• Академічна доброчесність

Система забезпечення академічної доброчесності в ДВНЗ “Університет банківської справи”

Кодекс академічної доброчесності ДВНЗ “Університет банківської справи”

Положення про комісію з питань етики та управління конфліктами

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин

Положення про групу сприяння академічній доброчесності

Положення про комісії з академічної доброчесності

Наказ “Про створення Групи сприяння академічній доброчесності, Комісії з академічної доброчесності та Комісії з етики та управління конфліктами”

Наказ про Комісію  з академічної доброчесності Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Електронна скринька Комісії  з академічної доброчесності Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти

Положення про заходи щодо запобігання академічному плагіату

Інструкція Академічного Користувача Антиплагіатної Системи Strikeplagiarism.com

Інформаційний ролик щодо академічної доброчесності

Проект сприяння академічній  доброчесності в Україні

Запис вебінару від 30.03.2020 «Академічна доброчесність: робота з закладами повної загальної середньої освіти та ІППО»