Висновок експертної комісії МОН про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” галузі знань 0305 “Економіка підприємництво”

Висновок експертної комісії МОН про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 8.03050802 “Банківська справа” галузі знань 0305 “Економіка підприємництво”

Висновок експертної комісії МОН про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” галузі знань 0305 “Економіка підприємництво”

Висновок експертної комісії МОН України про підсумки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань «Економіка підприємництво»

Висновок експертної комісії МОН України про підсумки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань «Економіка підприємництво»