• Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота як невід’ємна складова функціонування навчального закладу має кілька пріоритетних завдань, зокрема:

 • організація агітаційно-роз’яснювальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та технікумах, коледжах;
 • рекламно-інформаційна діяльність у засобах масової інформації;
 • участь у виставках, конкурсах, ярмарках, презентаціях;
 • проведення Днів відкритих дверей, інших масових заходів;
 • організація навчального процесу довузівської підготовки;
 • співробітництво за договорами з організаціями, установами, підприємствами, навчальними закладами.

Профорієнтаційна робота інституту, спрямована на залучення до вступу випускників середніх та вищих навчальних закладів, працівників фінансово-кредитних установ, охоплює:

 • зустрічі із старшокласниками загальноосвітніх закладів районів Харківської області;
 • бесіди із студентами старших курсів   ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у Харкові та області, що випускають молодших спеціалістів економічного та комп’ютерного спрямування, у тому числі безпосередньо в інституті під час проведення локальних днів відкритих дверей;
 • презентації навчального закладу у фінансово-кредитних установах, на підприємствах, в організаціях, у загальноосвітніх закладах на батьківських зборах;
 • дні відкритих дверей (щосеместрово);
 • екскурсії до музею грошей для учнів загальноосвітніх закладів міста та області;
 • фахові школи для старшокласників під час шкільних канікул;
 • уроки фінансової грамотності, турніри юних економістів, олімпіади з математики, інформаційних технологій.

Налагоджена взаємодія навчального закладу із органами управління освітою районів міста Харкова та Харківської області.

Забезпечується оперативне та об’єктивне поширення інформації про діяльність навчального закладу шляхом:

розповсюдження інформаційних матеріалів інституту поштою та електронною поштою у загальноосвітніх закладах регіону, банківських установах, на підприємствах, у організаціях; серед учасників пробного ЗНО на базі інституту;

розміщення листівок інституту у громадському транспорті міста – вагонах КП «Харківський метрополітен», маршрутних таксі; аудіо та відеоматеріалів на регіональному радіо та телебаченні;

публікацій інформації у загальноукраїнських та регіональних довідниках для абітурієнтів, на сайтах, у тому числі власному, у друкованих ЗМІ;

участі у регіональних виставках освітньої спрямованості, зокрема, у рамках виставок «Освіта Слобожанщини»   експозицію інституту переглянули понад 8 тисяч осіб.

До профорієнтаційної роботи залучені науково-педагогічні працівники кафедр банківської справи, фінансів та фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту,          менеджменту та бізнесу, інформаційних технологій, економічної теорії, вищої математики, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, орган студентського самоврядування, випускники інституту, працівники фінансово-кредитних установ, підприємств, організацій.

Профорієнтаційна робота кафедр організована у закріплених загальноосвітніх закладах, технікумах, коледжах, районах Харківської області; має планомірний характер відповідно до власних планів профорієнтаційної роботи. Профорієнтаційною роботою охоплено понад 100 загальноосвітніх закладів міста, 10 технікумів та коледжів. Науково-педагогічні працівники кафедр беруть участь у проведенні масових заходів профорієнтаційної спрямованості (Днів відкритих дверей, виставки «Освіта Слобожанщини»), турнірів, олімпіад, забезпечують роботу фахових шкіл, профільних класів.

При проведенні профорієнтаційних заходів використовуються різноманітні друковані (буклети, плакати, оголошення тощо) та відео інформаційні матеріали

Загальна інформація про інститут

План профорієнтаційної роботи інституту на 2015-2016 навчальний рік