової безпеки підприємства / В. Г. Сословський, Р. О. Коломієць // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 27. – С. 101–107. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://eprints.oa.edu.ua/3481.

   

  e-mail: soslovskiy.volodimir@khibs.ubs.edu.ua

  Детальніше
 • Орєхова Катерина Віталіївна

  Орєхова Катерина Віталіївна

  Доцент, кандидат економічних наук, докторант

  Викладає дисципліни: Інвестування, Фінанси, гроші та кредит: Фінанси, Ринок фінансових послуг, Інноваційні технології: Технології наукових досліджень, Фінанси підприємств, Бізнес-планування, Операції кредитних спілок.

  Закінчила Харківський державний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів зі спеціальності «Фінансовий менеджмент». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2008 року.

  Напрямок наукової роботи: фінансова безпека суб’єктів господарювання: теорія, методологія, практика.

  Тема кандидатської дисертації: «Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу».

  В 2011 році визнана видатним та обдарованим молодим науковцем Харківщини. Призначена іменна стипендія Харківської облдержадміністрації в галузі науки (економіки) ім. Михайла Івановича Туган-Барановського.

  В 2014 році визнана переможцем конкурсу «Кращий видатний науковець» серед науково-педагогічних працівників Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

  В 2015 році ДВНЗ «Університет банківської справи» клопотався щодо призначення стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

  В 2015 році успішно здала кембриджський іспит на знання ділової англійської мови – Business English Certificates, BEC. Отримала міжнародний сертифікат рівня BEC Preliminary.

  Має понад 100 наукових праць, з них: 6 підручників, 3 навчальних посібника, 7 монографій, понад 15 статей в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором), понад 45 статей у наукових фахових виданнях, 35 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  Список наукових праць

  Монографії:

  1. Orekhova K. Instrumentary for providing financial security of enterprise: monograph. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2015. – Access mode:https://www.ljubljuknigi.ru/store/ru/book/instrumentary-for-providing-financial-security-of-enterprise/isbn/978-3-659-71335-4.
  2. Орєхова К.В. Problems and economic development of business: collective monograph. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2015. – Vol. 2. – Access mode:http://ecofin.at.ua/monografy_11_2014.pdf.

  Підрозділ. Впровадження методики комплексного оцінювання персоналу в систему забезпечення фінансової безпеки підприємства

  1. Орєхова К.В. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation: collective monograph. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – Vol. 2. – Access mode:http://ecofin.at.ua/monografija_10_2014_tom_2.pdf.

  Підрозділ. Вибір стратегії забезпечення фінансової безпекипідприємства з урахуванням життєвого циклу

  1. Орєхова К.В. Оцінювання фінансової стійкості підприємства: монографія / К. В. Орєхова, О. М. Тридід. – К.: УБС НБУ, 2010. – Режим доступу:http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/251?mode=full.

   Наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором):

  1. Орєхова К.В. Еволюція загроз фінансовій безпеці підприємства / К.В. Орєхова, О.М.Тридід, М.В. Зеленська, І.В. Фіалковська // Збірник наукових статей «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики». – 2015. – № 1 (18). – С. 88-102. – Режим доступу:http://fkd.org.ua/article/viewFile/46127/42685.
  2. Orekhova K. Introduction of KPI method in financial security ensuring system at an enterprise / Orekhova // Економічний часопис-XXI. Серія: Гроші, фінанси і кредит. – 2014. – № 11-12. – С. 69-72. – Access mode:http://soskin.info/userfiles/file/2014/11-12_2014/Orekhova.pdf (SCOPUS).
  3. Орєхова К.В. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства / К.В. Орєхова // Збірник наукових статей «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики». – 2014. – № 1(16). – С. 131-146. – Режимдоступу: http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/339/1/Orekhova_K.V..pdf.
  4. Orekhova K.V. The process for forming a financial security strategy of anenterprise /  Orekhova // Збірник наукових статей «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики». – 2014. – № 2 (17). – С. 158-172. – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/viewFile/37357/33591.
  5. Orekhova K.V. Features of staff motivation in providing financial security of enterprise / V. Orekhova // Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation: Collection of scientific articles. – Vol. 2. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014.– P. 231-234. – Access mode: http://conf.at.ua/archive/23.05.2014_Vol.2.pdf.
  6. Orekhova K.V. Problems on providing investment security in Ukraine / V. Orekhova, M.A. Shavlak // Modern problems of regional development: Collection of scientific articles. – Vol. 2. – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2014. – P. 185-189. –Access mode: http://conf.at.ua/27-28.10.2014_Vol.2.pdf.
  7. Orekhova K.V. Financial stability of business entities in uncertainty and variability market environment / V. Orekhova, O.G. Golovko, O.O. Gubarev // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Publishing house “Breeze”, Montreal, Canada, 2014. – P. 266-271. –Access mode: http://conf.at.ua/28.11.2014_Vol_2.pdf.

   

  e-mail: kate.orekhova@mail.ru

  Детальніше
 • Біломістна Ірина Іванівна

  Біломістна Ірина Іванівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Фінанси І, Фінанси ІІ, Місцеві фінанси, Економіка праці й соціально-трудові відносини, Фінансовий ринок.

  Закінчила Харківську філію Української Академії банківської справи за спеціальністю «Банківська справа». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2002 року.

  Напрямок наукової роботи: ринок банківських платіжних карток; логістика в банку; фінансова безпека суб’єктів господарювання.

  Тема кандидатської дисертації: «Логістичний підхід до управління фінансовими ресурсами банку».

  Переможець IV обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харьківщини», обдарований молодий науковець, якій призначена іменна стипендія Харківської облдержадміністрації в галузі науки у 2013 році ім. Михайла Івановича Туган-Барановського (з економіки). За результатами наукових досліджень здобутки об’єднались в серію наукових робіт на тему «Управління фінансовими ресурсами банку». Структурно серія складається з 6-и блоків: монографії (4), Підручники з грифом МОН України (2), навчальні посібники з грифом МОН України (5), статті у наукових фахових виданнях (25), науково-дослідні звіти за темами на замовлення Департаментів Національного банку України (5), публікації в інших виданнях (90).

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць

  1. Біломістна І.І. Логістичний підхід до управління фінансовими ресурсами банку / І.І. Біломістна, С.О. Тридід // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. (2)9/2010. – Харків, 2010. – С. 78–83.http://fkd.org.ua/article/view/29335
  2. Біломістна І.І. Перспективи розвитку індустрії банківських платіжних карток в Україні / І.І. Біломістна, З.М. Карасьова, Д.І. Борисенко // Економіка і держава. – 2011. – №3. – С. 81-83.
  3. Біломістна І.І. Необхідність впровадження нового підходу до управління фінансовими ресурсами банку / І. І. Біломістна // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/ 2010_2/pdf/10biifbr.pdf
  4. Біломістна І.І. Стратегія забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств України / І.І. Біломістна, Є.І. Грохольска // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 2 (11)/2011. – Харків, 2011. – С. 103-111.http://fkd.khibs.ubs.edu.ua/ pdf/2011_2/16.pdf
  5. Біломістна І.І. Сучасні тенденції розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні / І.І. Біломістна // Економічні науки: зб. наук. праць. – (Серія «Облік і фінанси»). – Луцьк: ЛНТУ. – Вип. 9(33). – Ч.4. – 2012. – С. 26-36.
  6. Біломістна І.І. Механізм забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств / І.І. Біломістна, В.І. Хоречко // Інноваційна економіка. – №6’2012 [32]. – 2012. – С. 305-307.http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/82/1/Bilomistna%20I.%20I..pdf
  7. Біломістна І. І. Фактори впливу на розвиток карткової платіжної системи України / І. І. Біломістна, В. Г. Сословський // Банківська справа. – №1(109). – 2013. – С. 98-109.http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/137/1/faktory.pdf
  8. Біломістна І. І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансових ресурсів банку як економічної категорії / І. І. Біломістна // Регіональна економіка. – №1(67). – 2013. – С. 146-153.
  9. Біломістна І.І. Нормативно-правові засади регулювання ринку банківських платіжних карток в Україні / І. І. Біломістна, Є.І. Спірін // Вісник Університету банківської справи НБУ. – Київ: УБС НБУ. – 2013. – № 1(16) – С. 169-173.
  10. Біломістна І.І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансової безпеки підприємства як економічної категорії / І. І. Біломістна, О. В. Олійник // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10(37). – Ч. 1. – Редкол.: відп.ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2013. – С. 31-40.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(1)__6.pdf
  11. Біломістна І.І. Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання / І. І. Біломістна ,О. М. Біломістний, М. С. Крамська // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 2 (11)/2013. – Харків, 2013. – С. 10-13.
  12. Біломістна І. Управління фінансовими ресурсами банку згідно з логістичним підходом / І. Біломістна, О. Біломістний // Банківська справа. – № 9/10. – 2013. – С.116-124.http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream /123456789/146/1/stattya%20Bilomistni.pdf
  13. Біломістна І.І. Економетричне моделювання впливу видатків бюджету Харківської області на величину його планових доходів / І. І. Біломістна, Г. О. Савченко, А. В. Самкова // Вісник Університету банківської справи НБУ. – Київ: УБС НБУ. – 2013. – № 3 (18) – С. 281-284.
  14. Біломістна І.І. The essence of the structure of the financial security mechanism of enterprise / І.І. Біломістна, О.М. Біломістний, А.В. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11[49]. – С.51-57.
  15. Bilomistna I.I. Financial security of business entity based on logistics / I.I. Bilomistna , O.M. Bilomistniy, I.A. Lunyova // Сталий розвиток економіки. – 2013 – №5 [22] – С. 308-315.http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/309/1/Bilomistn.pdf
  16. Біломістна І.І. Оцінка стану фінансової безпеки на основі економіко-математичного моделювання / І.І. Біломістна, А.В. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 4. – 2014. – С.28-32.http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_04/economic_04.pdf#page=29
  17. Біломістний О.М. Особливості визначення джерела кредитування малого бізнесу в Україні / О.М. Біломістний, І. І. Біломістна // Електроне наукове фахове видання Міжнародний науково практичний журнал «Фінансовий простір». – № 1(17). – 2015. – Режим доступу:http://fp.cibs.ck.ua/files/1501/15bomovd.pdf
  18. Біломістний О.М. Оrganization of financial controlling as informational system at an enterprise (on the example of hotel industry) / О.М. Біломістний, І. І. Біломістна, А.С. Фесенко // Економічний часопис ХХІ N9-10(2)’2014. – С. 32-35.http://soskin.info/userfiles/file/2014/9-10_2014/2/ pdf
  19. Біломістна І.І. Фінансовий контролінг як система ефективного управління діяльністю підприємства / І.І.Біломістна, О.М.Біломістний, А.С. Фесенко // Збірник наукових статей «Вісник Університету банківської справи Національного банку України». – 2014. – № 1 (19). – С. 64-69.
  20. Біломістна І. І. Система забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємництва / І. І. Біломістна, О. М. Біломістний, М. С. Крамська // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 2 (17)/2014. – Харків, 2014. – С. 106-114.http://fkd.khibs.ubs.edu.ua /pdf/2014_2/13%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20106-114.pdf
  21. Біломістна І.І. Визначення мінімального рівня фінансової безпеки підприємства / І.І Біломістна, Л.В. Адаховська // Сталий розвиток економіки. – №1 (26). – 2015. С. 61-68.
  22. Біломістна І. Особливості діагностування фінансової безпеки виробничого підприємства / І. Біломістна, О. Біломістний, О. Олійник // Банківська справа. – № 3. – 2015. – С.87-93

   

  e-mail: bilomistna.irina@khibs.ubs.edu.ua

  Детальніше
 • Добровольська Ірина Олександрівна

  Добровольська Ірина Олександрівна

  Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Банківські операції I, Бюджетування у банках, Банківські операції II.

  У 2009 році закінчила факультет банківської справи Харківського інституту банківської справи за спеціальністю «Банківська справа». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2010 року.

  Кандидат економічних наук з 2014 р. Дисертацію на тему «Заощадження населення в структурі ресурсного потенціалу банку» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки, шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності.

  Є автором понад 10 наукових праць та численних методичних розробок..

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   

  Список наукових праць

   Наукові статті:

  1. Вядрова І. М. Статистичні оцінки узгодженості між заощадженнями населення та їх коштами на депозитних рахунках у банках / І. М. Вядрова, І. О. Добровольська // Вісник НБУ. – 2011. – № 5 (183). – С. 35–37 (0,56 д. а.; особистий внесок: виявлено фактори які впливають на узгодженість між заощадженнями населення та їх коштами на депозитних рахунках у банках -0,28 д.а.). http://elibrary.nuft.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=206291
  2. Добровольська І. О. Проблеми визначення збалансованості між вартістю та обсягами залучення коштів населення до банку/І. О. Добровольська // Наука й економіка. –– 2012. –№3(27). С. 17–21 (0,35 д.а.). http://kheu.km.ua/m/PDF/Science%20and%20Economics%20-%202012,%20N.%203%20(27).pdf
  3. Добровольська І. О. Складові залучення заощаджень населення на депозитні рахунки банку / І. О. Добровольська // Банківська справа. ––2013.-№5 (0,39 д.а.). http://libtomcat.knteu.kiev.ua/library/DocDescription?doc_id=191835
  4. Добровольська І. О. Структурні характеристики ресурсної бази банку вітчизняних банків / І. О. Добровольська // Вісник Університету банківської справи НБУ. –2011. – №1(10). С. 155–159 (0,59 д.а.). http://library.cibs.ck.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=PER&P21DBN=PER&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%86.%20%D0%9E.
  5. Добровольська І. О. Теоретичні аспекти сутнісного розуміння категорії “заощадження населення” / І. О. Добровольська // Економіка розвитку. – 2011. – №3(59). – С. 29–32 (0,38 д.а.). http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/e113_59/e113dobr.pdf
  6. Добровольська І. О. Узагальнення сутнісного розуміння та визначення поняття “ресурсний потенціал банку” / І. О. Добровольська // Інноваційна економіка. – 2011. – №6(25). – С. 274–278 (0,37 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/110/1/All%20book.pdf
  7. Dobrovolskaya I. A. Interrelations of banking sectors of European economies as reflected in separate indicators of the dynamics of their cash flows influencing the formation of the resource potential of banks / I. A. Dobrovolskaya, V. V. Lyashenko // European Applied Sciences. Stuttgart, Germany– – № 1. (January). – Vol. 2. – Р. 114–118 (0,6 д. а.; особистий внесок: побудовані регресійні залежності між фінансовими потоками банку які впливають на формування ресурсного потенціалу банку -0,4 д.а.). http://openarchive.nure.ua/bitstream/123456789/1229/1/Interrelations%20of%20banking%20sectors%20of%20European%20economies%20as%20reflected%20in%20separate%20indicators.doc
  8. Добровольська,І.О. Механізми формування ресурсного потенціалу банків на основі заощаджень населення [Текст] / І. О. Добровольська // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2014. – № 3. – С. 41-44. http://library.cibs.ck.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=PER&P21DBN=PER&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%86.%20%D0%9E.
  9. Вядрова І. М. Формування ресурсної бази банків на основі заощаджень населення: теоретичні аспекти та українські реалії / Вядрова І. М., Добровольська І. О. // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2015. – № 9. – C. 301–307.
  10. Вядрова І.М., Система додаткового страхування вкладів як чинник зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків / І.М. Вядрова, І.О. Добровольська // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №1 (175). – С. 268-276. (SCOPUS).

  Публікації в інших виданнях:

  1. Вядрова І. М. Заощадження населення в ресурсній базі банку / І. М. Вядрова, І. О. Добровольська // Труди четвертої міжнародної науково-практичної конференції “Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації”. – Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, інститут математики,економіки і механіки, 2010. – Ч. 2. – С. 53–55 (0,18 д. а.; особистий внесок: дослідження тенденцій та ефективності використання заощаджень населення в ресурсній базі банку -0,09 д.а.).
  2. Добровольська І. О. Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів економіки та ресурсного потенціалу банків / І.О. Добровольська //«Економіка, фінанси та менеджмент: проблеми та шляхи розвитку».–м. Сімферополь, 2013. – С. 51–53 (0,1д.а.).
  3. Добровольська І. О. Заощадження населення як ключовий інвестиційний ресурс економічного розвитку регіонів / І. О. Добровольська // Тези четвертої міжрегіональної науково-практичної конференції “Проблеми економіки та управління у промислових” –Запоріжжя, 2011. – С. 41–43 (0,12 д.а.).
  4. Добровольська І. О. Фінансовий моніторинг як інструмент розкриття залежності ресурсного потенціалу банку від змінності обсягів заощаджень населення / І. О. Добровольська // Тези другої Всеукраїнської науково-практичної конференція “Сучасні проблеми фінансового моніторингу” –Харків: Харківський національний економічний університет, 2011. – С. 50-53(0,18 д.а.).
  5. Добровольська І. О. Класифікаційні ознаки заощаджень населення у їх потенційному розподілі та структуруванні / І. О. Добровольська // XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Економіка в умовах глобалізації світових економічних процесів». –м. Львів, 2013. – С. 58–59 (0,14 д.а.).
  6. Добровольська І. О. , Дерев’янко В.В. Напрями вдосконалення ефективності реалізації пруденційного нагляду за діяльністю банків України // Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів . – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015.
  7. Добровольська І. О. , Шульгінова К.А. Аналіз сучасного стану залучених ресурсів банків України // Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів . – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015.
  8. Viadrova Inna.. The role of savings in the formation of the banking resource base / Inna Viadrova, Dobrovolska Irina // Теорія та практика реформування економічних систем: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New Еcоnomics» (1 – 10 листопада 2015 р.). – К.: Вид-во «Центр навчальной літератури», 2015. – 141с. – С.35-36.
  9. Новікова Т.В. Зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків за рахунок впровадження системи додаткового страхування / Т.В. Новікова , І.О. Добровольська // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 березня 2016 р.) – Х.: ХННІ ДВНЗ “УБС”, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.

   

  e-mail: Dobrovolska_io@ukr.net

  Детальніше
 • Погореленко Наталія Петрівна

  Погореленко Наталія Петрівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Управління фінансовою стабільністю банку, Фінанси, гроші та кредит: Гроші та кредит, Інноваційні технології: Технології наукових досліджень.

  У 1995 році закінчила економічний факультет Харківського державного економічного університету за спеціальністю облік і аудит.

  Кандидат економічних наук з 1999 р., доцент кафедри банківської справи з 2008 р. Дисертацію на тему «Ефективність використання обігових коштів у виробничих запасах промислових підприємств» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.055.01 Харківського державного економічного університету за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2001 року.

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, математичні методи, моделі та інформаційні технології в банківництві, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки, шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності.

  Є автором понад 50 наукових праць та численних методичних розробок.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць

  Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Погореленко Н.П., Бережний Є.Б., Воїнова Т.С., Дікань Л.В., Калініченко О.О., Колесникова В.М., Коц Г.П., Слюніна Т.Л., Пасічник І.В., Яременко О.Р.; Під загальною редакцією проф. Дікань Л.В. Сучасні проблеми підприємницької діяльності Харьков: “Гриф”, 2000. – С. 37-47, С. 68-86
  2. Фінансове планування та прогнозування діяльності банків: Монографія / О.В.Васюренко, Г.М. Азаренкова, Н.П. Погореленко, В.Ю. Дубницький, О.М.Сидоренко, Л.В. Сердюк, Г.В. Омельченко; за заг. ред. акад. АЕН України, д-ра екон. наук, проф. О.В.Васюренка. – К.: УБС НБУ, 2009. – 323 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/90
  3. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / Васюренко О.В., Тридід О.М., Качук В.В., Азаренкова Г.М., Христофорова О.М., Погореленко Н.П., Сословський В.Г., Дубницький В.Ю., Сидоренко О.М., Біломістний О.М., Борисенко І.І., Волохата В.Є., Волохата К.О., Карасьова З.М., Маслова А.Ю., Москаленко О.В., Омельченко Г.В., Піскунов Р.О.–К.: УБС НБУ, 2010. – 294 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/266
  4. Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В., Карасьова З.М., Федоренко Н.С. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 270 [2] с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/353
  5. Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В. Фінансове планування в банку: [навчальний посібник] / Н.П. Погореленко, О.М. Сидоренко, Л.В. Сердюк, – Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 182 [2] с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/358
  6. Англо-український словник сучасної банківської термінології: близько 7000 понять і термінів [Текст] / Л. І. Черняк [та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 413 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/283
  7. Погореленко Н.П. Сучасне організаційно-економічне забезпечення стабільного функціонування та аналіз показників розвитку банківського сектору України / Н.П. Погореленко, О.М. Сидоренко // Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія / кол. авт.; за ред. В.В. Глущенка. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 132 – 174. http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2014-05-23/Gluschenko.pdf
  8. Тридід О.М.. Банківська система: підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 536 с.
  9. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник / І.М. Вядрова, З.М. Карасьова, Н.П. Погореленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: Новий світ – 2000, 2015. – 270 [2] с.
  10. Фінансове планування в банку: навчальний посібник / І.М. Вядрова, С.В. Гадецька, Н.П. Погореленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2015. – 200 с.
  11. Англо-український словник сучасної банківської термінології: близько 7 000 понять і термінів / уклад.: Л.І. Черняк (координатор) та ін. – К.: УБС НБУ. // друге видання, здано до друку.

  Наукові статті

  1. Погореленко Н.П. Шеханина О.Д. Управление материально-техническим обеспечением предприятия в условиях рынка. – Харьков: Бизнес Информ, 1996. – С. 178-180.
  2. Погореленко Н.П. Место логистики запасов и распределения продукции в логистической системе организации. – Харьков: ХГЭУ, 1997. – №2. – С.47-48.
  3. Погореленко Н.П., Авраменко Е.В. Анализ состава, структуры и  источников формирования оборотных средств. – Харьков: ХГЭУ, 1997. – №4. – С.25-30
  4. Погореленко Н.П. Управление запасами как часть совершенствования складского хозяйственного механизма. – Харьков: ХГЭУ, 1998. – №2(6). – С. 25-27.
  5. Погореленко Н.П., Авраменко Е.В. Анализ финансового состояния предприятия (теоретические аспекты). – Харьков: ХГЭУ, 1998. – №2(6). – С. 84-87.
  6. Погореленко Н.П. Экономическое обоснование срока платежа в условиях инфляции. – Сумы: Вісник УАБС, 1998. – № 4. – С.49-51.
  7. Погореленко Н.П. Нормирование оборотных средств на предприятиях с индивидуальным типом производства в условиях рынка. – Харьков: ХГЭУ, 1998. – № 3(7). – С. 62-64.
  8. Погореленко Н.П., Слюніна Т.Л. Аудит операцій банку з цінними паперами. – Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2003. – № 580. – С.139-141.
  9. Погореленко Н.П. Фінансові інновації у розвиток банківського сектору // Научно-технический сборник «Коммунальное хазяйство городов». Серия: Экономические науки. Выпуск 54. – Киев «Техника», 2004. – С. 200-205.
  10. Васюренко О.В., Погореленко Н.П. Організація управління стійким розвитком банківської установи // Вісник Національного банку України, 2006, №6, С.22-29.
  11. Погореленко Н.П., Дубницький В.Ю., Москаленко О.В. «Перспективы развития банковского кредитования инвестиционных проектов в Украине», Научный информационный журнал «Бизнес-информ», 2006 – №3. – С.76 – 80.
  12. Погореленко Н.П., Дубницький В.Ю., Мелещенко О.В. Анализ механизма трансформации сбережений населения в кредитные ресурсы через банковскую систему Украины. – Научный информационный журнал «Бизнес-информ», 2006 – №4. – С. 115-120.
  13. Погореленко Н.П., Баглай О.І. Кредитно-інвестиційна діяльність банків: стан, проблеми та перспективи розвитку // Научно-технический сборник «Коммунальное хазяйство городов». Серия: Экономические науки. Выпуск 71. – Киев «Техника», 2006. – С. 238-2
  14. Погореленко Н.П., Сидоренко М.О. Розвиток роздрібної мережі банку як фактор підвищення його конкурентоспроможності // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 224: В 5 т. Том IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 918-924.
  15. Погореленко Н.П., Казакова Н.А. Теоретико-методологічні аспекти створення й регулювання діяльності промислово-фінансових груп // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2007. – №505. – С. 57 – 64.
  16. Погореленко Н.П., Шепелєва С.В. Вплив іноземного капіталу на функціонування банківської системи України // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 238: В 5 т. Том 3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 536-544.
  17. Погореленко Н.П. Економічне зростання: макроекономічні передумови та концептуальні основи фінансової стратегії // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2008. – №3. – С. 25 -31.
  18. Наталія Петрівна Погореленко, Ольга Миколаївна Сидоренко. Фінансове планування та прогнозування як ключові елементи управління банківською установою // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ). – 2009. – №2 (5). – с. 85 – 89.
  19. Погореленко Н.П. Организационно-экономические аспекты присутствия иностранного капитала в банковской системе Украины: Сборник науч. трудов по конф. [Российская наука о деньгах, кредите и банке: эволюция и современность], (год. Москва, 21 ноября 2008 год.) / Финансовая академия при правительстве Российской Федерации; редкол.: О.И. Лаврушин [и др.] – Москва: ФА, 2009. – 240 с.
  20. Погореленко Н.П., Брусенцов А.А. Регіональні аспекти аспекти розвитку банківської системи (на прикладі Харківського регіону) // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 264: В 9 т. – Т.VIII– Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.2029-2038.
  21. Погореленко Н.П., Середін А.О. Управління кредитним портфелем банків України: стан, проблеми, перспективи розвитку // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 264: В 9 т. – Т.VIII– Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.2052-2058.
  22. Погореленко Н.П., Луханін М.І. Прогнозування показників бізнес-плану за допомогою теорії нечітких множин // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 263: В 9 т. – Т.III– Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.567-576.
  23. Дубницкий В.Ю., Погореленко Н.П., Сидоренко О.Н. Оценка банковской деятельности в условиях нестабильной внешней среды // Анализ кризисних явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Бєларусь (2008-2011 гг): сб. науч. Ст.. / Полесский гос. ун-т; под ред. К.К. Шебеко. – Писк: ПолесГУ, 2011. – С.37-44.
  24. Погореленко Н.П., Сидоренко О.М. Моніторинг фінансової стабільності банківського сектору // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків-2011. – №1(10) / 2011. Частина ІІ. – с. 61-68. http://fkd.org.ua/article/viewFile/29247/26276
  25. Дубницкий В.Ю., Погореленко Н.П., Сидоренко О.Н. Оценка стабильности банковской системы // Научный информационный журнал «Бизнес Информ». – 2011. – № 8. – с. 134 – 140. http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2011&abstract=2011_08_0&lang=ua&stqa=30
  26. Погореленко Н.П., Мирончук Г.В. Центральні банки в системі заходів державного регулювання економіки в умовах економічної нестабільності // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль: Тернопільський інститут АПВ НААН, 2011. – № 6’2011 [25]. – С.254-258.
  27. Дубницкий В.Ю., Погореленко Н.П., Сидоренко О.Н. Выбор метода прогнозирования оценки стабильности банковской системы с учетом показателя Херста для динамического ряда наблюдений // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць / Міністерство оборони України. – Випуск 8 (98). – Харків, 2011. – С.163-169. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=soi_2011_8_38
  28. Н.П.Погореленко, О.Н.Сидоренко, С.В.Гадецкая «Стратегии управления присутствием иностранного капитала в банковском секторе Украины в посткризисных условиях» // Научно-практический журнал «Эффективное антикризисное управление». – 2012, №2(71). http://www.e-c-m.ru/index.php/jour/article/view/128/127
  29. погореленко Н.п., Остроушко М. В. Забезпечення фінансової стабільності банківського сектора україни в сучасних умовах // Науковий журнал Бізнес-Інформ. – № 12 ’2013. – С.306-311. http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2013&abstract=2013_12_0&lang=ua&stqa=50
  30. Тридід О.М. Assessment of the banking system of Ukraine by a multiplicative model / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, Н.П. Погореленко // Societal Innovations for Global. – 2013, No. 1(2), p130–139.(зарубіж. вид.)
  31. Тридід О.М., Погореленко Н.П. Складові формування загальної концепції регулювання вітчизняної банківської системи // Науково-практичний журнал «Вісник Національного банку України». – 2014. – №8. – С.34-37. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VUbsNbU_2014_2_28
  32. Погореленко Н.П., Гойхман М.І. Принципи державного регулювання банківської системи // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 19. Випуск 2/5. 2014. Одеса. Видавничий дом «Гельветика» – С.207-211. http://visnyk-onu.od.ua/journal/2014_19_2_5/51.pdf
  33. Погореленко Н.П. Підходи до розрахунку рівня вразливості банківського сектору // Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. №3, 2014 (52). – С.186-193. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=inek_2014_3_26
  34. Погореленко Н.П. Теоретичні основи щодо співставлення стійкості та стабільності функціонування банківської системи // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №89. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – С.128-141. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecpros_2014_89_14
  35. Погореленко Н.П. Сучасні підходи до проведення аналізу ефективності діяльності банківської системи / Н.П. Погореленко, С.В. Гадецька, Д.С. Пилипчук // Науково-технічний збірник «Комуналльне господарство міст». – Серія «Економічні науки». – випуск 115, 2014. – С.111-119. http://eprints.kname.edu.ua/36744/1/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%9A.pdf
  36. Погореленко Н.П. Трансформаційні процеси в монетарній політиці центральних банків в умовах глобалізації / Н.П. Погореленко, В.А. Пономарьов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України м. Київ. – – №1 (19). – С. 126-130. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VUbsNbU_2014_1_26
  37. Погореленко Н.П. Стабильность банковской системы как совокупность стабильностей отдельных микроситуаций в ее функционировании и развитии // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3(165). – С.345 – 356. (SCOPUS). http://www.sti.lg.ua/lib/files/2015/Aktual’ni_problemi_ekonomiki_03_2015.pdf
  38. Погореленко Н.П. Вейвлет-аналіз часових рядів показників банківської діяльності у розкритті стабільності функціонування банківської системи /Н.П. Погореленко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №1 (175). – С. 417 – 428.(SCOPUS)
  39. Погореленко Н.П. Аналіз динаміки складових вхідних фінансових потоків банківської системи на основі вейвлет-перетворення їх часових рядів // Економічний часописХХІ. – №7-8(2). – С. 44 – 48. (SCOPUS)
  40. Погореленко Н.П. Класифікаційні ознаки ранжування інструментарію із забезпечення стабільності банківської системи /Н.П. Погореленко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця: ВФЕУ. – 2015. – №3 (47). – С.30 – 38.
  41. Погореленко Н.П. Складові формалізованого опису процедури відбору інструментів для забезпечення стабільності банківської системи. /Н.П. Погореленко // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2015. – №3 (73). – C. 165 – 169.
  42. Pogorelenko N. Wavelet transformation of time series of data in disclosure of inward and outward flow dynamics of banking system of Ukraine / Pogorelenko // European Cooperation. Scientific Approaches and Applied Technologies. – 2015. – №3(3). – P.50-58.
  43. Погореленко Н.П. Особливості динаміки обсягів кредитів, наданих українською банківською системою резидентам /Н.П. Погореленко // Проблеми економіки. – 2016. (здано до друку).

  Публікації в інших виданнях:

  1. Погореленко Н.П., Омельченко Г.В. Система стратегічного планування банківської діяльності, як складова процесу управління фінансовою діяльністю банківських установ // Збірник тез доповідей і виступів ІХ Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми. – Донецьк: Юго-Восток. – 2007. – С. 181-183.
  2. Погореленко Н.П., Омельченко Г.В. Використання онтологічного підходу в процесі управління фінансовою діяльністю банку // Збірник матеріалів Міжнародної наково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи». – Ялта, РВНЗ КГУ, 2008. – С. 18-22.
  3. Погореленко Н.П., Олексенко Л.Є. Сучасні проблеми розвитку банківського сектору та шляхи їх вирішення // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки / Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції 4-6 червня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – С.167-168.
  4. Погореленко Н.П. До питання забезпечення фінансової стабільності України в контексті основних макроекономічних прогнозів // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», (26-27 вересня 2013 року) [Електронний ресурс]. – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2013. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
  5. Сидоренко О.М., Погореленко Н.П. Система оцінювання фінансової стабільності // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers «The genesis of genius», professional scientific publication, – ed.dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2014. – Vol-1, p.230-234.
  6. Погореленко Н.П. Фінансова стабільність банківської системи: сутність та сучасні виклики, ІI Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», ХІБС УБС НБУ, 25-26 вересня 2014 року.
  7. Погореленко Н.П., Гойхман М.І. Особливості застосування таксономічного підходу до державного регулювання банківської системи // Сучасні тенденції в економіці і управлінні: новий погляд: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м.Донецьк, 13-14 червня 2014 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2014. – Ч.2 – С.68-70.
  8. Погореленко Н.П., Гойхман М.І. Складові понятійного апарату із визначення змістовності державного регулювання банківської системи // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф.; 27 черв. 2014 р. – К.: Наук. парк КНЕУ, 2014. – С.27-30.
  9. Погореленко Н.П. Вразливість банківського сектору як інструмент аналізу економічної ситуації // Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро­петровськ, 11-12 липня 2014 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – С.21-24.
  10. III Міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі» (Погореленко Н.П., Пилипчук Д. С.) (м. Миколаїв, 30 квітня 2015 року з доповіддю на тему: «Проблеми регуляторної діяльності в Україні в сучасних умовах» // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі» (м. Миколаїв, 30 квітня 2015 року. – МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – 188 с. – С 57 – 60.
  11. Погореленко Н.П. Золотовалютні резерви Національного банку України як засіб підтримки стабільності гривні / Н.П. Погореленко, В.В. Юскович // Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах децентралізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 жовтня 2015 р.) / Відповідальний редактор Глущенко В.В. – Х.: ХНУ імені Каразіна, 2015. – С.87-92.
  12. Погореленко Н.П. Проблеми регуляторної діяльності в Україні в сучасних умовах / Н.П. Погореленко, Д.С. Пилипчук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі» (м. Миколаїв, 30 квітня 2015 року. – МНУ імені В.О. Сухомлінського, 2015. – 188 с. – С 57 – 60.
  13. Погореленко Н.П. Розкриття стабільності банківської системи через множину оцінок її функціонування / Н.П. Погореленко // Науковий диспут: питання економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Будапешт-Відень, 30 червня 2015 року) / Фінансово-економічна науково рада, 2015. – 104 с. – С.12-14.
  14. Погореленко Н.П. Вейвлет-перетворення часових рядів даних у розкритті динаміки вхідних та вихідних потоків банківської системи України / Н.П. Погореленко // Теорія та практика реформування економічних систем: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New Еcоnomics» (1 – 10 листопада 2015 р.). – К.: Вид-во «Центр навчальной літератури», 2015. – С. 57 – 58.
  15. Науково-практична конференція «Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки», 05-06 листопада 2015 р., КНЕУ ім. Вадима Гетьмана з доповіддю за темою: «Особливості регуляторної діяльності Національного банку України в сучасних умовах» // виступ на пленарному засіданні.
  16. Погореленко Н.П. Забезпечення стабільності банківської системи / Н.П. Погореленко // Фінансова безпека та перспективи розвитку соціально-економічних систем: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 15-16 квітня 2016р.). У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2016. – Ч.2. – 116с. – С. 51-53.
  17. Погореленко Н.П. Евальвація стану банківського сектору України / Н.П. Погореленко // Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку: тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С.326-328.

  e-mail: Pogorelenko.Nataliya@khibs.ubs.edu.ua

  Детальніше
 • Кочорба Валерія Юріївна

  Кочорба Валерія Юріївна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Банківський менеджмент, Ризик-менеджмент, Державні фінанси, Проектне фінансування, Державні фінанси:Бюджетна система

  У 2005 році закінчила Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію спеціаліста з банківської справи.

  Кандидат економічних наук з 2009 р. Дисертацію на тему «Управління кредитним ризиком банку» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2005 року.

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, математичні методи, моделі та інформаційні технології в банківництві. Є автором понад 30 наукових праць та численних методичних розробок.

  Є автором понад 30 наукових праць та численних методичних розробок.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   

  Список наукових праць

  Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Васюренко О.В. Інструментарій аналізу в системі кредитного ризик-менеджменту: монографія / О.В.Васюренко, В.Ю.Подчесова. – Київ: УБС НБУ, 2010. – 191 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/357
  2. Тридід О.М.. Банківська система: підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 536 с.

  Наукові статті

  1. Подчесова В.Ю. Управління кредитними ризиками та шляхи їх мінімізації // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 205. В 4 т. Том ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 967-972.
  2. Подчесова В.Ю., Мусієнко О.М. Перспективи формування і розвитку інвестиційно-банківських інститутів в Україні // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2006. – №719. – с. 205 -207.
  3. Подчесова В.Ю., Краснокутська В.О. Порівняльна характеристика Бундесбанку Німеччини та Національного банку України // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 227. В 4 т. Том І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 185-189.
  4. Васюренко О.В., Подчесова В.Ю. «Ціна кредитних ресурсів як ключова складова системи управління кредитним ризиком». – Банківська справа. – 2008, №1. – С. 28-34.
  5. Подчесова В.Ю. Кредитний ризик як похідна сталої змістовності кредитного процесу. – Вісник Хмельницького національного університету. – 2008, №1. – С. 157-160.
  6. Подчесова В.Ю. Взаємність у русі кредитних та депозитних фінансових потоків банків // Научно-технический сборник «Коммунальное хазяйство городов». Серия: Экономические науки. Выпуск 85. – Киев «Техника», 2008. – С. 268-276.
  7. Подчесова В.Ю., Ручко О.А. Оцінка ефективності кредитного портфеля банківських установ України. – Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2008, №4 (12). – С. 393-401.
  8. Подчесова В.Ю. Кредитний ризик як різновид банківського ризику та його основні класифікаційні ознаки, Вісник Української академії банківської справи. – 2008.– №2(25). – С. 70-76.
  9. Олег Володимирович Васюренко, Валерія Юріївна Подчесова. Оптимізація кредитного ризику як невід’ємний елемент банківського менеджменту // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ). – 2009. – №1 (4). – с. 113 – 117.
  10. В.Ю. Подчесова, В.Ю. Касянова, О.О. Капустенко. Експансія іноземного капіталу та її вплив на банківську систему України // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2009. – № 2 (14). – С. 57-61.
  11. В.Ю. Подчесова, О.О.Кибкало. Подальші перспективи розвитку платіжної системи України на основі впровадження SEPA // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2010. – № 2 (18). – С. 71-75.
  12. Подчесова В.Ю. Побудова моделі оцінки кредитного ризику банку / В.Ю. Подчесова, Т.М. Білик // Вісник Української академії банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 2(29). – С. 70 – 76.
  13. Подчесова В.Ю., Білик Т.М. Оптимізація процесу управління кредитним ризиком на основі ступеневої моделі його оцінки // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції: Збірник наукових статей. – К.: УБС НБУ, 2010
  14. Васюренко О.В., Подчесова В.Ю. Сучасні концепції управління кредитним ризиком як основні складові процесу управління кредитним ризиком банку // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2011. – №1(115). – с. 170 – 177. http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/vasyurenko_28.pdf
  15. Подчесова В.Ю., Жигилій О.О. Роль та значення процентної політики в забезпеченні ефективного функціонування банківської системи України // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми, теорії та практики». – 2011. – № 2 (11). – С.27-33. http://fkd.khibs.edu.ua/pdf/2011_2/4.pdf
  16. Подчесова В.Ю., Карась К.В. Дослідження кредитно-інвестиційної діяльності банків України // Науково-виробничий журнал Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля «Часопис економічних реформ» (м. Луганськ). – 2012. – № 4 (8). – С.92-97. http://chasopys.jimdo.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2012/
  17. Васюренко О.В., Подчесова В.Ю., Ляшенко В. Ефективність кредитування юридичних та фізичних осіб банками України: методологія аналізу стохастичних таблиць // Науково-практичний журнал «Вісник Національного банку України». – 2014. – №1. – С.5-11.
  18. Животченко В.С., Подчесова В.Ю. Дослідження проблемності кредитних портфелів вітчизняних банків на основі нової рейтингової методики «Реальна економіка» // Науковий журнал «Молодий вчений». – №12 (грудень) 2014 р. – частина I.– Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.129-133. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/12/29.pdf
  19. Подчесова В.Ю., Замашка Я.М. Регламентація процесу управління кредитним ризиком // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 2 (17) лютий 2015 р. – частина III. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.11-15. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/115.pdf

  Публікації в інших виданнях:

  1. Подчесова В.Ю. Сучасні підходи до контролю та оцінки кредитного ризику // Матеріали науково-практичної конференції: Сучасні аспекти фінансового управління економічними процесами. – Севастополь: СНТУ. – 2006.
  2. Подчесова В.Ю. Складові теоретичного та прикладного узагальнення в управлінні кредитними ризиками банків // Эффективность бизнеса в условиях трансформационной экономики: материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: Крымский институт бизнеса – С.99-102.
  3. Подчесова В.Ю. Мінімізація кредитних ризиків як складова внутрішнього контролю в банках // Матеріали науково-практичної конференції: Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України. – Севастополь: СНТУ;
  4. Подчесова В.Ю. Оцінка та аналіз кредитного ризику з урахуванням засад ситуаційного управління // Розвиток наукових досліджень 2007: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 26-28 листопада 2007 р.: – Полтава: Вид-во «Інтерграфіка», 2007. – Т.12. – С.22-24.
  5. Подчесова В.Ю, Кредитний ризик як похідна сталої змістовності кредитного процесу // Матеріали науково – практичної конференції: Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ. – 2007.
  6. Подчесова В.Ю. Теоретичне обґрунтування сутності кредитного ризику в управлінні кредитним процесом // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: Материалы ІІ Международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г.Пинск, 15-17 апреля 2008 год. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К.Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2008. – С.108-109.
  7. Подчесова В.Ю. Засади побудови наочної моделі оцінки виникнення кредитного ризику // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня) / ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – С.87-90.
  8. Подчесова В.Ю. Оцінка ефективності кредитного портфеля банківських установ України // Матеріали науково практичної конференції: Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації. – Хмельницький: ХЕУ. – 2008..
  9. Подчесова В.Ю., Кибкало О.О. Балансування підходів України та Європейського Союзу у побудові єдиної платіжної системи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрямки теоретичних та прикладних досліджень 2010». Том 13. Экономика.- Одеса. 2010 – С.78-79.
  10. Подчесова В.Ю., Комар О.Ю. Сучасні підходи до управління кредитними ризиками в банках / // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки / Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції 4-6 червня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – С.116-119.
  11. Подчесова В.Ю., Жигилій О.О. Вплив процентної політики НБУ на діяльність банків України // Проблеми забезпечення стабільного розвитку національних банківських систем: теорія, практика та світовий досвід. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 13-14 січня 2012 р. – Львів, 2012 – С.134-136.
  12. Проведення бізнес-тренінгу «Управління банківськими ризиками до і після фінансової кризи», участь у круглому столі «Макроекономічні тенденції розвитку Латвії в 2011-2013 рр. України та других країн Східної Європи», Латвійська республіка, м. Рига, Балтійська Міжнародна Академія, 02 – 08 липня 2012 року.
  13. Подчесова В.Ю., Нежурін М. Вплив іноземного капіталу на банківську систему України / Збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2013 року. – Львів, 2013. с. 200-201.

   

  e-mail: valerchik2006@mail.ru

  Детальніше
 • Галич Роман Володимирович

  Галич Роман Володимирович

  Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кандидат юридичних наук

  Викладає дисципліни: Правове забезпечення діяльності суб`єктів господарювання (рівень А), Фінансове право, Правове регулювання та безпека банків, Безпека працівників банку, Фінансова безпека, Навчальна практика.

  У 2011 році закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство. В 2013 році захистив дисертацію на тему «Основні способи захисту трудових прав працівників»на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 2011-2013 рр. – здобувач Київського національного університета імені Тараса Шевченка. З вересня 2014 р. працює в ХІБС УБС НБУ, до цього працював в Донецькому юридичному інституті МВС України.

  Сфера наукових інтересів: права і свободи людини і громадянина, захист прав і свобод, банківська безпека.

  Автор понад 25 наукових і навчальних праць, з них 1 одноособіна монографія та 1 навчальний посібник рекомендований Міністерством освіти і науки в співавторстві

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  • ORCID – 0000-0001-7958-8174
  • ID Researcher – O-7370-2015

   

  Список наукових праць

  Монографії

  1. Галич Р.В. Реалізація конституційного права працівника на захист: монографія / Р.В. Галіч. – Дніпроп.: «Форест», 2015. – 176 с.

   

  Навчальні посібники

  1. Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ: навчальний посібник / За заг. ред. д.ю.н, професора, чл.-кор. НАПрН України, заслуженого юриста України М.І. Іншина; . д.ю.н, професора, чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – Харків: «НікаНова, 2014. – 840 с.

  Публікації у наукових фахових виданнях:

  1. Галич Р.В. Щодо поняття «основні трудові права працівників» / Р.В. Галіч / Митна справа: науково-аналітичний журнал. – 2011. – № 5 (77). Частина 2. – С. 422 – 428.
  2. Галич Р.В. Поняття захисту трудових прав працівників / Р.В. Галіч / Європейські перспективи. – 2011. – № 4. – С. 80 – 85.
  3. Галич Р.В. Сутність судового розгляду трудових прав працівників / Р.В. Галіч / Наука і правоохорона. – 2011. – № 3. – С. 37 –41.
  4. Галич Р.В. Щодо співвідношення понять «трудовий спір» та «трудовий конфлікт» / Р.В. Галіч / Митна справа: науково-аналітичний журнал. – 2011. – № 6 (78). – С. 476-481.
  5. Галич Р.В. Загальна характеристика порядку розгляду трудових спорів / Р.В. Галіч / Публічне право: науково-практичний юридичний журнал №1 (5). – 2012 р. – с. 314-319.
  6. Галіч Р.В. Сутність та характерні ознаки трудових спорів / Р.В. Галіч / Науковий вісник Ужгородського національного університету:серія Право – 2013 р. – Випуск 22 – Частина 2 – Том 2 – с.84-86.
  7. Галич Р.В. Конституція України як джерело основних трудових прав працвників / Р.В. Галіч / Науковий вісник Ужгородського національного університету:серія Право – 2013 р. – Випуск 23 – Частина 1 – Том 2 – с.51-54.
  8. Сергієнко О.А., Татар М.С., Морозова Н.Л.,  Галич Р.В.,  Управління фінансовою безпекою банків: інструментарій моделювання  // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» / Том 1, №22 (2017).
  9. Галич Р.В. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ/ Збірник «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики».- 2018 р.
  10. Галич Р.В. РЕАЛИИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ/ «Legea si Viata».- 2018 р.- №6.

  Публікації в інших виданнях:

  1. Галич Р.В. Щодо визначення змісту понять «охорона» та «захист» трудових прав працівників / Р.В. Галіч / Правовий вимір сучасних реформаційних процесів в Україні: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. у 2-х ч. (м. Львів, 21-22 жовтня 2011 р.). – Л.: Західноукр. організація «Центр правничих ініціатив», 2011. – Ч. 2. – С. 9 – 11.
  2. Галич Р.В. Щодо визначення суб’єктивних трудових прав працівників / Р.В. Галіч / Проблеми правотворчості очима науковців:матер. Міжнародної науково-практичної конференції у 2-х частинах (м. Одеса, Україна, 01-02 листопада 2011 р.) – О.:ГО «Причорноморська фундація права», 2011. Ч.2. – С. 18-20.
  3. Галич Р.В. До питання повернення в Україну незаконно відчуженого майна з-за кордону/ Фінансово-кредитна діяльність:проблеми теорії та практики: Матеріали ІІІ науково-практичної конференції.- Харків 2016 р.
  4. Галич Р.В. Антикризове управління банком в сучасних умовах / Фінансово-кредитна діяльність:проблеми теорії та практики: Матеріали ІV науково-практичної конференції.- Харків 2017 р.
  5. Галич Р.В. Проблеми та перспективи управління кредитним портфелем банку в Україні / Фінансово-кредитна діяльність:проблеми теорії та практики: Матеріали ІV науково-практичної конференції.- Харків 2017 р.
  6. Галич Р.В. Сутність та основні складові системи фінансової безпеки банків./Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики».- Харків, 2018 р.
  7. Галич Р.В. Соціально-економічні та правові проблеми на шляху становлення громадянського суспільства в Україні/ ХIІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір”.- Львів, 18 травня 2018 р.

   

  e-mail: galychn@ukr.net

  Детальніше
 • Волохата Вікторія Єльфридівна

  Волохата Вікторія Єльфридівна

  Старший викладач кафедри банківськї справи, фінансів та страхування, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Банківські операції I, Фінансово-банківська статистика, Аналіз банківської діяльності, ЦБіГКП: Центральний банк і грошово-кредитна політика, Навчальна практика.

  У 2000 році закінчила економічний факультет Харківського державного економічного університету за спеціальністю фінанси та кредит.

  Кандидат економічних наук з 2015 р. Дисертацію на тему «Управління залученими ресурсами банку» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2005 р.

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів. Є автором понад 20 наукових праць та численних методичних розробок.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  Список наукових праць:

  Монографії

  1. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / [ авт.кол.]; за заг. ред. професора Васюренка О.В. – К: УБС НБУ, 2010. – 294 с.(18 д.а.; особистий внесок: обґрунтована доцільність використання регресійної моделі залежності узагальнюючого таксономічного показника від його складових при оцінці діяльності банківських установ – 0,5 д.а). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/266
  2. Кузнєцова А. Я. Управління залученими ресурсами банку: монографія / А. Я. Кузнєцова, І. М. Вядрова, В.Є. Волохата. – Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2016. – 210 с.

  Статті в наукових фахових виданнях:

  1. Волохата В.Є., Семченко А.І. Стабілізаційна монетарна політика як фактор реального економічного зростання України // Економіка: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць. – Випуск 237: В. 6 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 375 – 381.
  2. Вядрова І.М. Залучені кошти як один із головних механізмів успішного функціонування банківських установ / І.М. Вядрова, В.Є. Волохата // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – №1 (4). – С.104–108 (0,68 д.а.; особистий внесок: визначено теоретичні основи формування залучених ресурсів банків – 0,34 д.а.).
  3. В.Є. Волохата, К.М. Головчак Проблеми сучасної банківської системи та шляхи удосконалення методів регулювання діяльності банківських установ, Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2009. – № 2 (14). – С. 22-26.
  4. В.Є. Волохата, О.С. Гарна Ліквідність банківської системи: проблеми та напрями підвищення ефективності управління, Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2009. – № 2 (14). – С. 18-22.
  5. Волохата В.Є., Островерхова Т.С. Стан та тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Вип. 28 Ч.П / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – с. 211-216.
  6. Волохата В.Є. Роль депозитної політики в управлінні ресурсами банку / В.Є. Волохата // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – № 58 (964). – С.38-46 (0,68 д.а.).
  7. Волохата В.Є. Основні поняття категорійного апарату щодо управління залученими ресурсами банку / В.Є. Волохата // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». – 2013. – № 1. – С.41-44 (0,62 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/220
  8. Волохата В.Є. Тенденції розвитку ринку залучених ресурсів банків Харківського регіону / В.Є. Волохата // Науковий журнал «Бізнес-Інформ». – 2013. – № 2. – С.109-115 (0,94 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/224
  9. Волохата В.Є. Фактори формування депозитних ресурсів банку / В.Є. Волохата // Науковий журнал «Бізнес-Інформ». – 2013. – №8. – С.310-316 (1 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/225
  10. Волохатая В.Е. Научно-теоретические подходы к классификации депозитных ресурсов банка / В.Е. Волохатая // Международный журнал «Экономика и предпринимательство». – 2013. – №10 (39). – С.400-404 (1 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/221
  11. Вядрова І.М. Економічна сутність та класифікація залучених ресурсів банку / І.М. Вядрова, В.Є. Волохата // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2014. – № 14 (липень). – С.32-39 (1,25 д.а.; особистий внесок: удосконалено визначення поняття «залучені ресурси банку» на основі класифікаційних ознак ресурсів банку, побудована ієрархічна класифікація залучених ресурсів, зосереджених на депозитних рахунках – 0,62 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/311
  12. Вядрова І.М. Системний підхід в управлінні залученими ресурсами банку / І.М. Вядрова, В.Є. Волохата // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – 2014. – № 10 (жовтень). – С.43-48 (1,12 д.а.; особистий внесок: надано авторське визначення сутності управління залученими ресурсами банку, запропоновано впровадження в процес управління залученими ресурсами додаткових принципів управління залученими ресурсами, розроблено порядок використання методів та інструментів управління залученими ресурсами банку відповідно до поточного стану ресурсного забезпечення та цілей розвитку банківської діяльності – 0,56 д.а.). http://www.economy.in.ua/pdf/10_2014/11.pdf
  13. Волохата В.Є. Організаційні засади оцінки ефективності управління залученими ресурсами банку на основі узагальненого таксономічного показника / В.Є. Волохата // Науково-практичний журнал «Агросвіт». – 2014. – № 23(грудень). – С.48-55 (1,12 д.а.) http://www.agrosvit.info/pdf/23_2014.pdf
  14. Волохата В.Є. Управління залученими ресурсами банку на основі цінового прогнозування з використанням мультиплікативних моделей ARIMA / В.Є. Волохата // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2014. – № 24 (грудень). – С.72-78 (1,12 д.а.). http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2014/16.pdf
  15. Волохата В.Є. Нецінові методи в управлінні залученими ресурсами банку / В.Є. Волохата // Науковий журнал Бізнес-Інформ. – 2017. – С.229-234.

  Статті в інших виданнях:

  1. Волохатая В.Е. Финансовая устойчивость банка как экономическая категория / В.Е. Волохатая // Economics and national economy management: problems and prospects. Research articles. – B&M Publishing, San Francisco, California, USA. – 2013. – P. 141-144 (0,5 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/226
  2. Волохатая В.Е. Критический анализ подходов к определению понятия «депозитные ресурсы банка» / В.Е. Волохатая // Научно-практический журнал «Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики», Серия «Экономика и право». – М.: ООО «Научные технологии». – 2013. – №7-8. – С.47-50 (0,75 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/222
  3. Волохата В.Є. Сучасний стан, проблеми та перспективи управління залученими ресурсами банків України / В.Є. Волохата // Australian science review. – – No.1. (5) (January-June). – Volume II. «Adelaide University Press». – Adelaide, 2014. – P.215-222 (0,56 д. а.).

  Публікації в інших виданнях:

  1. Волохата В.Є. Система страхування банківських депозитів та її вдосконалення / В.Є. Волохата // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.) : у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – Т.2. – С.129-130 (0,12 д. а).
  2. Волохата В.Є.Деякі аспекти формування залучених і запозичених коштів банків та визначення їх якості / В.Є. Волохата // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика [Текст] : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р.) : у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010 – Т.2. – С.52-53 (0,12 д.а.).
  3. Волохата В.Є. Підвищення якості банківського обслуговування корпоративних і заможних клієнтів як фактор росту ресурсної бази банків / В.Є. Волохата // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки / Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 3-5 червня 2011 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2011. – С.290-293 (0,37 д.а.).
  4. Волохата В.Є. Технологія поглибленого аналізу управління стабільністю банку за допомогою економіко-математичних методів в умовах сьогодення / В.Є. Волохата // «Розвиток наукових досліджень’ 2011»: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 28-30 листопада 2011 р. – Т. 10. – С.41-46 (0,37 д.а.).
  5. Волохата В.Є. Депозитна політика банку, її роль, функції, принципи / В.Є. Волохата // Сучасний стан економічної науки: проблеми та перспективи розвитку. VII Міжнародна науково-практична конференція. (м. Львів, 16-17 березня 2012 року). – Львів у 2-х частинах: Львівська економічна фундація, 2012. Ч.I. – С.72-73 (0,25 д.а.).
  6. Волохата В.Є. Нецінові методи в управлінні залученими ресурсами банку / В.Є. Волохата // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн [Текст]: матеріали міжнар. наук. конф., 5-7 листоп. 2012 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.М. Шаповал [та ін.]. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т.2. – С.192-193 (0,18 д.а.).
  7. Волохата В.Є.Сутність категорійного апарату управління залученими ресурсами банку / В.Є. Волохата // Економіка і управління: проблеми науки та практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 3-4 грудня 2012 р., м. Київ. – Дніпропетровськ: «Герда», 2012. – С.229-231 (0,25 д.а.).
  8. Волохата В.Є. Аналіз методичних підходів до оцінювання фінансової стійкості банку як головного фактора оцінки ефективності механізму управління залученими ресурсами банку / В.Є. Волохата // Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 грудня 2012 р.): У 4-х частинах – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012. ч.3. – С.33-36 (0,31 д.а.).
  9. Волохатая В.Е. Критический анализ подходов к классификации депозитных ресурсов банка / В.Е. Волохатая // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м.Донецьк, 23-24 серпня 2013 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2013. – С. 90-92 (0,31 д.а.).
  10. Волохата В.Є. Вагомість факторів формування депозитних ресурсів банку в процесі управління залученими ресурсами / В.Є. Волохата // Форми і методи державного регулювання національних економік: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 серпня 2013 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – С.5-8 (0,31 д.а.).
  11. Волохата В.Є. Поняття «депозитні ресурси банку» та їх економічна сутність / В.Є. Волохата // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», (26-27 вересня 2013 року) [Електронний ресурс]. – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) (0,37 д.а.).
  12. Вядрова І.М. Поняття «залучені ресурси банку», їх економічна сутність та класифікація / І.М. Вядрова, В.Є. Волохата // Проблеми економіки та менеджменту: оцінка та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26-27 вересня 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч. 1. – С.57-60 (0,31 д.а.: особистий внесок: удосконалено визначення поняття «залучені ресурси банку», побудована ієрархічна класифікація залучених ресурсів, зосереджених на депозитних рахунках – 0,15 д.а.).
  13. Волохата В.Є. Організація управління залученими ресурсами в вітчизняних банках / В.Є. Волохата // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 березня 2016 р.) – Х.: ХННІ ДВНЗ “УБС”, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.
  14. Волохата В.Є. Проблеми інформаційного та правового забезпечення управління залученими ресурсами банків України / В.Є. Волохата // International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. – 269-272.
  15. Волохата В.Є. Конкурентоспроможність банку: сутність та поняття / В.Є. Волохата // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (17 березня 2017 р.) – Х.: ХННІ ДВНЗ “УБС”, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader0 – 10.0;. – Назва з екрану
  16. Волохата В.Є. Сутність процентної ставки та процентної політики банку / В.Є. Волохата //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції – Х. : ХННІ ДВНЗ «УБС», 2018. — 1 електрон. опт. диск (CD- ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.

   

  e-mail: viktoriavolohata@gmail.com

  Детальніше
 • Гнип Наталія Олексіївна

  Гнип Наталія Олексіївна

  Старший викладач, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни:  Фінанси підприємств, Страхування, Страхові послуги, Навчальна практика, ДФ: Соціальне страхування.

  Закінчила Харківський банківський інститут УАБС за спеціальністю «Банківська справа» (кваліфікаційний рівень – «спеціаліст»). У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2005 року.

  Напрямок наукової роботи: планування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання.

  Тема кандидатської дисертації: «Планування фінансового потенціалу суб’єктів реального сектору економіки».

  За результатами досліджень опубліковано: навчальний посібник з грифом МОН України, монографія, 22 наукові статті у фахових виданнях, 14 виступів на конференціях.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  ·     Scopus441930

  ·     ORCID – 0000-0002-0856-9619

  ·     Researcher – L-6676-2015

  ·     Google Scholar – http://scholar.google.com.ua/citations?user= ug8GoYAAAAJ&hl=ru

   Список наукових праць

  1.  Васюренко О.В. Планування фінансового потенціалу підприємства в посткризових умовах / О.В. Васюренко, Н.О. Гнип // Збірник наукових праць. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Випуск 2(11). – 2011. – С. 112-120. fkd.org.ua/article/download/28938/26003

  2.  Гнип Н.О. Формування фінансово-економічного механізму стабілізаційного управління підприємством на прикладі ПАТ «Дослідний електромонтажний завод» / Н.О.Гнип, Л.А. Касян //Вісник Запоріжського національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – №2 (18). – С.34 – 38. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_ecopdf

  3.  Гнип Н.О. Методичний підхід до оптимізації управління грошовими потоками підприємства/ Н.О.Гнип, О.О.Штих // Збірник наукових праць: теорія мікро-макроекономіки – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 96–104. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/181/1/Gnup%201.pdf

  4.  Гнип Н.О. Особливості ведення бухгалтерського обліку страхових компаній / Н.О.Гнип, Ю.Є.Ісакіна // Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка – Тернопіль, 2012.  № – С. 291-294. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/182

  5.  Гнип НОДослідження результатів діяльності в системі планування фінансового потенціалу підприємств // Бізнес Інформ. – 2013. – №7. – C. 242–246. http://www.business-inform.net/pdf/2013/7_0/242_246.pdf

  6.  Гнип Н.О. Бізнес-прогнози як основа формування бюджету промислового підприємства / Н.О. Гнип // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Остроцька академія», 2013. – Випуск 23. – С.210 – 215. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2013_23_43.pdf

  7.  Гнип Н.О. Оцінка фінансового потенціалу за фінансовими потоками / Н.О. Гнип // Вісник ТНЕУ. – №3. – 2014. – С. 30-36. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vtneu_2014_3_5.pdf

  8.  Gnyp N.О. Оrganization of enterprise financial security policy / N.О. Gnyp, O.A.Merzlikina // Збірник наукових праць. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Випуск 2 (17). – 2014. – С. 125-130. http://fkd.org.ua/article/viewFile/37340/33582

  9.  Gnyp N. Institutional and Managerial Principles of Financial Planning at the Enterprise / Gnyp // Економічний часопис ХХІ N1-2(2)’2015. – С. 35-38. http://soskin.info/userfiles/file/2015/1-2_2_2015/Gnyp.pdf

  10.                     Юрченко Л.І. Безпека суспільства та моніторинг надзвичайних ситуацій у навчальному процесі / Л.І.Юрченко, Н.О.Гнип // Наукове забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів (теорія та практика): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 2. – Х.: НУЦЗУ 2014. – С. 59 – 62. http://edu-mns.org.ua/img/news/68/2.pdf

  e-mail: x-goldystar@rambler.ru

  Детальніше
 • Пашова Сніжана Миколаївна

  Пашова Сніжана Миколаївна

  Старший викладач, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Бюджетна система, Фінансовий ринок, Управління фінансової санації підприємства, Охорона праці в галузі.

  Закінчила Харківський банківський інститут УАБС НБУ за спеціальністю «Банківська справа». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2010 року.

  Напрямок наукової роботи: банківське інвестиційне кредитування; проблеми інноваційна діяльність суб’єктів господарювання в Україні.

  Тема кандидатської дисертації: «Інноваційно-інвестиційна модель розвитку кредитування на Україні».

  За результатами досліджень опубліковано: 22 наукові праці, з них 10 наукових статей в фахових виданнях, 2 колективна монографія. Прийняла участь у 12 міжнародних та всеукраїнських конференціях.

  Детальніше
 • Галушко Юлія Петрівна

  Галушко Юлія Петрівна

  Старший викладач, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Інвестування, Фінанси підприємств, Бюджетна система, Фінанси І, Навчальна практика.

  Викладає дисципліни: Фінанси, Фінансовий ринок, Управління фінансовою санацією підприємств.

  Закінчила Харківський інститут банківської справи за спеціальністю «Банківська справа» (кваліфікаційний рівень – «магістр»).  У Харківському інституті банківської справи УБС НБУ працює з 2014 року.

  Напрямок наукової роботи: Центральний банк і грошово-кредитна політика.

  Тема кандидатської дисертації: «Інструменти грошово-кредитного регулювання в системі факторів економічного зростання».

  З жовтня 2016 року є завідувачем сектору аспірантів, докторантів та молодих вчених наукового товариства інституту.

  За результатами досліджень опубліковано: 17 наукових праць, серед яких статті, тези доповідей, матеріали наукових конференцій.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  o  ORCID – 0000-0001-7334-3846

  o  ResearcherID – L-6686-2015

  Список наукових праць

  статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN:

  3.  Галушко Ю. П. Комунікаційна політика центрального банку як одна з умов забезпечення ефективної монетарної політики / Ю. П. Галушко // «Вісник Університету банківської справи НБУ (м. Київ). – 2012. – №2 (17). С. 223-226. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_2_46.pdf.

  4.  Пасічник І. В. Механізм практичної реалізації режиму таргетування інфляції як спосіб стабілізації та переходу до економічної стабільності / І. В. Пасічник, Ю. П. Галушко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – №1. – С. 10-14.

  5.  Галушко Ю. П. Монетарний інструментарій посткризового відновлення / Ю. П. Галушко // Бізнес Інформ. – 2012. – №9. – С. 265-268. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_9_56.pdf

  6.  Пасічник І. В. The modern approaches to determination of main point and classification off tools of monetary influence on economy / І. В. Пасічник, Ю. П. Галушко // Фінансово – кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць; наук. – практ. вид. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2015.

  7.  Галушко Ю. П. Науково-теоретичне узагальнення основних наукових підходів до визначення сутності монетарної політики / Ю. П. Галушко // Фінансовий простір. – 2015. – №2 (18). – С. 240-244. http://fp.cibs.ck.ua/files/1502/15gjpnuo.pdf

   статті у закордонних журналах (що входять до науково-метричних баз даних):

  8.  Галушко Ю. П. Вплив очікувань економічних агентів на формування механізму грошово-кредитного регулювання / Ю. П. Галушко // Съвременни проблеми на региональното развитие: Събрании статии. Т. 2. – Академично издательство на Аграрния университет Пловдив, България. – 2014. – Том 2. С. 22-29

   інші публікації (у т.ч. тези доповідей):

  9.        Пасічник І. В., Галушко Ю. П. Реалізація режиму таргетування інфляції як спосіб стабілізації фінансового ринку / І. В. Пасічник, Ю. П. Галушко // Проблеми соціально–економічного розвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародної науково–практичної інтернет – конференції (8–9 листопада 2012р.) – Дніпропетровськ: «Герда», 2012. – С 159-161.

  10.    Галушко Ю. П. Очікування економічних агентів як один з факторів впливу на формування механізму грошово-кредитного регулювання / Ю. П. Галушко // Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем: збірник матеріалів III міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (28 березня 2015 р. ) – м. Луцьк, 2015р. – С. 52-54.

  11.    Галушко Ю. П. Вдосконалення механізму монетарного регулювання в Україні / Ю. П Галушко // Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали ІV Міжнародної науково–практичної конференції (2–3 квітня 2015 р.) – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2015 р. [Електронний ресурс] – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану

  12.    Галушко Ю. П. Теоретична концептуалізація категорії «монетарна політика» / Ю. П. Галушко // Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет – конференції (15 травня 2015 р.) – Тернопіль, 2015 р. – С. 33-34.

  13.    Галушко Ю. П. Моделювання монетарного впливу через процентний канал / Ю. П. Галушко // Фінансові та обліково-аналітичні аспекти розвитку економічних систем: збірник тез XV Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів (26-27 березня 2015 р.) / Відп. за випуск В. В. Рисін. – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2015. С. 714-716.

  14.    Галушко Ю.П. Сучасні підходи до визначення сутності інструментів монетарного впливу / Ю.П. Галушко // Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізацій них процесів: збірник тез XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (22-24 квітня 2015 р.) – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2015. С. 26-29.

  15.    Галушко Ю. П. Канали трансмісійного механізму монетарного регулювання / Ю. П. Галушко // Сучасні економічні системи: стан та перспективи: збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції (14-15 травня 2015 р.) – Хмельницький, 2015.

   

  e-mail: y.galusko0106@gmail.com

  Детальніше
 • Вядрова Надія Григорівна

  Вядрова Надія Григорівна

  Старший викладач

  Викладає дисципліни:  Банківські операції I, Навчальна практика, Ризик-менеджмент у банку, Інноваційні технології: Тренінговий бізнес-курс,Технології банківського обслуговування.

  У 1999 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Облік та аудит». З лютого 2016 року працює у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Університет банківської справи”.

  За результатами досліджень опубліковано 10 наукових праць, серед яких: 1 монографія, 6 наукових статей у фахових виданнях, 1 наукова стаття у зарубіжному виданні.

  Список наукових праць

  Монографії, підручники, навчальні посібники::

  1. Теоретико-методичні аспекти використання інструментів BSC та ERP для розробки фінансової стратегії банку  / Н.Г. Вядрова // Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного простору: монографія   / за ред. Чепелюк Г. М., Пантєлєєвою Н. М., м. Черкаси,  2016. – С. 414, с.225-244(0,40 друк. арк.)

   Статті в наукових фахових виданнях:

  1. Вовк В.Я. Аналіз фінансового потенціалу вітчизняних банків в умовах фінансово-економічної кризи / В. Я. Вовк, Н. Г. Вядрова // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 3(15). – С. 149–152   (0,51 друк. арк.).                  

  2. Нагай І.В. Фінансова стійкість банківського сектора під впливом структури власних фінансів та макроекономічних чинників  / І. В. Нагай, Н.Г. Вядрова //  Науковий журнал “Бізнес Інформ”- №3, 2015 – С. 217-225 (0,71 друк. арк.)

  3. Жежерун Ю.В. Теоретичні аспекти забезпечення фінансової стійкості банку  / Ю. В. Жежерун, Н. Г. Вядрова // Збірник наукових праць “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” ДВНЗ “УАБС НБУ”, м. Суми – 2015, Вип. 41. – С. 90-101,  (0,60 друк. арк.) 

  4. Вядрова Н.Г. Фінансова стратегія банку: сутність та зміст поняття / Вядрова Н.Г. // Донецьк_2015р.

  5.  Вядрова Н.Г. Сучасні моделі фінансового супермаркету в Україні / Н.Г. Вядрова, А.М. Подорожна, Л.А. Якуценя // «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»: збірник наукових праць. – ХННІ ДВНЗ «УБС» (Харків). – 2016. – Випуск №2 (21). – C. 55-67. Web of Science

  Статті в інших виданнях:

  1. The bank  strategy in the assets and liabilities management /  //Vyadrova N.G. Economics, management, low: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol.2. -Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015.- P. 38-41 (0,37 друк. арк.)

  Публікації в інших виданнях:

  1.      Вядрова Н.Г.  Нові погляди щодо зміни у фінансової стратегії розвитку банків / Н. Г. Вядрова // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: зб. матеріалів  III Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості» 14-16 травня 2015р., м. Львів – С. 78  (0,09 друк. арк.)

  2.      Вядрова Н.Г. Использование инструментов BSC и ERP при формировании финансовой стратегии банка  / Н. Г. Вядрова // Приниманские научные чтения (Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека): материалы VI международной и научно-практической конференции г. Гродно в двух частях / А.А. Богустов — Минск:”БИП-Институт правоведения” Ч.2 –  2016.-78, с.32-34 (0,15 друк. арк.)

  3.      Вядрова Н.Г. Перспективи розвитку фінансових посередників / Н. Г. Вядрова // Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро,  23-24 березня 2017р.  – с.38-40  (0,15 друк. арк.)

  e-mail:3000918@gmail.com

  Детальніше
 • Бабенко Максим Віталійович

  Бабенко Максим Віталійович

  Аспірант

  Викладає дисципліни з 2017 по 2019 роки.

  У 2007 році закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» та здобув кваліфікацію менеджера з адміністративної діяльності.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працював з 2017 р. по 2019 р.

   

  e-mail: babenkomv2011@gmail.com

  Детальніше
 • Майборода Аліна Вікторівна

  Майборода Аліна Вікторівна

  Старший викладач

  Викладає дисципліни: Фінанси, Інвестування, Економіка і організація інноваційної діяльності, Фінансовий ринок, Ринок фінансових послуг, Фінанси підприємств

  Закінчила Харківського інституту банківської справи за спеціальністю «Фінанси та кредит». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2014 року.

  Напрямок наукової роботи: управління процесом фінансової безпеки суб’єкта господарювання та механізм його забезпечення; інноваційний розвиток підприємств України в сучасних умовах господарювання; оцінка кредитоспроможності позичальників та визначення їх платоспроможного рейтингу; аналіз проблемних та слаборозвинених регіонів України.

  За результатами досліджень опубліковано: 16 наукових праць, серед яких 4 наукові статті, 11 тез доповідей та монографія.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць

  статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN:

  1. Біломістна І.І. Оцінка стану фінансової безпеки на основі економіко-математичного моделювання / І.І. Біломістна, А.В. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 4.– С.28-32.http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/305/1/ bilimisna.pdf
  2. Bylomistna I. The essence of the structure of the financial security mechanism of enterprise / І.І. Біломістна, О.М. Біломістний, А.В. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11[49]. – С.51-57.http://ie.at.ua /English_11_2013/bilomistna_i-bilomistnyi_o-kovalchuk_a-the_essence.pdf

  статті у закордонних журналах (що входять до науково-метричних баз даних):

  1. Bylomistna I. The economic essence of the financial security definition of the enterprise / І.І. Біломістна, О.М. Біломістний, А.В. Ковальчук // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції з використання інформаційно-комунікаційних технологій та статистики в економіці та освіті (ICAICTSEE – 2014), 24-25 жовтня. – м. Софія, Болгарія. – 2014. – С. 318-323.http://icaictsee-2014.unwe.bg/history/ICAICTSEE-2014.pdf
  2. Ковальчук А.В. Экономико–математическое моделирование как инструмент оценки состояния финансовой безопасности предприятия / А.В. Ковальчук // Збірник наукових статей V Міжнародної науково-практичної конференції «Банковская система: устойчивость и перспективы развития». – Пинск: ПолесГУ, 2014. – С. 274-278.http://rep.polessu.by/bitstream/ 112/8368/1/1.pdf

  інші публікації (у т.ч. тези доповідей):

  1. Ковальчук А.В. Управління системою фінансової безпеки підприємства: необхідність та складові елементи// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану
  2. Ковальчук А.В. Аналіз фінансової безпеки як елемента стабільності підприємства // Інформаційна та економічна безпека : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану. – Розділ І
  3. Ковальчук А.В. Поняття фінансової безпеки підприємства: економічна сутність та складові // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.
  4. Ковальчук А.В. Вітчизняний досвід оцінки кредитоспроможності позичальника / А.В. Ковальчук //Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки» (26-27 квітня 2013 р.). – Севастополь: СІБС УАБС НБУ, 2013. – С. 267-270.
  5. Ковальчук А.В. Суть фінансової безпеки підприємства та її теоретичні аспекти / А.В. Ковальчук // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : тези доп. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів. – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2013 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. Вимоги: Pentium; 256 Mb RAM; Windows XP. 7; Adobe Acrobat Reader 5.0-8.0; – Назва з екрану.
  6. Ковальчук А.В. Інформаційна безпека суб’єктів підприємництва в сучасних умовах / А.В. Ковальчук // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : тези доп. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів. – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2013 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. Вимоги: Pentium; 256 Mb RAM; Windows XP. 7; Adobe Acrobat Reader 5.0-8.0; – Назва з екрану.
  7. Ковальчук А.В. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства / А.В. Ковальчук // Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доп. IV Міжнародної наук.-теорет. конф. молодих учених, аспірантів, студентів, 19 лютого 2013 р. – Кам’янець-Подільский: ПП «Медобори – 2006», 2013. – С. 200-202.
  8. Ковальчук А. Теоретичні основи механізму забезпечення фінансової безпеки / А.В. Ковальчук // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: Збірник тез XIII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2013 року / Відп. за вип. О.О. Дркгов. – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2013. – С. 344-346.
  9. Ковальчук А. В. Особливості аналізу фінансового стану страхових компаній / А.В. Ковальчук // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: тези доповідей учасників ІІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: УБС НБУ, 2013. – с. 125 – 126.
  10. Ковальчук А.В. Грошово-кредитна політика Національного банку України на сучасному етапі / А.В. Ковальчук // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки» (26-27 квітня 2013 р.). – Севастополь: СІБС УАБС НБУ, 2013. – С. 235-239.
  11. Ковальчук А.В. Стратегічне планування як важливий елемент прибутковості підприємства / А.В. Ковальчук // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : тези доп. Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів. – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2012 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. Вимоги: Pentium; 256 Mb RAM; Windows XP. 7; Adobe Acrobat Reader 5.0-8.0; – Назва з екрану.

  Ковальчук А.В. Проектне фінансування як індикатор стабільності економіки / А.В. Ковальчук // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : тези доп. V студентська науково-практична конференція. – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2011 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. Вимоги: Pentium; 256 Mb RAM; Windows XP. 7; Adobe Acrobat Reader 5.0-8.0; – Назва з екрану.

   

  e-mail:  kovalchuk.alina@khibs.ubs.edu.ua

  Детальніше
 • Оніщенко Ірина Олександрівна

  Оніщенко Ірина Олександрівна

  Аспірант

  Викладала дисципліни з 2016 р. по 2018р.

  В 2016 році закінчила Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю «Облік і аудит». З 2015 року працювала фахівцем кафедри економічної теорії в ХННІ ДВНЗ «УБС». З 2016 року аспірант Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». З листопада 2016 року – асистент кафедри фінансів ХННІ ДВНЗ «УБС».

  Напрямок наукової роботи: транспарентність, інформаційна прозорість, фінансові потоки, фінансовий контроль.

  За результатами досліджень опубліковано: 15 наукових праць, серед яких статті, тези доповіді, матеріали конференцій.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID:

  Список наукових праць

  1. Нікітіна І.О. Зовнішньо-торгівельні відносини України з країнами Західної Європи / І.О. Нікітіна // Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції», Харків, ХІБС УБС НБУ, 12-13 квітня  2012, секція 3
  2. Onishchenko I.O. Importance of learning a foreign language / I.O. Onishchenko // Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді − вирішенню проблем європейської інтеграції» (м. Харків, 3-4 квітня 2013 р.) / Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – Харків, 2013. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 256 Mb RAM ; Windows XP, 7 ; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 8.0;. — Назва з екрану.
  3. Оніщенко І.О. Формування первісної вартості основних засобів за міжнародними та національними стандартами: переваги та недоліки / І.О. Оніщенко // МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація : матеріали Відкритої Міжнар. інт.-конф., (Харків, 4 квартал 2015 р.) / М-во фінансів України, Агентство з МСФЗ, АПУ, ФПБАУ [та ін.]. — X. : Агентство з МСФЗ, 2015. — С.23-24
  4. Оніщенко І.О. Зарубіжний досвід відображення в обліку операцій з руху основних засобів / І.О. Оніщенко // I Міжнародна науково-практична конференція: «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (м.Чернігів, 11 грудня 2015 р.) / Чернігівський національний технологічний університет. – Секція 1. – С.61-63
  5. Оніщенко І.О. Стан іноземного інвестування в економіку України / І.О. Оніщенко // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Прага–Відень, «28» грудня 2015 року), І том / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — С.129-132
  6. Оніщенко І.О. Удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві / В.А. Малахов, І.О. Оніщенко//Міжнародний збірник наукових праць «ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ», Випуск 1. – С.48-56
  7. Оніщенко І.О. Інвестиційна привабливість України: проблеми та шляхи їх вирішення / І.О. Оніщенко//Электронный научный журнал «Траектория науки». – 2016.- №3(8).- С.89-95
  8. Оніщенко І.О. Фіскальний механізм детінізації економіки України/ І.О. Оніщенко// Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» м. Харків, 17-18 березня 2016 року / Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Електронний ресурс. – Режим доступу:http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/
  9. Оніщенко І.О. Удосконалення аудиту на підприємствах як засіб детінізації економіки України/ І.О. Оніщенко// Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» 12-13 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. – С.493-496
  10. Оніщенко І.О. Інституційні чинники формування тіньової в Україні/ І.О. Оніщенко// Вісник Університету банківської справи 2016.-№1-2.- С.35-40.
  11. Шкодіна І.В., Оніщенко І.О. Підвищення транспарентності банківської діяльності як пріоритетний напрямок реформування банківської системи України /І.В. Шкодіна, І.О. Оніщенко// Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – №2(21).- 2016 р.- С.4-13.
  12. Shkodina I. Onishchenko I. Methodology of determining the level of entity’s information transparency in asymmetric information’s condition/ I. Shkodina, I. Onishchenko// European Journal of economics and management. – Volume 3 Issue 3.- 2017 year.- p.88-93.
  13. Оніщенко І.О. Сутність поняття «транспарентність» в банківському секторі /І.О. Оніщенко// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи», м. Львів 29 листопада 2016 р., частина 3. – С.89-93.
  14. Оніщенко І.О. Транспарентність монетарної політики Національного банку України [Електронний ресурс]/І..О. Оніщенко// Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», м.Харків, 17 березня 2017 року.- Режим доступу: http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/
  15. Оніщенко І.О. Підвищення прозорості грошово-кредитної політики Національного банку України /І.О. Оніщенко// Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки: Тези доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2017. – С. 181-183.

   

  e-mail: iraniki@ukr.net

  Детальніше
 • Косовський Ігор Олександрович

  Косовський Ігор Олександрович

  Аспірант

  У 2016 році закінчив Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю «Банківська справа».

  З 2016 року аспірант кафедри фінансів Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

  Напрямок наукової роботи: банківська система, криптовалюти, інноваційні фінансові технології.

  Список наукових праць

  1. Сословський В.Г., Косовський І.О. Каузальна концепція виникнення криптовалют / В.Г. Сословський, І.О. Косовський // Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», м.Харків, 17 березня 2017 року.
  2. Косовський І.О. Інституційні трансформації в умовах розвитку та поширення криптовалют / І.О. Косовський // Збірник наукових праць за матеріалами ІX Міжнародної науково-практичної конференції “Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі”, м.Полтава, 20-21 квітня 2017 року. – с.11-13.
  3. Сословський В.Г., Косовський І.О. Ринок криптовалют як система /В.Г. Сословський, І.О. Косовський//Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – №2(21).- 2016 р.- С.236-246.

   

  e-mail: byme.ihor@gmail.com

  Детальніше
 • Лемешко Інна Ігорівна

  Лемешко Інна Ігорівна

  Аспірант

  В 2016 році закінчила Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю «Банківська справа». З 2015 року працювала фахівцем кафедри банківської справи в ХННІ ДВНЗ «УБС». З 2016 року аспірант кафедри фінансів Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

  Напрямок наукової роботи: кредитний портфель, інформаційна прозорість, асиметричні потоки інформації.
  Тема дисертаційного дослідження: «Управління кредитним портфелем банку в умовах асиметрії інформації».
  Ідентифікатори у наукометричних базах: ID:
  ORCID 0000-0002-0349-6684

  ResearcherID is: D-8581-2017

  Список наукових праць

  1. Саєнко І.І. Вплив асиметрії інформації на банківський сектор України /І.І. Саєнко// Вісник Університету банківської справи. – 2017
  2. Саєнко І.І. Вплив асиметрії інформації на монетарну політику /І.І. Саєнко// Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», м.Харків, 17 березня 2017 року
  3. Саєнко І.І. Вплив асиметрії інформації на банківський сектор України /І.І. Саєнко// Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки: Тези доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2017.

   

  e-mail: saenko-inna@rambler.ru

  Детальніше

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

Контакти

Контакти кафедри

Телефон: (057) 337-14-70

 (057) 336-05-64, 338-61-28

Факс (057) 338-61-28