Висновок експертної комісії МОН про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” галузі знань 0305 “Економіка підприємництво”

Висновок експертної комісії МОН про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 8.03050802 “Банківська справа” галузі знань 0305 “Економіка підприємництво”

Висновок експертної комісії МОН про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” галузі знань 0305 “Економіка підприємництво”

Висновок експертної комісії МОН України про підсумки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань «Економіка підприємництво»

Висновок експертної комісії МОН України про підсумки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань «Економіка підприємництво»

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами  проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки» у державному закладі вищої освіти Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет  банківської справи»