ПРОГРАМА виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Відкрита зустріч з експертами: ID33323 Державний вищий навчальний заклад “Університет банківської справи”, ОП “Кібербезпека у фінансових технологіях”
Час: 14 квітня 2020 17:30-18:00
Підключитися до конференції Zoom https://us04web.zoom.us/j/893508863
Ідентифікатор конференції:  893 508 863
 

Наказ про призначення експертної групи

Ліцензії та сертифікати  про акредитацію

Висновок експертної комісії МОН про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” галузі знань 0305 “Економіка підприємництво”

Висновок експертної комісії МОН про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 8.03050802 “Банківська справа” галузі знань 0305 “Економіка підприємництво”

Висновок експертної комісії МОН про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” галузі знань 0305 “Економіка підприємництво”

Висновок експертної комісії МОН України про підсумки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань «Економіка підприємництво»

Висновок експертної комісії МОН України про підсумки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань «Економіка підприємництво»

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами  проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки» у державному закладі вищої освіти Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет  банківської справи»

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи за освітньо-професійною програмою Менеджмент, спеціальності 073 Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи»

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки, другий (магістерський) рівень вищої освіти,   галузь знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 122 Комп’ютерні науки